POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE - POLISH BOTANICAL SOCIETY

WIADOMOŚCI BOTANICZNE

(Botanical News)

Vol. 54 (2010): 1 - 4

ISSN - 0043-5090

Wiad. Botan. - Home

Pomoc:
Volume, Number Contents > abstracts & full text

.
Vol. 54, 1/2

 • Od Redakcji. (Z. Mirek). 4-5.

Artykuły - Articles

 • B. DUBIELECKA, A. K. WRÓBLEWSKI:
  Historia kaktusiarstwa w Polsce. -
  A history of cactus collecting in Poland.
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 7-24. <abstract> <PDF>

 • E. ANDRZEJEWSKA-GOLEC, J. MAKOWCZYŃSKA:
  Zdolności regeneracyjne liści w kulturach in vitro ze szczególnym uwzględnieniem taksonów rodziny Plantaginaceae. -
  Regenerative abilities of leaves in in vitro cultures with special consideration of Plantaginaceae family taxa.
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 25-34. <abstract> <PDF>

 • A. CHLEBICKI:
  Zawiłości etymologiczne i znaczeniowe nazw „huba" i „hubka". -
  Touchwoods and tinders.
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 35-39. <abstract> <PDF>

 • J. GUZIK:
  Antoni Józef Żmuda (1889-1916) - życie i dokonania. W 120 rocznicę urodzin. -
  Antoni Józef Żmuda (1889-1916) - life and achievements. On 120 birth anniversary.
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 41-62. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 63-164. <full text - PDF>

Portrety  botaników polskich - Portraits  of Polish botanists

 • A. J. Żmuda (1889-1916) (L. Pasadyn-Ciuk).
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 63.

 • A. J. Żmuda (1889-1916) (L. Pasadyn-Ciuk)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 64.

Rozstania - Obituaries

 • Profesor dr hab. Władysław Bugała (1924-2008). - Professor Władysław Bugała (1924-2008).(T. Bojarczuk)  
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 65-74.

Rocznice, jubileusze - Anniversaries, jubilees

 • 75. rocznica urodzin Profesora Stanisława Cieślińskiego. - 75th anniversary of birthday of Professor Stanisław Cieśliński. (U. Bielczyk)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 74-85.

 • Pro memoria (J. F. Wolfgang, D. Szymkiewicz, L. Zaboklicka-Dąbrowska, M. Szubert, A. Leńkowa). - (A. Zemanek)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 85-86.

Leksykon botaników polskich - Dictionary  of Polish  botanists

 • Janusz Stanisław Nowak. (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 86-90.

 • Adam Stanisław Jasiewicz. (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 91-95.

Sprawozdania ze spotkań naukowych - Scientific meeting reports

 • Konferencja naukowa "Granice ingerencji człowieka na obszarach chronionych. Zasady i modele gospodarowania" (Ojców, 17-19 czerwca 2010). - Scientific conference 'Boundaries of human interference in protected areas: management principles and models' (Ojców - Poland, 17-19 June 2010) . (B. Barabasz-Krasny, A. Sołtys-Lelek)  
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 95-98.

 • Warsztaty naukowe na Babiej Górze "Ekologia roślin - od pomysłu do końcowych wniosków" (Babia Góra, 24-30 maja 2010). - The scientific workshop at the Babia Góra mountain 'Plant ecology - from an idea to the finał conlusions' (Babia Góra, 24-30 May 2010). (P. Gielniak, E. Koczywąs, M. Pieńkowski).
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 98-102.

 • XXIX Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego "Taksonomia królową nauk - Glony w całej krasie" (Kraków - Niedzica, 19-23 maja 2010). - 29th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society 'Taxonomy the queen of science - The beauty of algae' (Kraków - Niedzica, Poland, 19—23 May 2010). (R. Kalinowska, B. Pawlik-Skowrońska).
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 102-105.

 • IX Międzynarodowa konferencja "Synantropizacja środowiska i terenów osiedli wiejskich. Flora i roślinność" (Kamieniec Podolski, Ukraina, 29 czerwca - 1 lipca 2010). - Ninth International Conference 'Anthropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation' (Kamyanets-Podilsky, Ukraine, 29 June - 1 July, 2010). (K. Latowski, Z. Celka).
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 105-109.

Z życia PTB - Polish Botanical Society news

 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w 2009 roku. - Annual Report 2009, Polish Botanical Society. (H. Galera, A. Mikuła)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 110-125.

 • I Ogólnopolskie Warsztaty Pteridologiczne "Rodzaj Dryopteris w Polsce" (Chorzów, 17-18 września 2009). - First Workshop of Pteridological Section of the Polish Botanical Society 'Genus Dryopteris in Poland' (Chorzów, 17-18 September 2009) . (E. Zenkteler, E. Szczęśniak, A. Rostański)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 125-130.

Varia

 • Przestrzeń w kontekście życia myślana... - Space concerned in the context of life. (Z Mirek)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 130-132.

Poezje  botaników - Poetry  of botanists

 • Wiosenne wiersze. (J. Kornaś; przygotowała A. Medwecka-Kornaś) - Wiosenne wiersze (J. Kornaś; prepared by A. Medwecka-Kornaś)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 132-134.

W krzywym  zwierciadle - Skewed  perspective

 • Vegetatio est mater studiorum. (RWB
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 134-136.

Botanika  na  wesoło - Fun botany

 • Głos w sprawie wymierania gatunków. - Some remarks considering species extinction. (W. Fałtynowicz)      
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 136-138.

 • Zastosowanie roślin w różnych gałęziach gospodarki. (L. Nowak)    
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(1/2): 138.

RecenzjeBook reviews. 138-162.

Nadchodzące spotkania - Forthcoming meetings. 162-164.


.

Vol. 54, 3/4


Artykuły - Articles

 • A. ROWIŃSKA, B. SUDNIK-WOJCIKOWSKA, I. I. MOYSIYENKO:
  Kurhany - dziedzictwo kultury w krajobrazie
  antropogenicznym strefy stepow i lasostepu - oczami archeologa i botanika. -
  Kurgans - cultural heritage in the anthropogenic landscape of the steppe and forest steppe zones through the eyes of an archaeologist and botanist.
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 7-20. <abstract> <PDF>

 • K. MARCYSIAK:
  Rośliny arktyczno-alpejskie w Europie a zmiany klimatyczne. -
  Arctic-alpine plants and climate change in Europe.
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 21-29. <abstract> <PDF>

 • P. MADANECKI, J. R. OCHOCKA, K. RAMCZYK:
  Kolekcja zielnikowa Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. -
  Herbarium of the Department of Biology and Pharmaceutical Botany of the Medical University of Gdańsk.
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 31-40. <abstract> <PDF>

 • Z. MIREK:
  Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk - ogolnopolskie centrum badań i dokumentacji biorożnorodności
  roślin i grzybow - 145 lat tradycji. -
  Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences - centre of investigation and documentation of plant and fungi biodiversity - 145 years of tradition.
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 41-48. <abstract> <PDF>

Varia
Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 49-188. <full text - PDF>

Portrety  botaników polskich - Portraits  of Polish botanists

 • M. Łańcucka-Środoniowa (1913-1995) (P. Köhler).
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 49.

 • A. Środoń (1908-1998) (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 50.

Rozstania - Obituaries

 • Mgr Mieczysław Aleksander Mazaraki (1913-2003) - niezwykły nauczyciel, botanik, zoolog, historyk, tworca muzeum. - Mieczysław Mazaraki (1913-2003) - unusual teacher, botanist, zoologist, historian, founder of museum. (W. Wojewoda).
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 51-58.

 • Wspomnienie o doktorze Bolesławie Brzyskim (1931-2000) w dziesiątą rocznicę śmierci. - A remembrance of dr. Bolesław Brzyski (1931-2000). (S. Florjan).
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 59-65.

 • Armen Leonowicz Tachtadżjan (1910-2009) - Armen Leonovich Takhtajan (1910-2009). (Z. Mirek, J. J. Wójcicki).
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 65-66.

Rocznice, jubileusze - Anniversaries, jubilees

 • Pro memoria. (A. Zemanek).
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 66-67.

 • Jan Gwalbert Pawlikowski (18 III 1860 - 6 III 1939) - 150 rocznica urodzin. - Jan Gwalbert Pawlikowski (18 III 1860 - 6 III 1939) - 150th anniversary of birth. (Z. Mirek).
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 67-70.

Leksykon botaników polskich - Dictionary  of Polish  botanists

 • 75. Adam Stanisław Jasiewicz - addendum. (P. Köhler).
  Wiadomości Botaniczne 2010
  54(3/4): 70.

 • 76. Eufrozyn Włodzimierz Sagan. (I. Jaworska, S. Florjan)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 70-73.

 • 77. Irena Zofia Mazaraki. (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 73-77.

 • 78. Mieczysław Aleksander Mazaraki. (P. Köhler)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 77-80.

Sprawozdania ze spotkań naukowych - Scientific meeting reports

 • Tematyka paleobotaniczna i palinologiczna na sympozjach "Geologia formacji węglonośnych Polski" w latach 1976-2010. - Palaeobotanical and palynological topics on Symposiums ‘Geology of Coal-bearing Strata of Poland’ (1976-2010). (S. Florjan).
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 81-91.

 • Konferencja popularno-naukowa "Przyroda terenow pogorniczych". -  (Bolesław, 28-29 października 2010). - Popular Science Conference ‘Nature of the post-mining areas’ (Bolesław, 28-29 October 2010). (B. Godzik)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 91-95.

Z życia PTB - Polish Botanical Society news

 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w latach 2007-2009. - Polish Botanical Society in 2007-2009. (A. Mikuła)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 95-101.

 • Terenowe warsztaty Sekcji Briologicznej PTB "Źrodliska i potoki Wysoczyzny Polanowskiej 2010", Rzyczyca Mała, 2-5 września 2010. - Bryological workshop ‘Springs and streams of the Polanow Highland 2010’, Poland, Rzyczyca Mała, 2-5 September 2010. (E. Fudali)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 101-103.

 • Relacja z LV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Warszawa, 6-12 września 2010). - Report from the 55th Congress of the Polish Botanical Society (Warsaw, 6-12 September 2010). (K. Marciszewska, K. Obidziński).
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 103-111.

 • Sesja terenowa "Lasy, łąki i bagna południowej Litwy" na LV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Dzukijski Park Narodowy, Litwa, 1-4 września 2010). - Field session ‘Forests, meadows and swamps of southern Lithuania’ on the 55th Congress of the Polish Botanical Society (Dzukija National Park, Lithuania, 1-4 September 2010). (S. Loster).
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 111-114.

 • Werner Greuter - nowy, zagraniczny członek honorowy Polskiego Towarzystwa Botanicznego. - Werner Greuter, new foreign honorary member of the Polish Botanical Society. (Z. Mirek)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 115-116.

Varia

 • Władysława Szafera wypisy ze wspomnień. - Władysław Szafer - selected memories. (Z. Mirek)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 116-118.

 • Nazwane imieniem Władysława Szafera. - Named after Władysław Szafer. (Z. Mirek, K. Romeyko-Hurko).
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 118-131.

 • W cieniu Katynia. - In the shadow of Katyń. (Z. Mirek, Z. Bednarz).
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 131-135.

 • Profesor Andrzej Środoń - paleobotanik z sercem na dłoni. - Professor Andrzej Środoń - palaeobotanist with the heart of gold. (L. Starkel)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 135-137.

 • Genetyczna kapsułka czasu? - Genetic time capsule? (M. Combik)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 137-138.

 • Wykorzystanie nowych technik sekwencjonowania całych genomow do badania antycznego DNA. - Recent whole genomes sequencing techniques in ancient DNA research. (M. Combik)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 139-140.

 • Laureaci czwartej edycji Medalu im. profesora Zygmunta Czubińskiego. - The Zygmunt Czubiński Medal winners 4th editio. (K. Latowski)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 140-141.

Poezje  botaników - Poetry  of botanists

 • Mistrz (RWB)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 142-143.

W krzywym  zwierciadle - Skewed  perspective

 • Omnes vivum ex vivo. (Z. Mirek)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 144.

Botanika  na  wesoło - Fun botany

 • Domorosłego wierszoklety spojrzenie na parytety. (Z. Mirek).
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 144-145.

 • Zastosowanie roślin w rożnych gałęziach gospodarki - cd. (L. Nowak).
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 145.

Muzea, archiwalia, zbiory

 • Noc Muzeow oraz Dzień Otwartych Drzwi Muzeow Krakowskich w Muzeum Paleobotanicznym Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007-2010). - The Museum Night and Krakow Museums Open Day in the Palaeobotanical Museum of Institute of Botany, Jagiellonian University (2007-2010). (S. Florjan)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 145-147.

Polemiki i dyskusje Polemics and discussion

 • Czy polskiej florze zagraża inwazja orzecha włoskiego? - Is the Polish flora threatened by a walnut (Juglans regia) invasion? (J. Guzik)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 147-149.

Nowe periodyki i serie - New periodicals and series

 • Abc Taxa (J. J. Wojcicki)
  Wiadomości Botaniczne 2010 54(3/4): 149-150.

RecenzjeBook reviews. 150-186.

Nadchodzące spotkania - Forthcoming meetings. 186-188.

Literatura  botaniczna - Botanical literature. 188.