WOŹNIAK-CHODACKA Monika
dr, botanik – taksonomia roślin naczyniowych,
ur. 1982 - Wrocław;
mgr - Uniwersytet Wrocławski (2006)
 dr - Uniwersytet Jagielloński (2015)


(aktualizacja danych: 01.2019)

Przebieg pracy:

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, adiunkt (od 2016)

Tematyka badawcza:

 • taksonomia roślin naczyniowych, w szczególności rodzaju Oenothera L.
 • koncepcja gatunku
 • zjawisko hybrydyzacji u roślin
 • cytogenetyka i genetyka wiesiołków
 • historia badań wiesiołków
Członkostwo i funkcje:
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne
 • International Association for Plant Taxonomy (IAPT)
 Adres:
Zakład Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych
Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
tel.: (12) 424-17-95

e-mail: m.chodacka(et)botany.pl

Projekty  badawcze:
 • Sekwencjonowanie nowej generacji jako narzędzie w rozstrzyganiu kwestii ewolucyjnych i filogeograficznych na przykładzie krytycznego rodzaju Oenothera L. (Onagraceae). Narodowe Centrum Nauki (projekt no. 2018/02/X/NZ8/01255), 20182019. Kierownik i wykonawca.
 • Rewizja statusu taksonomicznego Oenothera royfraseri R.R.Gates i O. turoviensis Rostański (Onagraceae). Grant wewnętrzny IB PAN - program "Młodzi Naukowcy 2017", 19.06.30.11.2017. Kierownik i wykonawca.
 • Status Oenothera perangusta R.R.Gates i O. ersteinensis R.Linder & R.Jean (Onagraceae). Grant wewnętrzny IB PAN - program "Młodzi Naukowcy 2016", 31.05.30.11.2016. Kierownik i wykonawca.
Ważniejsze osiągnięcia: Rozwiązanie problemów taksonomicznych w obrębie rodzaju Oenothera:
 • Rewizja statusu taksonomicznego Oenothera perangusta R.R.Gates i O. ersteinensis R.Linder & R.Jean.

Rozszerzenie zasięgów taksonów z rodzaju
Oenothera - podanie pierwszych stanowisk dla flory:
 • Białorusi (O. ersteinensis);
 • Estonii (O. ersteinensis);
 • Finlandii (O. ersteinensis);
 • Holandii (O. ersteinensis);
 • Litwy (O. albipercurva, O. ersteinensis);
 • Norwegii (O. ersteinensis);
 • Polski (O. ersteinensis, O. oehlkersii, O. villosa);
 • Szwecji (O. ersteinensis);
 • Wielkiej Brytanii (O. ersteinensis).

Walidacja nieważnie opublikowanych nazw wiesiołków:
 • O. hoelscheri Renner var. albinervis Rostański;
 • O. issleri Renner ex Rostański;
 • O. issleri Renner ex Rostański var. silesiacoides Rostański & Jehlik;
 • O. italica Rostański & Soldano;
 • O. mollis Renner ex Rostański.

Typizacja nazw taksonów z rodzaju Oenothera:

 • O. biennis L. var. sulphurea de Vries ex Bartlett;
 • O. hoelscheri Renner var. albinervis Rostański;
 • O. issleri Renner ex Rostański;
 • O. issleri Renner ex Rostański var. silesiacoides Rostański & Jehlik;
 • O. italica Rostański & Soldano;
 • O. mollis Renner ex Rostański.

Rewizja nomenklatoryczna:

 • O. biennis var. sulphurea de Vries ex Bartlett.
Wykaz publikacji:


 • Woźniak-Chodacka M. 2019. Validation of the name Oenothera italica (Onagraceae). - Phytotaxa 387(3): 262–264. <abstract>
 • Woźniak-Chodacka M. 2018. A revision of taxonomic relation between Oenothera perangusta and O. ersteinensis (Onagraceae) based on morphometric research and statistical analyses. - Phytotaxa 383(1): 55–74. <abstract>
 • Woźniak-Chodacka M. 2018. Validation of the names Oenothera issleri and O. issleri var. silesiacoides (Onagraceae). - Phytotaxa 343(3): 293–297. <abstract>
 • Woźniak-Chodacka M. & Pliszko A. 2017. Nowe taksony Oenothera (Onagraceae) dla polskiej części Pojezierza Litewskiego. - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(1): 180–183. <PDF>
 • Woźniak-Chodacka M. & Pliszko A. 2017. Nowe stanowisko Oenothera paradoxa (Onagraceae) w Kotlinie Sandomierskiej. - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(1): 177–179. <PDF>
 • Woźniak-Chodacka M. 2017. Taxonomic notes and validation of the name Oenothera mollis (Onagraceae). - Phytotaxa 303(3): 297–300. <abstract>
 • Woźniak-Chodacka M. 2017. Nomenclatural notes and neotypification of Oenothera biennis var. sulphurea (Onagraceae). - Phytotaxa 296(2): 180186. <abstract>
 • Woźniak-Chodacka M. 2016. Validation of the name Oenothera hoelscheri var. albinervis (Onagraceae). - Phytotaxa 286(1): 3238. <abstract>
 • Woźniak-Chodacka M. 2015. Nowe stanowiska rzadkich gatunków wiesiołków (Oenothera L.) na Dolnym Śląsku. - Acta Botanica Silesiaca 11: 145152. <PDF>
 • Pliszko A. & Woźniak-Chodacka M. 2015. A new record of Oenothera villosa Thunb. (Onagraceae) in Poland. - Botanica Lithuanica 21(2): 136138. <PDF>
 • Woźniak-Chodacka M. 2015. Oenothera albipercurva Hudziok - a new evening-primrose species for the flora of Lithuania. - Botanica Lithuanica 21(1): 3438. <PDF>
 • Wolanin M. & Woźniak M. 2011. Oenothera oehlkersii Kappus ex Rostański - a new Evening-Primrose species to the Polish flora. - Biodiversity: Research and Conservation 23: 5758. <PDF>
 • Woźniak M. 2009. Rozmieszczenie gatunków Oenothera (Onagraceae) w południowo-zachodniej części Wrocławia. - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16(1): 4558. <PDF>

  zamknij okienko !