POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE

(Botanical News)

Vol. 51 (2007): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home
Pomoc:
Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 51, 1/2

Artykuły - Articles

 • A. CHLEBICKI:
  Nielichenizujące grzyby epi- i endolityczne (litobionty). -
  Non-lichenized, epilithic and endolithic fungi (litobionts).
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 5-13. <abstract> <PDF>

 • H. GALARA:
  Klasycystyczne motywy roślinne w dekoracjach Zamku Królewskiego w Warszawie. -
  Classical plant motifs used in the ornamentation of the Royal Castle in Warsaw.
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 15-26. <abstract> <PDF>

 • J. SIEMIŃSKA:
  Polscy badacze okrzemek. -
  Polish diatomologists.
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 27-43. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 45-124. <full text - PDF>

Portrety  botaników polskich - Portraits  of Polish botanists

 • Jan Zerndt. (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 45.

 • Belsazar (Baltazar) Hacquet. (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 46.

Rozstania - Obituaries

 • Z żałobnej karty. Irena Inga Zbiec (1929-2006). - In memory of Professor Irena Inga Zbiec (1929-2006). (S. Karczmarczyk)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 47-48.

 • Wspomnienie o profesorze Emilu Nalborczyku (1932-2006). - A remembrance of Professor Emil Nalborczyk (1932-2006). (F. Dubert)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 48-53.

Rocznice, jubileusze - Anniversaries, jubilees

 • Irena Grabowska. 80. rocznica urodzin Nestorki polskiej palinologii. - Irena Grabowska - 80th anniversary of Polish palynology senior's birth. (M. Ziembińska-Tworzydło, B. Słodkowska) 
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 53-59.

 • Pro memoria (W. Pol, E. Godlewski, L. Nowakowski, W. Siemaszko, Z. Czubiński, W. J. Łuszczewski, W. Konopacka, J. K. Muszyński, W. F. Augustynowicz). (A. Zemanek)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 59-61.

Sprawozdania ze spotkań naukowych - Scientific meeting reports

 • Sesja Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika w kontekście kulturowym" (Zamek Królewski w Warszawie, 3 grudnia 2005). - .Session of the Warsaw Division of Polish Botanical Society "Botany in a cultural context" (the Royal Castle in Warsaw, 3 December 2005) (H. Galera)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 61-63.

 • VIII Międzynarodowy Kongres Aerobiologiczny w Neuchatel, Szwajcaria, 21-25 sierpnia 2006. - The 8th International Congress on Aerobiology "Towards a comprehensive vision", Neuchatel, Switzerland, 21-25 August 2006. (D. Stępalska, D. Myszkowska) 
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 63-66.

 • VII Ogólnopolskie spotkanie naukowe "Biologia traw" (Kraków, 16-17 listopada 2006). - 7th All-Polish scientific meeting "Grass biology" (Cracow, Poland, 16-17 November 2006). (L. Frey, M. Mizianty).
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 66-67.

Z życia PTB - Polish Botanical Society news

 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w 2006 roku. - Polish Botanical Society in 2006. (A. Mikuła)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 68-91.

Varia

 • Leksykon botaników polskich: 62. Maria Alojza Reymann (Reymanówna). - Dictionary of Polish botanists: 62. Maria Alojza Reymann (Reymanówna). (P. Köhler, J. Ziaja) 
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 92-96.

 • Leksykon botaników polskich: 63. Janina Felicja Małecka. - Dictionary of Polish botanists: 63. Janina Felicja Małecka. (P. Köhler) 
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 96-101.

 • Koniopłoch nie myszopłoch, a czarnuszka marzymięta, czyli o nazwach słów parę. - Some words about Polish plant names. (W. Fałtynowicz)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 101-102.

 • Nowe Laboratorium Molekularne Instytutu Botaniki PAN. - New Molecular Laboratory of the Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. (Z. Mirek)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 102-104.

 • Poświęcenie Laboratorium Analiz Molekularnych Instytutu Botaniki PAN przez jego Eminencję ks. kardynała Stanisława Dziwisza. - Molecular Laboratory, Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, blessedby His Eminence Cardinal Stanisław Dziwisz. (Z. Mirek)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 104-106.

 • Kilka uwag o tytanie i jego wpływie na rośliny uprawne. - Some notices about titanium and its influence on cultivated plants. (J. Borkowski, B. Dyki, A. Felczyńska)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 106-109.

Poezje  botaników - Poetry  of botanists

 • Stellaria media; Zanim; Na wiosnę. (A. Nikel)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 109-110.

Nowe periodyki i serie - New periodicals and series

 • Natura Sloveniae. (J. J. Wójcicki)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 110-111.

Polemiki i dyskusje - Polemics  and  discussion

 • Juśkiewicz-Swaczyna B., Endler Z. Flora synantropijna Brodnicy. - Juśkiewicz-Swaczyna B., Endler Z. Flora synantropijna Brodnicy. (J. Guzik)  
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(1/2): 111-114.

RecenzjeBook reviews. 114-119.
Nadchodzące spotkania
-
Forthcoming meetings. 119-122.

Literatura  botaniczna - Botanical literature. 122-124.


.
Vol. 51, 3

Artykuły - Articles
 • F. DUBERT, A. PŁAŻEK:
  Rośliny na stacjach kosmicznych - fantazja, czy nowy kierunek rozwoju rolnictwa? -
  Plants on the space craft - a fantasy or the new trend of agriculture development.
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 7-13. <abstract> <PDF>

 • E. ZENKTELER:
  Motyw paproci w dekoracjach nagrobnych. -
  Fern motiffs in tombstone ornaments.
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 15-20. <abstract> <PDF>

 • L. KUCHARSKI, D. KOPEĆ:
  Przegląd zespołów torfowiskowych z klasy Oxycocco-Sphagnetea stwierdzonych w Polsce. -
  Review of raised bog communities from Oxycocco-Sphagnetea distinguished in Poland.
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 21-28. <abstract> <PDF>

 • J. URBANIAK:
  Rozwój badań nad ramienicami (Charophyta) na terenie Polski. -
  History of charophyte investigations in Poland - an overview.
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 29-40. <abstract> <PDF>

 • Z. MIREK, W. BIENIEK, A. SZTORC:
  Barkoding DNA — nowe narzędzie do opisu bioróżnorodności. -
  DNA barcoding - a new tool for description of biodiversity.
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 41-50. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 51-168. <full text - PDF>

Portrety  botaników polskich - Portraits  of Polish botanists

 • Maria Reymann (Reymanówna) (1920-1997). (P. Köhler, J. Ziaja)  
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 51.

 • Janina Małecka (1926-1991). (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 52.

Rozstania - Obituaries

 • Wspomnienie o Dr Mieczysławie J. Dąbrowskim (6 V 1928 - 18 VIII 2003). - In memory of Dr. Mieczysław J. Dąbrowski (6 V 1928 - 18 VIII 2003) . (E. Zastawniak, E. Madeyska)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 53-59.

 • Wspomnienie o prof. dr hab. Janinie Rogozińskiej. - A remembrance of Professor Janina Rogozińska. (E. Zenkteler, L. Drozdowska) 
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 60-68.

 • Dr hab. Andrzej Jankun (1940-2007). - Dr Andrzej Jankun (1940-2007). (E. Kuta) 
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 68-78.

 • Prof. dr hab. Józef Kiszka (1939-2007). - Professor Józef Kiszka (1939-2007). (L. Betleja, U. Bielczyk, R. Kościelniak) 
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 78-91.

Rocznice, jubileusze - Anniversaries, jubilees

 • Pro memoria (M. Boym, F. Górski, K. Kaniewski, M. Cyrus-Sobolewska, G. Rzączyński, S. Chełchowski, F. Karo, S. Białobok). (A. Zemanek)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 91-93.

Leksykon botaników polskich - Dictionary  of Polish  botanists

 • Maria Białobrzeska. (P. Köhler)  
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 93-96.

 • Janina Wanda Truchanowicz. (P. Köhler)  
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 96-98.

Sprawozdania ze spotkań naukowych - Scientific meeting reports

 • "Czwartki botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w 2006 roku. - "Botanical Thursdays" at the Polish Botanical Society, Cracow Division, in 2006. (B. Cykowska)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 99-100.

 • Warsztaty "Roślinność i jej znaczenie w terenach pogórniczych (cynkowo-ołowiowych)" (Kraków, 27-28 luty 2007). - Workshop "Vegetation and its importance in post mining (zinc-lead) areas" (Cracow, 27-28 February 2007). (G. Szarek-Łukaszewska, K. Grodzińska)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 100-102.

 • Sympozjum Pan-Amerykańskiego Towarzystwa Aerobiologicznego: Aerobiologia 2007 w Pensylwanii, USA, 8-13 czerwca 2007. - Symposium of the Pan-American Association of Aerobiology: Aerobiologia 2007 Pennsylvania, USA, 8-13 June 2007. (D. Stępalska, A. Stach)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 102-104.

 • Terenowe warsztaty Sekcji Briologicznej PTB "Mszaki młodoglacjalnych pojezierzy - Welski Park Krajobrazowy 2007" (Jeleń, 27-30 kwietnia 2007). - Field workshop of the Bryological Section of the Polish Botanical Society "Bryophytes of young-glacial lakelands - Welski Landscape Park 2007" (Jeleń, Poland, 27-30 April 2007). (E. Fudali)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 104-106.

 • Sesja Naukowa Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Muzeum Ziemi PAN, Warszawa, 20 IV 2007. - Scientific Session of the Palaeobotanical Section of the Polish Botanical Society, Museum of the Earth, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 20 April 2007. (E. Zastawniak) 
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 106-108.

 • Międzynarodowe Sympozjum "Palaeobotany - contributions to the evolution of plant and vegetation" (Praga, Czechy, 28-29 VI 2007). - International Symposium "Palaeobotany - contributions to the evolution of plant and vegetation" (Prague, Czech Republic, 28-29 June 2007). (E. Zastawniak) 
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 108-112.

 • Pollen Monitoring Programme - 6th International Meeting, Jurmala, Łotwa, 3-9 czerwca 2007 roku. - Pollen Monitoring Programme - 6th International Meeting, Jurmala, Latvia, 3—9 June 2007. (E. Szczuka, A. I. Pidek) 
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 112-116.

 • Konferencja "Dzikie rośliny jadalne - zapomniany potencjał przyrody" w Arboretum w Bolestraszycach (13-14 września 2007). - Conference "Wild edible plants - a forgotten natural resource" in Arboretum Bolestraszyce (13-14 September 2007). (Ł. Łuczaj)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 116-118.

 • I Międzynarodowa Konferencja „Porosty Karpat. Stan poznania i perspektywy badań" (Kraków, 24-26 września 2007). - lst International Conference "Lichens of the Carpathians. Knowledge and perspectives" (Kraków, 24-26 September 2007) . (M. Kukwa)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 118-120.

Z życia PTB - Polish Botanical Society news

 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w latach 2004-2006. - Polish Botanical Society in 2004-2006. (A. Mikuła)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 120-125.

Varia
 • Czy smutek to wielki, czy litość i trwoga. - If it is a large sorrow if mercy and awe?. (W. Fałtynowicz)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 125-126.

 • Prasa botaniczna pomysłu Prof. Mądalskiego znana za granicą. - Botanical press hwented by Prof. Mądalski is noted abroad. (J. Drobnik)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 126-127.

 • Segetalia Polonica - Systema Novum. - Segetalia Polonica - A new system of the Polish segetal researchers. (K. Latowski) 
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 127-132.

 • Laureaci trzeciej edycji medalu im. Zygmunta Czubińskiego. - The Zygmunt Czubiński Medal winners 3rd edition. (K. Latowski)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 132-133.

 • Wspomnienie o profesorze Józefie Kiszce. - A remembrance of Professor Józef Kiszka. (L. Lipnicki)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 133-134.

 • "Zielnik Wyspiańskiego" - wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie (14 kwietnia — 2 września 2007). - "Wyspiański's herbarium" - exhibition in National Museum in Kraków (14 April - 2 September 2007). (A. Zemanek)  
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 134-137.

 • Światowy Rok Planety Ziemia. - International Year of Planet Earth. (RWB) 
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 137-138.

Poezje  botaników - Poetry  of botanists

 • Łzy, Zawilce, Niedaleko. (T. Załuski) 
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 138-139.

Polemiki i dyskusje - Polemics  and  discussion
 • Dzwonko Z. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. (W. Matuszkiewicz)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 139-144.

W krzywym  zwierciadle - Skewed perspective
 • Dziwny jest ten świat, czyli rzecz o fermentacji, globalnym ociepleniu i ekokonwersji "wiatrów" oraz wszechobecnej alergii. - Indeed weird is this world, that is, matters concerning fermentation, greenhouse effect, ecoconversion of "gases" as well as ubiquitous allergy. (RWB Botanik Poważny Inaczej)
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 144-146.

Botanika  na  wesoło - Fun botany
 • Zawody. - Professions. (L. Nowak)  
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 146.

 • O zazdrosnej pannie Julii i o czepnej rzecz przytulii. (RWB)  
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 146.

 • Na czek(l)istę. (RWB)   
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 147.

Nowe periodyki i serie - New periodicals and series
 • Flora i fauna Pomorza i Kujaw. - Flora and fauna of Pomorze and Kujawy. (J. J. Wójcicki) 
  Wiadomości Botaniczne 2007 51(3/4): 147-148.

RecenzjeBook reviews. 148-164.

Nadchodzące spotkania - Forthcoming meetings. 164-166.

Literatura  botaniczna - Botanical literature. 167-168.