ADAMSKI MICHAŁ

Dr nauk biologicznych

Dr: Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
(praca realizowana w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ), 2018 r.
Mgr: Uniwersytet Jagielloński (Biologia i geologia), 2013 r. oraz
Uniwersytet Jagielloński (Ochrona środowiska, specjalność chemia środowiska), 2013 r.
Przebieg pracy naukowej
  • Grudzień 2018 – obecnie: Zakład Fykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk – adiunkt
  • Październik 2013 – listopad 2018 - Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ – doktorant


Tematyka badawcza

  • Bioaktywne związki syntetyzowane przez sinice i glony

Stypendia
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017
  • Stypendium dla najlepszych doktorantów (lata: 2013, 2015, 2016)
  • Zwiększenie stypendium dla doktorantów z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (lata: 2013, 2014, 2015, 2016)
Udział w projektach badawczych
  • Grant „DS” ze środków Wydziału Biologii UJ na zadania służące rozwojowi młodych naukowców – kierownik grantu (1.10.2016 – 1.10.2017)
 Adres
Zakład Fykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Telefon
(+48) 12 42 41 877
E-mail
m.adamski@botany.pl

Publikacje naukowe:


2017


1. Chrapusta E., Kaminski A., Duchnik K., Bober B., Adamski M., Bialczyk J. 2017. Mycosporine-Like Amino Acids: Potential Health and Beauty Ingredients. Marine Drugs 15: 1-29. Impact Factor: 4.379, pkt. MNiSW: 40.

2.  Adamski M., Zabagło K., Kamiński A. 2017. Cylindrospermopsyna – cytotoksyna syntetyzowana przez sinice. Wiadomości Botaniczne 60: 85-93. MNiSW: 8.

3.  Zabagło K., Adamski M., Chrapusta E. 2017. Kwas domoikowy – toksyna syntetyzowana przez morskie okrzemki.  Wiadomości Botaniczne 60: 73-84.  MNiSW: 8.


2016


1.    Adamski M., Zmudzki P., Chrapusta E., Kaminski A., Bober B., Zabaglo K., Latkowska E., Bialczyk J. 2016. Characterization of
cylindrospermopsin decomposition products formed under irradiation conditions. Algal Research 18: 1-6. Impact factor: 5.014, pkt. MNiSW: 35

2.    Zabaglo K., Chrapusta E., Bober B., Kaminski A., Adamski M., Bialczyk J. 2016. Environmental roles and biological activity of domoic acid: A review. Algal Research 13: 94-101. Impact factor: 5.014, pkt. MNiSW: 35

3.    Kaminski A., Chrapusta E., Adamski M., Bober B., Zabaglo K., Bialczyk J. 2016. Determination of the time-dependent response of Lemna trisulca to the harmful impact of the cyanotoxin anatoxin-a. Algal Research 16: 368-375. Impact factor: 5.014, pkt. MNiSW: 35

4.    Adamski M., Zmudzki P., Chrapusta E., Bober B., Kaminski A., Zabaglo K., Bialczyk J. 2016. Effect of pH and temperature on the stability of cylindrospermopsin. Characterization of decomposition products. Algal Research 15: 129-134. Impact factor: 5.014, pkt. MNiSW: 35


2015


1.    Chrapusta E., Węgrzyn M., Zabaglo K., Kaminski A., Adamski M., Wietrzyk P., Bialczyk J. 2015. Microcystins and anatoxin-a in Arctic biocrust cyanobacterial communities. Toxicon 101: 35-40. Impact factor: 2.492, pkt. MNiSW: 30

2.     Latkowska E., Bober B., Chrapusta E., Adamski M., Kaminski A., Bialczyk J. 2015. Secondary metabolites of the lichen Hypogymnia physodes (L.) Nyl. and their presence in spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) bark. Phytochemistry 118: 116-123. Impact factor: 2.547, pkt. MNiSW: 35

3.     Kaminski A., Chrapusta E., Bober B., Adamski M., Latkowska E., Bialczyk J. 2015. Aquatic macrophyte Lemna trisulca (L.) as a natural factor for reducing anatoxin-a concentration in the aquatic environment and biomass of cyanobacterium Anabaena flos-aquae (Lyngb.) de Bréb. Algal Research 9: 212–217. Impact factor: 5.014, pkt. MNiSW: 35

4.     Latkowska E., Chrapusta E., Bober B., Kaminski A., Adamski M., Bialczyk J. 2015. Allelopathic effects of epiphytic lichen Hypogymnia physodes (L.) Nyl. colonization on the spruce (Picea abies (L.) Karst.) bark. Allelopathy Journal 35: 129- 138. Impact factor: 0.847, pkt. MNiSW: 20


2014


1.    Adamski M., Chrapusta E., Bober B., Kaminski A., Białczyk J. 2014. Cylindrospermopsin: cyanobacterial secondary metabolite. Biological aspects and potential risk for human health and life. Oceanological and Hydrobiological Studies 43: 442-449. Impact factor: 0.67, pkt. MNiSW: 15

zamknij okienko !