Adam Flakus


Adam FLAKUS
Dr hab.,  lichenolog
mgr Ochrony Przyrody, Uniwersytet Opolski, Opole, 2003
dr Nauk Biologicznych, Instytut Botaniki PAN, Kraków, 2008
dr hab.
Nauk Biologicznych, Instytut Botaniki PAN, Kraków, 2017

(aktualizacja danych: maj 2018)
Przebieg pracy:
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, od 2008 (adiunkt).
Zainteresowania badawcze:
Lichenologia: ewolucja biologiczna, biologia molekularna, taksonomia, różnorodności biologiczna i ochrona różnorodności biologicznej grzybów zlichenizowanych i naporostowych występujących w obszarach tropikalnych i wysokogórskich.

Strony internetowe:

Granty:

Staże, wyjazdy badawcze i szkoleniowe, udział w konferencjach naukowych:
 • The 8th IAL Symposium, "Lichens in deep time". Helsinki, Finland. 15.08. 2016
 • VIII Congreso Latinoamericano de Micologia, Medellin, Colombia, 47.11.2014
 • XXVIII Zjazd Lichenologów Polskich, Ochotnica Dolna, Polska, 711.09.2014
 • Herbarium Senckenbergianum Frankfurt am Main, Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Germany (2012, 2013)
 • Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Helsinki, Finland (2012)
 • Universidad Nacional del Comahue, Departamento de Botánica, San Carlos de Bariloche, Argentina (2012)
 • Taller de hongos liquenizados foliícolas de Bolivia, Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, 21-24.08.2012
 • Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia (2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
 • The 7th IAL Symposium 2012, "Lichens: from genome to ecosystems in a changing world", Bangkok, Thailand, 9–13.01.2012
 • International Conference „Lichen protection – Protected lichen species”, Jeziory Wysokie (Brody), 11–14.09.2012
 • 7th International Symbiosis Society Congress „The earth’s vast symbiosphere”, Kraków, 22–28.07.2012
 • Planta in vivo, in vitro et in silico. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6–12.09.2010
 • IX Encuentro del Grupo de Liquenologos Latinoamericanos GLAL9, Corrientes, Argentina, 23–28.11.2009
 • Taller de liquenología tropicál en Bolivia: segunda versión, Universidad Católica Boliviana, Cochabamba, Bolivia, 6–10.06.2009
 • Institute of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, Węgry (2009)
 • Hungarian Natural History Museum, Budapest, Hungary (2009)
 • Young lichenologists’ workshop in Hungary, Vácrátót, Hungary, 17–20.04.2009
 • Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, Berlin, Niemcy, SYNTHESYS (2008)
 • XXIII Zjazd Lichenologów Polskich, "Ostoje porostów w Polsce", Karpacz, 16–21.09.2008
 • I International Conference "Lichens of the Carpathians. Knowledge and prospect", Kraków, 24–26.09.2007
 • Ogólnopolska Konferencja "Polskie badania środowiska przyrodniczo–kulturowego w Ameryce Łacińskiej", Kraków, 28–30.06.2007
 • XXII Zjazd Lichenologów Polskich, "Porosty w czasie i przestrzeni, taksonomia, rozmieszczenie i zagrożenia", Schodno, 11–16.09.2006
 • I Congreso Boliviano de Ecología, La Paz 16–18.03.2006
 • Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Polska (2005)
 • III Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek – Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych" Zakopane, 13–15.10.2005
 • XXI Zjazd Lichenologów Polskich, "Porosty w krajobrazie Polski", Białystok, 12–13.09.2005
 • 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, "Przyroda Polska w europejskim dziedzictwie dóbr natury", Toruń – Bydgoszcz, 6–11.09.2004
 • XVIII Zjazd Lichenologów Polskich, Kraków – Podole 2003
 • 50 lat Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN 1953–2003, Kraków 2003
Zbiory naukowe:
Autor kolekcji porostów i grzybów naporostowych liczącej 30 000 okazów, zabranej w trakcie badań prowadzonych w takich krajach jak: Argentyna (2009), Boliwia (2004–2015), Chile (2011), Panama (2016), Peru (2006; 2008), Polska (2003–2010; głównie Tatry) i Tajlandia (2012).
Członkostwo:
 • Redaktor Plant and Fungal Systematics, od 2018
 • Członek Grupo Latino Americano de Liquenólogos (GLAL), od 2008
 • Członek the International Association for Lichenology (IAL), od 2012
 • Członek the British Lichen Society (BLS), od 2014
 Adres:
Pracownia Lichenologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Polska
Tel./fax:
tel.: (+48 12) 424-17-90, fax: (+48 12) 421-97-90
E-mail:
a.flakus@botany.pl
Opisane nowe dla nauki taksony grzybów zlichenizowanych i naporostowych:

  Acarospora congregata K. Knudsen & Flakus, Taxon 65: 149 (2016)

  Acarospora dissecta K. Knudsen & Flakus in Knudsen et al., Lichenologist 44: 254 (2012)

  Acarospora ramosa K. Knudsen & Flakus, Nova Hedwigia 89: 350 (2009)

  Architrypethelium penuriixanthum Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 662 (2016)

  Aspidothelium lueckingii Flakus, Nova Hedwigia 88: 140 (2009)

  Asterothyrium vezdae Flakus & Lücking, Lichenologist 40: 424 (2008)

  Astrothelium amylosporum Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 665 (2016)

  Astrothelium bullatum Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 665 (2016)

  Astrothelium carrascoense Flakus, Kukwa & Aptroot, Lichenologist 48: 666 (2016)

  Astrothelium elixii Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 667 (2016)

  Astrothelium inspersotuberculosum Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 667 (2016)

  Astrothelium megaeneum Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 668 (2016)

  Astrothelium neodiplocarpum Flakus, Kukwa & Aptroot, Lichenologist 48: 671 (2016)

  Astrothelium nigrocacuminum Flakus, Kukwa & Aptroot, Lichenologist 48: 671 (2016)

  Astrothelium pallidoflavum Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 672 (2016)

  Astrothelium pyrenuliforme Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 673 (2016)

  Astrothelium subscoria Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 674 (2016)

  Astrothelium variabile Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 674 (2016)

  Bathelium boliviense Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 677 (2016)

  Bathelium flavostiolatum Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 677 (2016)

  Bathelium inspersomastoideum Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 678 (2016)

  Bathelium mirabile Flakus, Kukwa & Aptroot, Lichenologist 48: 679 (2016)

  Bathelium pruinosum Flakus, Kukwa & Aptroot, Lichenologist 48: 680 (2016)

  Bulbilla Diederich, Flakus & Etayo in Diederich et al., Lichenologist 46: 340 (2014)

  Bulbilla applanata Diederich, Flakus & Etayo in Diederich et al., Lichenologist 46: 340 (2014)

  Calopadia erythrocephala Farkas, Elix & Flakus, Lichenologist 44: 395 (2012)

  Capronia etayoi Flakus & Kukwa, Lichenologist 44: 469 (2012)

  Capronia paranectrioides Etayo, Flakus & Kukwa, Lichenologist 45: 623 (2013)

  Carbacanthographis violaceospora Kukwa & Flakus in Kukwa et al., Herzogia 26: 233 (2013)

  Chondronectria Etayo, Flakus & Kukwa in Etayo, Opera Lilloana 50: 130 (2017)

  Chondronectria eriodermaticola Etayo, Flakus & Kukwa in Etayo, Opera Lilloana 50: 132 (2017)

  Cladonia camerunensis Ahti & Flakus in Ahti et al., Lichenologist 48: 518 (2016)

  Cladonia compressa Ahti & Flakus in Ahti et al., Lichenologist 48: 519 (2016)

  Cladonia vescula Ahti & Flakus in Ahti et al., Lichenologist 48: 523 (2016)

  Constrictolumina chiquitana Flakus, Kukwa & Aptroot, Lichenologist 48: 681 (2016)

  Cryptothecia rosae–iselae Flakus & Kukwa in Ertz et al., Phytotaxa 217: 9 (2015)

  Dictyomeridium lueckingii Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 681 (2016)

  Graphis boliviana Kukwa & Flakus in Kukwa et al., Herzogia 26: 237 (2013)

  Graphis seawardii Flakus & Kukwa in Kukwa et al., Herzogia 26: 242 (2013)

  Keratosphaera antoniana Flakus, Farkas & Lücking in Farkas, Acta Bot. Hung. 52: 333 (2010)

  Keratosphaera multiseptata Flakus & Lücking, Lichenologist 40: 424 (2008)

  Lecanactis minuta Ertz, Flakus & Kukwa in Ertz et al., Phytotaxa 217: 16 (2015)

  Lecanora microloba Śliwa & Flakus, Lichenologist 43: 2 (2010)

  Lepraria achariana Flakus & Kukwa, Lichenologist 39: 464 (2007)

  Lepraria glaucosorediata Flakus & Kukwa in Kukwa & Flakus, Mycotaxon 108: 355 (2009)

  Lepraria maderensis Kukwa & Flakus in Flakus & Kukwa, Nova Hedwigia 92: 96 (2011)

  Lepraria neojackii Flakus & Kukwa, Lichenologist 39: 468 (2007)

  Lepraria stephaniana Elix, Flakus & Kukwa in Flakus et al., Lichenologist 43: 64 (2011)

  Lichenochora tertia Etayo, Flakus & Rodr. Flakus in Etayo et al., Mycotaxon 123: 10 (2013)

  Lichenopeltella thalamica Etayo, Flakus & Kukwa in Etayo, Opera Lilloana 50: 245 (2017)

  Lichenosticta jurgae Kukwa & Flakus in Flakus & Kukwa, Lichenologist 44: 471 (2012)

  Llimoniella catapyrenii Zhurb., Kukwa & Flakus in Zhurbenko, Opuscula Philolichenum 12: 188 (2013)

  Lyromma coronatum Flakus & Farkas, Mycotaxon 124: 128 (2013)

  Lyromma multisetulatum Flakus & Farkas, Mycotaxon 124: 130 (2013)

  Macroskyttea Etayo, Flakus, Suija & Kukwa, Phytotaxa 224: 251 (2015)

  Macroskyttea parmotrematis Etayo, Flakus & Kukwa in Etayo et al., Phytotaxa 224: 252 (2015)

  Melaspilea tucumana Flakus, Etayo & Kukwa, Lichenologist 46: 658 (2014)

  Niesslia echinoides Etayo, Flakus & Kukwa, Lichenologist 45: 21 (2013)

  Phaeosporobolus trypethelii Flakus & Kukwa, Lichenologist 44: 472 (2012)

  Phylloblastia bielczykiae Flakus & Lücking, Lichenologist 40: 426 (2008)

  Plectocarpon stereocaulicola Kukwa, Etayo & Flakus, Lichenologist 44: 479 (2012)

  Polymeridium xanthoexcentricum Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 683 (2016)

  Porina boliviana Flakus & Lücking, Lichenologist 40: 428 (2008)

  Pseudopyrenula flavosuperans Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 683 (2016)

  Remototrachyna sipmaniana Kukwa & Flakus in Flakus et al., Mycotaxon 119: 162 (2012)

  Sarcogyne brunnea K. Knudsen & Flakus in Knudsen et al., Lichenologist 44: 258 (2012)

  Spirographa usneae Flakus, Kukwa & Etayo in Flakus & Kukwa, Lichenologist 44: 474 (2012)

  Tapellaria intermedia Flakus & Lücking, Lichenologist 40: 429 (2008)

  Thelocarpon andicola Flakus & Kukwa, Phytotaxa 175: 282 (2014)

  Trichonectria calopadiicola Farkas & Flakus, Phytotaxa 278: 282 (2016)

  Trichothelium subargenteum Flakus & Lücking, Lichenologist 40: 430 (2008)

  Trypethelium astroideum Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 685 (2016)

  Trypethelium xanthoplatystomum Flakus & Aptroot in Flakus et al., Lichenologist 48: 686 (2016)

  Publikacje:  2017
  • Matura N., Krzewicka B. & Flakus A. 2017. Seven species of freshwater lichen-forming fungi newly recorded from Poland. Polish. Bot. J. 62(2): 273–278.
  • Rodriguez Flakus P. & Flakus A. 2017. Líquenes y hongos liquenícolas del valle de La Paz. En: M.I. Moya, R.I. Meneses, J. Sarmiento (eds), Historia Natural de un Valle de los Andes: La Paz, Tercera Edición. Museo Nacional de Historia Natural, La Paz: pp. 125–132.
  • Wilk K & Flakus A. 2017. Eight Caloplaca species newly recorded from Bolivia, including C. crocina comb. nov. Mycotaxon 132: 125–140.
  • Wei X., Schmitt I., Hodkinson B., Flakus A., Kukwa M., Divakar P. K., Kirika P. M., Otte J., Meiser A. & Lumbsch H. T. 2017. Circumscription of the genus Lepra, a recently resurrected genus to accommodate the “Variolaria”-group of Pertusaria sensu lato (Pertusariales, Ascomycota). PLoS ONE 12(7): e0180284.
  2016
  • Ahti T., Pino-Bodas R., Flakus A. & Stenroos S. 2016. Additions to the global diversity of Cladonia. Lichenologist 48(5): 517–526.
  • Bielczyk U., Czarnota P., Kukwa M., Śliwa L., Kościelniak R., Betleja L., Kozik R., Krzewicka B., Hachułka M., Adamska E., Węgrzyn M., Bielec D., Flakus A., Guzow-Krzemińska B., Kolanko K., Kozik J., Leśniański G., Lisowska M., Oset M., Osyczka P., Pietrzykowska-Urban K., Sadowska-Deś A., Słaby A., Studzińska-Sroka E., Wilk K., Zaniewski P. T.  & Zarabska-Bożejewicz D. 2016. Lichens and lichenicolous fungi of Magurski National Park (Poland, Western Carpathians). Polish Bot. J.  61(1): 127–160.
  • Farkas E. & Flakus A. 2016. Trichonectria calopadiicola sp. nov. (Hypocreales, Ascomycota): the second species of the family Bionectriaceae parasitic on foliicolous lichens discovered in Tanzania. Phytotaxa 278(3): 281–286.
  • Flakus A., Kukwa M. & Aptroot A. 2016. Trypetheliaceae of Bolivia: an updated checklist with description of twenty four new species. Lichenologist 48(6): 661–692.
  • Flakus A., Oset M., Ryczkowski M, Schiefelbein U. & Kukwa M. 2014. Contribution to the knowledge of the lichen biota of Bolivia. 8. Polish. Bot. J. 61(1): 107–126.
  • Kanigowski P., Flakus A., Oset M., Kowalewska A., Rykaczewki M. & Kukwa M. 2016. The lichen family Parmeliaceae in Poland. Xanthoparmelia species containing usnic acid.  Herzogia 29(1): 108–119.
  • Knudsen K. & Flakus A. 2016. The identity of Acarospora xanthophana (Fungi: Ascomycota) and a description of A. congregata sp. nov. to accommodate a widely distributed saxicolous species occurring in the higher elevations of South America. Taxon 65(1): 146–151.
  2015
  • Ertz D., Flakus A., Oset M., Sipman H. J. M. & Kukwa M. 2015. A first assessment of lichenized Arthoniales in Bolivia with descriptions of two new species. Phytotaxa 217(1): 1–25.
  • Etayo J., Flakus A., Suija A. & Kukwa M. 2015. Macroskyttea parmotrematis gen. et sp. nov. (Helotiales, Leotiomycetes, Ascomycota), a new lichenicolous fungus from Bolivia. Phytotaxa 224(3): 247–257.
  • Farkas, E. & Flakus A. 2015. Rare or overlooked? – Two species of Lyromma (Lyrommataceae, lichenized Ascomycota) are new for Africa. Herzogia 28(1): 204–211.
  • Flakus A., Sipman H. J. M., Rodriguez Flakus P., Jabłońska A., Oset M., Meneses Q. R. & Kukwa M. 2014. Contribution to the knowledge of the lichen biota of Bolivia. 7. Polish. Bot. J. 60(1): 81–98.
  • Rodriguez Flakus P. & Flakus A. 2015. Líquenes y hongos liquenícolas del valle de La Paz. En: M.I. Moya, R.I. Meneses, J. Sarmiento (eds), Historia Natural de un Valle de los Andes: La Paz, Segunda Edición. Museo Nacional de Historia Natural, La Paz: pp. 227235.
  2014
  • Diederich P., Lawrey J. L., Capdet M., Pereira S., Romero A. I., Etayo J., Flakus A., Sikaroodi M. & Ertz D. 2014. New lichen-associated bulbil-forming species of Cantharellales (Basidiomycetes). Lichenologist 46(3): 333347.
  • Flakus A. 2014. Porosty piętra turniowego Tatr Polskich. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, p. 280.
  • Flakus A., Etayo J., & Kukwa M.  2014. Melaspilea tucumana, a new gall-forming lichenicolous fungus from the tropical Andes in Bolivia. Lichenologist 46(5): 657662.
  • Flakus A. & Kukwa M. 2014. The first squamulose Thelocarpon species (Thelocarpaceae, Ascomycota) discovered in the biological soil crusts in the Bolivian Andes. Phytotaxa 175(5): 281286.
  • Flakus A., Sipman H, J. M., Rodriguez Flakus P., Schiefelbein U., Jabłońska A., Oset M. & Kukwa M. 2014. Contribution to the knowledge of the lichen biota of Bolivia. 6. Polish. Bot. J. 59(1): 6383.
  • Kukwa M., Sipman H. J. M., Etayo J., Bach K., Guzow-Krzemińska B., Jabłońska A., Olszewska S., Rodriguez Flakus P. & Flakus A. 2014. The lichen order Peltigerales in Bolivia – the first assessment of the biodiversity. Herzogia 27(2): 321345.
  • Schiefelbein U., Flakus A., Sipman H, J. M., Oset M. & Kukwa M. 2014. A contribution to the lichen family Graphidaceae (Ostropales, Ascomycota) of Bolivia. 2. Polish. Bot. J. 59(1): 8596.
  • Śliwa L., Rodriguez Flakus P., Wilk K. & Flakus A.  2014. New records of Lecanora for Bolivia. II. Polish. Bot. J. 59(1): 97103.
  • Szymczyk R., Kukwa M., Flakus A., Rodriguez Flakus P., Krzewicka B., Zaniewski P., Szydłowska J., Szczepańska K., Adamska E., Bielec D., Hachułka M. & Grochowski P. 2014. Porosty i grzyby naporostowe specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Swajnie” PLH 280046 (Polska Północna). Polish Journal of Natural Sciences 29(4): 319–336.
  2013
  • Divakar P.K., Crespo A., Núñez-Zapata J., Flakus A., Sipman H.J.M., Elix J.A. & Lumbsch H.T. 2013. A molecular perspective on generic concepts in the Hypotrachyna clade (Parmeliaceae, Ascomycota). Phytotaxa 132(1): 21–38.
  • Etayo J., Flakus A. & Kukwa M. 2013. Capronia paranectrioides (Herpotrichiellaceae, Ascomycota), a new lichenicolous fungus from Bolivia. Lichenologist 45(5): 623–626.
  • Etayo J., Flakus A. & Kukwa M. 2013. Niesslia echinoides (Niessliaceae, Ascomycota), a new lichenicolous fungus on Erioderma from Bolivia. Lichenologist 45(1): 21–24.
  • Etayo J., Flakus A., Kukwa M. & Rodriguez Flakus P. 2013. Lichenochora tertia (Phyllachorales): the third species of the genus growing on Xanthoria elegans. Mycotaxon 123: 9–13. 
  • Flakus A. 2013. Foliicolous lichenized fungi of lowland Amazon forests in Pando, Bolivia. Polish. Bot. J. 58(2): 539–554.
  • Flakus A. & Farkas E. 2013. A contribution to the taxonomy of Lyromma (Lyrommataceae, lichenized Ascomycota) with a species key. Mycotaxon 124: 127–141. 
  • Flakus A., Sipman H.J.M., Bach K., Rodriguez Flakus P., Knudsen K., Ahti T., Schiefelbein U., Palice Z., Jabłońska A., Oset M., Meneses Q. R.I. & Kukwa M. 2013. Contribution to the knowledge of the lichen biota of Bolivia. 5. Polish. Bot. J. 58(2): 697–733.
  • Kukwa M., Rodriguez Flakus P. & Flakus A. 2013. Notes on the lichen genus Ochrolechia in Bolivia. Polish. Bot. J. 58(2): 691–695.
  • Kukwa M., Schiefelbein U. & Flakus A. 2013. A contribution to the lichen family Graphidaceae (Ostropales, Ascomycota) of Bolivia. Herzogia 26(2): 231–252.
  2012
  • Farkas E., Elix J.A. & Flakus A. 2012. Calopadia erythrocephala, a new foliicolous lichenized fungus from Brazil. Lichenologist 44(3): 395–399.
  • Flakus A. & Kukwa M. 2012. New records of lichenicolous fungi from Bolivia. Opuscula Philolichenum 11: 36–48.
  • Flakus A. & Kukwa M. 2012. New species of lichenicolous fungi from Bolivia. Lichenologist 44(4): 469–477. 
  • Flakus A. & Rodriguez Flakus P. 2012. The Himalayan foothills lichen tour, 14-19 January 2012. Int. Lichenol. Newslett. 45(1): 12–14.
  • Flakus A. & Śliwa L. 2012. Additional information on the recently described species, Lecanora printzenii. Lichenologist 44(4): 561–562.
  • Flakus A., Etayo J., Schiefelbein U., Ahti T., Jabłońska A., Oset M., Kerstin B., Rodriguez Flakus P. & Kukwa M. 2012. Contribution to the knowledge of the lichen biota of Bolivia. 4. Polish. Bot. J. 57(2): 427–461.
  • Flakus A., Rodriguez Saavedra P., Kukwa M. 2012. A new species and new combinations and records of Hypotrachyna and Remototrachyna from Bolivia. Mycotaxon 119: 157–166. 
  • Knudsen K., Flakus A. & Kukwa M. 2012. A contribution to the study of Acarosporaceae in South America. Lichenologist 44(2): 253–262.
  • Kukwa M., Bach K., Sipman H.J.M. & Flakus A. 2012. Thirty–six species of the lichen genus Parmotrema (Lecanorales, Ascomycota) new to Bolivia. Polish Bot. J. 57(1): 243–257. 
  • Kukwa M., Etayo J. & Flakus A. 2012. Plectocarpon stereocaulicola (Roccellaceae, Ascomycota), a new lichenicolous fungus from Bolivia. Lichenologist 44(4): 479–482.
  • Śliwa L., Wilk K., Rodriguez Flakus P. & Flakus A. 2012. New records of Lecanora for Bolivia. Mycotaxon 121: 385–392.
  2011
  • Flakus A. & Kukwa M. 2011. Lepraria maderensis Kukwa & Flakus, a new lichen species containing gyrophoric and lecanoric acids. Nova Hedwigia 92(1–2): 95–99.
  • Flakus A., Elix J.A., Rodriguez P. & Kukwa M. 2011. New species and records of Lepraria (Stereocaulaceae, lichenized Ascomycota) from South America. Lichenologist 43(1): 57–66.
  • Flakus A., Oset M., Jabłońska A., Rodriguez Saavedra P. & Kukwa M. 2011. Contribution to the knowledge of the lichen biota of Bolivia. 3. Polish Bot. J. 56(2): 159–183.
  • Śliwa L. & Flakus A.  2011. Lecanora microloba, a new saxicolous species from Poland. Lichenologist 43(1): 1–6.
  2010
  • Flakus A. 2010. Polish lichenological studies in South America. In:  The Nature and Culture of Latin America. Review of Polish Studies, Mirek Z., Flakus A., Krzanowski A., Paulo A. & Wojtusiak J. (eds), pp. 197–201. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow.
  • Krzewicka B. & Flakus A. 2010. New records of the genus Umbilicaria (Umbilicariaceae, lichenized Ascomycota) from Bolivia. Cryptog. Mycol31(4): 441–451.
  • Rodriguez P., Meneses R.I. & Flakus A. 2010. Líquenes de alta montaña. AMNI Apolobamba, Parque Nacional Tuni Condoriri y Parque Nacional Sajama – zona altoandina. Serie de guias de bolsillo. La Paz, Bolivia.
  2009
  • Czarnota P.,  Flakus A. & Printzen Ch. 2009. Lecanora flavoleprosa (Lecanoraceae, lichenized Ascomycota) found in the Carpathians. Biologia (Bratislava) 64(6): 1066–1069.
  • Flakus A. 2009. Aspidothelium lueckingii: a new lichenized fungus from Bolivia. Nova Hedwigia88(1–2): 139–143.
  • Flakus A. & Kukwa M. 2009. Additions to the biota of lichenized fungi of Poland. Acta Mycologica 44(2): 249–257.
  • Knudsen K. & Flakus A. 2009. Acarospora ramosa (Acarosporaceae), a new effigurate yellow species from South America. Nova Hedwigia 89(3–4): 349–352.
  • Kukwa M. & Flakus A. 2009. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VII. Species mainly from Tatra Mountains. Herzogia 22: 191–211.
  • Kukwa M. & Flakus A. 2009. Lepraria glaucosorediata sp. nov. (Stereocaulaceae, lichenized Ascomycota) and other interesting records of LeprariaMycotaxon 108: 353–364.
  • Osyczka P. & Flakus A. 2009. Gatunek porostu Cladonia subfurcata (Cladoniaceae, zlichenizowane Ascomycota) błędnie podany z Polski. Fragm. Flor. Geobt. Polonica 16(1): 188–190.
  2008
  • Cykowska B. & Flakus A. 2008. Bryophyte and lichen flora of the Colca Canyon (Peru) – reconnaissance research. Geologia 34(2/1): 193–203. 
  • Flakus A. 2008. Contribution to the knowledge of the lichen biota of Bolivia II. Polish. Bot. J. 53(2): 145–153.
  • Flakus A. & Lücking R. 2008. New species and additional records of foliicolous lichenized fungi from Bolivia. Lichenologist 40(5): 423–436.
  • Flakus A., Ahti T., Kukwa M. & Wilk K. 2008. New and interesting records of Cladonia and their lichenicolous fungi from the Andean cloud forest in Bolivia. Ann. Bot. Fenn. 45: 448–454.
  2007
  • Cykowska B., Flakus A. & Wilk K. 2007. Porosty w krajobrazach Boliwii – od lasów amazońskich po szczyty Andów. Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk, Kraków, http://www.ib–pan.krakow.pl/wyst_am/am–wyst.html (Exhibition guide).
  • Flakus A. 2007. Lichenized and lichenicolous fungi from the mylonitized areas of the subnival belt in the Tatra Mountains (Western Carpathians). Ann. Bot. Fenn. 44(6): 427–449.
  • Flakus A. & Kukwa M. 2007. New species and records of Lepraria (Stereocaulaceae, lichenized Ascomycota) from South America. Lichenologist 39(5): 463–474.
  • Osyczka P., Flakus A., Węgrzyn M. & Cykowska B. 2007. Cladonia crispata var. cetrariiformis (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) in the Tatra Mts. Biologia (Bratislava) 62(2): 144–147.
  2006
  • Flakus A. 2006. Note on the distribution of some lichenized and lichenicolous fungi of the Tatra National Park, Poland. Acta Mycol. 41(2): 329–342.
  • Flakus A. 2006. Porosty piętra turniowego Tatr Polskich – wstępne wyniki badań. In: Z. Mirek & B. Godzik (eds), Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, t. II. pp. 57–59. Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział w Krakowie, Kraków – Zakopane.
  • Flakus A. 2006. Three species of lichenized Ascomycota new to Poland. Biologia (Bratislava) 61(1): 15–17.
  • Flakus A. & Bielczyk U. 2006. New and interesting records of lichens from the Tatra Mountains. In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. (eds), Central European Lichens – diversity and threat, pp. 271–281. Mycotaxon Ltd, Ithaca.
  • Flakus A. & Wilk K. 2006. Contribution to the knowledge of the lichen biota of Bolivia. J. Hattori Bot. Lab. 99: 307–318.
  • Flakus A., Kukwa M. & Czarnota P. 2006. Some interesting records of lichenized and lichenicolous Ascomycota from South America. Polish Bot. J. 51(2): 209–215.
  • Osyczka P., Flakus A. & Węgrzyn M. 2006. Two species of the genus Cladonia (lichenized Ascomycota) new to the Polish Tatra Mts. Polish Bot. J. 51(2): 233–235.
  • Wilk K. & Flakus A. 2006. Four species of Caloplaca (Teloschistaceae, lichenized Ascomycota) new to Poland. Mycotaxon 96: 61–71.
  2005
  • Cykowska B. & Flakus A. 2005. Epigloea medioincrassata (Epigloeaceae, non–lichenized Ascomycota), a species new to Poland. Polish Bot. J. 50(2): 233–234.
  • Flakus A. 2005. Gyalecta peziza (Gyalectaceae, lichenized Ascomycota), first record in the Polish Tatra Mts. Biologia (Bratislava) 60(4): 373–375.
  2004
  • Flakus A. 2004. New and rare lichen species of the Polish Tatra Mountains. Polish Bot. J. 49(1): 79–91.
  • Flakus A. 2004. Solorina bispora Nyl. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (eds), Atlas of the geographical distribution of lichenes in Poland. 4: 95–99. W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków.
  • Flakus A. & Cykowska B. 2004. The highest localities of Rhodobryum roseum (Bryopsida, Bryaceae) in Poland. [In: A. Stebel & R. Ochyra (eds). Bryological studies in the Western Carpathians]. Sorus, Poznań: 79–82.
  Abstrakty konferencyjne:
  • Flakus A., Etayo J., Kukwa M., & Rodriguez-Flakus P. 2016. High diversity of lichenicolous fungi in the tropical Andes of Bolivia [In: The 8th IAL Symposium Lichens in Deep Time August 1–5, 2016 Helsinki, Finland.] IAL8 Abstracts: 182.
  • Flakus A., Kukwa M., & Aptroot A. 2016. The lichen family Trypetheliaceae (Dothideomycetes, Ascomycota) in Bolivia. [In: The 8th IAL Symposium Lichens in Deep Time August 1–5, 2016 Helsinki, Finland.] IAL8 Abstracts: 182.
  • Kukwa M., Flakus A. & Guzow-Krzeminska B. 2016. Hidden diversity of sterile crustose lichens in the Neotropical forests of Bolivia, a hotspot of biodiversity. [In: The 8th IAL Symposium Lichens in Deep Time August 1–5, 2016 Helsinki, Finland.] IAL8 Abstracts: 184.
  • Farkas E. & Flakus A. 2015.  Lyromma, a miniature foliicolous lichen genus – African records. [W: P. Szücs & E. Penzesne Konya (eds). Conference of Cryptogams: Recent Research in Cryptogamic Botany III, Eger, Węgry, 17–18.11.2015]. Abstract book: 39
  • Flakus A., Etayo J., Kukwa M. & Rodriguez Flakus P. 2014. Różnorodność i trendy ewolucyjne grzybów naporostowych w tropikalnych Andach – przedstawienie nowo rozpoczętego projektu Diversity and evolutionary trends of lichenicolous fungi in the tropical Andes – presentation of a newly launched project. [W: P. Czarnota (red.). XXVIII Zjazd Lichenologów Polskich, Praktyczne i poznawcze wyzwania współczesnej lichenologii.Streszczenia referatów i posterów. Ochotnica Dolna – Gorce, 7–11.09.2014]. Ochrona Beskidów Zachodnich 5: 89–90
  • Flakus A., Etayo J., Kukwa M. & Rodriguez Flakus P. 2014. Phylogenetic diversity of lichenicolous fungi in the tropical Andes of Bolivia – presentation of a newly launched project. [VIII Congreso Latinoamericano de Micologia. Colombia, 4-7 Noviembre 2014, Medellin]. Actualidades Biologicas 36(1): 383.
  • Farkas E. & Flakus A. 2012. New species and interesting records of tropical foliicolous lichens. [In: The 7th Symposium of the International Association for Lichenology. Lichens: from genome to ecosystems in a changing world. Ramkhamhaeng University Press, Bangkok, Thailand, 9–13.01.2012.] Abstracts: 129.
  • Flakus A. & Farkas E. 2012. A genus Lyromma (Lyrommataceae, lichenized Ascomycota) in Bolivia. [In: Lipnicki L. (ed.), Lichen protection – Protected lichen species, Sonar Literacki, Gorzów Wielkopolski.] Abstracts: 344.
  •  Flakus A. 2012. Towards a monograph of foliicolous lichenized fungi of Bolivia. [In: The 7th Symposium of the International Association for Lichenology. Lichens: from genome to ecosystems in a changing world. Ramkhamhaeng University Press, Bangkok, Thailand, 9–13.01.2012.] Abstracts: 129.
  • Flakus A., Kukwa M., Rodriguez Flakus P., Etayo J., Knudsen K., Farkas E., Oset M., Jabłońska J., Krzewicka B., Wilk K. & Śliwa L. 2012. Diversity of lichenized and lichenicolous fungi of South America – a case study of Bolivia. [In: Turnau K., Zook D., Mleczko P., Piątek M., Śliwa L. & Zubek Sz. (eds), 7th International Symbiosis Society Congress. The earth’s vast symbiosphere. Kraków, Poland, 22–28.07.2012.] Book of Abstracts: 234.
  • Flakus A., Rodriguez Saavedra P. & Kukwa M. 2012. Genera Hyptrachyna and Remototrachyna in Bolivia. [In: The 7th Symposium of the International Association for Lichenology. Lichens: from genome to ecosystems in a changing world. Ramkhamhaeng University Press, Bangkok, Thailand, 9–13.01.2012.] Abstracts: 105.
  • Kukwa M. & Flakus A. 2012. Lichenicolous fungi from Bolivia, mainly from Andean forests. [In: The 7th Symposium of the International Association for Lichenology. Lichens: from genome to ecosystems in a changing world. Ramkhamhaeng University Press, Bangkok, Thailand, 9–13.01.2012.] Abstracts: 128.
  • Śliwa L., Wilk K., Rodriguez Saavedra P. & Flakus A. 2012. First steps to reveal the diversity of Lecanora in Bolivia. [In: The 7th Symposium of the International Association for Lichenology. Lichens: from genome to ecosystems in a changing world. Ramkhamhaeng University Press, Bangkok, Thailand, 9–13.01.2012.] Abstracts: 82. 
  • Núñez–Zapata J., Divakar P.K., Flakus A. & Crespo A. 2011. Posición filogenética de algunas especies de Hypotrachyna de Sudamérica. X Encuentro del Grupo Latinoamericano de Liquenólogos GLAL X. Bogotá, Colombia. 28 de Noviembre al 3 de Diciembre, 2011.
  • Flakus, A., Jabłońska A., Kukwa M., Oset M., Rodriguez R. & Śliwa L. 2010. The biological diversity of tropical South America: Bolivian lichens – a case study. [In: Kruk W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (eds), Planta in vivo, in vitro et in silico. Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society, Warsaw, Poland, 6–12.09.2010.] Acta Soc. Bot. Pol. 79, Suppl.1: 66.
  • Kukwa M. & Flakus A. 2010. Toward the checklist of Bolivian lichens and lichenicolous fungi. Parmeliaceae. [In: The 9th International Mycological Congress, Edinburgh, 1–6.08.2010.] Abstracts: P2.167.
  • Flakus A. 2009. Diversity of foliicolous lichenised fungi in Bolivia. In: Farkas, E. & Veres, K. (eds), Information, program and abstracts. Young lichenologists’ workshop in Hungary, 17–20 April 2009, Vácrátót, Hungary, p.10. Institute of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót.
  • Lücking R., Rivas Plata E., Flakus A., Rodriguez P., Stanton D. & Vargas R. 2009. Guía de Líquenes de Bolivia: Resultados del segundo Taller de Liquenología Tropical en Bolivia. IX Encuentro del Grupo de Liquenologos Latinoamericanos GLAL9, 23–28 listopada 2009, Corrientes, Argentyna.
  • Rodriguez P., Flakus A., Kukwa M., Lücking R., Meneses R. I., Rivas Plata E., Vargas R. & Stanton D. 2009. Catálogo preliminar de líquenes y hongos liquenícolas de Bolivia. IX Encuentro del Grupo de Liquenologos Latinoamericanos GLAL9, 23–28 listopada 2009, Corrientes, Argentyna.
  • Cykowska B. & Flakus A. 2007. Flora mszaków i porostów Kanionu Colca w Peru. In: Z. Mirek & A. Flakus (eds), Polskie badania środowiska przyrodniczo–kulturowego w Ameryce Łacińskiej. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 28–30 maja 2007, p. 32. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
  • Flakus A. 2007. Lichenized fungi new to Poland recently discovered in the subnival belt of the Polish Tatra Mts. In: L. Śliwa (ed.), I International Conference: Lichens of the Carpathians. Knowledge and prospect, Kraków, 24–26 September 2007, p. 19. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow.
  • Flakus A. 2007. Porosty nalistne Boliwii na tle dotychczasowej wiedzy. In: Z. Mirek & A. Flakus (eds), Polskie badania środowiska przyrodniczo–kulturowego w Ameryce Łacińskiej. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 28–30 maja 2007, p. 34. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
  • Flakus A. & Wilk K. 2007. Różnorodność gatunkowa porostów Boliwii – aktualny stan poznania i perspektywy badań. In: Z. Mirek & A. Flakus (eds), Polskie badania środowiska przyrodniczo–kulturowego w Ameryce Łacińskiej. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 28–30 maja 2007, p. 37. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
  • Kukwa M. & Flakus A. 2007. Porosty z rodzaju Lepraria w Ameryce Południowej. In: Z. Mirek & A. Flakus (eds), Polskie badania środowiska przyrodniczo–kulturowego w Ameryce Łacińskiej. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 28–30 maja 2007, p. 33. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
  • Mirek Z., Szlachetko D. L., Wołowski K., Piątek J. & Flakus A. 2007. Polskie badania botaniczne w Ameryce Łacińskiej. In: Z. Mirek & A. Flakus (eds), Polskie badania środowiska przyrodniczo–kulturowego w Ameryce Łacińskiej. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 28–30 maja 2007, pp. 7–8. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
  • Ronikier A. & Flakus A. 2007. Licea erecta var. erectoides (Myxomycetes) – gatunek nowy dla Półkuli Południowej. In: Z. Mirek & A. Flakus (eds), Polskie badania środowiska przyrodniczo–kulturowego w Ameryce Łacińskiej. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 28–30 maja 2007, p. 39. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
  • Śliwa L., Wilk K. & Flakus A. 2007. Gatunki rodzaju Lecanora nowe dla Ameryki Południowej. In: Z. Mirek & A. Flakus (eds), Polskie badania środowiska przyrodniczo–kulturowego w Ameryce Łacińskiej. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 28–30 maja 2007, p. 33. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.
  • Szwagrzak A., Flakus A. & Palka K. 2006. Investigaciones sobre los liquenes de Bolivia. W: I Congreso Boliviano de Ecología, La Paz, Bolivia, 16–18 marzo de 2006.
  • Flakus A. 2004. Porosty obszarów zmylonityzowanych w polskich Tatrach Wysokich – wstępne wyniki badań. [In: E. Jendrzejczak (ed.), Przyroda Polska w europejskim dziedzictwie dóbr natury. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń–Bydgoszcz, 6–11 września 2004.] Streszczenia referatów i plakatów: 125.
  zamknij okienko !