WÓJCICKI Jan, J.

dr, botanik - systematyka roślin naczyniowych;
ur. 6 marca 1950, Mielec;
studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
mgr 1974; dr 1988.

(aktualizacja danych: 04.2007)
Przebieg pracy:
Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, asystent 1971, starszy asystent 1982, adiunkt 1989; redaktor Polish Botanical Journal 2001
Stypendia i staże naukowe:
 • Geobotanisches Institut ETH, Stiftung Rübel, Zürich 1991;
 • liczne wyjazdy naukowo-badawcze do zagranicznych ośrodków naukowych (Austria, Bułgaria, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Indie, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).

Tematyka badawcza:

 • Rodzina Trapaceae - studia taksonomiczne
 • Ewolucja rodziny Trapaceae w trzeciorzędzie Europy
 • Rodzaj Trapa L. (Trapaceae) w trzeciorzędzie Chin
 • Rodzaj Trapa L. (Trapaceae) w plejstocenie Polski, Białorusi i Litwy
 • Zmienność, taksonomia, hybrydyzacja i chorologia Prunus fruticosa Pallas (Rosaceae)
Wyprawy naukowe, zbiory: zielnik roślin naczyniowych (ok. 4 000 arkuszy) sukcesywnie przekazywany do Zielnika Instytutu Botaniki PAN w Krakowie (KRAM).
Członkostwo i funkcje:
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne od 1983;
 • American Society of Plant Taxonomists od 1992;
 • Association for Plant Taxonomy od 2002,
 • redaktor Fragmenta Floristica et Geobotanica od 2000 (Polish Botanical Journal od 2001);
 • współredaktor Polish Botanical Studies od 1990;
 • współredaktor Polish Botanical Studies, Guidebook Series od 1990 (obecnie Botanical Guidebooks);
 • członek redakcji kwartalnika Wiadomości Botaniczne od 1990;
 • członek rady redakcyjnej serii Flora Polski od 1994 i Atlas of the Geographical Distribution of Lichens in Poland od 2001; 
 • członek założyciel i członek Zarządu Fundacji Botaniki Polskiej im. W. Szafera od 1993.
Nagrody i odznaczenia:
 • Medal 40-lecia Instytutu Botaniki PAN im W. Szafera (1989);
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1990).
 Adres:
Praca: Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax:
Praca: (12) 42-41-711, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
e-mail: j.wojcicki@botany.pl

Publikacje:

ok. 170 publikacji, w tym 47 oryginalnych prac naukowych z zakresu zmienności i taksonomii roślin naczyniowych (współczesnych i kopalnych).

Wykaz  ważniejszych publikacji:

 • Staszkiewicz J. & Wójcicki J. J. 1979. Analiza biometryczna orzechów rodzaju Trapa L. z Polski (Biometrical analysis of Trapa L. nuts from Poland). Fragm. Flor. Geobot. 25(1): 33-59.
 • Staszkiewicz J. & Wójcicki J. J. 1981. Variability of the metrical characters of nuts of the genus Trapa L. from Central Europe. Fragm. Flor. Geobot. 27(3): 415-431.
 • Godzik B. & Wójcicki J. J. 1987. Plantae Vasculares Svalbardenses Exsiccatae. Fasciculus I. Cracoviae 1987. 15 pp.
 • Wójcicki J. J. 1991. Variability of Prunus fruticosa Pall. and the problem of an anthropohybridization. In: K. Zarzycki, E. Landolt & J. J. Wójcicki (eds), Contributions to the knowledge of flora and vegetation of Poland. Proceedings of the 19th International Phytogeographic Excursion (IPE), 1989, through Poland. Vol. 1. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zürich 106: 266-272.
 • Zarzycki K., Landolt E. & Wójcicki J. J. (eds) 1991-1992. Contributions to the knowledge of flora and vegetation of Poland. Proceedings of the 19th International Phytogeographic Excursion (IPE), 1989, through Poland. Vol. 1 & 2. Vegetation studies; changes and conservation of flora and vegetation (vascular plants, lichens, and macrofungi); biosystematics. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zürich 106: 1-304 & 107: 1-401.
 • Wójcicki J. J. 1991. Prunus x stacei (Rosaceae), a new spontaneous threefold hybrid of P. fruticosa, P. cerasus and P. avium. Fragm. Flor. Geobot. 35(1-2): 139-142.
 • Staszkiewicz J., Białobrzeska M., Truchanowicz J. & Wójcicki J. J. 1991. Variability of Betula humilis (Betulaceae) in Poland. 1. Variability of the leaves. Fragm. Flor. Geobot. 36(2): 347-373.
 • Staszkiewicz J., Białobrzeska M., Truchanowicz J. & Wójcicki J. J. 1991. Variability of Betula humilis (Betulaceae) in Poland. 2. Variability of the generative organs. Fragm. Flor. Geobot. 36(2): 347-373.
 • Marhold K. & Wójcicki J. J. 1992. Cerasus Mill. W: L. Bertowa (ed.), Flóra Slovenska 4(3): 509-533. Veda, Bratislava.
 • Wójcicki J. J. & Marhold K. 1993. Variability, hybridization and distribution of Prunus fruticosa (Rosaceae) in the Czech Republic and Slovakia. Polish Bot. Stud. 5: 9-24.
 • Staszkiewicz J., Białobrzeska M., Truchanowicz J. & Wójcicki J. J. 1993. Variability of Betula humilis (Betulaceae) in Poland. 3. Taxonomical problems. Fragm. Flor. Geobot. 38(1): 51-59.
 • Staszkiewicz J., Białobrzeska M., Truchanowicz J. & Wójcicki J. J. 1993. Variability of Betula humilis (Betulaceae) in Poland. 4. Hybrid and introgressive forms. Fragm. Flor. Geobot. 38(2): 475-488.
 • Mirek Z., Musiał L. & Wójcicki J. J. 1997. Polish Herbaria. Polish Botanical Studies, Guidebook Series 18: 1-116.
 • Wójcicki J. J. & Bajzath J. 1997. Trapa praehungarica, a new fossil species from the upper Pannonian of Hungary. Acta Palaeobot. 37(1): 51-54.
 • Wójcicki J. J. & Zastawniak E. 1998. Trapa srodoniana, a new fossil species from the Pliocene of Bełchatów (Middle Poland). Acta Palaeobot. 38: 167-174.
 • Wójcicki J. J., Song S. & Wang Y. 1999. Fossil Trapa L. of China. 1. A new locality from the Miocene of the Liang He coal mine, West Yunnan. Acta Palaeobotanica 39(1): 5-14.
 • Wójcicki J. J. & Wilde V. 2001. A new species of Trapa (Trapaceae) from the Pliocene of the Zennern Depression, near Fritzlar (Hesse, Germany). Senckenbergiana lethaea, Frankfurt/Main 81(1): 17-23.
 • Kovar-Eder J. & Wójcicki J. J. 2001. A Late Miocene (Pannonian) Flora from Hinterschlagen, Hausruck Lignite Area, Upper Austria. Acta Palaeobotanica 41(2): 223-253.
 • Wójcicki J. J. 2001. A new species of Trapa (Trapaceae) from Kashmir. Polish Bot. J. 46(2): 133-136.
 • Wójcicki J. J. & Marhold K. 2001. Cardamine dentata (Brassicaceae) in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 45(1-2): 431-443.
 • Wójcicki J. J. 2002. Trapa assamica (Trapaceae), a remarkable new extant species from the Indian subcontinent. Polish Bot. J. 47(1): 5-9.
 • Wójcicki J. J., Zastawniak E. 2002. Late Miocene Trapa L. of Sośnica (SW Poland) revisited. Acta Palaeobot. 42(1): 29-38.
 • Kovar-Eder J., Schwarz J. & Wójcicki J. J. 2002. The predominantly aquatic flora from Pellendorf, Lower Austria, Late Miocene, Pannonian - a systematic study. Acta Palaeobot. 42(2): 125-151.
 • Wójcicki J. J. & Kvaček Z. 2002. Hemitrapa fruits (Trapaceae) in the late Early Miocene Lom Coal Seam, Most Formation, North Bohemia. Acta Palaeobot. 42(2): 117-124.
 • Wójcicki J. J. & Kvaček Z. 2002. Schenkiella genus novum, thorny disseminules of unknown affinities from the Lower Miocene of Central Europe. Acta Palaeobot. 42(2): 109-116.
 • Harzhauser M., Kovar-Eder J., Nehyba S., Ströbitzer-Hermann M., Schwarz J., Wójcicki J. J. & Zorn I. 2003. An Early Pannonian (Late Miocene) Transgression in the Northern Vienna Basin. The Palecological Feedback. Geologica Carpathica 54(1): 41-52.
 • Wójcicki J. J. & Kvaček Z. 2003. The earliest fossil record of the Trapaceae in Europe from the Late Eocene diatomite of Kučlín, north Bohemia. Phytologia Balcanica 9(2): 165-174.
 • Wójcicki J. J. & Zastawniak E. 2003. Rodzina Trapaceae w trzeciorzędzie Europy - wstępne wyniki badań (The Trapaceae family in the Tertiary of Europe - preliminary results). Botanical Guidebooks 26: 153-185.
 • Kovar-Eder J., Wójcicki J. J. & Zetter R. 2005. Trapaceae from the late Miocene of Austria and the European context. Acta Palaeobot. 45(2): 165-186.
 • Hroudová Z., Zákravský P., Wójcicki J. J., Marhold K. & Jarolímová V. 2005. The genus Bolboschoenus (Cyperaceae) in Poland. Polish Bot. J. 50(2): 117-137.
 • Martín-Closas C., Wójcicki J. J. & Fonollà L. 2006. Fossil charophytes and hydrophytic angiosperms as indicators of lacustrine trophic change. A case study. Cryptogamie-Algologie 27(4): 357-379.
zamknij okienko !