BARBACKA-BÓKA Maria

dr hab., botanik ;
studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków, mgr 1981; dr 1995
(
PhD:  1995 uznanie stopnia przez Uniwersytet ELTE i uznanie go za równoważny  ze stopniem doktora PhD nadawanym przez Uniwersytet).
dr hab. - 2012, Instytut Botaniki PAN im W. Szafera, Kraków
  

(aktualizacja danych: 01.2017)


Przebieg pracy:
 • 1980 -1982 Zakład Paleobotaniki PAN
 • 1989 - Muzeum Historii Naturalnej w Budapeszcie, Oddział Botaniczny
 • od 2010 Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera

Tematyka badawcza:

 • makroflora mezozoiku, szczególnie jury, taksonomia, tafonomia, paleoekologia
Stypendia i staże naukowe:
 • 1992 – Szwecja - Stockholm , Muzeum Historii Naturalnej
 • 1993 – Holandia - Utrecht,  Uniwersytet
 • 1994 – Wielka Brytania – Londyn, Muzeum Historii Naturalnej
 • 1996 – Holandia - Utrecht, Uniwersytet
 • 1996 – Chiny - Nanjing,  Uniwersytet
 • 1997 – Francja - Lyon, Uniwersytet Claude Bernard
 • 1999 – Francja - Lyon, Uniwersytet Claude Bernard
 • 2000 – Czechy - Praga, Muzeum Historii Naturalnej 
 • 2004 – Szwecja – Sztokholm, Muzeum Historii Naturalnej
 • 2013 – Rumunia – Bukareszt, University of Bucharest,
 • 2014 – Rumunia – Bukareszt, University of Bucharest,
Ważniejsze granty, programy, etc.
  • 1992 – roczne stypendium Banku Kredytowego w Budapeszcie, fundacji „Dla nauki węgierskiej”
  • 1993-1996 – Paprocie nasienne wczesnej jury Węgier. Grant węgierskiej fundacji naukowej OTKA (Hungarian Scientific Research Found)
  • 1996-1997 – roczny grant Narodowej Fundacji Kulturalnej
  • 1998-2001 – Jurajskie benetyty cykasy i Ginkgo-podobne z Wczesnej jura Węgier, i ich rola w ewolucji. Grant węgierskiej fundacji naukowej OTKA – kierownik grantu
  • 2003-2006 – Wydarzenia, procesy i przyczyny globalnego wymierania na pograniczu triasu i jury oraz zmiany środowiskowe na terenie Węgier i sąsiadujących państw. Grant węgierskiej fundacji naukowej OTKA – wykonawca
  • 2004-2007 – Zmiany ewolucyjne i środowiskowe flory jurajskiej na obszarze Polski południowej i środkowej. Grant finansowany przez Komitet Badań Naukowych – wykonawca
  • 2005-2009 – Wpływ klimatu na rozwój i rozmieszczenie skrzypowych i paproci we wczesnej jurze Węgier. Grant węgierskiej fundacji naukowej OTKA – kierownik grantu
  • 2009-2012 – Bioróżnorodność flor triasowo-jurajskich na terenie Polski w zależności od warunków klimatyczno-środowiskowych. Grant finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wykonawca
  • 2012-2014 – Sukcesja roślinności we wczesnej jurze Węgier w świetle lokalnych zmian środowiskowych w obszarze delty. Grant węgierskiej fundacji naukowej OTKA – kierownik grantu
  • 2013-2015 – Przemiany roślinności lądowej na pograniczu triasu i jury na terenie Polski w aspekcie teorii globalnego wymierania. Grant finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – kierownik grantu
  • 2013-2016 – Zmiany paleośrodowiskowe i paleoklimatyczne w retyku i we wczesnej jurze (ok. 175-204 mln lat temu) w oparciu o nowe dane z Polski, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Grant finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wykonawca.
  Członkostwo i funkcje:
  • Węgierskie Towarzystwo Paleontologiczne
  • członek zarządu IOP (International Organization of Palaeobotany) - Reprezentant Europy Środkowej
  • członek Komisji Paleontologicznej Węgierskiej Akademii Nauk
   Adres:
  Polska: Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
  Węgry:
  Hungarian Natural History Museum, Department of Botany, 1089 Budapest, Könyves K. krt. 40 (adres korespondencyjny H- 1476 Budapest, Pf. 222)
  Tel./fax:
  Polska: (48 12) 424-17-73, fax: (12) 421-97-90,
  Węgry: (36 1) 2101 330/152, fax: (36 1) 3141 483
  e-mail:
  e-mail: : barbacka@bot.nhmus.hu, maria.barbacka@gmail.com

  Publikacje:

  40 recenzowanych artykułów naukowych, 44 abstrakty konferencyjne, 2 popularno-naukowe, 2 rozdziały książek, 3 przewodniki
  Wykaz ważniejszych publikacji

  Artykuły naukowe:

  • 1. Barbacka, M. 1991. New data about Liassic flora in the Mecsek Mountains. Annls. hist.-nat. Mus. natural. hung. 83:17–23.
  • 2. Barbacka, M. 1991. A mecseki liász flóra (Liassic flora from the Mecsek Mts.). Öslénytani Viták 36-37: 91–102.
  • 3. Barbacka, M. 1991. Lepidopteris ottonis (Goepp.) Schimp. and Peltaspermum rotula Harris from the Rhaetian of Poland. Acta Palaeobot. 31(1-2): 23–47.
  • 4. Barbacka, M. 1991. The Liassic seed ferns of the Mecsek Mountains (S. Hungary) In: J. Kovar-Eder (ed.) Palaeovegetational Development in Europe and Regions Relevant to Its Palaeofloristic Evolution. Proc. Pan. Eur. Palaeobot. Conf. Vienna, 19-23 Sept. 1991: 257–263.
  • 5. Barbacka, M. 1993. The new information on the taxonomic position of Pachypteris nordenskioeldii (Nath.) Doludenko (the old Thinnfeldia nordenskioeldii Nath.) as a result of cuticular examination. Previous statement. Acta Palaeobot.  33(2): 255–265.
  • 6. Barbacka, M. 1994. Komlopteris Barbacka nov. gen., a segregate from Pachypteris Brongniart. Rev. Palaeobot. Palynol. 83: 339–349.
  • 7. Barbacka, M. 1994. Reconstructions of stomata of Komlopteris and Pachypteris and their adaptation to climate. Annls. hist. - nat. Mus. natural. hung. 86: 5–11.
  • 8. Barbacka, M. 1994. Pachypterisbanatica from the Mecsek Mountains Liassic. Acta Palaeobot. 34(1): 5–19.
  • 9. Barbacka, M. 1996. A mecseki liász magvaspáfrányai. Emlékkötet Andreanszky Gábor (1895-1967) születésének 100 évfordulójára. Studia Naturalia 9: 77–82.
  • 10. Philippe, M., Barbacka, M. 1997. A reappraisal of the Jurassic woods from Hungary. Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 89: 11–22.
  • 11. Barbacka, M., Szakmány, Gy., Józsa S. 1997. Upper Carboniferous flora from newly collected pebbles of Lower Miocene conglomerate in Western Mecsek Mts. (S. Hungary). Acta Palaeobot. 37(1): 5–11.
  • 12. Barbacka, M. 1997. Ctenozamites cycadea (Berger) Schenk from the Mecsek Mountains Liassic - S. Hungary. Mededelingen Nederlands Int. voor Toegepaste Geovettenschappen TNO, 58: 81–85.
  • 13. Barbacka, M., van Konijnenburg-van Citert,J. H. A. 1998. Sun and shade leaves in two Jurassic species of Pteridosperms. Rev. Palaeobot. Palynol. 103: 209–221.
  • 14. Philippe, M., Zijlstra, G., Barbacka, M. 1999. Greguss's morphogenera of homoxylous fossil woods: a taxonomic and nomenclatural review. Taxon, 48: 667–676.
  • 15. Barbacka, M. Bóka, K. 2000. The stomatal ontogeny and structure of the Liassic pteridosperm Sagenopteris (Caytoniales) from Hungary. International Journal of Plant Sciences,161(1): 149–157.
  • 16. Barbacka, M. 2000. A Mecsek liász kori vegetációja és paleoökológiai képe (előzetes beszámoló). (The Liassic vegetation and palaeoecological reconstruction, Hungary, the Mecsek Mountains (preliminary study). Folia Comloensis 8: 151–156.
  • 17. Barbacka, M. 2000. Bennettitales from the Mecsek Mountains Liassic, Hungary. ActaPalaeobotanica, 40 (2): 111–127.
  • 18. Wcislo-Luraniec, E., Barbacka, M. 2000. Ixostrobus grenlandicus Harris from Hungarin Liassic with reference to revision of the genus Ixostrobus Raciborskii from Poland. ActaPalaeobotanica 40(1): 35–38.
  • 19. Barbacka, M., Bóka, K.2000. A new Early Liassic fructification of the Caytoniales from Hungary. ActaPalaeobotanica 40 (2):83–109.
  • 20. Rákosi, L., Barbacka, M.2000. Upper Cretaceous flora from Ajka (S W Hungary). I. Thallophyta. Studia Botanica Hungarica, 30-31: 27–55.
  • 21. Thevenard, F., Barbacka, M. 1999. Two leaf morphotypes of the Pagiophyllum peregrinum (Lindley et Hutton) Schenk emend Kendall from the Mecsek Mountains, Hungary. Acta Palaeobotanica, Suppl. 2: 219-231, 1999 - Proceedings 5th EPPC.
  • 22. Guignard, G., Bóka, K., Barbacka, M. 2001. Sun and shade leaves? Cuticle ultrastructure of Komlopteris nordenskioeldii (Nathorst) Barbacka. Review of Palaeobotany and Palynology, 114 (3-4): 191–208.
  • 23. Barbacka, M. 2001. The cycads of Hungarian Liassic. Revue de Paléobiologie, 20 (2): 525–541.
  • 24. Barale, G., Barbacka, M., Philippe, M. 2002. Early Cretaceous flora of Hungary and its Palaeoecological significance. Acta Palaeobotanica, 42(1): 13–27.
  • 25. Barbacka, M.,Wcisło-Luraniec, E. 2002. Ginkgoites acosmiaHarris from the Polish Rhaetian. Acta Paleobotanica, 42(1): 7–11.
  • 26. Barbacka, M. 2002. The Liassic Ginkgoales from the Mecsek Mountains, Hungary. Revue de Paléobiologie 21(2): 697–715.
  • 27. Luraniec, E., Barbacka, M. 2003. Nowy przedstawiciel Ginkgoales z retyku Polski.(English abstract: The new representative of Ginkgoales from the Polish Rhaetian). Polish Botanical Studies - Guidebook Series 26: 121–124.
  • 28. Zatoń, M., Barbacka, M., Marynowski, L., Krzystanek, J. 2006. Sagenopteris (Caytoniales) with its possible preserved biomarkers from the Bathonian of the Polish Jura, south-central Poland. N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 2006 (7): 385–402.
  • 29. Barbacka, M., Pálfy, J., Smith, P.L. 2006. Hettangian (Early Jurassic) plant fossils from Puale Bay (Peninsular terrane, Alaska). Review of Palaeobotany and Palynology, 142 (1-2): 33–46.
  • 30. Philippe, M., Barbacka, M., Gradinaru E., Iamandei, E., Iamandei, S., Kázmér, M., Popa, M., Szakmány, G., Tchoumatchenco, P., Zatoń, M. 2006. Fossil wood and Mid-Eastern Europe terrestrial palaeobiogeography during the Jurassic–Early Cretaceous interval. Review of Palaeobotany and Palynology, 142 (1-2): 15–32.
  • 31. Barbacka, M., Ziaja J., Wcisło-Luraniec, E., Reymanówna, M. 2007. Hirmeriellamuensteri (Schenk) Jung from Odrowąż (Poland),with female and male cones, and in situClassopolis pollen grains.ActaPalaeobotanica47(2): 339–357.
  • 32. Bodor, E., Barbacka, M. 2008. Taxonomic implications of Liassic fernsCladophlebis Brongniart and Todites Seward from Hungary. Palaeoworld,17(3-4): 201–214.
  • 33. Barbacka, M., Bodor, E. 2008. Systematic and palaeoenvironmental investigations of fossil ferns Cladophlebis and Todites from the Liassic of Hungary. ActaPalaeobotanica 48(2): 133–149.
  • 34. Barbacka, M. 2009. Sphenophyta from the Early Jurassic of the Mecsek Mts., Hungary. Acta Palaeobotanica 49(2): 221–231.
  •  35. Barbacka, M., Feldman-Olszewska A., Jarzynka A., Krupnik J., Ociepa A.M, Wcislo-Luraniec E., Ziaja J. 2009. Preliminary results of the palaeobotanical investigations of the Studzianna well cores (Triassic-Jurassic) from the northern part of the Holy Cross Mts. margin. Jurassica VIII, Vršatec/Povazie  (Slovákia) 09-11.10.2009, Geologia, Kwartalnik AGH, 35(3/1): 17–19.
  • 36. Barbacka, M., Ziaja J., Wcisło-Luraniec, E. 2010. Taxonomy and palaeoecology of the Early Jurassic macroflora from Odrowąż, central Poland. Acta Geologica Polonica, Vol. 60 (3): 373–392.
  • 37.  Ociepa A., M., Barbacka M. 2011. Spesia antarctica gen. et sp. nov. – a new fertile fern spike from the Jurassic of Antarctica. Polish Polar Research 32(1): 59–66.                
  • 38.  Goetz A.E., Ruckwied K., Barbacka, M. 2011. Palaeoenvironment of the Late Triassic (Rhaetian) and Early Jurassic (Hettangian) Mecsek Coal Formation (south Hungary): implications from macro- and microfloral assemblages. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 91: 75–88.
  • 39. Barbacka M. 2011. Biodiversity and The Reconstruction of Early Jurassic flora from the Mecsek Mountains (S. Hungary). Acta Palaeobotanica 51(2): 127–179.
  • 40. Bodor E.R. & Barbacka M. 2012. The remarkable world of the ferns in the Mecsek Coal Formation with special focus on the genera Todites and Cladophlebis (SW Hungary). e-Acta Nat.Pannon. 3: 1-10.
  • 41. Barbacka M., Bóka K. 2014. Ovule-containing cupules belonging to the Early Jurassic pteridosperm, Komlopteris nordenskioeldii (Nathorst) Barbacka. Review of Palaeobotany and Palynology 210: 102–112
  • 42. Barbacka M., Pacyna G., Feldman Olszewska A., Ziaja J., Bodor E. 2014. Triassic-Jurassic flora of Poland; floristical support of climatic changes. Acta Geologica Polonica 64 (3): 281–308.
  • 43. Barbacka M., Bodor E., Jarzynka A., Kustatscher E., Pacyna G., Popa M. E., Thévenard F., Ziaja J. 2014. European Jurassic floras: statistics and palaeoenvironmental proxies. Acta Palaeobotanica 54(2): 173–195.
  • 44. Krupnik J., Ziaja J., Barbacka M., Feldman-Olszewska A., Jarzynka A. 2014. A palaeoenvironmental reconstruction based on palynological analyses of Upper Triassic and Lower Jurassic sediments from the Holy Cross Mountains region. Acta Palaeobotanica 54(1): 35–65.
  • 45. Barbacka M., Popa M.E., Mitka J., Bodor E., Pacyna  G. 2015. Relationships between ecosystems and plant assemblages as responses to environmental conditions in the Lower  Jurassic of Hungary and Romania. Acta Palaeobotanica 55(1): 3–17.
  • 46. Marc Philippe M., Pacyna G. Wawrzyniak Z., Barbacka M., Bóka K., Filipiak P., Marynowski L., Thévenard F., Uhl D. 2015.  News from an old wood — Agathoxylon keuperianum (Unger) nov. comb. in the Keuper of Poland and France. Review of Palaeobotany and Palinology 221 (2015) 83–91.
  • 47. Barbacka M., Püspöki Z., Bodor E., Forgács Z., Hámor-Vidó M., Pacyna G., McIntosh R.W. 2015. Palaeotopography related plant succession stages in a coal forming deltaic succession in Early Jurassic in Hungary. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 440(2015): 579–593.
  • Barbacka M., Popa M.E., Mitka J., Bodor E., Püspöki Z., McIntosh R.W. 2016. A quantitative approach for identifying plant ecogroups in the Romanian Early Jurassic terrestrial vegetation. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 446: 44–54
  • Barbacka M., Pacyna G., Pieńkowski G., Ziaja J. 2016. New data about Matonia braunii (Göppert) Harris from the Early Jurassic of Poland and its ecology. Geological Quarterly, 2016, 60 (4). DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1322

  Abstrakty

  • 1. Barbacka, M. 1980. Nowe polskie stanowisko paproci nasiennej Lepidopteris ottonis. XLV Zjazd Polskiego Tow. Bot., Lublin, p.108.
  • 2. Reymanówna, M., Barbacka, M. 1981. Lepidopteris ottonis (Goepp.) Schimp. z Wyżyny Śląsko- Krakowskiej i obrzeżenia Gór Świę­tok­­rzyskich.Materiały V Krajowej Konferencji Paleontolo­gicznej Kielce-Sosnowiec 1981, p. 79–84.
  • 3. Barbacka, M. 1991. The Liassic seed ferns of Mecsek Mountains (S. ­Hungary). Proceeding Vol. PEPC, Wien p. 4.
  • 4. Barbacka, M. 1992. Thinnfeldia and Pachypteris as se­parate ge­ne­ra, some new species of Tinnfeldia from Mecsek Mountains, S. Hungary. 4-th IOP Conference, Paris, Abstracts p. 15.
  • 5. Barbacka, M. 1994. The Hungarian Liassic pteridosperms (genus Ctenozamites Nathorst). 4-th European Paleobotanical and Palynological Conference Heerlen/Kerkrade, the Netherlands, 19-23 September 1994, Abstacts.
  • 6. Barbacka, M. 1996. Pteridosperms of Hungarian Liassic and their adaptation to environmental conditions. 5-th Conference of the 1996 IOP June 30-July 5 1996, Santa Barbara, Abstracts.
  • 7. Barbacka, M., Bóka K. 1998. Egy különleges termés a mecseki liász flórából. Magyar Öslénytani Vándorgyülés, 1998. május 8-9, Tata. A 1. Magyarhoni Földtani Társulat Öslénytan-Rétegtani szakosztálya rendezésében. Abstracts, p. 3.
  • 8. Barbacka, M. 1998. The new fructification of the Hungarian Liassic. The 5-th European Palaeobotanical and Palynological Conference June 26-30 1998 Cracow, Poland. Abstracts, p. 12.
  • 9. Barbacka, M. Thevenard, F. 1998. An unusual large form of the Pagiophyllum peregrinum (Lindley & Hutton) Schenk from the Mecsek Mountains, Hungary. The 5-th European Palaeobotanical and Palynological Conference June 26-30 1998 Cracow, Poland. Abstracts, p. 13.
  • 10. Barbacka, M. 1999 . A mecseki jura bennettiteszei. 2. Magyar Õsléntani Vándorgyûlés 1999. május 7-8, Noszvaj. A Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani szakosztálya rendezésében. Abstracts, p. 4.
  • 11. Barbacka, M.2001. A mecsekiliászvegetációfőelemei.4. MagyarŐsléntaniVándorgyülés 2001. május 4-5, Pécsvárad.A MagyarhoniFöldtaniTársulatŐslénytan-Rétegtaniszakosztályarendezésében. Abstracts, p. 4.
  • 12. Barbacka, M. 2000.Cikászokmagyarországijurából. 3. MagyarŐsléntaniVándorgyülés 2000. május 5-6, Tihany. A MagyarhoniFöldtaniTársulatŐslénytan-Rétegtaniszakosztályarendezésében. Abstracts, p. 4.
  • 13. Bajzáth J., Hably L., Barbacka M., Erdei B. 2001. Tafonómiai vizsgálatok a kovácsi-holt-Tisza Ágnál II. 4. Magyar Ősléntani Vándorgyülés 2001. május 4-5, Pécsvárad. A Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani szakosztálya rendezésében. Abstracts, p. 4.
  • 14. Barbacka, M. 2002. Ginkgoales a mecseki liászból.  5. Magyar Őslénytani Vándorgyülés, 2002. május 3-4, Pásztó. A Magyarhoni Földtani Társulat Õslénytan-Rétegtani szakosztálya rendezésében. Abstracts, p. 3.
  • 15. Hably, L., Bajzáth, J., Barbacka, M. & Erdei, B. 2002. Mennyire reprezentálja az avar a tényleges flórát és vegetációt? 5. Magyar Őslénytani Vándorgyülés, 2002. május 3-4, Pásztó. A Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani szakosztálya rendezésében. Abstracts, p. 15.
  • 16. Barbacka, M. 2002. The pteridospermal cupules belonging probably to Komlopteris nordenskioeldii (Nathorst) Barbacka. 6th European Palaeobotanical and Palynological Conference, Athens, Greece, 29.08. - 02.09.2002, Abstracts, p. 56.
  • 17. Bajzáth, J., Hably, L., Barbacka, M. & Erdei, B. 2002. Plant taphonomical studies on the backwater area of the River Tisza, Hungary. 6th European Palaeobotanical and Palynological Conference, Athens, Greece, 29.08. - 02.09.2002, Abstracts, p. 55.
  • 18. Barbacka, M., Bóka, K. 2003. Új lelet a mecseki liászból: a Komlopteris nordenskioeldii magvaspáfrány magját borító kupula. 6. Magyar Öslénytani Vándorgyülés, 2003. május 8-10, Zirc. A Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani szakosztálya rendezésében. Abstracts, p. 6.
  • 19. Barbacka, M., Gomez, B., Thévenard, F. 2004. A mecseki liász paleoökológiai és öskörnyezeti rekonstrukciója a fenyő-félék tafonómiai vizsgálata tükrében. 7. Magyar Őslénytani Vándorgyülés, 2004. május 6-8, Beremend. A Magyarhoni Földtani Társulat Öslénytan-Rétegtani szakosztálya rendezésében. Abstracts, pp. 4–5.
  • 20. Barbacka, M., Pálfy J., Smith P. 2005. Hettangi (kora jura) flóra Alaszkából. Magyar Öslénytani Vándorgyülés, 2002. május 18-21. Hátszeg - Őraljaboldogfalva. A 8. Magyarhoni Földtani Társulat Öslénytan-Rétegtani szakosztálya rendezésében. Abstracts, pp. 4–5.
  • 21. Barbacka, M., Wcisło-Luraniec, E., Ziaja, J. 2005. Systematyka, przystosowanie do środowiska i tafonomia dolnojurajskiej flory z Odrowąża. Abstrakty referatów z konferencji „Jurassica V” Krościenko nad Dunajcem, 26-28 września 2005, pp. 128–129.
  • 22. Barbacka, M., Ziaja, J., Wcisło-Luraniec, E. 2006. Adaptive trends in Early Jurassic flora from Odrowaz, Poland. 2006. 7th European Palaeobotany-Palynology Conference, Czech Republic, Prague, Sept. 6-11, p. 10.
  • 23. Barbacka, M., Ziaja, J., Wcisło-Luraniec, E. 2006. Hirmeriella muensteri from the Hettangian of Odrowaz, Poland. 7th European Palaeobotany-Palynology Conference, Czech Republic, Prague, Sept. 6-11, p. 10
  • 24. Bodor, E., Barbacka, M. 2006. The genera Cladophlebis and Todites: some doubthful taxonomical aspects. 2006. 7th European Palaeobotany-Palynology Conference, Czech Republic, Prague, Sept. 6-11, p. 10.
  • 25. Barbacka, M., Pálfy, J., Smith, P. L. 2006. An Early Jurassic Flora from Puale Bay, Alaska 2006. 7th European Palaeobotany-Palynology Conference, Czech Republic, Prague, Sept. 6-11, p. 10.
  • 26. Barbacka, M., Ziaja, J., Wcislo-Luraniec, E. 2006. The Lower Jurassic flora from Odrowaz – state of investigations. Volumina Jurassica, vol. IV 2006, p. 229.
  • 27. Pálfy J., Barbacka M., Császár G., Demény A., Görög A., Haás J., Götz A., Oravec-Scheffer A., Ozsvárt P., Piros O., Ruckwied K., Szeitz P., Zajzon N. 2006. The Triassic/Jurassic boundary in three contrasting facies in Hungary. Volumina Jurassica, vol. IV 2006, p. 292.
  • 28. Barbacka, M., Pálfy, J., Smith, P. L. 2006. An Early Jurassic Flora from Puale Bay, Alaska. Volumina Jurassica, vol. IV 2006, p. 112.
  • 29. Barbacka, M, Wcisło-Luraniec, E., Ziaja, J. 2007. Najnowsze badania nad roślinnością jury Polski. [W: E. Kępczyńska, J. Kępczyński (red.). Botanika w Polsce –sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego]: 155.
  • 30. Barbacka, M., Wcisło-Luraniec, E., Ziaja J. 2007. Badania nad florą jurajską z glinek grojeckich. [W: K. Dembicz , M. Kozłowska-Deuszkiewicz, T. Praszkier, A. Wierzbowski (red.). Tomy Jurajskie 4. Abstrakty referatów i posterów z konferencji “Jurassica VI”, Ojców, 20-22 września 2007]: 129–130.
  • 31. Barbacka, M. Sphenophyta and Pteridophyta from the Hungarian Liassic.. Terra Nostra 2008/2, IPC-XII/IOPC-VIII Bonn, Germany 2008, Abstract volume, p. 19.
  • 32. Bodor, E., Barbacka, M. Todites and Cladophlebis species from Early Liassic flora of the Mecsek Mountains, Hungary.Terra Nostra 2008/2, IPC-XII/IOPC-VIII Bonn, Germany 2008, Abstract volume, p. 30.
  • 33. Ziaja, J., Barbacka, M. 2008. Rośliny jurajskie oraz ich środowisko. In: Haczewski G. (red). Pierwszy Kongres Geologiczny  Kraków 26-28 czerwca 2008. Abstrakty, p. 137.
  • 34. Ociepa, A. M., Staneczko, K., Feldman-Olszewska, A., Barbacka M. 2008. Nowe stanowiska Lepidopterisottonis (Goeppert) Schimper w Polsce. In: Krobicki M. (red.)., Jurassica VII, 27-29. 09. 2008 – Żywiec/Štramberk, Abstrakty. Kwartalnik AGH Geologia, 34, 3/1, 199–200.
  • 35. Barbacka, M., Götz A., Ruckwied, K. A rhaeti/hettangi Mecseki Kőszén Formáció flórájának vizsgálata: paleoökológia és őskörnyezet. 12. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2009. május 28-30 Sopron. A Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani szakosztálya rendezésében. Abstracts, p. 4–5.
  • 36. Götz, A., Ruckwied K., Barbacka, M. 2010. Timing floral changes: cyclicity, palaeoenvironment and vegetation patterns of the Mecsek Coal (S Hungary). 8th European Palaeobotany-Palynology Conference,Budapest, Abstracts: 109.
  • 37. Jarzynka, A., Barbacka, M. 2010. An enigmatic reproductive organ from the Grojec clays, Poland. 8th European Palaeobotany-Palynology Conference,Budapest, Abstracts: 125.
  • 38. Ociepa, A.M., Barbacka, M. 2010. An enigmatic pollen organ from the Jurassic, West Antarctica. 8th European Palaeobotany-Palynology Conference,Budapest, Abstracts: 178.
  • 39. Ociepa, A.M., Barbacka, M., Jarzynka, A. 2010. Pteridospermal cupules from the Early Jurassic of Studzianna, Poland. 8th European Palaeobotany-Palynology Conference,Budapest, Abstracts: 179.
  • 40. Jarzynka, A., Barbacka M. 2010. Najnowsze badania nad roślinami mezozoicznymi z Polski – najczęściej spotykane problemy w oznaczniu kopalnej makroflory. Streszczenia referatów i plakatów LV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego,Planta in vivo, in vitro et in silico, Warszawa 6-12 września 2010, p. 108.
  • 41. Jarzynka, A., Barbacka M. 2010. The latest research of Mesozoic flora from Poland – the most frequent problems involved in determining the fossil macroflora. Proceeding of the 55th meetnig of the polish Botanical Society, Planta in vivo, in vitro et in silico. September 6-12, Warsaw, Poland, p. 82.
  • 42. Barbacka, M., Ociepa A.M., Wcisło-LuraniecE. 2011. Wstępne wyniki badań makroszczatków roślinnych z wiercenia Huta OP-1 (trias – jura) z północnego brzeżenia Gór Świętokrzyskich. Materiały konferencyjne "Jurassica IX" Małogoszcz, 06-08 września 2011, s.76–77.
  • 43. Barbacka M. Preliminary results of plant succession research in the Liassic delta, Mecsek Mts., Hungary. Japanese Journal of Palynology 58 Special Issue Abstracts: IPC/IOPC 2012: 11.
  • 44. Barbacka M, Pacyna G., Ziaja J., Zdebska D. The new type of Late Triassic ovulate scales associated with Brachyphyllum-like leaves. Japanese Journal of Palynology 58 Special Issue Abstracts: IPC/IOPC 2012: 11.
  • M. Barbacka, E.R. Bodor, J. Ziaja, F. Thevenard. Comparison of the Europaean floras with the use of statistical analyses. Green planet 400 milion years of terrestial floras. 70th birthday of Johanna H.A.van Konijnenburg- van Cittert. Holandia, Leiden, 17-19. 04.2013.
  • E. R. Bodor, L. Rakosi, V. Baranyai, M. Barbacka . Plant mesofossil based environmental reconstruction of the vicinity of Iharkut (the Bakony Mts., Hungary). Green planet 400 milion years of terrestial floras. 70th birthday of Johanna H.A.van Konijnenburg- van Cittert. Holandia, Leiden, 17-19. 04.2013
  •  M. Barbacka-Bóka, R. Stachowicz-Rybka, G. Worobiec, J. Ziaja. Historia klimatu i roślinności przed pojawieniem się człowieka. I Forum Botaników Polskich „Współczesna botanika – botanika w przyszłości” Kraków 20.09.2013.
  • G. Pacyna, D. Zdebska, M. Barbacka, J. Ziaja. Ewolucja i sukcesja flor towarzyszacych szczatkom kostnym i tropom dinozaurów w górnym triasie i dolnej jurze XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Tyniec, 27-30 września 2013.
  • Barbacka M., Pacyna G., Pieńkowski G., Bodor E., Ziaja J., Jarzynka A. 2014. Floristical changes and plant succession in the early-middle Jurassic localities of the northern margin of the Holy Cross Mountains, Poland. What did Polish dinosaurs like? [W: 9th European Palaeobotany – Palynology Conference, Padova – Italy, 26–31 August 2014]. Abstract book: 11–12.
  • Barbacka M., Püspöki Z., Bodor E. 2014. Geochemical and lithological proxies of deltaic coal forming facies and their relation to sequence stratigraphy and plant succession. [W: 9th European Palaeobotany – Palynology Conference, Padova – Italy, 26–31 August 2014]. Abstract book: 12.
  • Bodor E., Barbacka M. 2014. Cheirolepidiaceae-related reproductive structures from the Jurassic Mecsek Coal Formation (Hungary). [W: 9th European Palaeobotany – Palynology Conference, Padova – Italy, 26–31 August 2014]. Abstract book: 21.
  • Bodor E., Barbacka M. 2014. The taxonomic affinity of genus Padragkutia Knobloch et Mai. [W: 9th European Palaeobotany – Palynology Conference, Padova – Italy, 26–31 August 2014]. Abstract book: 22.
  • Jarzynka A., Barbacka M., Pacyna G., Ziaja J. 2014.Taxonomy and palaeoecology of the Middle Jurassic flora from Grojec, southern Poland. [W: 9th European Palaeobotany – Palynology Conference, Padova – Italy, 26–31 August 2014]. Abstract book: 107.
  • Pacyna G., Barbacka M., Ziaja J. Brachyphyllum shoots type with epistomatic leaves from Patoka, Upper Silesia, Poland. [W: 9th European Palaeobotany – Palynology Conference, Padova – Italy, 26–31 August 2014]. Abstract book: 196.
  • Ziaja J., Barbacka M., Bodor E., Jarzynka A., Pacyna G. 2014. Zmiany jurajskiej szaty roślinnej w środkowej i południowej Polsce na podstawie badań makroflory (Changes of the Jurassic vegetation in central and southern Poland on the basis of macroflora research). [W: JURASSICA XI. Jurajskie utwory Synkliny Tomaszowskiej. Przewodnik wycieczek terenowych, abstrakty i artykuły, Spała, 9–11.10.2014]. Abstracts: 67.
  • Jarzynka A., Ziaja J., Barbacka M., Pacyna G. 2016. Triasowe i jurajskie paprocie centralnej i południowej Polski – taksonomia i paleoekologia. [W: K. Pawłowska, D. Pawłowski (red.).  XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Poznań, 21-23 września 2016]. Abstrakty: 55-56.
  • Jarzynka A., Barbacka M., Ziaja J., Pacyna G. 2016. Jurassic Osmundaceae and Matoniaceae ferns from central and southern Poland. [W: A. Szydło, M. Krobicki., W. Granoszewski (red.) 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, Kraków, 20-21 october 2016]. Abstract Volume: 50.
  • Pacyna G., Barbacka M., Zdebska D., Ziaja J., Fijałkowska-Mader A., Bóka K., Sulej T. 2016. New Late Triassic conifer connecting advanced voltzialean type of ovuliferous scales with Brachyphyllum-like twigs from Patoka (Upper Silesia, southern Poland). [W: A. Szydło, M. Krobicki., W. Granoszewski (red.) 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, Kraków, 20-21 october 2016]. Abstract Volume: 74.

  Popularno-naukowe:

  • Barbacka, M. 2002. Egyjeleshazaimagvaspáfrány. Élet és Tudomány (odpowiednik Wiedza i Życie), 27 (2002): 862.
  • Barbacka, M., Gáspárik, M., Vásárhelyi, T. 2004. A trilobiták. Élet és Tudomány, 48(2004): 1528–1529.
  • G. Pacyna, D. Zdebska, M. Barbacka, J. Ziaja 2013. Co jadły polskie dinozaury? Wszechświat 114(7): 250-252.

  Rozdziały książek:

  • Barbacka, M. 1995. 1-Egy csipet a régmúltidőkből, 2-A kőszénbőlelővarázsolterdő. 3-Ahol legeltek a dinoszauruszok (Ed. Komlódi M.) PannonEnciklopédia, Magyarországnövényvilága (Encyklopedia Pannonu, Swiat roślin Węgier). Dunakanyar 2000, Budapest, pp. 10–16.
  • Barbacka, M. 2005. Utazás a jura időszakiőserdőbe. A komlóitérségtermészetiéskultúrtörténetiöröksége (Fazekas I. ed.). regioGRAFIOBt. Komló (p. 57–73).

  Przewodniki

  • Ősi, A., Barbacka, M., Szente, I. 2005. Dino-ösvény. Kora jura dinoszaurusz-lábnyomok a Mecsekből. Hantken Kiadó, Budapest.
  • Szente, I., Barbacka, M. 2007. Pécs-Vasas, kőszénkülfejtés. In: (Ed.) Pálfy J., Pazonyi P., GeoKalauz I. Őslénytani kirándulások Magyarországon és Erdélyben (pp. 132-137). Hantken Kiadó, Budapest.
  • Barbacka (ed.) 2010. Early Jurassic (Hettangian) plants and an introduction to the modern flora of the Mecsek Mountains, southern Hungary. 8th European Palaeobotany – Palynology Conference, Excursion guide 11-12 July 2010.

  Udział w konferencjach międzynarodowych:

  • 1991 – Wiedeń - Pan- European Paleobotanical Conference
  • 1992 – Paryż - 4th IOP Conference
  • 1994 – Heerlen-Kerkrade - 4th European Palaeobotanical and Palynological Conference
  • 1996 – Santa Barbara - 5th IOP Conference
  • 1998 – Kraków - 5th  European Palaeobotanical and Palynological Conference
  • 2002 –  Ateny - 6th European Palaeobotanical and Palynological Conference
  • 2006 – Praga - 7th European Palaeobotany-Palynology Conference,  2 referaty
  • 2008 – Bonn - 8th International Organisation of Palaeobotany Conference
  • 2010 – Budapest - 8th European Palaeobotany-Palynology Conference
  • 2012 – Tokio - 13th International Palynological Congress, 9th International Organisation of Palaeobotany Conference, IPC/IOPC 2012.
  • 2014 – Padwa – 9th European Palaeobotany –Palynology Conference
  zamknij okienko !