GRODZIŃSKA Krystyna

prof. dr hab., botanik - geobotanika, ekologia, ekotoksykologia;
ur. 27 maja 1934, Lwów;
studia: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Biologia,
mgr 1956; dr 1962; dr hab. 1975; profesor 1985; członek korespondent PAU 1996;  członek czynny PAU  2005


(aktualizacja danych: luty 2016)Zobacz więcej: biogram i bibliografia
Przebieg pracy:
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, asystent 1956, starszy asystent 1961, adiunkt 1964, docent 1976, profesor 1986; z-ca dyrektora d/s naukowych Instytutu Botaniki PAN 1984-1990, kierownik Pracowni Ekologii Środowiskowej Zakładu Ekologii IB PAN 1992-2002, kierownik Zakładu Ekologii 2001-2004, obecnie emerytka.

Tematyka badawcza:

 • badania zbiorowisk roślinnych
 • badania florystyczne i geobotaniczne
 • ocena stopnia skażenia środowiska przy użyciu metod bioindykacyjnych
 • wpływ metali ciężkich i innych zanieczyszczeń powietrza na roślinność
 • obiegi biogeochemiczne pierwiastków toksycznych i biofilnych
Staże i wyprawy naukowe:
Department of Ecology, Lund University (Szwecja), Department of Biology, Wyoming University (USA), Department of Ecology, Philipps University Marburg (Niemcy), Institute of Botany, Oulu University (Finlandia); wyprawa letnia na Spitsbergen (kierownik wyprawy). Kilkadziesiąt krótszych wyjazdów badawczych i konferencyjnych do kilkunastu krajów świata.
Kierownik międzynarodowych i polskich projektów
 • Acidification of the forest environment in the Niepołomice Forest. Projekt polsko- amerykański (PL-480) finansowany przez Fundusz im. Marii Curie-Skłodowskiej (1976-1980).
 • Deposition and biogeochemical run-off investigations in Poland. Projekt polsko- szwedzki finansowany przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk i Królewską Szwedzką Akademię Nauk Rolniczych i Leśnych (1990-1994).
 • Atmospheric heavy metal deposition in Europe. UNECE ICP Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops(1990-1991, 1995-1996, 2000-2001).
 • Dopływ biogenów i skażeń przemysłowych do ekosystemu leśnego w dolinie Ratanicy (Pogórze Wielickie, Polska południowa). Grant KBN (603219101/P1). 1991-1993.
 • Przestrzenna i czasowa zmienność chemizmu opadów atmosferycznych i wód płynących i jej konsekwencje dla ekosystemu leśnego. Grant KBN (6P20501205P01). 1993-1996.
 • International Cooperative Programme of Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems. Finnish Environment Agency. 1991-1996.
 • Evaluation of ozone air pollution and its phytotoxic potential in the Carpathian forests - a cooperative study between Czech Republic, Poland, Romania, Slovakia, Ukraine and the United States. Grant (FG-PO-391, project No. PL-FS-111). 1997-2000.
 • Zmienność w czasie i przestrzeni dopływu zanieczyszczeń do ekosystemów leśnych Puszczy Niepołomickiej. Grant KBN (6P07F023/P02). 1998-2002.
 • Różnorodność biologiczna ekosystemów: geneza i funkcja (Projekt badawczy zamawiany PBZ-KBN-087/P04/2003). Zadanie badawcze: Powstawanie układów o wysokiej różnorodności biologicznej na terenach pogórniczych silnie skażonych metalami ciężkimi – badania spontanicznej sukcesji. 2003-2007.
Członkostwo i funkcje:
 • Międzynarodowe Towarzystwo Ekologiczne (INTECOL);
 • Europejska Federacja Ekologiczna (EEF) (członek Komitetu Wykonawczego 1989-1996);
 • Międzynarodowe Towarzystwo Ekotoksykologiczne (SECOTOX);
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB);
 • Polskie Towarzystwo Ekologiczne.
 • Członek Komitetów PAN (Ochrony Przyrody 1981-1989 i 1999-2006, z-ca przewodniczącego 1981-1983; Ekologii 1984-2006, z-ca przewodniczącego 1994-2002; Botaniki 1987-2006; Badań Polarnych przy Prezydium PAN 1987-1998; IGBP - Global Change przy Prezydium PAN 1987-2006; „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN 1990-1995).
 • Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska 1990-1992;
 • Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Środowiska w Krakowie 1994-2000 i Rady Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego 2001-2002.
 • Członek Rad Naukowych (Instytutu Botaniki PAN 1976-2010, przewodnicząca 1999-2002; Białowieski Park Narodowy 1984-1987; Instytut Dendrologii PAN 1984-2006; Instytut Ekologii PAN 1990-1992 i 1999-2002; Ogród Botaniczny PAN 1990-2006; Instytut Ochrony Przyrody 2003-2014).
 • Członek rad redakcyjnych (Environmental Pollution 1992-2000; Polish Journal of Ecology 1999-2008; Fragmenta Floristica et Geobotanica 1991-1999; Fragmenta Floristica et Geobotanica ser. Polonica 1993-1996; Polish Botanical Studies 1991-1996, Polish Botanical Journal od 2001; Wiadomości Botaniczne 1999-2004).
 • Członek Rady Palcówek PAN 1991-1994.
 • Członek Zespołu Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska Komitetu Badań Naukowych 1994-1997.
 • Członek Sekcji Ekologii, Ochrony Środowiska i Leśnictwa KBN 1991-1994 i Sekcji Ekologii 2000-2003 (przewodnicząca Sekcji 2001-2003).
Nagrody i odznaczenia:
 • Nagroda Wydziału II PAN (1978)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1979)
 • Nagroda Sekretarza Naukowego PAN (zespołowa) (1979)
 • Medal 25-lecia PAN (1984)
 • Złota Odznaka za zasługi dla Ziemi Krakowskiej (1984)
 • Medal im. W. Szafera (1986)
 • Nagroda Państwowa I stopnia (zespołowa) (1988)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1988)
 • Medal 50-lecia PAN (2002)
 • Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego (2004)
 • Odznaka Honoris Gratia (2013)
Adres:
Praca: Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
 Tel./fax: Praca: 12 4241744
 e-mail: e-mail: K.Grodzinska@botany.pl

Publikacje:

280 publikacji z zakresu fitocenologii, fitogeografii, taksonomii, ekologii i ochrony środowiska, w tym 160 oryginalnych prac naukowych, poza tym 56 opracowań niepublikowanych o charakterze ekspertyz z zakresu ochrony środowiska oraz raportów z międzynarodowych i krajowych programów badawczych.
Zobacz także: biogram i bibliografia

Wykaz ważniejszych
publikacji z lat 2000-2016:

 • Grodzińska K., Korzeniak U., Szarek-Łukaszewska G. & Godzik B. 2000. Colonization of zinc mine spoils in southern Poland - preliminary studies on vegetation, seed rain and seed bank. Fragm. Flor. Geobot. 45(1-2): 123-145.
 • Grodzińska K. & Szarek-Łukaszewska G. 2001. Response of mosses to the heavy metal deposition in Poland - an overview. Environmental Pollution 114(3): 443-451.
 • Mesjasz-Przybyłowicz J., Grodzińska K., Przybyłowicz W. J., Godzik B. & Szarek-Łukaszewska G. 2001. Nuclear microprobe studies of elemental distribution in seeds of Biscutella laevigata L. from zinc wastes in Olkusz, Poland. Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B 181: 634-639.
 • Bytnerowicz A., Godzik B., Frączek W., Grodzińska K., Krywult M., Badea O., Barancok P., Blum O., Cerny M., Godzik S., Mankovska B., Manning W., Moravcik P., Musselman R., Oszlányi J., Postelnicu D., Szdzuj J., Varšavova M. & Zota M. 2002. Distribution of ozone and other air pollutants in forests of the Carpathian Mountains in central Europe. Environmental Pollution 116(1): 3-25.
 • Godzik B. & Grodzińska K. 2002. Ozon w przygruntowej warstwie troposfery i jego wpływ na rośliny polskich parków narodowych. Kosmos 51(4): 427-434.
 • Grodzińska K. & Szarek-Łukaszewska G. 2002. Hałdy cynkowo-ołowiowe w okolicach Olkusza - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Kosmos 51(2): 127-138.
 • Grodzińska K., Godzik B., Badea O., Barančok P., Istona J., Matejka K., Moravčik P., Niemtur S., Oszlányi J., Parpan V., Varsavová M., Bytnerowicz A., Szaro R. 2002. Vegetation of selected forest stands in the Carpathian Mountains. In: R. C. Szaro, A. Bytnerowicz & J. Oszlányi (eds), Effects of air pollution on forest health and biodiversity in forests of the Carpathian Mountains. Amsterdam, IOS Press, pp. 96-117. NATO Science Series, Series I: Life and Behavioural Sciences, Vol. 345.
 • Szarek-Łukaszewska G., Grodzińska K. & Braniewski S. 2002. Heavy metal concentration in the moss Pleurozium schreberi in the Niepołomice Forest, Poland: changes during 20 years. Environ. Monit. Assess. 79(3): 231-237.
 • Grodzińska K., Frontasyeva M., Szarek-Łukaszewska G., Klich M., Kucharska-Fabiś A., Gundorina S.F. & Ostrovnaya T.M. 2003. Trace element contamination in industrial regions of Poland studied by moss monitoring. Environmental Monitoring and Assessment 87: 255-270.
 • Zechmeister H.G., Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G. 2003. Bryophytes. W: B.A. Markert, A.M. Breure, H.G. Zechmeister (eds.), Bioindicators and Biomonitors. Elsevier Science B.V., Amsterdam: 329-375.
 • Bytnerowicz A., Godzik B., Grodzińska K., Frączek W., Musselman R.C., Manning W.J., Badea O., Popescu F. & Fleischer P. 2004. Ambient ozone in forests of the Central and Eastern European mountains. Environmental Pollution 130: 5-16.
 • Grodzińska K., Godzik B., Frączek W., Badea O., Oszlanyi J., Postelnicu D. & Shparyk Y. 2004. Vegetation of the selected forest stands and land use in the Carpathian Mountains. Environmental Pollution 130: 17-32.
 • Godzik B., Fleischer P., Grodzińska K., Bytnerowicz A. & Matsumoto Y. 2004. Long-term effects of air pollution on spruce forest in the Tatra Mts – ozone and vegetation studies. Ekológia (Bratislava) 22, Supplement 1/2003: 95-109. 
 • Kiszka J. & Grodzińska K. 2004. Lichen flora and air pollution in the Niepołomice Forest (S Poland) in 1960-2000. Biologia (Bratislava) 59: 25-37.
 • Oszlanyi J., Grodzińska K., Badea O. & Shparyk Y. 2004. Nature conservation in Central and Eastern Europe with a special emphasis on the Carpathian Mountains. Environmental Pollution 130: 127-134.
 • Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G., Frontasyeva M., Pavlov S.S., Gudorina S.F. 2005. Multielement concentration in mosses in the forest influenced by industrial emissions (Niepołomice Forest, S Poland) at the end of the 20th century. Polish Journal of Environmental Studies 14: 165-172.
 • Steinnes E., Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G., Nygard T. 2005. Concentrations of eight trace metals in natural surface soils: a comparision between Poland and Norway. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 12: 603-609.
 • Szarek-Łukaszewska G., Grodzińska K. 2007. Vegetation of a post-mining open pit (Zn/Pb ores): three-year study of colonization. Polish Journal of Ecology 55(2): 261–282.
 • Schröder W., Pesch R., Englert C., Harmens H., Suchara I., Zechmeister H. G., Thöni L., Maňkovská B., Jeran Z., Grodzińska K., Albert R. 2008. Metal accumulation in mosses across national boundaries possible: Uncavering and ranking some causes of spatial variation. Environmental Pollution 151(2): 377–388.
 • Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G. 2009. Heavy metal vegetation in the Olkusz region (southern Poland) – preliminary studies. Polish Botanical Journal 54(1): 105–112.
 • Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B. 2010. Pine forests of Zn-Pb post-mining areas of southern Poland. Polish Botanical Journal 55(1): 229–237.
 • Harmens H., Norris D.A., Steinnes E., Kubin E., Piispanen J., Alber R., Aleksiayenak Y., Blum O., Coşkun M[., Dam M., De Temmerman L.], Fernández J. Á., Frolova M., Frontasyeva M., Gonzalez L. M., Grodzińska K., Jeran Z., Korzekwa S., Krmar M., Kvietkus K., Leblond S., Liiv S., Magnússon S. H., Maňkovská B., Pesch R., Rühling Å., Santamaria J. M., Schröder W., Spiric [sic!] Z., Suchara I., Thöni L., Urumov V., Yurukova L., Zechmeister H. G. 2010. Mosses as biomonitors of atmospheric heavy metal deposition: spatial patterns and temporal trends in Europe. Environmental Pollution 158(10): 3144–3156.
 • Szarek-Łukaszewska G., Grodzińska K. 2011. Grasslands of a Zn-Pb post-mining area (Olkusz Ore-bearning Region, S Poland). Polish Botanical Journal 56(2): 245260.
 • Stefanowicz A M., Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Grodzińska K., Niklińska M., Vogt R. D. 2012. Soil fertility and plant diversity enhance microbial performance in metal-polluted soils. Science of The Total Environment 439: 211–219.
 • Grodzińska K., Godzik B., Zarzycki K. 2013. Zakład Ekologii. [W:] B. Godzik, K. Wołowski (red.) Historia badań i rozwoju Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (1953-2012), Kraków, Instytut Botaniki PAN, s. 109-150.
 • Grodzińska K., Godzik B. 2015. Botanical research in the region of Olkusz (Bibliography) [Badania botaniczne w rejonie olkuskim. Zestawienie bibliografii]. W: B. Godzik (ed.). Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region [Przyrodnicza i historyczna wartość Olkuskiego Regionu Rudnego]. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 61–85.
 • Holeksa J., Kompała-Bąba A., Woźniak G., Kurek P., Szarek-Łukaszewska G., Grodzińska K., Żywiec M. 2015. The vegetation of the Olkusz Ore-bearing Region [Roślinność Olkuskiego Regionu Rudnego]. W: B. Godzik (ed). Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region [Przyrodnicza i historyczna wartość Olkuskiego Regionu Rudnego]. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 105–145.
 • Szarek-Łukaszewska G., Kapusta P., Grodzińska K. 2015. Roślinność galmanowa. W: M. Wierzbicka (red.). Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 323–355.
 • Szarek-Łukaszewska G., Nowak T., Grodzińska K., Kapusta P., Godzik B. 2015. Przyroda Olkuskiego Okręgu Rudnego. W: M. Wierzbicka (red.). Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 163–175.

zamknij okienko !