Natalia MATURA
Dr, lichenolog

mgr, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2012
dr, Instytut Botaniki PAN, Kraków, 2017

(aktualizacja danych: grudzień 2019)
Przebieg pracy:

  Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie: 2012-2017 studia doktoranckie; 2015-2018 asystent; od 1 marca 2018 r. pracownik inżynieryjno-techniczny w laboratorium molekularnym.
Adres:
 Zakład Lichenologii, Instytut Botaniki im W.Szafera PAN, ul.Lubicz 46, 31-512 Kraków, Polska.
tel./fax:
 tel.: (+48 12) 424-17-68, fax: (+48 12) 421-97-90.
e-mail:
 n.kapek@botany.pl
Tematyka badawcza:
 • porosty ekosystemów wodnych, ich ekologia i rozmieszczenie.
 • rozmieszczenie, ekologia i bioróżnorodność porostów związanych z siedliskami antropogenicznymi na terenie Bieszczad.
Projekty badawcze:
  • Zróżnicowanie gatunkowe grzybów zlichenizowanych w korytach potoków na Pogórzu Karpackim. Grant wewnętrzny (kierownik projektu); 2016.
  • Porosty (grzyby zlichenizowane) w wybranych potokach górskich Tatr – różnorodność i taksonomia. Grant wewnętrzny (kierownik projektu); 2015.
  • Porosty (grzyby zlichenizowane) w wybranych potokach górskich Tatr i Beskidu Sądeckiego – różnorodność, ekologia i taksonomia. Grant wewnętrzny (kierownik projektu); 2014.
  • Porosty (grzyby zlichenizowane) w wybranych potokach górskich na obszarze Beskidu Sądeckiego – różnorodność, ekologia i taksonomia. Grant wewnętrzny (kierownik projektu); 2013.
  • Porosty siedlisk antropogenicznych na obszarze nieistniejących wsi w Dolinie Sanu pod Otrytem. Praca magisterska.
  Zbiory naukowe:

   Autor kolekcji porostów zebranych w trakcie badań terenowych w Polskich Karpatach Zachodnich i Wschodnich (lata 2011-2016).

  Publikacje:


   • Flakus A., Etayo J., Miadlikowska J., Lutzoni F., Kukwa M., Matura N., Rodriguez-Flakus P. 2019. Biodiversity assessment of ascomycetes inhabiting Lobariella lichens in Andean cloud forests led to one new family, three new genera and 13 new species of lichenicolous fungi. Plant and Fungal Systematics 64(2): 283–344.
   • Śliwa L., Matura N. 2018. Cladonia strepsilis i inne interesujące gatunki tego rodzaju porostów w Polskich Karpatach. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 25(2): 243-253.
   • Matura N., Krzewicka B., Flakus A. 2017. Seven species of freshwater lichen-forming fungi newly recorded from Poland. Polish Botanical Journal 62(2): 273278.
   • Matura N. 2016. Nowe stanowiska rzadkich gatunków porostów w Tatrach Polskich. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 23(2): 26–27.
   • Matura N., Krzewicka B. 2015. Verrucaria species and other rare amphibious lichens in the Beskid Sądecki Mts. Acta Mycologica 50(1): 1057.
   • Kapek N. 2014. Opuszczone wsie w Bieszczadach jako ostoje zagrożonych i chronionych gatunków porostów w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 21(1): 147–164.
   Abstrakty konferencyjne
   • Krzewicka B., Osyczka P.,  Matura N. 2019. Rozmieszczenie i preferencje siedliskowe porostów słodkowodnych w korytach potoków Beskidu Sądeckiego. [Distribution and habitat preferences of freshwater lichens in the streams of the Beskid Sądecki Mountains]. W: L. Frey (red.), Botanika bez granic [Botany without borders]. Streszczenia Referatów i Plakatów 58. Zjazdu PTB [Abstracts of Lectures and Posters of the 58th PBS Congress], Kraków, 1–7 lipca (July) 2019: 177.
   • Matura N., Krzewicka B. 2014. Nowe gatunki porostów wodnych dla Beskidu Sądeckiego. New species of freshwater lichens new to the Beskid Sądecki Mts. [W: P. Czarnota (red.). XXVIII Zjazd Lichenologów Polskich, Praktyczne i poznawcze wyzwania współczesnej lichenologii. Streszczenia referatów i posterów. Ochotnica Dolna – Gorce, 7–11.09.2014]. Ochrona Beskidów Zachodnich 5: 94–95.
   • Galas J., Krzewicka B., Kapek N. 2013. Występowanie naskalnych porostów w górskich potokach a stopień czystości wód. [W: XX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Tatrzańskie Warsztaty Bentologiczne”. Zakopane, Polska, 9-11.05.2013]. Abstrakty: 14.

   Udział w konferencjach
    naukowych:


   • 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków, 01–07.07.2019 r. Referat: Rozmieszczenie i preferencje siedliskowe porostów słodkowodnych w korytach potoków Beskidu Sądeckiego (B. Krzewicka, P. Osyczka, N. Matura).
   • 2nd Young Lichenologists’ Workshop, Węgry, Budapeszt, 12–15.10.2015 r. Referat: Freshwater lichens in the Polish Western Carpathians.
   • XXIX Zjazd Lichenolgów Polskich, Polska, Zwierzyniec, 14–18.09.2015 r. Poster: Porosty wodne w Karpatach Zachodnich – stan poznania i perspektywy badań.
   • XXVIII Zjazd Lichenologów Polskich, Polska, Ochotnica Dolna, 7–11.09.2014 r. Referat: Nowe gatunki porostów wodnych dla Beskidu Sądeckiego (N. Matura, B. Krzewicka).
   zamknij okienko !