Karina WILK
Dr, biolog - specjalność lichenologia

mgr, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2003
dr, Instytut Botaniki PAN, Kraków, 2009


(aktualizacja danych: grudzień 2018)

Przebieg pracy:
  Instytut Botaniki im W. Szafera PAN  w Krakowie: od 2009 r. adiunkt
Adres
  Zakład Lichenologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
tel./fax
  tel.:(+48 12) 424-17-75, fax: (+48 12)  421-97-90
e-mail   k.wilk@botany.pl
Zainteresowania badawcze:   Lichenologia: taksonomia, filogeneza i biogeografia porostów, w szczególności rodziny Teloschistaceae; różnorodność gatunkowa i ochrona porostów Ameryki Południowej i Azji.

Granty:

 • Does Caloplaca holocarpa (Teloschistaceae, lichenized Ascomycota) occur in South America? European Grant Synthesys GB-TAF-6367, 2017 (kierownik projektu).

 • Taksonomiczne zróżnicowanie porostów z rodzaju Caloplaca w Boliwii. Grant MNiSW nr N N303 821740; 2011-2014 (kierownik projektu).
 • Interesujące i rzadkie gatunki rodzaju Caloplaca w Karpatch. Grant wewnętrzny IB PAN - program dla Młodych Naukowców; 2011 (kierownik projektu).
 • Kalcyfilne gatunki rodzaju Caloplaca w polskich Karpatach Zachodnich. Grant MNiSW nr N N303 294334; 2008-2009 (kierownik projektu).
 • Wzorce molekularne w obrębie grupy Lecanora dispersa w Polsce na tle zmienności morfologiczno-anatomicznej i chemotaksonomicznej poszczególnych gatunków. Grant MNiSW nr N 304 050 32/2318 (wykonawca).
 • Inwentaryzacja porostów i grzybów naporostowych regionu Madidi w Boliwii; projekt badawczy realizowany w ramach bezpośredniej współpracy IB PAN i Herbario Nacional de Bolivia w La Paz lata 2004, 2006-2007 (kierownik projektu).
 • Porosty rezerwatu Oran Dosh w Parku Narodowym Jeziora Chubsuguł (Mongolia) Grant MNiI nr 2 P04G 097 28; 2005-2006 (kierownik projektu)
 • Lichenologiczny aspekt huraganu w Tatrach Słowackich. Projekt badawczy realizowany we współpracy ze Słowacką Akademią Nauk i TANAP; 2004 (wykonawca).
Staże i wyjazdy badawcze:
 • Wielka Brytania, Kew, Jodrell Laboratory, Royal Botanic Gardens; 2017, 2015; szkolenie z zakresu technik molekularnych. Pobyt i podróż – granty: Synthesys i MNiSW.
 • Wielka Brytania, Londyn, Muzeum Historii Naturalnej; 2017; studia nad materiałami zielnikowymi w BM. Pobyt i podróż – grant Synthesys.
 • Kraków; 2017; udział w kursie „Phylogeny in Biodiversity”, INoŚ i IZiBB UJ.
 • Dania, Kristiansminde; 2012; udział w warsztatach „Teloschistales: Towards a unified and phylogenetically based classification”. Pobyt i podróż – grant MNiSW.
 • USA, St. Paul, University of Minnesota; 2008; studia nad materiałami zielnikowymi w MIN. Pobyt i podróż – grant MNiSW.
 • Kostaryka, Las Cruces Biological Station; 06‒30.09.2007; udział w kursie „Tropical lichen as models to study ecological communities using multivariate techniques”, Organization for Tropical Studies. Podróż – IB PAN, pobyt – IB PAN i OTS.
 • Kraków; 2015; 3-miesięczny staż w firmie KRAMEKO w ramach projektu „Innowacyjny Transfer” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek – najlepsza inwestycja”.
Udział w konferencjach:
  Międzynarodowych:
    - Symposia of International Association for Lichenology: VIII, Helsinki (Finlandia) – 2016; VI, Asilomar (Kalifornia, USA) – 2008.
    - Międzynarodowa konferencja „Lichens protected – Protected lichen species”, Brody ‒ 2012.
    - XVII International Botanical Congress, Vienna (Austria) ‒ 2005.
    - VI sesja naukowa „Badania naukowe w Pieninach 2005. Pieniny - światowe dziedzictwo?”, Czerwony Klasztor (Słowacja) ‒ 2005.
  Krajowych:
    - Zjazdy Lichenologów Polskich: XXII, Schodno –  2006; XXIV Krempna – 2009; XXVI, Brody – 2012; XXVIII Ochotnica Dolna – 2014; IX Zwierzyniec – 2015.
    - Konferencje ogólnopolskie: „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”, Zakopane – 2005; „Polskie badania środowiska przyrodniczego-kulturowego w Ameryce Łacińskiej”, Kraków – 2006.
    - Zjazdy Polskiego Towarzystwa Botanicznego: 53, Toruń – 2004; 55, Warszawa – 2010.

Wyprawy naukowe i zebrane kolekcje porostów:

  Zagraniczne:
USA (Kalifornia, Point Reyes NP), VII.2008; Boliwia i Peru, X‒XII.2007; Boliwia, V‒VI.2006; Słowacja (Tatry), IX.2005; Boliwia, XI‒XII.2004; Kirgistan, VII‒IX.2003; Rosja (Ural Polarny), VIII.2002; Mongolia, VII‒VIII.2000; Ukraina (Płw. Krymski), VI.1999.
  Krajowe:
Polskie Karpaty Zachodnie (w ramach pracy doktorskiej), 2004‒2005; Wdzydzki Park Krajobrazowy, 2012.
Najważniejsze osiągnięcia naukowe:
 • Rewizja taksonomiczna rodzaju Caloplaca s.l. w Polskich Karpatach Zachodnich (Wilk 2012).
 • Doniesienia o 20 gatunkach Caloplaca s.l. nowych dla terenu Polski oraz jednym grzybie naporostowym nowym dla kraju.
 • Przyczynki do taksonomii i zróżnicowania gatunkowego Caloplaca s.l. w różnych regionach świata, m.in. Europie, Ameryce Południowej, Azji i Antarktydzie.
 • Przyczynki do bioty porostowej Mongolii i Boliwii (zawierają gatunki nowe dla Azji i Ameryki Południowej).
 • Opisane nowe dla nauki gatunki lub nowe kombinacje nomenklaturowe:
Caloplaca crocina (Kremp.) Wilk & R. Vargas, Mycotaxon 132 (1): 127 (2017).
Caloplaca micromontana Frolov, Wilk & Vondrák, Ann. Bot. Fennici 53: 255 (2016).
Cora aspera Wilk, Lücking & E. Morales, Phytotaxa 139: 8 (2013).
Cora maxima Wilk, Dal-Forno & Lücking, Fungal Diversity 84: 183 (2016).
Cora pseudobovei Wilk, Dal-Forno & Lücking, Fungal Diversity 84: 190 (2016).
Cora squamiformis Wilk, Lücking & Yánez-Ayabaca, Phytotaxa 139: 16 (2013).
Cora terricoleslia Wilk, Dal-Forno & Lücking, Fungal Diversity 84: 200 (2016).
Dictyonema applanatum Lücking, Dal-Forno & Wilk, Acta Nova 6: 6 (2013).
Dictyonema discocarpum Lücking, Dal-Forno & Wilk, Acta Nova 6: 7 (2013).
Dictyonema hapteriferum Lücking, Dal-Forno & Wilk, Acta Nova 6: 11 (2013).

Publikacje:

 • Wilk K, Flakus A. 2017. Eight Caloplaca species newly recorded from Bolivia, including C. crocina comb. nov. Mycotaxon 132: 125–140.
 • Bielczyk U., Czarnota P., Kukwa M., Śliwa L., Kościelniak R., Betleja L., Kozik R., Krzewicka B., Hachułka M., Adamska E., Węgrzyn M., Bielec D., Flakus A., Guzow-Krzemińska B., Kolanko K., Kozik J., Leśniański G., Lisowska M., Oset M., Osyczka P., Pietrzykowska-Urban K., Sadowska-Deś A., Słaby A., Studzińska-Sroka E., Wilk K., Zaniewski P. T., Zarabska-Bożejewicz D. 2016. Lichens and lichenicolous fungi of Magurski National Park (Poland, Western Carpathians). Polish Bot. J. 61(1): 127–160.
 • Frolov I., Vondrák J., Fernández-Mendoza F., Wilk K., Khodosovtsev A., Halıcı M.G. 2016. Three new, seemingly-cryptic species in the lichen genus Caloplaca (Teloschistaceae) distinguished in two-phase phenotype evaluation. Annales Botanici Fennici 53: 243–262.
 • Kubiak D. & Wilk K. 2016. Caloplaca monacensis (Teloschistaceae, lichenized Ascomycota), a species new to Poland. Polish Bot. J. 61(2): 279–282.
 • Lücking R., Dal Forno M., Moncada B., Coca L.F., Vargas-Mendoza L.Y., Aptroot A., Arias L.J., Besal B., Bungartz F., Cabrera-Amaya D.M., Cáceres M.E.S., Chaves J.L., Eliasaro S., Gutiérrez M.C., Hernández Marin J.E., Ángeles Herrera-Campos M., Holgado-Rojas M.E., Jonitz H., Kukwa M., Lucheta F., Madriñán S., Marcelli M.P, Azevedo Martins S.M., Mercado-Díaz J.A., Molina J.A., Morales E.A., Nelson P.R., Nugra F., Ortega F., Paredes T., Patiño A.L., Peláez-Pulido R.N., Pérez Pérez R.E., Perlmutter G.B., Rivas-Plata E., Robayo J., Rodríguez C., Simijaca D.F., Soto-Medina E., Spielmann A.A., Suárez-Corredor A., Torres J-M., Vargas C.A, Yánez-Ayabaca A., Weerakoon G., Wilk K., Pacheco M.C., Diazgranados M., Brokamp G., Borsch T., Gillevet P.M., Sikaroodi M., Lawrey J.D. 2016. Turbo-taxonomy to assemble a megadiverse lichen genus: seventy new species of Cora (Basidiomycota: Agaricales: Hygrophoraceae), honouring David Leslie Hawksworth’s seventieth birthday. Fungal Diversity.
 • Wilk K. 2015. Four species of Caloplaca s.l. (lichenized ascomycota, Teloschistaceae) new for Poland. Polish Bot. J. 60(2): 197 – 201.
 • Muchnik E., Wilk K., Vondrák J., Frolov I. 2014. Contribution to the knowledge of the genus Caloplaca in Central European Russia. Polish Bot. J. 59(2): 263–270.2013
 • Śliwa L., Rodriguez Flakus P., Wilk K., Flakus A. 2014. New records of Lecanora for Bolivia. II. Polish Bot. J. 59(1): 97–103.
 • Lücking R., Dal-Forno M., Wilk K., Lawrey J.D. 2013. Three new species of Dictyonema (lichenized Basidiomycota: Hygrophoraceae) from Bolivia. Acta Nova 6(1-2): 4–16.
 • Lücking R., Dal-Forno M., Lawery J. D., Bungartz F., Holgado Rojas M. E., Hernández M. J. E., Marcelli M. P., Moncada B., Morales E. A., Nelsen M. P., Paz E., Salcedo L., Spielmann A. A., Wilk K., Will-Wolf S., Yánez-Ayabaca A. 2013. Ten new species of lichenized Basidiomycota in the genera Dictyonema and Cora (Agaricales: Hygrophoraceae), with a key to all accepted genera and species in the Dictyonema clade. Phytotaxa 139 (1): 1–38.
 • Szczepańska K., Kossowska M., Wilk K. 2013. Caloplaca subpallida (Teloschistaceae), a lichen species new to Poland: distribution, ecology and taxonomic affinities. Acta Soc. Bot. Pol. 82(1):85–89.
 • Kukwa M., Kowalewska A., Śliwa L., Czarnota P., Czyżewska K., Flakus A., Kubiak D., Wilk K., Dimos-Zych M., Kolanko K., Szymczyk R., Lipnicki L., Adamska E., Bielec D., Guzow-Krzemińska B., Gruszka W., Hachułka M., Jabłońska A., Oset M., †Kiszka J., Kozik J., Leśniański G., Lazarus M. 2012. Porosty i grzyby naporostowe Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie, N Polska). Acta Botanica Cassubica 11: 75–103.
 • Śliwa L., Wilk K., Rodriguez Flakus P.,  Flakus A. 2012. New records of Lecanora for Bolivia. Mycotaxon 121: 1–92.
 • Wilk K. 2012. Calcicolous species of the genus Caloplaca in the Polish Western Carpathians. Polish Botanical Studies 29: 1–92.
 • Wilk K., Śliwa L. 2012. Note on Caloplaca soralifera (Teloschistaceae, lichenized Asomycota) in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 81(1): 61–63.
 • Smykla J., Krzewicka B., Wilk K.,  Emslie S.D., Śliwa L. 2011. Additions to the lichen flora of Victoria Land, Antarctica. Polish Polar Research 32(2): 123–138.
 • Wilk K. 2011. New or noteworthy records of Caloplaca (Teloschistaceae) from Poland. Mycotaxon 115: 83–98.
 • Wilk K. 2010. Icmadophila aversa and Piccolia conspersa, two lichen species new to Bolivia. Polish Bot. J. 55(1): 217–221.
 • Wilk K. 2010. Introduction to the lichen diversity of the Madidi region in Bolivia. [In: Z. Mirek, A. Flakus, A. Krzanowski, A. Paulo & J. Wojtusiak (eds), The Nature and Culture of Latin America. Review of Polish Studies]. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków  203–210.
 • Krzewicka B., Wilk K. 2009. Umbilicaria isidiosa (lichenized Ascomycota), a new species from Bolivia. Mycotaxon 109: 165–170.
 • Flakus A., Ahti T., Kukwa M., Wilk K. 2008. New and interesting records of Cladonia and their lichenicolous fungi from the Andean cloud forest in Bolivia. Annales Botanici Fennici 45(6): 448–454.
 • Śliwa L., Wilk K. 2008. Is a remarkable species – Caloplaca flavescens (lichenized fungi) – new to the Polish lichen biota? Acta Mycol. 43(2): 207-213.
 • Wilk K. 2007. Lichens of Oran Dosh protected area in the Lake Khubsugul National Park (Mongolia). Part 2: saxicolous and lignicolous species. Herzogia 20: 209–219.
 • Flakus A., K. Wilk. 2006. Contribution to the knowledge of the lichen biota of Bolivia. J. Hattori Bot. Lab. 99: 307-318.
 • Palka K., L. Śliwa. 2006. Lichens of Oran Dosh protected area in the Lake Khubsugul National Park (Mongolia). Part 1: corticolous and lignicolous species. Nova Hedwigia 82 (1-2): 51-68.
 • Wilk K. 2006. Diplotomma scheideggerianum (Lecanorales, Ascomycota), a lichenicolous lichen new to Poland. Polish Bot. J. 51(2): 228-229.
 • Wilk K., A. Flakus. 2006. Four species of Caloplaca (Teloschistaceae, lichenized Ascomycota) new to Poland. Mycotaxon 96: 61-71.
 • Palka K. 2004. Caloplaca aurea (Teloschistaceae), a lichen species new to Bulgaria. Polish Bot. J. 49 (1): 101-102.
 • Palka K. 2004. Caloplaca aurea (Schaer.) Zahlbr. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (eds.), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland. 4. W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków. s. 13-16. 
 • Palka K., Śliwa L. 2004. New lichen species to Mongolia. Polish Bot. J. 49 (1): 35–43.
Abstrakty konferencyjne:
 • Ludwig L., Summerfield T., Lord J., Orlovich D., Kantvilas G., Wilk K., Ohmura Y. 2016. A molecular-genetic reassessment of the phylogeny of the lichen genus Icmadophila Trevis . W: The 8th IAL Symposium, Lichens in Deep Time, August 1–5, 2016, Helsinki, Finland. IAL8 Abstracts: 168.
 • Owczarek-Kościelniak M., Piątek J., Wilk K., Kołodziejczyk Ł. 2016. Assesment of colonising organisms of tombstones in an urban environment – a case study of the Rakowicki Cemetary (Cracow, Poland). W: European conference on Biodeterioration of stone monuments – second edition, Cergy-Pontoise, France , 17–18.11.2016. 
 • Wilk K., Gaya E., Śliwa L. 2016. Morphological and molecular studies on the genus Caloplaca s. lat. (lichenized Ascomycota, Teloschistaceae) from Bolivia. W: The 8th IAL Symposium, Lichens in Deep Time, August 1–5, 2016, Helsinki, Finland. IAL8 Abstracts: 209.
 • Wilk K., Gaya E., Śliwa L. 2014. Taksonomiczne zróżnicowanie porostów z rodzaju Caloplaca w Boliwii. Taxonomic diversity of lichens of the genus Caloplaca in Bolivia. [W: P. Czarnota (red.). XXVIII Zjazd Lichenologów Polskich, Praktyczne i poznawcze wyzwania współczesnej lichenologii. Streszczenia referatów i posterów. Ochotnica Dolna – Gorce, 7–11.09.2014]. Ochrona Beskidów Zachodnich 5: 106–107 .
 • Flakus A., Kukwa M., Rodriguez Flakus P., Etayo J., Knudsen K., Farkas E., Oset M., Jabłońska J., Krzewicka B., Wilk K., Śliwa L. 2012. Diversity of lichenized and lichenicolous fungi of South America – a case study of Bolivia. [W: Turnau, K., Zook, D., Mleczko, P., Piątek, M., Śliwa, L., Zubek, Sz. (red.), 7th International Symbiosis Society Congress. The earth’s vast symbiosphere. Kraków, Poland, 22–28.07.2012]. Book of Abstracts: 234.
 • Śliwa L., Wilk K., Rodriguez Saavedra P., Flakus A. 2012. First steps to reveal the diversity of  Lecanora in Bolivia.  [W: The 7th Symposium of the International Association for Lichenology. Lichens: from genome to ecosystems in a changing world. Ramkhamhaeng University Press, Bangkok, Thailand, 9-13.01.2012]. Abstracts: 82.
 • Wilk K. 2012. Threatened and protected species of the genus Caloplaca in Poland. [W: Lipnicki, L. (red.), Lichen protection - Protected  lichen species, Sonar Literacki, Gorzów Wielkopolski]. Streszczenia posterów: 343.
 • Wilk K. 2010. Lichen species from the Madidi region new to Bolivia. Acta Soc. Bot. Pol. 79(supl. 1): 69.
 • Wilk K. 2010. Gatunki porostów z regionu Madidi nowe dla Boliwii. [W: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.), Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenie referatów i plakatów LV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12 września 2010]. Abstrakty: 89.
 • Wilk K. 2008. Calcicolous species of the genus Caloplaca in the Polish Western Carpathians. [In: The 6th IAL Symposium and Annual ABLS Meeting. Asilomar, Kalifornia, USA, 13–19.07.2008]. Abstracts: 77.
 • Font O., Ramirez I., Wilk K., Chaves J., Rivas Plata E., Lücking R. 2007. Diversidad y Composición de Líquenes en Bosque Lluvioso Premontano Primario y Secundario en Las Cruces, Costa Rica – VIII Meeting of Latin American Lichenologists (GLAL 8), 26-30. 11.2007, Lima, Peru. Abstrakt: bez numeracji stron.
 • Flakus A., Wilk K. 2007. Różnorodność gatunkowa porostów Boliwii – aktualny stan poznania i perspektywy badań [La diversidad de los especies de los líquenes de Bolivia – el situación actual de los conocimientos y las perspectivas de los investigaciónes]. – W: Z. Mirek & A. Flakus (red.): Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej [Investigaciones polacas de medio ambiente natural-cultural en América Latina]. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 28–30 maja 2007, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, s. 37.
 • Śliwa L., Wilk K., Flakus A. 2007. Gatunki z rodzaju Lecanora nowe dla Ameryki Południowej [Los especies nueves para Sur América]. – W: Z. Mirek & A. Flakus (red.): Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej [Investigaciones polacas de medio ambiente natural-cultural en América Latina]. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 28–30 maja 2007, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, s. 33.
 • Wilk K. 2007. Porosty i grzyby naporostowe regionu Madidi w Boliwii [Los líquenes y hongos liquenícolas de la región Madidi en Bolivia]. – W: Z. Mirek & A. Flakus (red.): Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej [Investigaciones polacas de medio ambiente natural-cultural en América Latina]. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 28–30 maja 2007, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, s. 35.
 • Palka K. 2005. Lichens of Oran Dosh protected area in the Lake Khubsugul National Park. [In:  Book of Abstracts of the XVII International Botanical Congress. Vienna, Austria, 17-23 July 2005]. p: 374.
 • Palka K. 2005. Gatunki porostów z rodzaju Caloplaca w Pieninach Polskich. [W: K. Karwowski (red.). Przewodnik słowacko-polskiej sesji posterowej "Badania naukowe w Pieninach 2005". VI sesja naukowa Pieniński Park Narodowy i Pieninskỳ národnỳ park, Czerwony Klasztor, Słowacja, 2 czerwca 2005]: s. 33.
 • Palka K. 2004. Porosty Parku Narodowego Jeziora Chubsuguł w Mongolii. Przyroda Polski w Europejskim Dziedzictwie Dóbr Natury. Streszczenie Referatów i Plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Toruń - Bydgoszcz. s. 129.
zamknij okienko !