Karina WILK, Ph.D.
Lichenologist

Ph.D., Biology (Lichenology), Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Krakow, 2009.
M.Sc., Biology (Lichenology), Jagiellonian University, Krakow, 2003(updated: March 2019)

Employment:
  2009 to present: assistant professor in W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
Address:
  Department of Lichenology, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Lubicz 46, PL-31-512 Krakow, Poland.
Phone, fax:
  tel.:(+48 12) 424-17-75, fax: (+48 12)  421-97-90
e-mail   k.wilk@botany.pl
Research interests:   Lichenology: taxonomy, phylogeny, ecology and biogeography of  lichens, with emphasis on Teloschistaceae.

Grants:

 • Does Caloplaca holocarpa (Teloschistaceae, lichenized Ascomycota) occur in South America? European Grant Synthesys GB-TAF-6367, 2017 (project leader).
 • Taxonomic diversity of the Caloplaca species in Bolivia. Ministry of Science and Higher Education (MNiSW), grant no. N N303 821740; 2011-2014 (project leader).
 • Interesting and rare species of the genus Caloplaca in Carpathians. Polish Academy of Sciences grant for young researchers; 2011 (project leader).
 • Calcicolous species of the genus Caloplaca in the Polish Western Carpathians. Ministry of Science and Higher Education (MNiSW), grant no. N N303 294334; 2008-2009 (project leader).
 • Molecular patterns within the Lecanor dispersa group in Poland against the background of morphological-anatomical and chemotaxonomic variability of individual species. Ministry of Science and Higher Education (MNiSW), grant no. N 304 050 32/2318 (researcher).
 • Inventory of lichens and lichenicolous fungi of the Madidi region in Bolivia. Project implemented as part of direct cooperation between IB PAN and Herbario Nacional de Bolivia w La Paz in years: 2004, 2006-2007 (project leader).
 • Lichens of Oran Dosh protected area in the Lake Khubsugul National Park (Mongolia). Ministry of Scientific Research and Information Technology (MNiI), grant no. 2 P04G 097 28; 2005-2006 (project leader).
 • Lichenological aspect of a hurricane in the Slovakian Tatras. Project implemented in cooperation with Slovak Academy of Sciences and TANAP; 2004 (researcher).
Fellowships and trainings:
 • United Kingdom, Kew, Jodrell Laboratory, Royal Botanic Gardens; 2017, 2015; training in molecular techniques. Travel and stay – grants: Synthesys and MNiSW.
 • United Kingdom, London, Natural History Museum; 2017; studies on herbarium materials in BM. Travel and stay – grant Synthesys.
 • Kraków; 2017; participation in the course „Phylogeny in Biodiversity”, INoŚ and IZiBB UJ.
 • Denmark, Kristiansminde; 2012; participation in the workshops „Teloschistales: Towards a unified and phylogenetically based classification”. Travel and stay – grant MNiSW.
 • USA, St. Paul, University of Minnesota; 2008; studies on herbarium materials in MIN. Travel and stay – grant MNiSW.
 • Costa Rica, Las Cruces Biological Station; 06‒30.09.2007; participation in the course „Tropical lichen as models to study ecological communities using multivariate techniques”, Organization for Tropical Studies. Travel – IB PAS, stay – IB PAS and OTS.
Conferences:
 International:
 • Symposia of International Association for Lichenology: VIII, Helsinki (Finland) – 2016; VI, Asilomar (California, USA) – 2008.
 • International conference „Lichens protected – Protected lichen species”, Brody ‒ 2012.
 • XVII International Botanical Congress, Vienna (Austria) ‒ 2005.
 • VI scientific session „Scientific research in Pieniny 2005. Pieniny - world heritage?”, Červený Kláštor (Slovakia) ‒ 2005.
  National:
 • Congresses of Polish Lichenologists: XXII, Schodno –  2006; XXIV Krempna – 2009; XXVI, Brody – 2012; XXVIII Ochotnica Dolna – 2014; IX Zwierzyniec – 2015.
 • Konferencje ogólnopolskie: „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”, Zakopane – 2005; „Polskie badania środowiska przyrodniczego-kulturowego w Ameryce Łacińskiej”, Kraków – 2006.
 • Zjazdy Polskiego Towarzystwa Botanicznego: 53, Toruń – 2004; 55, Warszawa – 2010.

Scientific expeditions and lichen collections:

 • USA (California, Point Reyes NP), VII.2008; Bolivia and Peru, X‒XII.2007; Bolivia, V‒VI.2006; Slovakia (Tatry Mts), IX.2005; Bolivia, XI‒XII.2004; Kyrgyzstan, VII‒IX.2003; Russia (Ural Polarny Mts), VIII.2002; Mongolia, VII‒VIII.2000; Ukraine (Crimean peninsula), VI.1999.
e most important scientific achievements:
 • Taxonomic revision of the genus Caloplaca s.l. in the Polish Western Carpathians (Wilk 2012).
 • Reports on 20 species of Caloplaca s.l. and one lichenicolous fungi new for Poland.
 • Contributions to the taxonomy and species diversity of Caloplaca s.l. in different regions of the world, e.g. Europe, South America, Asia and Antarctic.
 • Contributions for lichen biota of Mongolia and Bolivia (contain new species for Asia and South America).
 • New species for science or new nomenclature combinations:
Caloplaca crocina (Kremp.) Wilk & R. Vargas, Mycotaxon 132 (1): 127 (2017).
Caloplaca micromontana Frolov, Wilk & Vondrák, Ann. Bot. Fennici 53: 255 (2016).
Cora aspera Wilk, Lücking & E. Morales, Phytotaxa 139: 8 (2013).
Cora maxima Wilk, Dal-Forno & Lücking, Fungal Diversity 84: 183 (2016).
Cora pseudobovei Wilk, Dal-Forno & Lücking, Fungal Diversity 84: 190 (2016).
Cora squamiformis Wilk, Lücking & Yánez-Ayabaca, Phytotaxa 139: 16 (2013).
Cora terricoleslia Wilk, Dal-Forno & Lücking, Fungal Diversity 84: 200 (2016).
Dictyonema applanatum Lücking, Dal-Forno & Wilk, Acta Nova 6: 6 (2013).
Dictyonema discocarpum Lücking, Dal-Forno & Wilk, Acta Nova 6: 7 (2013).
Dictyonema hapteriferum Lücking, Dal-Forno & Wilk, Acta Nova 6: 11 (2013).

Publications:

 • Wilk K, Flakus A. 2017. Eight Caloplaca species newly recorded from Bolivia, including C. crocina comb. nov. Mycotaxon 132: 125–140.
 • Bielczyk U., Czarnota P., Kukwa M., Śliwa L., Kościelniak R., Betleja L., Kozik R., Krzewicka B., Hachułka M., Adamska E., Węgrzyn M., Bielec D., Flakus A., Guzow-Krzemińska B., Kolanko K., Kozik J., Leśniański G., Lisowska M., Oset M., Osyczka P., Pietrzykowska-Urban K., Sadowska-Deś A., Słaby A., Studzińska-Sroka E., Wilk K., Zaniewski P. T., Zarabska-Bożejewicz D. 2016. Lichens and lichenicolous fungi of Magurski National Park (Poland, Western Carpathians). Polish Bot. J. 61(1): 127–160.
 • Frolov I., Vondrák J., Fernández-Mendoza F., Wilk K., Khodosovtsev A., Halıcı M.G. 2016. Three new, seemingly-cryptic species in the lichen genus Caloplaca (Teloschistaceae) distinguished in two-phase phenotype evaluation. Annales Botanici Fennici 53: 243–262.
 • Kubiak D. & Wilk K. 2016. Caloplaca monacensis (Teloschistaceae, lichenized Ascomycota), a species new to Poland. Polish Bot. J. 61(2): 279–282.
 • Lücking R., Dal Forno M., Moncada B., Coca L.F., Vargas-Mendoza L.Y., Aptroot A., Arias L.J., Besal B., Bungartz F., Cabrera-Amaya D.M., Cáceres M.E.S., Chaves J.L., Eliasaro S., Gutiérrez M.C., Hernández Marin J.E., Ángeles Herrera-Campos M., Holgado-Rojas M.E., Jonitz H., Kukwa M., Lucheta F., Madriñán S., Marcelli M.P, Azevedo Martins S.M., Mercado-Díaz J.A., Molina J.A., Morales E.A., Nelson P.R., Nugra F., Ortega F., Paredes T., Patiño A.L., Peláez-Pulido R.N., Pérez Pérez R.E., Perlmutter G.B., Rivas-Plata E., Robayo J., Rodríguez C., Simijaca D.F., Soto-Medina E., Spielmann A.A., Suárez-Corredor A., Torres J-M., Vargas C.A, Yánez-Ayabaca A., Weerakoon G., Wilk K., Pacheco M.C., Diazgranados M., Brokamp G., Borsch T., Gillevet P.M., Sikaroodi M., Lawrey J.D. 2016. Turbo-taxonomy to assemble a megadiverse lichen genus: seventy new species of Cora (Basidiomycota: Agaricales: Hygrophoraceae), honouring David Leslie Hawksworth’s seventieth birthday. Fungal Diversity.
 • Wilk K. 2015. Four species of Caloplaca s.l. (lichenized ascomycota, Teloschistaceae) new for Poland. Polish Bot. J. 60(2): 197 – 201.
 • Muchnik E., Wilk K., Vondrák J., Frolov I. 2014. Contribution to the knowledge of the genus Caloplaca in Central European Russia. Polish Bot. J. 59(2): 263–270.2013
 • Śliwa L., Rodriguez Flakus P., Wilk K., Flakus A. 2014. New records of Lecanora for Bolivia. II. Polish Bot. J. 59(1): 97–103.
 • Lücking R., Dal-Forno M., Wilk K., Lawrey J.D. 2013. Three new species of Dictyonema (lichenized Basidiomycota: Hygrophoraceae) from Bolivia. Acta Nova 6(1-2): 4–16.
 • Lücking R., Dal-Forno M., Lawery J. D., Bungartz F., Holgado Rojas M. E., Hernández M. J. E., Marcelli M. P., Moncada B., Morales E. A., Nelsen M. P., Paz E., Salcedo L., Spielmann A. A., Wilk K., Will-Wolf S., Yánez-Ayabaca A. 2013. Ten new species of lichenized Basidiomycota in the genera Dictyonema and Cora (Agaricales: Hygrophoraceae), with a key to all accepted genera and species in the Dictyonema clade. Phytotaxa 139 (1): 1–38.
 • Szczepańska K., Kossowska M., Wilk K. 2013. Caloplaca subpallida (Teloschistaceae), a lichen species new to Poland: distribution, ecology and taxonomic affinities. Acta Soc. Bot. Pol. 82(1):85–89.
 • Kukwa M., Kowalewska A., Śliwa L., Czarnota P., Czyżewska K., Flakus A., Kubiak D., Wilk K., Dimos-Zych M., Kolanko K., Szymczyk R., Lipnicki L., Adamska E., Bielec D., Guzow-Krzemińska B., Gruszka W., Hachułka M., Jabłońska A., Oset M., †Kiszka J., Kozik J., Leśniański G., Lazarus M. 2012. Porosty i grzyby naporostowe Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie, N Polska). Acta Botanica Cassubica 11: 75–103.
 • Śliwa L., Wilk K., Rodriguez Flakus P.,  Flakus A. 2012. New records of Lecanora for Bolivia. Mycotaxon 121: 1–92.
 • Wilk K. 2012. Calcicolous species of the genus Caloplaca in the Polish Western Carpathians. Polish Botanical Studies 29: 1–92.
 • Wilk K., Śliwa L. 2012. Note on Caloplaca soralifera (Teloschistaceae, lichenized Asomycota) in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 81(1): 61–63.
 • Smykla J., Krzewicka B., Wilk K.,  Emslie S.D., Śliwa L. 2011. Additions to the lichen flora of Victoria Land, Antarctica. Polish Polar Research 32(2): 123–138.
 • Wilk K. 2011. New or noteworthy records of Caloplaca (Teloschistaceae) from Poland. Mycotaxon 115: 83–98.
 • Wilk K. 2010. Icmadophila aversa and Piccolia conspersa, two lichen species new to Bolivia. Polish Bot. J. 55(1): 217–221.
 • Wilk K. 2010. Introduction to the lichen diversity of the Madidi region in Bolivia. [In: Z. Mirek, A. Flakus, A. Krzanowski, A. Paulo & J. Wojtusiak (eds), The Nature and Culture of Latin America. Review of Polish Studies]. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków  203–210.
 • Krzewicka B., Wilk K. 2009. Umbilicaria isidiosa (lichenized Ascomycota), a new species from Bolivia. Mycotaxon 109: 165–170.
 • Flakus A., Ahti T., Kukwa M., Wilk K. 2008. New and interesting records of Cladonia and their lichenicolous fungi from the Andean cloud forest in Bolivia. Annales Botanici Fennici 45(6): 448–454.
 • Śliwa L., Wilk K. 2008. Is a remarkable species – Caloplaca flavescens (lichenized fungi) – new to the Polish lichen biota? Acta Mycol. 43(2): 207-213.
 • Wilk K. 2007. Lichens of Oran Dosh protected area in the Lake Khubsugul National Park (Mongolia). Part 2: saxicolous and lignicolous species. Herzogia 20: 209–219.
 • Flakus A., K. Wilk. 2006. Contribution to the knowledge of the lichen biota of Bolivia. J. Hattori Bot. Lab. 99: 307-318.
 • Palka K., L. Śliwa. 2006. Lichens of Oran Dosh protected area in the Lake Khubsugul National Park (Mongolia). Part 1: corticolous and lignicolous species. Nova Hedwigia 82 (1-2): 51-68.
 • Wilk K. 2006. Diplotomma scheideggerianum (Lecanorales, Ascomycota), a lichenicolous lichen new to Poland. Polish Bot. J. 51(2): 228-229.
 • Wilk K., A. Flakus. 2006. Four species of Caloplaca (Teloschistaceae, lichenized Ascomycota) new to Poland. Mycotaxon 96: 61-71.
 • Palka K. 2004. Caloplaca aurea (Teloschistaceae), a lichen species new to Bulgaria. Polish Bot. J. 49 (1): 101-102.
 • Palka K. 2004. Caloplaca aurea (Schaer.) Zahlbr. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (eds.), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland. 4. W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków. s. 13-16. 
 • Palka K., Śliwa L. 2004. New lichen species to Mongolia. Polish Bot. J. 49 (1): 35–43.
Conference abstracts:
 • Ludwig L., Summerfield T., Lord J., Orlovich D., Kantvilas G., Wilk K., Ohmura Y. 2016. A molecular-genetic reassessment of the phylogeny of the lichen genus Icmadophila Trevis . W: The 8th IAL Symposium, Lichens in Deep Time, August 1–5, 2016, Helsinki, Finland. IAL8 Abstracts: 168.
 • Owczarek-Kościelniak M., Piątek J., Wilk K., Kołodziejczyk Ł. 2016. Assesment of colonising organisms of tombstones in an urban environment – a case study of the Rakowicki Cemetary (Cracow, Poland). W: European conference on Biodeterioration of stone monuments – second edition, Cergy-Pontoise, France , 17–18.11.2016. 
 • Wilk K., Gaya E., Śliwa L. 2016. Morphological and molecular studies on the genus Caloplaca s. lat. (lichenized Ascomycota, Teloschistaceae) from Bolivia. W: The 8th IAL Symposium, Lichens in Deep Time, August 1–5, 2016, Helsinki, Finland. IAL8 Abstracts: 209.
 • Wilk K., Gaya E., Śliwa L. 2014. Taksonomiczne zróżnicowanie porostów z rodzaju Caloplaca w Boliwii. Taxonomic diversity of lichens of the genus Caloplaca in Bolivia. [W: P. Czarnota (red.). XXVIII Zjazd Lichenologów Polskich, Praktyczne i poznawcze wyzwania współczesnej lichenologii. Streszczenia referatów i posterów. Ochotnica Dolna – Gorce, 7–11.09.2014]. Ochrona Beskidów Zachodnich 5: 106–107 .
 • Flakus A., Kukwa M., Rodriguez Flakus P., Etayo J., Knudsen K., Farkas E., Oset M., Jabłońska J., Krzewicka B., Wilk K., Śliwa L. 2012. Diversity of lichenized and lichenicolous fungi of South America – a case study of Bolivia. [W: Turnau, K., Zook, D., Mleczko, P., Piątek, M., Śliwa, L., Zubek, Sz. (red.), 7th International Symbiosis Society Congress. The earth’s vast symbiosphere. Kraków, Poland, 22–28.07.2012]. Book of Abstracts: 234.
 • Śliwa L., Wilk K., Rodriguez Saavedra P., Flakus A. 2012. First steps to reveal the diversity of  Lecanora in Bolivia.  [W: The 7th Symposium of the International Association for Lichenology. Lichens: from genome to ecosystems in a changing world. Ramkhamhaeng University Press, Bangkok, Thailand, 9-13.01.2012]. Abstracts: 82.
 • Wilk K. 2012. Threatened and protected species of the genus Caloplaca in Poland. [W: Lipnicki, L. (red.), Lichen protection - Protected  lichen species, Sonar Literacki, Gorzów Wielkopolski]. Streszczenia posterów: 343.
 • Wilk K. 2010. Lichen species from the Madidi region new to Bolivia. Acta Soc. Bot. Pol. 79(supl. 1): 69.
 • Wilk K. 2010. Gatunki porostów z regionu Madidi nowe dla Boliwii. [W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.), Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenie referatów i plakatów LV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010]. Abstrakty: 89.
 • Wilk K. 2008. Calcicolous species of the genus Caloplaca in the Polish Western Carpathians. [In: The 6th IAL Symposium and Annual ABLS Meeting. Asilomar, Kalifornia, USA, 13–19.07.2008]. Abstracts: 77.
 • Font O., Ramirez I., Wilk K., Chaves J., Rivas Plata E., Lücking R. 2007. Diversidad y Composición de Líquenes en Bosque Lluvioso Premontano Primario y Secundario en Las Cruces, Costa Rica – VIII Meeting of Latin American Lichenologists (GLAL 8), 26-30. 11.2007, Lima, Peru. Abstrakt: bez numeracji stron.
 • Flakus A., Wilk K. 2007. Różnorodność gatunkowa porostów Boliwii – aktualny stan poznania i perspektywy badań [La diversidad de los especies de los líquenes de Bolivia – el situación actual de los conocimientos y las perspectivas de los investigaciónes]. – W: Z. Mirek & A. Flakus (red.): Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej [Investigaciones polacas de medio ambiente natural-cultural en América Latina]. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 28–30 maja 2007, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, s. 37.
 • Śliwa L., Wilk K., Flakus A. 2007. Gatunki z rodzaju Lecanora nowe dla Ameryki Południowej [Los especies nueves para Sur América]. – W: Z. Mirek & A. Flakus (red.): Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej [Investigaciones polacas de medio ambiente natural-cultural en América Latina]. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 28–30 maja 2007, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, s. 33.
 • Wilk K. 2007. Porosty i grzyby naporostowe regionu Madidi w Boliwii [Los líquenes y hongos liquenícolas de la región Madidi en Bolivia]. – W: Z. Mirek & A. Flakus (red.): Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej [Investigaciones polacas de medio ambiente natural-cultural en América Latina]. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 28–30 maja 2007, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, s. 35.
 • Palka K. 2005. Lichens of Oran Dosh protected area in the Lake Khubsugul National Park. [In:  Book of Abstracts of the XVII International Botanical Congress. Vienna, Austria, 17-23 July 2005]. p: 374.
 • Palka K. 2005. Gatunki porostów z rodzaju Caloplaca w Pieninach Polskich. [W: K. Karwowski (red.). Przewodnik słowacko-polskiej sesji posterowej "Badania naukowe w Pieninach 2005". VI sesja naukowa Pieniński Park Narodowy i Pieninskỳ národnỳ park, Czerwony Klasztor, Słowacja, 2 czerwca 2005]: s. 33.
 • Palka K. 2004. Porosty Parku Narodowego Jeziora Chubsuguł w Mongolii. Przyroda Polski w Europejskim Dziedzictwie Dóbr Natury. Streszczenie Referatów i Plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Toruń - Bydgoszcz. s. 129.
zamknij okienko !