POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE

(Botanical News)

Vol. 50 (2006): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home
Pomoc:
Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 50, 1/2

Artykuły - Articles

 • E. ZENKTELER:
  Cykl życiowy paproci w warunkach eksperymentalnych. - Life cycle of ferns in an experimental conditions.
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 5-20. <abstract> <PDF>

 • W. PAUL:
  Botanika satelitarna. "Wirtualne globy" nowym narzędziem w praktyce badawczej. - Satellite botany. 'Yirtual globes' - a novel tool in research.
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 21-29. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 31-122. <full text - PDF>

Portrety  botaników polskich - Portraits  of Polish botanists
 • Bolesława Starmach. (1902-1965). (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 31.

Rozstania - Obituaries

 • Wspomnienie o Prof. dr hab. Januszu Nowaku (1930-2004). - A remembrance of Professor Janusz Nowak (1930-2004). (M. A. Olech, K. Czyżewska, J. Kiszka)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 32-36.

 • Władysław Szczepański (1918-2006) długoletni pracownik techniczny Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie. - Many years' technician in the W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences in Cracow. (E. Zastawniak) 
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 37-38.

 • Anna Siemińska (1925-2006) i ikonoteka glonów. - Anna Siemińska (1925-2006) and the Iconotheca of Algae. (J. Siemińska)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 38-43.

Rocznice, jubileusze - Anniversaries, jubilees

 • Bolesława Kawecka-Starmachowa (1902-1965) - w 40 rocznicę śmierci. - Bolesława Kawecka-Starmachowa (1902-1965) - 40th anniversary of death. (J. Siemińska)  
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 43-46.

 • Profesor Kazimierz Szczepanek - 75 lecie urodzin paleobotanika i nauczyciela akademickiego. - Professor Kazimierz Szczepanek - 75th anniversary of birthday. (E. Zastawniak) 
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 46-57.

 • 60 lat działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Lublinie (1945-2005). - 60 years of activity of the Polish Botanical Society in Lublin (1945-2005). (B. Czarnecka) 
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 57-61.

 • Pro memoria (K. Szafnagel, J. Niekrasz, Sz. Syreński, A. Kozłowska, T. Wilczyński, E. Ralski). (A. Zemanek)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 61-62.

Sprawozdania ze spotkań naukowych - Scientific meeting reports

 • Konferencja "Ogólnopolskie znaczenie dla nauki polskiej i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej" (Złoty Potok - Ojców, 16-19 czerwca 2004). - The conference "All-Poland importance for Polish science and education of the team investigations on Kraków-Częstochowa Highland" Złoty Potok - Ojców, 16-19 June 2004. (A. Medwecka-Kornaś) 
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 63-67.

 • XII Zjazd Ukraińskiego Towarzystwa Botanicznego (Odessa, Ukraina, 15-18 maja 2006 r.). - Twelfth Congress of the Ukrainian Botanical Society (Odessa, Ukraina, 15-18 May 2006). (K. Latowski)  
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 67-69.

Botanika  za  granicą - Botany  abroad
 • Międzynarodowe Towarzystwo Aerobiologiczne. - International Association for Aerobiology. (K. Szczepanek, D. Stępalska)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 69-71.

Z życia PTB - Polish Botanical Society news

 • Problematyka naukowa w działalności Sekcji Mikologicznej w latach 1995-2004. - The research problems in the Mycological Section activities within the years 1995-2004. (K. Grzelak, J. Marcinkowska) 
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 71-75.

 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w 2005 roku. - Polish Botanical Society in 2005. (A. Mikuła)    
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 75-95.

Varia
 • Leksykon botaników polskich: 58. Szymon Trusz. - Dictionary of Polish botanists: 58. Szymon Trusz (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 95-98.

 • Leksykon botaników polskich: 59. Bolesława (Kawecka) Starmach. - Dictionary of Polish botanists: 59. Bolesława (Kawecka) Starmach (P. Köhler)  
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 98-102.

 • Ksiądz Jan Twardowski o przyrodzie. - Priest Jan Twardowski about nature. (L. Frey) 
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 102-105.

Poezje  botaników - Poetry  of botanists

 • Ogród szczęśliwy. (A. Zemanek)    
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 106.

Nowe periodyki i serie - New periodicals and series

 • Ochrona Beskidów Zachodnich. (S. Loster)  
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 106-107.

 • Hacquetia. (J. J. Wójcicki) 
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 107-108.

Polemiki i dyskusje - Polemics  and  discussion

 • Flisińska Z. Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki   (Basidiomycetes). Tom 1—2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Lublin, 2004, 88+530 str. ISBN 83-87833-51-7. (M. Wrzosek) 
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(1/2): 108-111.

RecenzjeBook reviews. 111-119.

Nadchodzące spotkania - Forthcoming meetings. 119-122.

.
Vol. 50, 3/4

Artykuły - Articles
 • E. OBARSKA:
  Akacja kontra akacja: czy warto bić się o nazwę? -
  Acacia against Acacia: is a name worth the fight?
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 5-13. <abstract> <PDF>

 • W. BIENIEK:
  Markery DNA oparte na retrotranspozonach. -
  Retrotransposon-based DNA markers.
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 15-24. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 31-95. <full text - PDF>

Portrety  botaników polskich - Portraits  of Polish botanists

 • Jan Zerndt. (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 25.

 • Anna Luchter (1910-1976). (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 26.

Rozstania - Obituaries

 • Profesor Zofia z Niklewskich Gumińska ur. 31 stycznia 1917 roku zm. 16 marca 2006 roku. - Professor Zofia Gumińska (31 I 1917- 16 III 2006). (T. Nowak)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 27-29.

 • Profesor Ryszard Sowa: życie i dzieło (1927-2006). - Professor Ryszard Sowa: life and work (1927-2006). (J. Jakubowska-Gabara)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 29-32.

 • Prof. dr hab. inż. Bronisław Zyska (1924-2006). - Professor Bronisław Zyska (1924-2006). (W. Wojewoda)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 32-37.

 • Profesor Feliks Julianowicz Wieliczkiewicz 4 I 1942 - l VIII 2006. - Professor Feliks Julianowicz Velichkevich 4 lT942 - l VIII 2006. (E. Zastawniak) 
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 37-50.

Rocznice, jubileusze - Anniversaries, jubilees

 • 30 rocznica śmierci prof. Stefana Krupko. - 30th anniversary of Professor Stefan Krupko's death. (M. Zenkteler)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 50-51.

 • 10 rocznica śmierci Tadeusza Reichsteina (1897-1996). - 10th anniversary of Tadeusz Reichstein's death (1897-1996). (K. Latowski)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 51-55.

 • Profesor dr hab. Teresa Mrozińska. Jubileusz 75-lecia. - 75th anniversary of Professor Teresa Mrozińska's birth. (S. Cieśliński, J. Czerwik-Marcinkowska)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 55-58.

 • Pro memoria (W. Szafer, J. Warszewicz, A. J. Śleńdziński, I. Hoppe, H. Wysocka-Bujalska, S. W. Grzymała, S. Tołpa). (A. Zemanek)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 58-59.

Sprawozdania ze spotkań naukowych - Scientific meeting reports

 • Warsztaty terenowe Sekcji Briologicznej PTB „Ojców 2006" (Ojców, 5-9 września 2006). - Field workshop of the Bryological Section of the Polish Botanical Society "Ojców National Park 2006" (Ojców, Poland, 5-9 September 2006) . (E. Fudali)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 60-61.

 • 7 Międzynarodowy Kongres Systemu Jurajskiego. - 7th International Congress of the Jurassic System. (M. Waksmundzki)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 61-62.

 • I Konferencja Sekcji Pteridologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Problemy zagrożenia i ochrony paprotników w Polsce" (Kraków - Zakopane, 14-16 września 2006). - First Conference of Pteridological Section of the Polish Botanical Society "Problems of threat and conservation of pteridophytes in Poland" (Kraków - Zakopane, 14-16 September 2006) . (E. Zenkteler, J. Bodziarczyk)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 62-66.

 • Relacja z 7. Europejskiej Konferencji Paleobotaniczno-Palinologicznej. - Report on the 7th European Palaeobotany-Palynology Conference (6-11 September, Prague). (E. Durska)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 67-69.

Botanika  za  granicą - Botany  abroad

 • Ukraińskie Towarzystwo Botaniczne. - The Ukrainian Botanical Society. (K. Latowski) 
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 69-71.

Z życia PTB - Polish Botanical Society news

 • Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 30 maja 2006). - Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Kraków, Poland, 30 May 2006). (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 71-72.

Varia

 • Leksykon botaników polskich: 60. Wojciech Bolesław Strzeszewski. - Dictionary of Polish botanists: 60. Wojciech Bolesław Strzeszewski. (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 73-75.

 • Leksykon botaników polskich: 61. Anna Luchter. - Dictionary of Polish botanists: 61. Anna Luchter. (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 75-79.

 • O kardiologii roślin i olszowych łąkach, czyli o radosnej twórczości korektorów. - On plant cardiology and alder meadows - the creative work of proofreaders. (Z. Mirek)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 79-80.

Poezje  botaników - Poetry  of botanists

 • Klepsydra czasu. (E. Kuta)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 80-81.

Nowe periodyki i serie - New periodicals and series

 • Przyroda Sudetów (dawniej Przyroda Sudetów Zachodnich). - Przyroda Sudetów (formerly Przyroda Sudetów Zachodnich). (A. Boratyński) 
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 81-82.

 • Reussia. (J. J. Wójcicki)
  Wiadomości Botaniczne 2006 50(3/4): 82-83.

RecenzjeBook reviews. 83-91.

Nadchodzące spotkania - Forthcoming meetings. 91-93.

Literatura  botaniczna - Botanical literature. 93-95.