POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE

(Botanical News)

Vol. 52 (2008): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home
Pomoc:
Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 52, 1/2

Artykuły - Articles
 • M. SlWEK:
  Rośliny w skażonym metalami ciężkimi środowisku poprzemysłowym. Część I. Pobieranie, transport i toksyczność metali ciężkich (śladowych). Plants in postindustrial sites, contaminated with heavy metals. Part I. Uptake, transport and toxicity of heavy (trace) elements.
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 7-22. <abstract> <PDF>

 • M. SlWEK:
  Biologiczne sposoby oczyszczania środowiska — fitoremediacja. -
  Phytoremediation as a biological method of cleaning up the environment.
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 23-28. <abstract> <PDF>

 • J. MAŁUSZYŃSKA, A. BRĄSZEWSKA-ZALEWSKA, M. HOSIAWA-BARAŃSKA:
  Co chromosomy mówią o ewolucji
  roślin? - What can we learn about evolution from plant chromosomes?
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 29-38. <abstract> <PDF>

 • Ł. ŁUCZAJ:
  Dziko rosnące rośliny jadalne w ankiecie Józefa Rostafińskiego z roku 1883. -
  Wild edible plants in Józef Rostafiński's questionnaire of 1883  
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 39-50. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 51-166. <full text - PDF>

Portrety  botaników polskich - Portraits  of Polish botanists

 • Edward Huckel (1830-1896) (P. Köhler)   
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 51.

 • Jan Kornaś (1923-1994) (Z Mirek)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 52.

Rozstania - Obituaries

 • Profesor Stanisław Marek był naszym przyjacielem. - Professor Stanisław Marek was a friend of us. (J. Jasnowska)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 53-54.

 • Wspomnienie o ś.p. Profesorze Stanisławie Marku (26 VII 1925-7 VII 2007). - Obituary for Professor Stanisław Marek (26 VII 1925-7 VII 2007). (B. Zagórska-Marek)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 55-57.

 • Wspomnienie o dr Marii E. Pautsch wygłoszone nad Jej trumną w dniu pogrzebu 26 lutego 2008 roku. - A recollection of Dr. Maria E. Pautsch expressed upon her coffin on the day of her funeral, 26 February 2008. (E. Zastawniak)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 57-58.

Rocznice, jubileusze - Anniversaries, jubilees

 • 70. rocznica urodzin Dr Aleksandry Kohlman-Adamskiej i Dr Marii Ziembińskiej-Tworzydło. - 70th anniversary of Dr Aleksandra Kohlman-Adamska's and Dr Maria Ziembińska-Tworzydło's birth. (E. Zastawniak)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 58-61..

 • Pro memoria (S. Kownas, A. S. Bursa, H. Siwicka (Tarwidowa), K. Jurkiewicz, K. S. Kaznowski, K. Starmach, W. Czerwiński) (A. Zemanek)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 61-62.

Leksykon botaników polskich - Dictionary  of Polish  botanists

 • Edward Antoni Hückel. (P. Köhler)   
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 63-66.

 • Kazimierz Jan Wasylik. (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2008
  52(1/2): 66-71.

Sprawozdania ze spotkań naukowych - Scientific meeting reports

 • LAS - Leśna Akademia Szkolna w Szkole Podstawowej nr 114 w Krakowie (Kraków, 23-27 kwietnia 2007). - Forest Days in the Primary School No 114 w Krakowie (Kraków, 23-27 April 2007). (G. Szarek-Łukaszewska)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 71-75.

 • Sesja terenowa Oddziału Warszawskiego PTB "Pod urokiem ogrodów" (Park w Arkadii pod Łowiczem, 17 czerwca 2007). - Session of the Warsaw Division of Polish Botanical Society 'Under the spell of the gardens' (Park in Arkadia near Łowicz, 17 July 2007). (H. Galera)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 75-79.

 • XXXVI Ogólnopolska Konferencja Ogrodów Botanicznych pt. "Znaczenie nowych ogrodów botanicznych dla lokalnych społeczeństw i rozwoju regionalnego" (Kielce, 15.-16.10.2007). - XXXVI National Conference of Botanical Gardens: 'Role of new botanical gardens for the local communities and regional development' (Kielce, 15-16 October 2007). (B. Łuszczyńska, J. Łuszczyński)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 79-82.

 • Konferencja "Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology" Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA), September 12-15, 2007, Poznań, Poland. - Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology' Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology (AEA), September 12-15, 2007, Poznań, Poland. (A. Wacnik) 
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 82-85.

Z życia PTB - Polish Botanical Society news

 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w 2007 roku. - Polish Botanical Society in 2007. (A. Mikuła)
  Wiadomości Botaniczne 2008
  52(1/2): 86-112.

 • Zebrania Sekcji Historii Botaniki PTB w 2007 roku. - Meetings of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society in the year 2007. (/. Krzeptowska-Moszkowicz)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 112-113.

Z prac Komitetu Botaniki PAN - The  Committee  on  Botany  of the  Polish Academy  of Sciences Activity

 • Komitet Botaniki Polskiej Akademii Nauk w ostatnim dziesięcioleciu. - Activity of the Committee on Botany of the Polish Academy of Sciences in the last decade. (A. Boratyński, W. Żukowski) 
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 114-119.

 • Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie uprawiania w Polsce roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM). - Cultivation of genetic modified plants (GM) in Poland in the opinion of the Committee on Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences. (Z. Mirek)  
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 120-122.

 • Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie Puszczy Białowieskiej. - Statement of the Committee on Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences in the question of Białowieska Forest. (Z Mirek)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 123-124.

Varia

 • Dziewiętnastowieczny polski klucz do oznaczania okrzemek. - 19th century's Polish key for identification of diatoms. (J. Siemińska)   
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 124-126.

 • Hildegarda z Bingen (1098—1179) — średniowieczna znawczyni przyrody. - Hildegarda from Bingen - mediaeval expert of nature. (L. Frey)   
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 126-130.

 • Świadectwo Białoruskiego Paleobotanika. - Testimony of the Belarussian Palaeobotanist. (F. Yu. Velichkevich)   
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 130-137.

 • Szafranologia - czyli rzecz o szafranie. - Saffronology - few words about saffron. (D. Kustosz)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 137-141.

 • Uzupełniona lista publikacji doktora Mieczysława J. Dąbrowskiego. - List of publications by Mieczysław J. Dąbrowski supplemented.
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 141-142.

Poezje  botaników - Poetry  of botanists

 • Libretto; Ławka; Uwertura wiosenna; Wiosna w górach. (A. Nikel)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 142-143.

Botanika  na  wesoło - Fun botany

 • Ballada o wzorze filotaktycznym. - Ballad of the philotactic pattern. (W. Fałtynowicz)  
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 143-144.

 • Leksykon idiomów botanicznych z objaśnieniami. - Lexicon of botanical idioms with explanations. (Z,. Nowak, B. Znamierowska) 
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 144-145.

 • Na badaczki buka; Na chabra; Bella donna. (RWB)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 145.

Nowe periodyki i serie - New periodicals and series

 • Joannea - Botanik (J. J. Wójcicki) 
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(1/2): 145-146.

RecenzjeBook reviews. 146-160.

Nadchodzące spotkania - Forthcoming meetings. 160-164.

Literatura  botaniczna - Botanical literature. 164-166.


.
Vol. 52, 3/4


.
Artykuły - Articles

 • M. SIWEK:
  Rośliny w skażonym metalami ciężkimi środowisku poprzemysłowym.  Część II. Mechanizmy detoksyfikacji i strategie przystosowania roślin do wysokich stężeń metali ciężkich. -
  Plants in postindustrial site, contaminated with heavy metals. Part II. Mechanisms of detoxification and strategies of plant adaptation to heavy metals.
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 7-23. <abstract> <PDF>

 • M. JANKOWSKA-BŁASZCZUK:
  Banki nasion w lasach liściastych strefy umiarkowanej - ewolucyjne i ekologiczne aspekty badań. -
  The soil seed banks in temperate deciduous forest - evolutionary and ecological aspect of studies.
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 25-41. <abstract> <PDF>

 • J. BIAŁCZYK, Z. LECHOWSKI, B. BOBER:
  Neurotoksyny syntetyzowane przez sinice. -
  Neurotoxins synthesized by cyanobacteria.   
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 43-53. <abstract> <PDF>

 • J. KUBIŚ:
  Spotkanie na szlakach sygnałowych - czy poliaminy indukują syntezę tlenku azotu i modyfikują poziom nadtlenku wodoru u roślin? -
  Polyamines signal, meeting on the pathways: does PA induce nitric oxide synthesis and modify hydrogen peroxide level?.
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 55-62. <abstract> <PDF>

 • R. KALINOWSKA, M. TRZCIŃSKA, B. PAWLIK_SKOWROŃSKA:
  Glony glebowe terenów pogórniczych skażonych
  metalami ciężkimi. - Soil algae in post-mining areas contaminated with heavy metals.
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 63-79. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 81-183. <full text - PDF>

Portrety  botaników polskich - Portraits  of Polish botanists

 • Maria Białobrzeska (1921-2004) (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 81.

 • Kazimierz Wasylik (1925-2000) (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 82.

Rozstania - Obituaries

 • Wspomnienie o profesorze Hansie Joachimie Schweitzerze. - Obituary for Professor Hans Joachim Schweitzer. (K. Rostański)   
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 83-85.

 • Dr Maria Elżbieta Pautsch 29 VI 1923-16 II 2008. (E. Zastawniak)     
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 85-87.

 • Profesor Ryszard Wiktor Schramm (1920-2007). Życie i Dzieło. - Professor Ryszard Wiktor Schramm (1920-2007). Life and work. (A. Lesicki, B. Tomaszewska) 
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 87-90.

 • Profesor Alina Skirgiełło (1911-2007). - Professor Alina Skirgiełło (1911-2007). (M. Ławrynowicz)  
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 90-95.

 • Pożegnanie śp. Profesor Aliny Skirgiełło w dniu 19 października 2007 riku na Powązkach w Warszawie. - Professor Alina Skirgiełło's funeral address given by Maria Ławrynowicz, Warsaw, Powązki Cemetery, October 19th, 2007. (M. Ławrynowicz) 
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 95-96.

 • Wybitny uczony, dobry Człowiek — wspomnienie o prof. dr hab. Romanie Czapik (2611929-21II2008). - A remembrance of Professor Romana Czapik (26 I 1929 - 21 II 2008). (M. Kościńska-Pająk) 
  Wiadomości Botaniczne 2008
  52(3/4): 96-106.

Rocznice, jubileusze - Anniversaries, jubilees

 • Pro memoria (A. Środoń, J. Wiśniewski, E. (Glinka-) Janczewski, Z. Tobolewski). (A. Zemanek)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 107-108.

Leksykon botaników polskich - Dictionary  of Polish  botanists

 • Kazimierz Kostrakiewicz (P. Köhler)    
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 108-113.

 • Wilhelmina Stec-Rouppertowa (P. Köhler)  
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 113-116.

Sprawozdania ze spotkań naukowych - Scientific meeting reports

 • III Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu (Szklarska Poręba, Karkonosze, 19-22 czerwca 2007). - III Polish Conference of Palaeobotany of Quaternary (Szklarska Poręba, Karkonosze Mountains, 19-22 June 2007). (R. Stachowicz-Rybka)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 117-119.

 • Ogólnopolskie Seminarium nt. "Biologia i ekologia populacji roślin: skąd przychodzimy - dokąd zmierzamy?" (Zwierzyniec, 23-26 czerwca 2008). - The Seminar 'Biology and ecology of plant populations: where do we come from — where are we going?' (Zwierzyniec, 23-26 June 2008). (M. Franczak)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 119-123.

 • XXVII Międzynarodowa Konferencja Fykologiczna (Łódź - Spała, 12-15 czerwca 2008). - XXVII International Phycological Conference (Łódź - Spała, 12-15 June 2008). (B. Messyasz, E. Wilk-Woźniak) 
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 123-125.

 • 4. Międzynarodowe Spotkanie Antrakologiczne (Bruksela, Belgia, 8—13 września 2008). - 4th International Meeting of Anthracology (Brussels, Belgium, 8-13 September 2008). (K. Cywa)  
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 126-128.

 • Dwudzieste międzynarodowe warsztaty poświęcone badaniom śluzowców przyśnieżnych (Méribel, Alpy Sabaudzkie, Francja, 27 kwietnia-1 maja 2008). - 20-èmes Journées internationales de recherche et d'étude des myxomycetes nivales, Méribel, Alpes de Savoie, France, 27 April-1 May 2008. (A. Ronikier, M. Ronikier)  
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4):   128-130.

 • Międzynarodowa konferencja "Windfall Research in Tatra National Park" (Stara Leśna, Słowacja, 20-21 listopada 2008). - International Workshop 'Windfall Research in Tatra National Park' (Stara Leśna, Slovakia, 20-21 November 2008). (T. Zielonka)     
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 130-133.

Z życia PTB - Polish Botanical Society news

 • Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 11 kwietnia 2008). - Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Kraków, Poland, 11 April 2008). (I. Krzeptowska-Moszkowicz)    
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 133-135.

 • Obrady w Sekcji Mikologicznej podczas 54. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Szczecin, 3-8 września 2007). - Proceedings in the Mycological Section during 54th Congress of the Polish Botanical Society (Szczecin, 3-8 September 2007). (E. Połeć, B. Grzesiak)   
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 135-139.

 • Terenowe warsztaty Sekcji Briologicznej PTB "Zróżnicowanie brioflory borów i torfowisk Puszczy Noteckiej" (Mierzyn, 1-4 maja 2008). - Field workshop of the Bryological Section of the Polish Botanical Society 'Bryophyte species diversity of pine forests and fens in the Puszcza Notecka forest' (Mierzyn, Poland, 1-4 May 2008). (E. Fudali)   
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 139-141.

 • II Konferencja Sekcji Pteridologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Zasoby paprotników w Polsce i możliwości ich ochrony" (Wrocław, 17-19 września 2008). - Second Conference of Pteridological Section of the Polish Botanical Society 'Richness of pteridophytes in Poland and possibilities of their conservation' (Wrocław, 17-19 September 2008). (E. Zenkteler, E. Szczęśniak)   
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 141-145.

Varia

 • Selen - pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza. - Selenium - the element important for health, fascinating for explorer. (J. Borkowski, B. Dyki) 
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 145-148.

 • Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. - Forest Culture Centre in Gołuchów. (E. Zastawniak)    
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 148-150.

 • Janina Oleszak (3 XI 1932-16 X 2005) - biogram. - Janina Oleszak (3 Xl 1932-16 X 2005) - a biographical note. (M. Nowak)    
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 150-151.

Poezje  botaników - Poetry  of botanists

 • Bądź; Przemijasz (T. Załuski)   
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4):       151.

W krzywym  zwierciadle - Skewed perspective
 • O bioróżnorodności, ewolucji, symbiozie, indeksie cytowań i perspektywie końca świata. - On biodiversity, evolution, symbiosis, citation index and a perspective of the end of the world. (RWB)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4):            152-153.

Botanika  na  wesoło - Fun botany

 • Na Asarum; Gajowiec i panna; Saxifraga (RWB)
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4):       153-154.

 • (Para)militaria (L. Nowak)       
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 154.

 • Feniks dyplomowanej florystki (RWB}  
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4):     154-155.

Nowe periodyki i serie - New periodicals and series

 • Plant Ecology & Diversity (M. Ronikier)  
  Wiadomości Botaniczne 2008 52(3/4): 155-156.

RecenzjeBook reviews. 156-182.

Nadchodzące spotkania - Forthcoming meetings. 182-183.