GODZIK Barbara, Joanna

prof. dr hab., botanik – ekologia roślin, ekotoksykologia,
  studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
1978 – magister, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Universytet Jagielloński
1985 – doktor nauk przyrodniczych, Instytut Botaniki PAN
1999 – doktor habilitowany nauk biologicznych, Instytut Botaniki PAN
2006 – profesor nauk biologicznych, IB PAN, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

(aktualizacja danych: marzec 2019)

zobacz: biogram i pełna bibliografia (pdf)

Tematyka badawcza:

 • ekologia miasta i wybrane zagadnienia z ekologii systemów leśnych
 • ocena stopnia skażenia środowiska przy użyciu metod bioindykacyjnych
 • wpływ metali ciężkich i innych zanieczyszczeń powietrza na roślinność
 • chemizm opadów atmosferycznych
 • obiegi biogeochemiczne pierwiastków toksycznych i biofilnych
 • poziomy ozonu troposferycznego i ich wpływ na roślinność
Staże, wyjazdy badawcze
i szkoleniowe, wyjazdy konferencyjne:
 • 1985, 1986 – ekspedycje naukowe w rejon fjordu Hornsund (Archipelag Svalbard, Spitsbergen)
 • 1986, 1987 – Institute of Botany, Lomonosov University, Moscow, USSR
 • 1988 – Komarov Institute of Botany, Academy of Sciences USSR, Leningrad
 • 1989 – Ecology Deptartment [North-]Korean Academy of Sciences, Phenyang, North Korea
 • 1990, 1992 – Swedish Institute of Environmental Research (IVL), Göteborg, Sweden
 • 1993 – Department of Plant Pathology University of Massachusetts, Amherst, MA, USA
 • 1995 – Central Botanical Garden National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, the Ukraine
 • 1998 – Czech Republic, Slovakia, Romania, the Ukraine – ekspedycja badawcza w ramach międzynarodowego programu pt. "Evaluation of ozone air pollution and its phytotoxic potential in the Carpathian Forests – a cooperative study between the Czech Republic, Slovakia, Romania, Poland, Ukraine and the United States"
 • 2000 – Department of Microbiology, University of Massachusetts, Amherst, MA, USA
 • 2000, 2003 – Slovakia, Tatra Mountains, ekspedycja badawcza w ramach międzynarodowego programu pt. „Long-term effects of air pollution on forest ecosystems in the Tatra Mountains (Western Carpathians) – a cooperative study between Poland, Slovakia and the United States”
 • 2004 – Kiev, Ukraine; ekspedycja badawcza grupy realizującej grant NATO
 • 2004 – Athens, Greece; ekspedycja badawcza grupy realizującej grant NATO
 • 2004 – Slovakia, Tatra Mountains; ekspedycja badawcza w ramach grantu krajowego
 • 2007 – Slovakia, Bratislava; ekspedycja badawcza w ramach grantu finansowanego przez International Visegrad Fund)
 • 2007 – Czechy, Pruhonice; ekspedycja badawcza w ramach grantu finansowanego przez International Visegrad Fund)
 • 2007 – Niemcy, Mansfeld Region, Hartz Mountains; International Heavy Metal Ecology Excursion „Metalliferous sites in Central Germany”
 • 1988 – 2019 kilkadziesiąt wyjazdów w ramach udziału w międzynarodowych konferencjach i kongresach (m.in. Rosja, Norwegia, Czechy, Szwecja, Węgry, USA, Słowacja, Portugalia, Austria, Włochy)
Członkostwo i funkcje
 • członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego (od 1982 roku) 
 • członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Oddział Kraków (od 2004) 
 • członek International Society of Ecotoxicology and Environmental Safety "Secotox" (od 1994 roku) 
 • członek Towarzystwa Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA” (od 2002) 
 • członek Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi (od 2005)
 • członek Zarządu Fundacji Botaniki Polskiej (od 2004 roku) 
 • członek Rady Redakcyjnej amerykańskiego czasopisma Environmental Pollution (2002–2005) 
 • członek Rady Redakcyjnej Wiadomości Botanicznych (2005–) 
 • członek Komitetu Ekologii PAN (2003–2015) 
 • członek Komitetu Botaniki PAN (2007–2015; sekretarz 2007–2011, z-ca przewodniczącego 2011–2015) 
 • członek Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN (od 2015; członek Prezydium od 2015)
 • członek Komitetu Biologii Organizmalnej (od 2015)
 • członek Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN (2003–2011) 
 • członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem IGBP – Global Change przy Prezydium PAN (2007–2011) 
 • sekretarz Rady Naukowej Instytutu Botaniki im W. Szafera PAN (2003–2006) 
 • z-ca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (2007–2010) 
 • członek Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (2003–2019)
 • członek Rady Naukowej Instytutu Dendrologii PAN (od 2007; członek Prezydium od 2019) 
 • członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii im. F. Górskiego PAN (od 2007; przewodnicząca od 2015)
 • członek Rady Naukowej Archiwum PAN i PAU (od 2015)
 • członek Rady Ambasadorów Małopolskiego Centrum Nauki (od 2016)
 • członek Zespołu odwoławczego MNiSW (2004–2018)
 • członek Zespołu doradczego MNiSW (od 2018)
 • członek panelu recenzentów N 304 (2007, 2008, 2010) 
 • biegły z listy Wojewody Małopolskiego w zakresie ochrony przyrody (od 2000 roku) 
 • członek Komisji Stypendialnej w ramach programu „Doctus – Małopolski Fundusz Stypendialny dla Doktorantów”, Zespół ds. Środowiska, Zespół ds. Zdrowia i Żywności (2009–2013) 
 • członek komisji w konkursie IndexPlus (MNiSW) (2012).
 • kierownik Zakładu Ekologii IB PAN (2005–2019)
 • z-ca dyrektora ds. naukowych IB PAN (2011–2019)


Główne projekty:
 • „Skażenie wybranych warzyw z ogródków działkowych Krakowa metalami ciężkimi” (wykonawca, kierownik); Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie; 1982–1999; Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Krystyna Grodzińska (1982–1991), prof. dr hab. Barbara Godzik (1992–1999).
 • „Zakwaszenie i skład chemiczny opadów atmosferycznych w województwie krakowskim”; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie; 1992–1999; Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Barbara Godzik.
 • „Pomiary stężenia ozonu troposferycznego w województwie krakowskim przy wykorzystaniu metod pasywnych”; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie; 1995–1998; Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Barbara Godzik.
 • „Charakterystyka rozprzestrzeniania się ozonu troposferycznego w rejonach miejskich i podmiejskich oraz jego wpływ na rośliny”; 1994–1996; Komitet Badań Naukowych (KBN) (6 P205 03107); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Barbara Godzik.
 • „Evaluation of ozone air pollution and its phytotoxic potential in the Carpathian forests – a cooperative study between the Czech Republic, Poland, Romania, Slovakia, Ukraine and the United States” (główny wykonawca polskiej części badań prowadzonych w 5-ciu parkach narodowych Polski południowej); USDA Foreign Agricultural Service, USA (FG-PO-391; PL-FS-111); 1997–2000; koordynator: dr Andrzej Bytnerowicz (USA); Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Krystyna Grodzińska.
 • „Monitoring ozone in forests in Polish national parks in the Carpathian Mountains and assessment in injury to vegetation”; Grant polsko-amerykański, II Fundusz im. Marii Skłodowskiej-Curie; 1997–2001; Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Barbara Godzik.
 • „Effects of heavy metal deposition in Poland using bryophytes as bioindicators” (wykonawca, kierownik); projekt w ramach programu UNECE “Effects of air pollution on vegetation – heavy metals in European mosses”; 2000; Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Krystyna Grodzińska, prof. dr hab. Barbara Godzik.
 • „Effects of heavy metal deposition in Poland using bryophytes as bioindicators” (wykonawca, kierownik); projekt w ramach programu UNECE “Effects of air pollution on vegetation – heavy metals in European mosses”; 2005; Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Krystyna Grodzińska, prof. dr hab. Barbara Godzik.
 • „Long-term effects of air pollution on selected forest ecosystems in the Tatra Mountains (Western Carpathians) – a cooperative study between Poland, Slovakia and the United States” (koordynator i wykonawca polskiej części grantu); USDA Foreign Agricultural Service, USA (FG-PO-401); 2000–2002; koordynatorzy: dr Andrzej Bytnerowicz (USA), Instytut Botaniki PAN: prof. dr hab. Krystyna Grodzińska, prof. dr hab. Barbara Godzik.
 • „Oddziaływanie ozonu troposferycznego i innych zanieczyszczeń powietrza na ekosystemy leśne Tatr”; Komitet Badań Naukowych (KBN) (3 P04G 049 23); 2002–2005; Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Barbara Godzik.
 • „Effects of ambient ozone on Swiss stone pine (Pinus cembra) in the Tatra and Retezat Mountains, Central Europe”; USDA Foreign Agricultural Service, USA; 2003–2005; koordynatorzy: dr Andrzej Bytnerowicz (USA), Instytut Botaniki PAN: prof. dr hab. Barbara Godzik.
 • „Investigations of local ambient ozone characteristics and its potential phytotoxicity” (wykonawca polskiej części badań); NATO (LST. CLG 980465); 2004–2006; koordynator: dr Constantinos Saitanis (Grecja).
 • „Mapping of main sources of pollutants and their transport in the Visegrad space” (wykonawca); International Vysegrad Fund (11007-2006-IVF); 2006–2007; koordynator: dr Ivan Suchara (Czechy).
 • „Gospodarka mineralna drzewostanu sosnowego w warunkach stresu spowodowanego wysokimi stężeniami metali ciężkich w środowisku”; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N304 041 32/1966); 2007–2010; Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Barbara Godzik.
 • „Roślinność gleb galmanowych i jej znaczenie dla zachowania różnorodności biotycznej i krajobrazowej terenów pogórniczych”; Mechanizm Finansowy i Europejski Obszar Gospodarczy (MF EOG PL0265); 2008–2011; Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Barbara Godzik.
 • „Zmienność stechiometrii pierwiastków w mchu Pleurozium schreberi w dużej skali przestrzennej (Polska) w warunkach zróżnicowanej antropopresji”; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N304 356138); 2010–2013; Instytut Botaniki PAN; kierownik: prof. dr hab. Barbara Godzik.
 Adres:
Praca: Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax:
Praca: (12) 424-17-21
e-mail:
e-mail: b.godzik@botany.pl

Publikacje:

Autor lub współautor ogółem 297 publikacji, w tym 133 oryginalnych prac naukowych, 54 popularnonaukowych oraz ponad 100 streszczeń konferencyjnych. Współautor 3 książek, redaktor 9 pozycji zwartych. Autor lub współautor 57 niepublikowanych opracowań, ekspertyz i raportów. Wśród publikacji oryginalnych 30 ukazało się w renomowanych czasopismach z bazy JCR (Environmental Pollution, Scandinavian Journal of Forest Research, Acta Biologica Cracoviensia, Environment International, Protoplasma, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Ecológia (Bratyslavia), Flora, Chemosphere i innych). Siedem innych pozycji opublikowano w dwóch książkach z serii NATO Science Series, kilka innych w książce Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region.
Wykaz
ważniejszych publikacji
 
(2008-2019):

 • Godzik B., Grodzińska K. 2008. Vegetation of the selected forest stands in Polish Carpathian Mountains – change in time. Ekologia (Bratislava) 27(3): 300-315.
 • Fleischer P., Bicarova S., Godzik B. 2009. Desat rokov monitorovania vplyvu troposferickeho ozonu na lesy v Tatranskom Narodnom Parku. Studie o Taranskom Narodnom Parku 9(42): 17-27.
 • Godzik B., Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G. 2009. Roślinność gleb galmanowych i jej znaczenie dla zachowania różnorodności biotycznej i krajobrazowej terenów pogórniczych, pp. 69-84. [W: K. Sporek (red.), Zagrożenia biotopów przekształconych przez człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole].
 • Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G. Grodzińska K., Godzik B. 2010. Murawy galmanowe okolic Olkusza (południowa Polska) i problemy ich ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 66(1): 27-34.
 • Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G., Godzik. B. 2010. Pine forests of Zn-Pb post-mining areas of southern Poland. Polish Botanical Journal 55(1): 229-237.
 • Słomka A., Kuta E., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B., Kapusta P., Tylko G., Bothe H. 2011. Violets of the section Melanium, their colonization by arbuscular mycorrhizal fungi and their occurence on heavy metal heaps. Journal of Plant Physiology 168: 1191-1199.
 • Nowak T., Kapusta P., Jędrzejczyk-Korycińska M., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B. 2011. The vascular plants of the Ore-bearing Region [Rośliny naczyniowe Olkuskiego Okręgu Rudnego]. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, pp. 227.
 • Blum O., Didyk N., Pavluchenko N., Godzik B. 2011. Assessment of Protective Effect of Some Modern Agrochemicals against Ozone-Induced Stress In Sensitive Clover and Tobacco Cultivars. Journal of Toxicology, DOI 10.1155/2011/308598.
 • Harmens H., Ilyin I., Mills G., Alber, Blum Y.O., Coşkun M., De Temmerman L., Fernandez A., Frontasyeva M., Figueira R., Godzik B., Goltsova N., Jeran Z., Korzekwa S., Kubin M.E., Kvietkus K., Leblond S., Liiv S., Magnusson S.H., Makowska B., Nikodemus O., Pesch R., Poikolainen J., Radnović D., Rühling A. Santamaria J.M., Schröder W., Spiric Z., Steinnes E., Suchara I., Thöni, Turcsanyi G., Stafilov T., Tabors G., Yurukova L., Zechmeister H.G. 2012. Country-specific correlations cross Europe between modelled atmospheric cadmium and lead deposition and concentrations in mosses. Environmental Pollution 166: 1-9.
 • Orłowska E., Godzik. B., Turnau K. 2012. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi inoculation on growth and arsenic accumulation in model plant (Plantago lanceolata L.) grown in As-polluted soil. Environmental Pollution 168: 121-130.
 • Grodzińska K., Godzik B., Zarzycki K. 2013. Zakład Ekologii. [W:] B. Godzik, K. Wołowski (red.) Historia badań i rozwoju Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (1953-2012), Kraków, Instytut Botaniki PAN, s. 109-150.
 • Godzik B., Wołowski K. (red.) 2013. Historia badań i rozwoju Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (1953-2012), Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN.
 • Migdałek G., Woźniak M., Słomka A., Godzik B., Jędrzejczyk-Korycińska M., Rostański A., Bothe H., Kuta E. 2013. Morphological differences between violets growing at heavy metal polluted and non-polluted sites. Flora 208: 87–96
 • Ochyra R., Bednarek-Ochyra H., Godzik B. 2013. Bibliography of the W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences (1953–2012). W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków, Part I, Part II, 993 pp.
 • Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B. 2014. Present and past deposition of heavy metals in Poland as determined by moss monitoring. Polish Journal of Environmental Studies 23(6): 155–159.
 • Słomka A., Godzik B., Szarek-Łukaszewska G., Shukac L., Emdend K. H., Boghed H. 2014. Albanian violets of the section Melanium, their morphological variability, genetic similarity and their adaptations to serpentine or chalk soils. Journal of Plant Physiology 174:110–123.
 • Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B., Łopata B. 2014. Recent nitrogen deposition in Poland monitored with the moss Pleurozium schreberii. Polish Botanical Journal 59(1): 131–135.
 • Harmens H., Norris D.A., Mills G., Alber R., Aleksiayenak Y., Blum O., Cucu-Man S.-M., Dam M., De Tammerman L., Ene A., Fernandes J.A., Martinez-Abaigar J., Frontasyeva M., Godzik B., Jeran Z., Lazo P., Leblond S., Liiv S., Magnusson S.H., Mankovska B., Pihl Karlsson G., Piispanen J., Poikolainen J., Santamaria J.M., Skudnik M., Stafilov T., Steinnes E., Stihi C., Suchara I., Thoni L., Todoran R., Yurukova L., Zechmeister H.G. 2014. 2015. Heavy metal and nitrogen concentrations in mosses are declining across Europe whilst some „hotspots” remain in 2010. Environmental Pollution 200: 93–104.
 • Stebel A., Ochyra R., Godzik B., Bednarek-Ochyra H. 2015. Bryophytes of the Olkusz Ore-bearing Region. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 150 pp.
 • Godzik B. 2015. General characteristics of the Olkusz region [Ogólna charakterystyka region olkuskiego]. W: B. Godzik (ed.). Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Re-gion [Przyrodnicza i historyczna wartość Olkuskiego Regionu Rudnego]. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 17–28.
 • Schröder W., Nikel S., Schönrock S., Meyer M., Wosniok W., Harmens H., Frontasyeva M.V., Alber R., Aleksiayenak J., Barandovski L., Carballeira A., Danielsson H., de Temmermann L., Godzik B., Jeran Z., Pihl Karlsson G., Lazo P., Leblond S., Lindroos A.-J., Liiv S., Magnússon S.H., Mankovska B., Martinem-Abaigar J., Piispanen J., Poikolainen J., Popescu J.V., Qarri F., Santamaria J.M., Skutnik M., Špirić Z., Stafilov T., Steinnes E., Stihi C., Thöni L., Uggerud H.T., Zechmeister H.G. 2016. Spatially valid data of atmospheric deposition of heavy metals and nitrogen derived by moss surveys for pollution risk assessments of ecosystems. Environmental Science and Pollution Research 23: 10457–10476.
 • Schröder W., Nikel S., Schönrock S., Schmalfuβ R., Wosniok W., Mayer M., Harmens H., Frontasyeva M.V., Alber R., Aleksiayenak J., Barandovski L., Blum O., Carballeira A., Dam M., Danielsson H., de Temmermann L., Dunaev A.M., Godzik B., Hoydal K., Jeran Z., Pihl Karlsson G., Lazo P., Leblond S., Lindroos J., Liiv S., Magnússon S.H., Mankovska B., Núñez-Olivera E., Piispanen J., Poikolainen J., Popescu J.V., Qarri F., Santamaria J.M., Skutnik M., Špirić Z., Stafilov T., Steinnes E., Stihi C., Suchara I., Thöni L., Uggerud H.T., Zechmeister H.G. 2017. Bioindication and modeling of atmospheric deposition in forests enable exposure and effect monitoring at high spatial density across scales. Annals of Forest Science 75: 31.
 • Nickel S., Schröder W., Schmalfuss R., Saathoff M., Harmens H., Mills G., Frontasyeva M.V., Barandovski L., Blum O., Carballeira A., de Temmermann L., Dunaev A.M., Ene A., Fagerli H., Godzik B., Ilyin I., Jonkers S., Jeran Z., Lazo P., Leblond S., Liiv S., Mankovska B., Núñez-Olivera E., Piispanen J., Poikolainen J., Popescu J.V., Qarri F., Santamaria J.M., Schaap M., Skudnik M., Špirić Z., Stafilov T., Steinnes E., Stihi C., Suchara I., Uggerud H.Th., Zechmeister H.G. 2018. Modelling spatial patterns of correlations between concentrations of heavy metals in mosses and atmospheric deposition in 2010. Environmental Sciences Europe 30(1): 53
 • Kapusta P., Stanek M., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B. 2019.
  Long-term moss monitoring of atmospheric deposition near a large steelworks reveals the growing importance of local non-industrial sources of pollution. Chemosphere 230: 29–39


Recencje:


W latach 1995–2019 blisko 140 recenzji grantów krajowych (była 3-krotnie członkiem panelu recenzentów P04), ponad 60 recenzji prac uczniów szkół średnich przygotowanych na Olimpiadę Biologiczną, jak też 9 ocen prac licencjackich, 31 prac magisterskich, 16 rozpraw doktorskich, 6 habilitacyjnych, 4 ocen na stanowisko profesora i 3 w związku ze staraniem się o uzyskanie tytułu, 46 recenzji w programie Doctus – Małopolski Fundusz Stypendialny i innych wniosków stypendialnych, a także ponad 180 innych opinii. Napisała również ponad 60 recenzji wydawniczych dla czasopism zagranicznych i polskich.

Dydaktyka i popularycajca:


Ponad 100 prelekcji i wykładów dla uczniów szkół podstawowych i średnich, a także studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Rolniczej, AGH i Studium Doktoranckiego przy Instytucie Botaniki PAN. W latach 2000–2003 stałe wykłady (10 godzin) i ćwiczenia (10 godzin) dotyczące ogólnych zagadnień z zakresu monitoringu środowiska dla studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a od roku 2000 do 2010 także stałe wykłady i ćwiczenia z tematu „Biologia i ekologia” i „Ochrona środowiska” dla studentów kierunku Inżynieria środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Odznaczenia:

 • Odznaka „Honoris Gratia” nadana przez Prezydenta Miasta Krakowa (2013)
 • Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki; odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015)