BABST-KOSTECKA Alicja, A.

Dr nauk biologicznych (genetyka populacyjna, ekologia ewolucyjna)

studia: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Kierunek Ochrona Środowiska;
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Wydział Ekonomiczny, Kierunek Informatyka Ekonomiczna
mgr: 2004 genetyka roślin UJ, Kraków; 2005 ekonomia WSEiA Kielce
dr: 2009 Biologia - IB PAN, Kraków, 2009 Ekologia USTL Lille 1 Francja (Ph.D, thesis in  co-tutorial system)

(aktualizacja danych: październik 2018)
Przebieg pracy:

od 2009 r. adiunkt, Zakład Ekologii IB PAN w Krakowie

Tematyka badawcza:

 • adaptacje roślin do skrajnie niekorzystnych siedlisk metalonośnych
 • mechanizmy ewolucyjne związane z adaptacją
 • rozmieszczenie, ekologia i genetyka populacyjna wybranych gatunków pseudometalofitów
 • analizy genetyczne w filogenezie i filogeografii pseudometalofitów
 • mechanizmy detoksyfikacji/akumulacji metali ciężkich
 • lokalizacja metali ciężkich na poziomie tkankowym i komórkowym (techniki mikroskopii konfokalnej).
Stypendia i staże naukowe:
  • Staż naukowy: Department of Soil Water and Environmental Science, Uniwersytet Arizona, USA, 03-07.2018
  • Staże naukowe: Ecological Genetics group, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf, Szwajcaria, krótkoterminowe pobyt badawcze w latach 2016-2018
  • Staż naukowy: College of Science, The University of Arizona, Tucson, USA, 05.2015-09.2015
  • Staż naukowy: Ecosystem Dynamics Laboratory, Montana State University, Bozeman, USA, 06-08.2014
  • Stypendium post-doc:, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf , Szwajcaria, 2011-2012
  • Staże naukowe: Laboratoire de Génétique et Evolution des Populations Végétales Université de Lille 1, Francja, 2012, 2010, 2009
  • Polsko-francuskie Studia Doktoranckie w systemie co-tutelle, Laboratoire de Génétique et Evolution des Populations Végétales Université de Lille 1, Francja, 2005-2009
  • Staż naukowy: Laboratorium Farmakologiczne, Instytut Farmakologii PAN, Kraków, Polska, 2004
  • Staż naukowy: Laboratorium Genetyki Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków, Polska, 2003-2004
  Ważniejsze granty,
  programy, etc.:

   • Exploring the role of soil microbial diversity in plant tolerance to metal-polluted soils (Grant NCN, MINIATURA2, 2018/02/X/NZ8/00546), 2018- 2019 (kierownik projektu)
   • Effects of metal contamination on root architecture in Arabidopsis halleri (grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; modyfikacje do projektu POWROTY/2016-1/1: DPK/432-18/0/18), 2018-2019 (kierownik projektu)
   • Transport, localization and complexation of metals in hyperaccumulating plants (LOCOMET-II), międzynarodowa sieć naukowa GDRI, 2017-2020 (współwykonawca)
   • Adaptation of Arabidopsis halleri to metal-polluted soils: linking environmental, genomic, and phenotypic information”, grant w Programie POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; 2016-2018 (kierownik projektu)
   • METALink - Linking environmental, genomic and phenotypic adaptation to study the adaptation of Arabidopsis halleri to metal polluted soils, Innovative Pilot Project, Swiss Federal Research Institute WSL, 2016-2017 (współwykonawca)
   • Zawartość związków odżywczych i metali ciężkich w korzeniach roślin Biscutella laevigata a strategie akumulacji i tolerancji cynku, program dla młodych pracowników naukowych MNISW via IB PAN, 2014
   • Porównawcze badanie zawartości związków odżywczych i metali ciężkich w materiale Biscutella laevigata, hodowanym w roztworach o podwyższonej zawartości Zn, program dla młodych pracowników naukowych MNISW via IB PAN, 2013
   • Transport, localization and complexation of metals in hyperaccumulating plants (LOCOMET), międzynarodowa sieć naukowa GDRI, 2012-2016 (współwykonawca)
   • Evolutionary traits of heavy metal allocation and tolerance in sensitive and tolerant populations of Biscutella laevigata from southern Poland, program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch (09.079), 2011-2012 (post-doc)
   • Struktura genetyczna populacji i ewolucja metalofitów: Biscutella laevigata L., grant MNiSW (N N304 370 938), 2010-2013 (kierownik grantu)
   • Genetic and phenotypic characteristics of metallicolous and non-metallicolous populations of Biscutella laevigata (L.) in Poland, polsko-francuski projekt badawczy Polonium (No 8181/2010), 2010-1011 (kierownik projektu)
   • Etude de la variation de la tolérance au zinc dans les populations d'Arabidopsis halleri en Pologne, polsko-francuski projekt badawczy Polonium (No 6209.I/2005), 2005-2006 (współwykonawca)
   Członkostwo i funkcje:

   • Członek European Geosciences Union (EGU)
   • Członek International Serpentine Ecology Society (ISES)
   • Członek The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC)
   • Członek The Society of Conservation Biology (SCB)
   Nagrody i odznaczenia:
   • Wyróżnienie pracy doktorskiej ("Tres honorable"), Uniwersytet USTL Lille 1, Francja, 2009
   • Stypendium Dla Wybitnych Doktorantów Francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych “Eiffel excellence Doctorate Scholarship”, 2006-2007
   • Stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk Dla Młodych Naukowców–Doktorantów, 2005-2008
    Adres:
   Praca: Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
   tal./fax:
   Praca: (12) 424-17-70, fax: (12) 421-97-90,
   e-mail:
   e-mail: a.kostecka@botany.pl
    Publikacje
   • Sailer, C., Babst-Kostecka A., Fischer, M., Zoller, S., Widmer, A., Vollenweider, P., Gugerli, F. and Rellstab, C. (in press) Transmembrane transport and stress response genes play an important role in adaptation of Arabidopsis halleri to metalliferous soils. Nature Scientific Reports.
   • Babst‐Kostecka, A., Schat, H., Saumitou‐Laprade, P., Grodzińska, K., Bourceaux, A., Pauwels, M. and Frérot, H. 2018. Evolutionary dynamics of quantitative variation in an adaptive trait at the regional scale: The case of zinc hyperaccumulation in Arabidopsis halleri. Molecular Ecology 27(16), 3257-3273.
   • Babst-Kostecka AA, Waldmann P, Frérot H, Vollenweider P. 2016. Plant adaptation to metal polluted environments - physiological, morphological, and evolutionary insights from Biscutella laevigata. Environmental and Experimental Botany, 127, 1-13
   • Wasowicz P, Pauwels M, Pasierbinski A, Przedpelska-Wasowicz EM, Babst-Kostecka A.A., Saumitou-Laprade P, Rostanski A 2016. Phylogeography of Arabidopsis halleri (Brassicaceae) in mountain regions of Central Europe inferred from cpDNA variation and ecological niche modelling. PeerJ 4: e1645, https://doi.org/10.7717/peerj.1645
   • Babst-Kostecka A.A. 2015. Aspekty ewolucyjne tolerancji roślin na metale ciężkie. W: M. Wierzbicka (Red.), Ekotoksykologia – rośliny, gleby, metale. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
   • Babst-Kostecka A.A., Parisod C, Godé C, Vollenweider P, Pauwels M. 2014. Patterns of genetic divergence among populations of the pseudometallophyte Biscutella laevigata from southern Poland. Plant and Soil 383: 245-256.
   • Babst-Kostecka A.A. 2013. Ewolucyjne aspekty tolerancji roślin na metale ciężkie [W: M. Wierzbicka (red.), Rośliny metalolubne we florze polskiej: fizjologia, biogeochemia i ewolucja]. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
   • Babst-Kostecka A.A. 2013. Adaptacje Arabidopsis halleri do siedlisk bogatych w metale ciężkie w Polsce południowej, [W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych], StatSoft Polska, Kraków.
   • Godé C., Decombeix I., Kostecka A., Wąsowicz P., Pauwels M., Courseaux A, Saumitou-Laprade P. 2012. Nuclear microsatellite loci for Arabidopsis halleri (Brassicaceae), a model species to study plant adaptation to heavy metals. American Journal of Botany 99: e49–e52
   • Meyer C-L, Kostecka A. A., Saumitou-Laprade P., Créach A., Castric V., Pauwels M., Frérot H. 2010. Variability of zinc tolerance among and within populations of the pseudometallophyte species Arabidopsis halleri and possible role of directional selection. New Phytologist 185, 130-142
   • Kostecka A. A. 2009. Adaptations of Arabidopsis halleri to habitats rich in heavy metals in southern Poland, PhD thesis (co-tutelle), W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków & Université de Sciences et Téchnologies de Lille 1, Lille
   • Kostecka A., Szarek-Lukaszewska G., Saumitou-Laprade P., Kapusta P. 2007. Arabidopsis halleri (L.) from metalliferous and non-metalliferous soils in southern Poland – heavy metal accumulation. Acta Physiologiae Plantarum 29: S76-S76

   Wybrane doniesienia konferencyjne:

   • Rellstab C., Babst-Kostecka A., Sailer C., Łopata B., Vollenweider P., Szarek-Łukaszewska G., and Gugerli F. 2018. Adaptation of Arabidopsis halleri to metal-polluted soils – linking environmental, genomic, and phenotypic information. 2nd Joint Congress on Evolutionary Biology (ESEB 2018), Montpellier, Francja, 19-22.08.2018
   • Buttet M., Verrecchia E., Vollenweider P., and Babst-Kostecka A. 2018. Characterization of soil properties impact and tolerance strategies in Arabidopsis halleri – a typical species of metal-contaminated sites of southern Poland. W: European Geosciences Union General Assembly 2018 (EGU 2018), Wiedeń, Austria, 8–13.04.2018. Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018–319-1, 2018
   • Sailer C., Babst-Kostecka A., Preite V., Fischer MC., Zoller S., Widmer A., Syllwasschy L., Vollenweider P., Gugerli F., Krämer U., Yant L., Rellstab C. 2018. Adaptation of outbreeding Arabidopsis spp. to high soil concentrations of trace metal elements. W:  31st Conference of the Plant Population Biology Section of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ) PopBio2018, Innsbruck, Austria, 03-05.05.2018. PopBIO Book of Abstracts 2018
   • Babst-Kostecka A., Gugerli F., Sailer C., Łopata B., Korzeniak U., Szarek-Łukaszewska G., Vollenweider P., and Rellstab C. 2018. Adaptation of Arabidopsis halleri to metal-polluted soils: linking environmental, genomic, and phenotypic information. W: Arabis Symposium 2018, Cologne, Germany, 05-07.02.2018
   • Babst-Kostecka A., Rellstab C., Łopata B., Korzeniak U., Sailer C., Vollenweider P., Szarek-Łukaszewska G., and Gugerli F. 2017. Adaptation of Arabidopsis halleri to metal-polluted soils: linking environmental, genomic, and phenotypic information. 2nd interdisciplinary FNP Conference, Warsaw, Poland, 20-21.11.2017
   • Babst-Kostecka A., Waldmann P., Pauwels M., Schat H., Bourceaux A., Saumitou-Laprade P., Grodzińska K., and Frérot H. (2017). Contrasted zinc hyperaccumulation levels between metallicolous and non-metallicolous populations of Arabidopsis halleri is driven by divergent selection. W: European Geosciences Union General Assembly 2017 (EGU 2017), Wiedeń, Austria, 23–28.04.2017. Geophysical Research Abstracts Vol. 19, EGU2017–12208
   • Sailer C., Preite V., Syllwasschy L., Babst-Kostecka A., Krämer U., and Yant L. (2017). The Genetic Basis of Adaptation to High Metal Concentrations in Soil. W:  30th Conference of the Plant Population Biology Section of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ) PopBio2017, Halle/Saale, Niemcy, 18–20.05.2017. PopBIO Book of Abstracts 2017
   • Babst-Kostecka A., Rellstab C., Łopata B., Vollenweider P., Szarek-Łukaszewska G., and Gugerli F. (2017). Adaptation of Arabidopsis halleri to metal-polluted soils: linking environmental, genomic, and phenotypic information. W: 14th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements (ICOBTE), Zurych, Szwajcaria, 16–20.07.2017
   • Łopata B., Szarek-Łukaszewska G., Vollenweider P., Babst-Kostecka A. 2017. Searching for local adaptation of Arabidopsis halleri – a reciprocal transplant experiment. W: 14th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements (ICOBTE), Zurych, Szwajcaria, 16–20.07.2017
   • Babst-Kostecka A., Rellstab C., Łopata B., Korzeniak U., Sailer C., Vollenweider P., Szarek-Łukaszewska G., Gugerli F. (2017). Adaptation of Arabidopsis halleri to metal-polluted soils: linking environmental, genomic, and phenotypic information. W: 2nd interdisciplinary FNP Conference, Warszawa, Polska, 20–21.11.2017
   • Babst-Kostecka A., Waldmann P., Frérot H., Vollenweider P. 2016. Advancing our understanding of plant adaptation to metal polluted environments – new insights from Biscutella laevigata. W: European Geosciences Union General Assembly 2016, Wiedeń, Austria, 17–22.04.2016. Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016–13735
   • Łopata B., Szarek-Łukaszewska G., Babst-Kostecka A. 2016. An advanced field experimental design to assess plant tolerance to heavy metal pollution. W: European Geosciences Union General Assembly 2016, Wiedeń, Austria, 17–22.04.2016. Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016–16915
   • Babst-Kostecka, A. A., 2012. Heavy metal allocation and tolerance in sensitive and tolerant populations of Biscutella laevigata from southern Poland. 1st meeting of GDRI-LOCOMET, 04-06.07.2012, Lille, Francja
   • Babst-Kostecka, A. A., Vollenweider, P., Pauwels, M. 2012. Heavy metal allocation and tolerance in Biscutella laevigata – Evolutionary traits in populations from southern Poland. 3rd European Congress on Conservation Biology, 28.08-01.09.2012, Glasgow, Szkocja. Abstracts Book, section posters: 102 http://www.eccb2012.org/userfiles/file/ECCB2012_Poster.pdf
   • Kostecka A.A., Godzik B., Vollenweider P. 2011. Evolutionary traits of heavy metal allocation and tolerance in sensitive and tolerant populations of Biscutella laevigata from southern Poland. 7th International Conference on Serpentine Ecology, 12-16.06.2011, Coimbra, Portugalia.  Abstract Book: 118
   • Pauwels M., Decombeix I., Meyer C.-L., Kostecka A.A., Frérot H., Créach A., de Laguérie P., Castric V., Saumitou-Laprade P. 2010. Conséquences génétiques de la colonisation des sites calaminaires chez Arabidopsis halleri (Brassicaceae). Ecologie 2010 : Colloque national d’écologie scientifique, 2-4.09.2010, Montpellier]. Programme and abstracts: 209
   • Kostecka A.A., Frérot H., Saumitou-Laprade P., Grodzińska K. 2010. Is there evidence of local adaptation in metallicolous and non-metallicolous populations of Arabidopsis halleri? SETAC Europe: 20th Annual Meeting, 23-27.05.2010, Seville, Hiszpania. On-line programme book: www.eventure-online.com/eventure/publicAbstractView
   • Kostecka A.A., Meyer C-L., Saumitou-Laprade P., Grodzińska K. Variation in Zn tolerance in metallicolous and non-metallicolous populations of Arabidopsis halleri and possible role of disruptive selection. First Joint PSE-SETAC Conference on Ecotoxicology “Ecotoxicology in the real world”, 16-19.09.2009, Kraków. Programme and abstracts: 73
   • Wąsowicz P., Kostecka A.A., Pauwels M., Saumitou-Laprade P., Rostański A. 2009. Plant migrations between European mountain ranges as inferred from phylogeography of Arabidopsis halleri: biogeography and conservation. 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5.09. 2009, Prague. Scientific Programme Schedule and abstracts: 43
   • Frérot H., Pauwels M., Faucon M-P., Meyer C-L., Kostecka A.A., Decombeix I., Créach A., Verbruggen N., Willems G., Saumitou-Laprade P. Genetic bases of adaptation to calamine soils: implications for phytoremediation. 14th International Symposium on Toxicity Assessment, 30.08-4.09.2009, Metz. Programme and abstracts: 22
   • Wąsowicz P., Kostecka A. Genetic variation in natural populations of Arabidopsis halleri (Brassicaceae) in Carpathians, Sudetes, and upland regions of Southern Poland; Xth Symposium of the International Organisation of Plant Biosystematists, 2-4.07.2008, Strbskie Pleso, Słowacja
   • Wąsowicz P., Kostecka A. Genetic and phenotypic variation in populations of Arabidopsis halleri (Brassicaceae) in southern Poland”; VIII International Conference on Anthropization and Environment of Rural Settlements Flora and vegetation in a changing landscape, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Silesia, 30.VI–2.07.2008, Katowice
   • Kostecka A., Szarek-Łukaszewska G., Saumitou-Laprade P., Kapusta P. 2007. Arabidopsis halleri (L.) from metalliferous and non-metalliferous soils in southern Poland–heavy metal accumulation. 7th International Conference on: “Eco-physiological Aspects of Plants Responses to Stress Factors”, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN, Kraków, 19-22.09.2007; Book of Abstracts: 76
   • Kostecka A. Phénotypage et génotypage de l’adaptation au Zn dans des sites pollués du sud de la Pologne chez Arabidopsis halleri (Brassicaceae), XXIX konferencja „Petit Pois Déridé, Biologie et Génétique des Populations”, Université de Poitiers, 27-30.08.2007, Poitiers, Francja