Beata Krzewicka


Beata KRZEWICKA


Dr hab., lichenolog

mgr, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1996

dr, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2001

dr hab., Instytut Botaniki PAN, Kraków, 2013


(aktualizacja danych: grudzień 2019)

Przebieg pracy

Instytut Botaniki im W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, od 2001 adiunkt, od 1.04.2019 kierownik Zakładu Lichenologii

Adres:

  Zakład Lichenologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31–512 Kraków   

tel./fax:   tel.: (+48 12) 424-18-00end_of_the_skype_highlighting, fax: (+48 12) 421-97-90
e-mail:   b.krzewicka@botany.pl

Projekty badawcze:

 • 2018-2021 Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany. POIS.02.04.00-00-0043/17 – wykonawca.
 • 2009-2013 Porosty słodkowodne w Polsce: różnorodność, ekologia i znaczenie bioindykacyjne. Grant NCN N N304 170539 – kierownik projektu.
 • 2007-2012 Taksonomiczne zróżnicowanie rodzaju Verrucaria w Polsce.
 • 2010 Global diversity of Umbilicaria species (Ascomycota) as an effect of the climate changes based on molecular and morphological evidence: recent progress and remaining challenges. European Grant  Synthesys ES-TAF-261 – kierownik projektu.
 •  2006 Phylogeny of European species of Umbilicaria a combined approach using molecular and morphological data. European Grant  Synthesys ES-TAF-1431 – kierownik projektu.
 • 2005–2007 Investigation of Verrucaria in the Black Sea coast region of Bulgaria – projekt badawczy PAN- BAS
 • 2004–2006 Studium ekologiczno - taksonomiczne nad wodnymi naskalnymi porostami z rodzaju Verrucaria w Tatrzańskim Parku Narodowym. Grant KBN 2 P04G 017 26 – kierownik grantu.
 • 2003 Impact of the Ultraviolet Radiation (UV-B) on Ecophysiology of Subarctic Conifers, Shrubs and Herbs. European Union IHP Grant "LAPBIAT" – wykonawca.
 • 2002–2003 Zastosowanie metod biometrycznych w taksonomii porostów na przykładzie  rodzaju Umbilicaria Hoffm. Grant KBN 3 P04G 015 22 – kierownik grantu.
 • 1999–2000 Monograficzne opracowanie rodzaju Umbilicaria Hoffm. w Tatrach. Grant KBN 6 P04G 047 16 – kierownik grantu.      

Stypendia, staże,
wyjazdy badawcze
i szkoleniowe:

 • 2010 – Hiszpania, Real Jardin Botanico de Madrid - staż w laboratorium badań molekularnych (Synthesys ES-TAF-261)
 • 2007 – Islandia, Akureyri, 2nd Warkshop on Verrucariales
 • 2006  – Bułgaria, Varna,  29.05–09.06.2006. Prace terenowe w ramach projektu "Investigation of Verrucaria in the Black Sea coast region of Bulgaria"
 • 2006 –  Anglia, Cumbria, British Lichen Society Meeting, "Summer Workshop Centered on The Lake District Concentrating on Pyrenocarps Growing on Rocks" - warsztaty szkoleniowe.
 • 2006 – Hiszpania, Real Jardin Botanico de Madrid - staż w laboratorium badań molekularnych (Synthesys ES-TAF-1431)
 • 2005 – Hiszpania, Departamento  de Biologia Vegetal II, Universidad Complutense de Madrid
 • 2003 – Finlandia, Arctic Centre, University of Lapland, Kevo Subarctic Research Institute, and Kolari Research Station
 • 2001 – Słowacja, Muzeum Narodowe w Bratysławie 

Członkostwo i funkcje:

 • sekretarz  Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej IB PAN (2019)
 • członek Rady Naukowej IB PAN (2019)
 • przewodnicząca Sekcji Lichenologicznej PTB (2019)
 • członek Polskiegio Towarzystwa Botanicznego (2019)
 • przewodnicząca Komisji Rankingowej IB PAN (od 2015)
 • Członek – British Lichen Society (od 2005)
 • Członek – International Association for Lichenology (od 2004)
 • Sekretarz serii Atlas of the Geographical Distribution of Lichens in Poland (2002–2008)
 • Sekretarz Komisji ds. Przewodów Doktorskich przy Radzie Naukowej IB PAN w Krakowie (2002-2010)

Najważniejsze osiągnięcia:

 • Rewizja taksonomiczna rodzaju Verrucaria s.l.
 • Studium ekologiczne-taksonomicznbe gatunków Umbilicaria
 • Opisanie nowych taksonów grzybów zlichenizowanych [Umbilicaria isidiosa Krzewicka, U. iberica Sancho & Krzewicka, U. maculata Krzewicka, M. P. Martin & M. A. Garcia]  

Publikacje

2019

 • Owczarek-Kościelniak M., Krzewicka B., Piątek J., Kołodziejczyk Ł, Kapusta P. Is there a link between the biological colonization of the gravestone and its deterioration? International Biodegradation and Biodeterioration. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2019.104879.
 • Krzewicka B., Jędrzejczyk-Korycińska M., Hollitzer-Zielińska D. 2019. Porosty muraw galmanowych w Jaworznicko-Chrzanowskim Okręgu Przemysłowym. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 26(2): xx–xx.

2018

 • Maciejowski W., Osyczka P., Smykla J., Ziaja W., Ostafin K., Krzewicka B. 2018. Diversity and distribution of lichens in recently deglaciated areas of south-eastern Spitsbergen. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 87(4): 3596. https://doi.org/10.5586/aebp.3596
 • Schiefelbein U., Brackel W. v., Cezanne R., Eichler M., Krzewicka B., Neumann P., Schultz M. & Dolnik C. 2018. Additional interesting records of lichenized and lichenicolous fungi from Northern Germany. Herzogia 31(1): 114–132.

2017

 • Krzewicka B., Smykla J., Galas J., Śliwa L. 2017. Freshwater lichens and habitat zonation of mountain streams. Limnologica 63: 1–10.
 • Matura N., Krzewicka B., Flakus A. 2017. Seven species of freshwater lichen-forming fungi newly recorded from Poland. Polish Botanical Journal 62(2): 273278.

2016

 • Bielczyk U., Czarnota P., Kukwa M., Śliwa L., Kościelniak R., Betleja L., Kozik R., Krzewicka B., Hachułka M., Adamska E., Węgrzyn M., Bielec D., Flakus A., Guzow-Krzemińska B., Kolanko K., Kozik J., Leśniański G., Lisowska M., Oset M., Osyczka P., Pietrzykowska-Urban K., Sadowska-Deś A., Słaby A., Studzińska-Sroka E., Wilk K., Zaniewski P. T., Zarabska-Bożejewicz D. 2016. Lichens and lichenicolous fungi of Magurski National Park (Poland, Western Carpathians). Polish Botanical Jounal  61(1): 127–160.

2015

 • Krzewicka B. 2015. Flakus A. (2014): Porosty piętra turniowego Tatr Polskich [Lichens of the subnival belt of the Polish Tatra Mountains]. International Lichenological Newsletter 48(1): 22.
 • Matura N., Krzewicka B. 2015. Verrucaria species and other rare amphibious lichens in the Beskid Sądecki Mts. Acta Mycologica 50(1): 1–8. http://dx.doi.org/10.5586/am.1057

2014

 • Szymczyk R., Kukwa M., Flakus A., Rodriguez Flakus P., Krzewicka B., Zaniewski P., Szydłowska J., Szczepańska K., Adamska E., Bielec D., Hachułka M., Grochowski P. 2014. Porosty i grzyby naporostowe specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Swajnie” PLH 280046 (Polska Północna). Polish Journal of Natural Sciences 29(4): 319–336.

2012

 • Krzewicka B. 2012. A revision of Verrucaria s.l. (Verrucariaceae) in Poland. Polish Botanical Studies 27: 3-142.
 • Śliwa L. & Krzewicka B. 2012. New records of pyrenocarpous crustose lichens in the Polish Tatra Mts and surroundings. Polish Botanical Journal 57(2): 463-471.
 • Śliwa L. & Krzewicka B. 2012. Challenges of saxicolous lichens conservation – a case study of the Carpathians foothills, s. 107-117. [W: Lipnicki L. (red.), Lichen protection – Protected lichen species. Sonar Literacki, Gorzów Wielkopolski.

2011

 • Smykla J., Krzewicka B., Wilk K., Emslie S.D., Śliwa L. 2011. Additions to the lichen flora of Victoria Land, Antarctica. Polish Polar Research 32(2): 123-138.

2010

 • Krzewicka B. & Flakus A. 2010. New records of the genus Umbilicaria (Umbilicariaceae, lichenized Ascomycota) from Bolivia. Cryptogamie, Mycologie 31(4): 441-451.
 • Krzewicka B. 2010. Umbilicaria rhizinata comb. nov. (lichenized Ascomycota). Lichenologist 42(4): 491-493.

2009

 • Gueidan C., Savić S., Thüs H., Roux C., Keller C., Tibell L., Prieto M., Heiðmarsson S., Breuss O., Orange A., Fröberg L., Amtoft W.A., Navarro-Rosinés P., Krzewicka B., Pykälä J., Martin G. & Lutzoni F. 2009. Generic classification of the Verrucariaceae (Ascomycota) based on molecular and morphological evidence: recent progress and remaining challenges. Taxon 58(1): 184-208
 • Krzewicka B. 2009. Some new records of Verrucaria from Beskid Niski Mts. Acta Mycologica 44(2): 265-273.
 • Krzewicka B. 2009. The 'Verrucaria fuscella group' in Poland with some nomenclatorial remarks. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78(3): 229-234.
 • Krzewicka B., García M. A., Johansen S. D.,  Sancho L.G. & Martín M. P. 2009. Morphological and nuclear ribosomal DNA data support distinguishing two new species of Umbilicaria (Umbilicariaceae, Ascomycota) from Europe.  Lichenologist 41(6): 631-648.
 • Krzewicka B. & Wilk K. 2009. Umbilicaria isidiosa (lichenized Ascomycota), a new species from Bolivia. Mycotaxon 109: 165-170.

2008

 • Krzewicka B. & Hachułka M. 2008. New and interesting records of freshwater Verrucaria in Central Poland. Acta Mycologica 43(1): 91-98.
 • Krzewicka B. & Maciejowski W. 2008. Lichen species from the northeastern shore of Sørkapp Land (Svalbard). Polar Biology 31: 1319-1324.

2007

 • Krzewicka B. & Kiszka J. 2007. Verrucaria elaeomelaena and V. funckii (Verrucariaceae) in Poland. Polish Bot. J. 52(2): 125-131.
 • Krzewicka B.,  Stoykov D. Y. & Nowak J. 2007. New and noteworthy species of Verrucaria from Bulgaria. Mycologia Balcanica 444: 131-134.

2006

 • Krzewicka B. 2006. Wodne gatunki porostów z rodzaju Verrucaria w potoku Chochołowskim w Tatrach. W: Z. Mirek, B. Godzik (red.), Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, t. II. ss. 53-58. Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział w Krakowie, Kraków -Zakopane.
 • Krzewicka B. & Galas J. 2006. Ecological notes on Verrucaria aquatilis and V. hydrela in the Polish Tatry Mountains. In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. (eds.), Central European lichens - diversity and threat, p. 193-204. Mycotaxon Ltd., Ithaca.

2005

 • Bielczyk U., Bylińska E., Czarnota P., Czyżewska K., Guzow-Krzemińska B., Hachułka M., Kiszka J., Kowalewska A., Krzewicka B., Kukwa M., Leśniański G., Śliwa L., Zalewska A. 2005. Contribution to the knowledge of lichens and lichenicolous fungi of Western Ukraine. Polish Bot. J. 50(1): 39-64.
 • Smykla J., Szarek-Gwiazda E., Krzewicka B. 2005. Trace elements in the lichens Usnea aurantiaco-atra and Usnea antarctica from the vicinity of Uruguay’s Artigas Research Station on King George Island, Maritime Antarctic.  Pol. Bot. Stud. 19: 49-57.

2004

 • Czarnota P. & Krzewicka B. 2004. Schismatomma pericleum (Ach.) Branth & Rostrup. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (eds), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 4. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 89-94.
 • Krzewicka B. 2004. The lichen genera Lasallia and Umbilicaria in the Polish Tatra Mts. Polish Botanical Studies 17: 1-88.
 • Krzewicka B. 2004. Lichenes Selecti Exsiccati. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow, pp. 1-15.
 • Krzewicka B. 2004. Porosty Hali Gąsienicowej w Tatrach Wysokich. Część I. Frag. Flor. Geobot. Polonica 11(2): 365-370.
 • Krzewicka B. 2004. Lichenes selecti exsiccati - a new exsiccata distributed by the W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. Polish Botanical Journal 49: 107-110.
 • Krzewicka B. & Czarnota P. 2004. Arthonia byssacea (Weigel) Almq. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (eds), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 4. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 7-12.
 • Krzewicka B. & Smykla J. 2004. The lichen genus Umbilicaria from the neighbourhood of Admiralty Bay (King George Island, maritime Antarctic), with a proposed new key to all Antarctic taxa. Polar Biology 28(1): 15-25.
 • Śliwa L. & Krzewicka B. 2004. Porosty rezerwatu Bukowiec (Pogórze Wiśnickie). Frag. Flor. Geobot. Polonica 11: 171-175.

2003

 • Krzewicka B. 2003. Umbilicaria Hoffm. - Kruszownica. In: W. Fałtynowicz, Polish lichens and lichenicolous fungi. An annotated checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow, pp. 315-319.

2002

 • Krzewicka B. 2002. Występowanie gatunków rodzaju Umbilicaria Hoffm. w Tatrach Polskich - wyniki wstępne. [W: W. Borowiec, A. Kotarba, A. Kownacki, Z. Krzan,  Z. Mirek (red.). Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr]. Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół o Ziemi, Oddział Kraków, Kraków - Zakopane: 181-186.
 • Krzewicka B. 2002. Umbilicaria nylanderiana (Zahlbr.) Magn. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (eds), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 3: 107-110.
 • Krzewicka B. 2002. Umbilicaria hyperborea (Ach.) Hoffm In: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (eds), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 3:101-105.
 • Krzewicka B. & Osyczka P. 2002. Umbilicaria vellea (L.) Ach. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (eds), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 3: 111-114.
 • Krzewicka B. & Osyczka P. 2002. Umbilicaria aprina Nyl.- A new lichen species from central Europe. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71(2): 171-174.
 • Śliwa L. & Krzewicka B. 2002. Umbilicaria hirsuta (Sw.) Ach. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (eds), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 3: 95-100.

2001

 • Krzewicka. B. 2001. Rodzaj Umbilicaria Hoffm. w Tatrach polskich. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Botaniki, Kraków (praca doktorska).
 • Śliwa L.,  Krzewicka B., Sosin A. & Stolarczyk P. 2001. Porosty (Lichenes) chronionych skałek piaskowcowych na Pogórzu Wiśnickim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 57(3): 21-27.

2000

 • Krzewicka B. 2000. Wyginięcie rzadkiego gatunku porostu Lasallia pustulata w rezerwacie Prządki koło Krosna (Pogórze Dynowskie).  Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 7: 43-46.
 • Krzewicka B. & Śliwa L. 2000. Porosty rezerwatu Prządki koło Krosna. Ochrona Przyrody 57: 51-58.


Konferencje

i wystąpienia

naukowe:

 • 2019 Kraków, 01–07.07.2019. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Referat: Rozmieszczenie i preferencje siedliskowe porostów słodkowodnych w korytach potoków Beskidu Sądeckiego (B. Krzewicka, P. Osyczka, N. Matura).
 • 2012 Toruń-Zacisze, 17-19.09.2012.  XIX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne. Poster: Porosty słodkowodne  – mało poznany składnik bentosu potoków (J. Galas, B. Krzewicka).
 • 2012 Kraków, 19-22.09.2012. XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Poster: Wstępne badania porostów wodnych w potokach bieszczadzkich (J. Galas, B. Krzewicka, L. Śliwa).
 • 2012. Bangkok, Tajlandia, 9–13.07.2012. The 7th IAL Symposium and Annual ABLS Meeting. Poster: Ecological diversity of Verrucaria s.l. (Verrucariaceae).
 • 2011. Lidzbark Warmiński, 05–09.09.2011. XXV Zjazd Lichenologów Polskich. Porosty w przestrzeni geograficznej, przyrodniczej i kulturowej. Referat: Rewizja rodzaju Verrucaria s.l. w Polsce.
 • 2011. Lidzbark Warmiński, 05–09.09.2011. XXV Zjazd Lichenologów Polskich. Porosty w przestrzeni geograficznej, przyrodniczej i kulturowej. Referat: Porosty słodkowodne w Polsce – założenia projektu (współautorstwo z L. Śliwą i J. Galas).
 • 2010. Spiska Stara Ves, Słowacja 14.10.2010. VIII Konferencja Naukowa Pieninský národný park & Pieniński Park Narodowy. Badania naukowe w Pieninach 2010, Pieniny–Zapora–Zmiany. Poster: Stan zachowania porostów perytecjowych w związku z budową i eksploatacją zbiorników wodnych w Pieninach – wybrane zagadnienia.
 • 2010. Madryt, Hiszpania, 11.06.2010. Real Jardin Botanico. Referat: Phylogeny of Umbilicaria species – a combined approach using molecular and morphological data.
 • 2009. Krempna, 9–11.09.2009. XXIV Zjazd Lichenologów Polskich, Porosty Karpat. Porosty i grzyby naporostowe Magurskiego Parku Narodowego: stan zachowania, zagrożenia i ochrona. Referat: Porosty rodzaju Verrucaria na terenie Magurskiego Parku Narodowego i jego otuliny.
 • 2008. Asilomar, Kalifornia, USA, 13–19.07.2008. The 6th IAL Symposium and Annual ABLS Meeting. Referat: Generic delineation and character evolution in Verrucariaceae.
 • 2007. Kraków 24–26.09.2007. I International Conference "Lichens of the Carpathians. Knowledge and Prospects". Referat: Verrucaria s.l. species in the Carpathians; taxonomy and nomenclature.
 • 2007. Ustrzyki Dolne, 20–22.09.2007. XVI Konferencja Międzynarodowa "Rezerwat Biosfery – Karpaty Wschodnie". Poster: Analiza bioty porostów na wiatrołomach w Tatrach Słowackich.
 • 2007. Akureyri, Islandia 07–11.06.2007. 2nd Warkshop on Verrucariales. Referat: Some poorly-known species of Verrucaria from Central Europe.
 • 2007. Kraków, 28-30.05.2007, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polskie badania środowiska przyrodniczego-kulturowego w Ameryce Łacińskiej". Poster: Nowe i rzadkie gatunki porostów rodzaju Umbilicaria w Boliwii.
 • 2006. Madryt, Hiszpania 25.10.2006. Real Jardin Botanico. Referat: Do morphological and nuclear ribosomal DNA data support to distinguish the new lichen species of Umbilicaria.
 • 2006. Kraków 28.04.2006. Posiedzenie Krakowskiego Oddziału PTH. Referat: Pierwsze badania porostów wodnych w potokach tatrzańskich i ich wykorzystanie jako wskaźników czystości wód.
 • 2005. Zakopane, 13–15.10.2005. III Ogólnopolska Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Poster: Wodne porosty Verrucaria w Tatrzańskim Parku Narodowym.
 • 2005. Kielce, 12–14.09.2005. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Akademia Świętokrzyska. Poster: Porosty rodzaju Umbilicaria w rejonie Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Morska).
 • 2005. Curitiba, Brazil, 25–29.07.2005. IX SCAR International Biology Symposium, Scientific Committee on Antarctic Research. Poster: Occurrence and diversity of the lichen genus Umbilicaria in the ice-free areas of Admiralty Bay, King George Island, Maritime Antarctic.
 • 2005. Bratysława, Słowacja, 10.3.2005. Botanického ústavu SAV v Bratislave.  "Diverzita lišajníkov - poznanie, zmeny a trendy vývoja", ktorú organizujeme pri príležitosti 70. výročia narodenia nestora slovenskej lichenológie RNDr. Ivana Pišúta, DrSc. Referat: Hydrophilous species of the Verrucaria genus in the stream Chochołowski Potok (Tatra Mts, Poland).
 • 2004. Toruń Bydgoszcz 6–11.09.2004. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Poster: Porosty z grupy Hydroverrucaria w Polskich Tatrach - dotychczasowy stan zbadania.
 • 2004. Tartu, Estonia 16–21.08.2004. The 5th Symposium of the the International Association for Lichenology. Lichens in focus. Poster: Diversity of Umbilicaria species in the neighborhood of Admiralty Bay (King George Island, Antarctica).
 • 2002. Birstonas, Litwa 26–30.09.2002. XV Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists Fungi and Lichens in Changing Environmen, Poster: The genus Umbilicaria Hoffm. in Europe - distribution and ecology.
 • 2001. Poznań 24–28.09.2001. 52 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego: "Botanika w dobie biologii molekularnej". Referat: Porosty rodzaju Umbilicaria w Tatrach Polskich.
 • 2000. Zakopane, 12–14.10. 2000. II Ogólnopolska Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Poster: Problem występowania gatunków rodzaju Umbilicaria Hoffm. w Tatrach polskich.
 • 2000. Bogumiłów 09.2000. VX zjazd Lichenologów Polskich. Poster: Problemy ochrony porostów na ostańcach skalnych Pogórza Karpackiego.
 • 1999. Janów Lubelski 6–10.09.1999. XIV Zjazd Lichenologów Polskich w Lasach "Różnorodność biologiczna porostów". Poster: Porosty rezerwatu Prządki koło Krosna.
 • 1998. Gdańsk. 15–19.09.1998. 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego: "Botanika polska u progu XXI wieku". Poster: Rozmieszczenie porostów rodzaju Umbilicaria Hoffm. w Tatrach.


Abstrakty:

 • Krzewicka B., Osyczka P.,  Matura N. 2019. Rozmieszczenie i preferencje siedliskowe porostów słodkowodnych w korytach potoków Beskidu Sądeckiego. [Distribution and habitat preferences of freshwater lichens in the streams of the Beskid Sądecki Mountains]. W: L. Frey (red.), Botanika bez granic [Botany without borders]. Streszczenia Referatów i Plakatów 58. Zjazdu PTB [Abstracts of Lectures and Posters of the 58th PBS Congress], Kraków, 1–7 lipca (July) 2019: 177.
 • Matura N., Krzewicka B. 2014. Nowe gatunki porostów wodnych dla Beskidu Sądeckiego. New species fo freshwater lichens new to the Beskid Sądecki Mts. [W: P. Czarnota (red.). XXVIII Zjazd Lichenologów Polskich, Praktyczne i poznawcze wyzwania współczesnej lichenologii. Streszczenia referatów i posterów. Ochotnica Dolna – Gorce, 7–11.09.2014]. Ochrona Beskidów Zachodnich 5: 94–95.
 • Galas J., Krzewicka B., Kapek N. 2013. Występowanie naskalnych porostów w górskich potokach a stopień czystości wód. [W: XX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Tatrzańskie Warsztaty Bentologiczne”. Zakopane, Polska, 911.05.2013]. Abstrakty: 14.
 • Krzewicka B. 2013. Freshwater lichens in the Bieszczady Mts, the Polish Eastern Carpathians. [W: The First Interdisciplinary Symposium “Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context”. Kraków, Poland, 2628.09.2013]. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 55 suppl. 1: 53.
 • Flakus A., Kukwa M., Rodriguez Flakus P., Etayo J., Knudsen K., Farkas E., Oset M., Jabłońska J., Krzewicka B., Wilk K., Śliwa L. 2012. Diversity of lichenized and lichenicolous fungi of South America – a case study of Bolivia. [W: Turnau, K., Zook, D., Mleczko, P., Piątek, M., Śliwa, L., Zubek, Sz. (red.), 7th International Symbiosis Society Congress. The earth’s vast symbiosphere. Kraków, Poland, 22–28.07.2012]. Book of Abstracts: 234.
 • Śliwa L., Krzewicka B. 2012. Problemy ochrony porostów naskalnych, na przykładzie Pogórza Karpackiego. [W: Lipnicki, L. (red.), Ochrona porostów – porosty chronione.  Sonar Literacki, Gorzów Wlkp., 11–14.09.2012]. Materiały Konferencyjne: 115–116.
 • Galas J., Krzewicka B. 2012. Porosty słodkowodne  – mało poznany składnik bentosu potoków. [W: Materiały XIX Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych, Toruń–Zacisze, 17–19.05.2012]. Abstrakty: 14–15.
 • Galas J., Krzewicka B. 2012. Wstępne badania porostów wodnych w potokach bieszczadzkich. [W: Materiały XXII Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Kraków, 19–22.09.2012]. Abstrakty: 71.
 • Krzewicka B. 2012. Ecological diversity of Verrucaria s.l. (Verrucariaceae). [W: The 7th Symposium of the International Association for Lichenology. Lichens: from genome to ecosystems in a changing world. Ramkhamhaeng University Press, Bangkok, Thailand, 9-13.01.2012]. Abstracts: 171.
 • Śliwa L., Krzewicka B. 2012. Problemy ochrony porostów naskalnych, na przykładzie Pogórza Karpackiego. [W: Lipnicki, L. (red.), Ochrona porostów – porosty chronione.  Sonar Literacki, Gorzów Wlkp., 11–14.09.2012]. Materiały Konferencyjne: 115–116.
 • Gueidan C., Savić S., Thüs H., Roux C., Keller C., Tibell L., Prieto M., Heiðmarsson S., Breuss O., Orange A., Fröberg L., Amtoft-Wynns A., Navarro-Rosinés P., Krzewicka B., Pykälä J., Martin G., Lutzoni F. 2008. Generic delineation and character evolution in Verrucariaceae. [W: The 6th IAL Symposium and Annual ABLS Meeting. Asilomar, Kalifornia, USA, 13–19.07.2008]. Abstracts: 24.
 • Krzewicka B. 2007. Verrucaria s.l. species in the Carpathians; taxonomy and nomenclature. [W: L. Śliwa (red.). I International Conference, Lichens of the Carpathians. Knowledge and Prospects, Kraków, 24-26.09.2007]. Abstracts: 23.
 • Krzewicka B. 2007. Nowe i rzadkie gatunki porostów rodzaju Umbilicaria w Boliwii. [W: Z. Mirek, A. Flakus (red.). Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polskie badania środowiska przyrodniczego-kulturowego w Ameryce Łacińskiej". Kraków, 28-30.05.2007] Abstracts: 34.
 • Smykla J., Krzewicka B. 2005. Porosty rodzaju Umbilicaria w rejonie Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Morska). [W: M. Jóźwiak  & R. Kozłowski (red.). "Funkcjonowanie obszarów polarnych oraz jego współczesne i reliktowe cechy w krajobrazach". XXXI Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Akademia Świętokrzyska, Kielce, 12–14.09.2005]. Streszczenia: 128–129.
 • Krzewicka B. 2005. Hydrophilous species of the Verrucaria genus in the stream Chochołowski Potok (Tatra Mts, Poland). [W: "Diverzita lišajníkov - poznanie, zmeny a trendy vývoja" Konferencia. Bratislava, 10.3.2005. Botanický ústav SAV]. Abstract: 11.
 • Smykla J. Krzewicka B. 2005. Occurrence and diversity of the lichen genus Umbilicaria in the ice-free areas of Admiralty Bay, King George Island, Maritime Antarctic[W: E. Fanta (ed.). "Evolution and biodiversity in Antarctica". IX SCAR International Biology Symposium, Scientific Committee on Antarctic Research, Curitiba, Brazil, 25–29.07.2005]. Abstracts: 249.
 • Krzewicka B., Smykla J. 2004. Diversity of Umbilicaria species in the neighbourhood of Admiralty Bay (King George Island, Antarctica). [W: Book of the 5th Symposium of the the International Association for Lichenology. Lichens in focus.  Tartu, Estonia, 16-21 August 2004]. Abstracts: 17.
 • Krzewicka B. 2004. Porosty z grupy Hydroverrucaria w Polskich Tatrach - dotychczasowy stan zbadania. [W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Toruń Bydgoszcz 6-11 września 2004]. Streszczenia: 127.
 • Krzewicka B. 2000. Problem występowania gatunków rodzaju Umbilicaria Hoffm. w Tatrach polskich. [W: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr]. Streszczenia: 68.
 • Krzewicka B. 1998. Wstępne wyniki badań nad rozmieszczeniem porostów rodzaju Umbilicaria Hoffm. w polskich Tatrach. [w:] Botanika Polska u Progu XXI Wieku, Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Miądlikowska J. (red.) Gdańsk., Streszczenia: 252.

zamknij okienko !