POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE

(Botanical News)

Vol. 53 (2009): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:
Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 53, 1/2

Artykuły - Articles

 • M. KOCUREK, K. TOKARZ, J. PILARSKI:
  Funkcjonowanie fotosyntezy w łodygach i jej znaczenie dla bilansu węglowego rośliny. -
  Stem photosynthesis and its importance to the carbon budgets of plants.
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 7-20. <abstract> <PDF>

 • A. WACNIK:
  Galindowie i Krzyżacy - oddziaływania na lokalną roślinność w rejonie Miłek i Staświn (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, północno-wschodnia Polska). -
  Galindians and Teutonic Knights - their impact on local vegetation in Miłki and Staświny area (the Great Mazurian Lake District, NE Poland).
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 21-34. <abstract> <PDF>

 • M. SUJKOWSKA:
  Przebieg procesu infekcji w układzie symbiotycznym rośliny motylkowate-Rhizobium. -
  The infection process during legume-Rhizobium symbiosis.
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 35-53. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 55-178. <full text - PDF>

Portrety  botaników polskich - Portraits  of Polish botanists

 • Kazimierz Kostrakiewicz (1907-1975). (P. Köhler).
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 55.

 • Wilhelmina Stec-Rouppertowa (1903-1988). (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 56.

Rozstania - Obituaries

 • Dr Edward Bróż (1940-2008). Życie i dzieło. - Dr Edward Bróż (1940-2008). Life and work. (S. Cieśliński, A. Przemyski, M. Szyszka)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 57-64.

 • Wspomnienie o prof. dr hab. Eugenii Pogan (15 IX 1919 - 28 XI 2007). - Obituary for Professor Eugenia Pogan (15 IX 1919 - 28 XI 2007). (A. Joachimiak)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 64-72.

Rocznice, jubileusze - Anniversaries, jubilees

 • Seria wydawnicza "Nasze Drzewa Leśne" - w setną rocznicę urodzin Stefana Białoboka. - 'Our Forest Trees' editorial series in 100th anniversary of Stefan Białobok. (A. Boratyński)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 72-77.

Leksykon botaników polskich - Dictionary  of Polish  botanists

 • Tadeusz Stanisław Tacik (P. Köhler).
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 77-81.

 • Franciszek (Franz) Herbich (P. Köhler).
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 81-86.

Sprawozdania ze spotkań naukowych - Scientific meeting reports

 • VIII    Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw" (Kraków, 20-21 listopada 2008). - 8th All-Polish Scientific Meeting 'Grass biology' (Cracow, Poland, 20-21 November 2008). (L. Frey, M. Mizianty)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 86-88.

 • XV Kongres  Europejskich Mikologów (Sankt Petersburg, 16-21 września 2007). - XV Congress of European Mycologists (Saint Petersburg, 16-21 September, 2007).  (M.  Ławrynowicz, D. Ślusarczyk)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 88-91.

 • Murawy kserotermiczne regionu kujawsko-pomorskiego - stan zachowania, ochrona i perspektywy (Bydgoszcz, 28-30 maja 2009). - Xerothermic grasslands of the Kujawsko-Pomorski region: state of preservation, protection and perspectives (Bydgoszcz, Poland, 28-30 May 2009) . (E. Cieślak, W. Paul, M. Szczepaniak)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 91-93.

Z życia PTB - Polish Botanical Society news

 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w 2008 roku. - Polish Botanical Society in 2008. (H. Galera, A. Mikuła)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 93-122. 

 • IX Konkurs Dendrologiczny "Znam drzewa i krzewy" w Częstochowie. - IX Dendrological Competition in Częstochowa 'I know trees and shrubs'. (J. Sieradzki)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 122-124.

 • Konferencja naukowa Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego "50 rocznica publikacji pierwszego polskiego podręcznika palinologii" (Kraków, 25 kwietnia 2009). - The Conference of Palaeobotanical Section of the Polish Botanical Society '50th anniversary of the first Polish palynological handbook publishing' (Kraków, 25 April 2009). (D. Nalepka)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 124-131.

Varia

 • Przemówienie na promocji książki Skarby przyrody i krajobrazu Polski, Zamek Królewski, Warszawa, 14 października 2008. - Author's speech upon promotion of the book Treasures of Nature and Landscape in Poland, King Castle, Warsaw, October 14, 2008. (R. Olaczek)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 131-134.

 • Uroczysta promocja. - Grand promotion. (M. Ławrynowicz)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 134-135.

 • Zarośnięte pąki śpiące - nieznana forma teratologiczna u drzew. - Cicatrized dormant bugs - an unknown teratological form among trees. (C. Greń
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 135-139.

 • Doc. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra - laureatką nagrody im. Jill Smythies przyznawanej przez Towarzystwo Linneuszowskie w Londynie. - Doc. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra - Jill Smythies Prize Winner Awarded by the Linnaean Society. (K. Wołowski
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 139-141.

Poezje  botaników - Poetry  of botanists

 • Tak pośrodku. (T. Załuski)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 141. 

Botanika  na  wesoło - Fun botany

 • Na cieszyniankę - bis; Na (wiosenną) cieszyniankę; Na nietypowego draba (czyli parę słów o głodku) (RWB)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 141.

 • Przewodnik dla studentów botaniki i zoologii, którzy niżej wymienione zwierzęta mylą z roślinami i grzybami. - Guide for students of botany and zoology who below mentioned animals mistake with plants and fungi. (L. Nowak)  
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 142.

Nowe periodyki i serie - New periodicals and series

 • Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis (J. J. Wójcicki)  
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(1/2): 142-143.

RecenzjeBook reviews. 143-174.

Nadchodzące spotkania - Forthcoming meetings. 174-177.

Literatura  botaniczna - Botanical literature. 177-178.


.
Vol. 53, 3/4

Od Redakcji. (Z. Mirek). 6

Artykuły - Articles
 • Z. MIREK, H. PIĘKOŚ-MIRKOWA:
  Fitogeograficzne aspekty endemizmu w Polsce. -
  Phytogeographic aspects of endemism in Poland.
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 7-30. <abstract> <PDF>

 • J. BlAŁCZYK, Z. LECHOWSKI, B. BOBER:
  Toksyny syntetyzowane przez morskie glony. -
  Toxins synthesized by sea algae.  
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 31-51. <abstract> <PDF>

 • M. ZARZECKI, A. PASIERBIŃSKI:
  Zastosowanie GIS i teledetekcji w badaniach szaty roślinnej. -
  Applications of GIS and remote sensing in vegetation research.
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 53-66. <abstract> <PDF>

 • E. ZASTAWNIAK:
  Współpraca polsko-białoruska w badaniach paleobotanicznych. -
  Polish-Belarus cooperation in palaeobotanical investigations.
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 67-80. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 67-201. <full text - PDF>

Portrety  botaników polskich - Portraits  of Polish botanists

 • Tadeusz Tacik (1926-1989). (R Köhler
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 81.

 • Franciszek (Franz) Herbich (1791-1865). (P. Köhler
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 82.

Rozstania - Obituaries

 • Profesor Kazimierz Browicz (1925-2009). - Professor Kazimierz Browicz (1925-2009). (J. Zieliński)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 83-100.

 • Wspomnienie o Profesorze Lesławie Badurze. - Obituary for Professor Lesław Badura. (Z. Piotrowska-Seget, A. Rostański)  
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 100-101.

 • Brat Stefan Franczak SJ (1917-2009). - Friar Stefan Franczak SJ (1917-2009). (K. Ołdakowski SJ)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 101-103.

Rocznice, jubileusze - Anniversaries, jubilees

 • 80. rocznica urodzin Profesora Krzysztofa Birkenmajera, wybitnego geologa i badacza regionów polarnych, szczególnie zasłużonego dla Krakowskiej Szkoły Paleobotanicznej. - 80th anniversary of the birth of Professor Krzysztof Birkenmajer, eminent Polish geologist and Polar explorer, particularly meritorious for the Cracow Palaeobotanical School. (E. Zastawniak).
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 103-113.

 • 80. rocznica urodzin Dr Janiny Zielińskiej. - 80th anniversary of Dr. Janina Zielińska birth. (U. Bielczyk, S. Cieśliński)  
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 113-116.

 • 145 rocznica urodzin prof. Józefa Paczoskiego. - 145th anniversary of Prof. Józef Paczoski's birth. (1864-1942). (K. Latowski)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 116-126.

Leksykon botaników polskich - Dictionary  of Polish  botanists

 • Andrzej Środoń (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 127-132.

 • Maria Łańcucka-Środoniowa (P. Köhler, E. Zastawniak)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 132-136.

Sprawozdania ze spotkań naukowych - Scientific meeting reports

 • Botanika na XXIII Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki i Techniki (Budapeszt, Węgry, 28 lipca - 2 sierpnia 2009). - Botany in the 23rd International Congress of History of Science and Technology (Budapest, Hungary, 28 July - 2 August 2009). (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 137-139.

 • Interakcje między gatunkowe na różnych poziomach organizacji: osobnik - populacja — biocenoza. Rośliny naczyniowe a "bracia mniejsi" (Krasnobród, 22-25 czerwca 2009). - Interspecies relations on different levels of organization: individual - population - biocenosis. Vascular plants and 'minor brothers' (Krasnobród, Poland, 22-25 June 2009). (M. Szczepaniak, E. Cieślak)  
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 139-143.

 • Konferencja z okazji 350-lecia śmierci Michała Boyma (Kraków, 26 września - 1 października 2009). - Conference on a 350th anniversary of Michał Boym death (Kraków, Poland, 26 September - 1 October 2009). (P. Köhler) 
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 143-144.

 • Ogólnopolska konferencja "Dynamika roślinności w warunkach antropopresji i ochrony — warsztaty geobotaniczne" (Łódź - Spała, 25-27 czerwca 2009). - National Conference: 'Vegetation dynamics under anthropopressure and protection — geobotanical workshop' (Łódź-Spała, 25-27 June 2009). (P. Gielniak, A. Stefaniak)   
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 144-148.

 • V Botaniczne Seminarium pamięci Józefa K. Paczoskiego - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Chersoń, Ukraina, 28 września - 1 października 2009). - Fifth Botanical Seminar of the Memory of Joseph K. Paczoski (Kherson, Ukraine, 28 September - 1 October 2009). (K. Latowski, B. Sudnik-Wójcikowska)  
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 148-151.

Z życia PTB - Polish Botanical Society news

 • 54. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Szczecin, 3—8 września 2007). - 54th Congress of the Polish Botanical Society (Szczecin, 3-8 September 2007). (K. Czyżewska).
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 151-156.

 • Terenowe warsztaty Sekcji Briologicznej PTB "Mszaki Beskidu Żywiecko-Orawskiego" (Soblówka, 3-6 września 2009). - Field workshop of the Bryological Section of the Polish Botanical Society 'Bryophytes of the Beskid Żywiecko-Orawski Range' (Soblówka, Poland, 3-6 September 2009). (E. Fudali)    
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 156-158.

Varia

 • Natura 2000 a sprawa białowieska. - The dispute about the protection of Białowieża Primeval Forest in the face of Natura 2000. (R. Olaczek
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 158-167.

 • Krzyż Komandorski dla Brata Stefana Franczaka S J. - Order 'Krzyż Komandorski' for Friar Stefan Franczak. (L. Mądrzyk SJ, S. Marczyński)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 167-168.

 • Medal Holuby'ego dla kolejnych polskich botaników. - The Holuby Medal for new Polish botanists. (J. Kowalska)   
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 169-170.

Poezje  botaników - Poetry  of botanists

 • Nowy tom wierszy prof. Elżbiety Kuty. - New volume of poems by prof. Elżbieta Kuta. (RWB)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 170-171.

 • Bzy (E. Kuta)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 172.

W krzywym  zwierciadle - Skewed  perspective
 • 2009 - pod znakiem rocznic, czyli rzecz o transformizmie i transformistach. - 2009 - the year of anniversaries, that is, matter concerning transformism and transformists . (RWB)  
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 172-174.

Botanika  na  wesoło - Fun botany

 • Przedszkolna botanika (RWB)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 174.

 • Menu (L. Nowak) 
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 175.

Nowe periodyki i serie - New periodicals and series

 • Czornomorskij Botaniczny Żurnal. - Chornomorski Botanical Journal. (K. Latowski)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 175-175.

 • Elektronnyj Zhurnal Botanicheskogo Sada - Instituta DVO RAN. - Elektronnyj Zhurnal Botanicheskogo Sada - Instituta DVO RAN. (J. J. Wójcicki)
  Wiadomości Botaniczne 2009 53(3/4): 176-177.

RecenzjeBook reviews. 178-197.

Nadchodzące spotkania - Forthcoming meetings. 197-199.

Literatura  botaniczna - Botanical literature. 200-201.