PASZKO Beata
dr hab., botanik – systematyka  i cytologia roślin, biosystematyka;
studia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
mgr - 1995, dr - 2003, dr hab. - 2013

(aktualizacja danych: 16.02.2018)

Adres        Zakład Roślin Naczyniowych
       Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk

       ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

       Tel./fax: Praca: (12)  424-17-94, fax: (12) 421-97-90
       Email: b.paszko(et)botany.pl
Przebieg pracy
       Instytut Botaniki PAN w Krakowie, asystent od 1996, adiunkt od 2004, kierownik Zakładu Roślin Naczyniowych od 2018
Fotogalerie
Zainteresowania badawcze
 • Rewizja taksonomiczna krytycznych kompleksów w obrębie rodzajów Agrostis, Calamagrostis, Deschampsia, Deyeuxia oraz Zingeria na podstawie morfologii, anatomii, cytologii, kariologii i markerów molekularnych.
 • Hybrydyzacja w rodzaju Calamagrostis s.l. (w szerokim ujęciu, łącznie z Deyeuxia).
 • Metody analizy numerycznej stosowane w taksonomii roślin.
 • Chorologia rzadkich gatunków traw w Polsce.
 • Filogeneza w obrębie grupy 'Aveneae-type plastid DNA clade' w rodzinie Poaceae.
 • Badania biosystematyczne polskich przedstawicieli rodzaju Brachypodium.
 • Współczynniki asymetrii kariotypu.

Ważniejsze osiągnięcia

Opisanie 4 nowych dla nauki gatunków traw
 • Agrostis pendryi Paszko z Centralych Himalajów (Paszko 2014a).
 • Calamagrostis gamblei Paszko (Paszko 2012a: 327) z północno-zachodnich Indii.
 • Deyeuxia gaoligongensis Paszko in (Paszko & Pendry 2013a: 41) z gór Gaoligong Shan w północno-zachodniej części prowincji Yunnan w Chinach.
 • Deyeuxia sorengii Paszko & Chen (2013: 551) z płaskowyżu Tybetańsko-Qinghajskiego w Chinach.
Rozwiązanie wielu problemów taksonomicznych w rodzaju Agrostis i Calamagrostis (łącznie z azjatyckimi taksonami Deyeuxia). Znacznie więcej problemów zostało zidentyfikowanych.
 • Rewizja taksonomiczna Calamagrostis altaica Tzvelev i C. korotkyi Litvinov w Chinach (Paszko et al. 2016a).
 • Rewizja taksonomiczna Calamagrostis macilenta (Griseb.) Litv. i gatunków pokrewnych w Chinach. Potwierdzenie występowania w Chinach Calamagrostis salina Tzvelev  (Paszko et al. 2016b).
 • Określenie relacji taksonomicznych pomiędzy Calamagrostis garhwalensis Hubbard & Bor i gatunkami pokrewnymi (Paszko 2014d).
 • Poprawne sformułowanie opisu i diagnozy Deyeuxia himalaica Liou ex W.L. Chen emend. Paszko (2014c).
 • Określenie relacji taksonomicznych pomiędzy Calamagrostis debilis Hook. f i gatunkami pokrewnymi (Paszko i in. 2013).
 • Określenie statusu taksonomicznego Calamagrostis emodensis var. breviseta Hack. ex Paulsen (= C. macrolepis Litv.) (Paszko 2013).
 • Określenie statusu taksonomicznego Agrostis wardii Bor (= A. griffithiana (Hooker) Bor) (Paszko & Pendry 2013b).
 • Określenie relacji taksonomicznych pomiędzy Calamagrostis abnormis (Hook. f.) Shukla, C. diffusa (Keng) Keng f., Agrostis zenkeri Trin. i taksonami pokrewnymi w Azji południowej i południowo-wschodniej (Paszko & Soreng 2013).
 • Określenie relacji taksonomicznych pomiędzy Calamagrostis filiformis  Griseb., C. tripilifera  Hook. f. i taksonami pokrewnymi (Paszko 2012b).
 • Określenie relacji taksonomicznych w obrębie kompleksu Calamagrostis epigeios (L.) Roth w Chinach (Paszko & Ma 2011).
 Nowe kombinacje nomenklatoryczne
 • Calamagrostis nyingchiensis (P. C. Kuo & S. L. Lu) Paszko (2016: 53)
 • Calamagrostis gaoligongensis (Paszko) Paszko (2015: 144)
 • Calamagrostis himalaica (Liou ex W.L. Chen emend. Paszko) Paszko (2015: 142)
 • Calamagrostis sorengii (Paszko & W.L.Chen) Paszko (2015: 144)
 Nowe nazwy
 • Agrostis schischkini Paszko (2014b), nowa nazwa dla Agrostis trichantha (Schischk.) Tzvel. (1971: 59), non A. trichantha Schrank (1818: 4).
Odkrycie nowych stanowisk dla 23 taksonów traw dla różnych rejonów Europy i Azji, w tym dla krajów (14) i ośmiu chińskich prowincji (10)
 • Azerbejdżanu (Agrostis rupestris) (Nobis i in. 2014)
 • Bhutanu (Calamagrostis diffusa, C. effusiflora) (Paszko & Soreng 2013, Nobis i in. 2015)
 • Chin (Agrostis scabra, Calamagrostis extremiorientalis, C. filiformis) (Paszko & Ma 2011, Paszko & Liu 2016)
 • Indii (Calamagrostis diffusa, C. effusiflora) (Paszko & Soreng 2013, Nobis i in. 2015)
 • Iraku (Agrostis lazica) (Nobis i in. 2016)
 • Kazakhstan (Calamagrostis altaica) (Paszko et al. 2016a)
 • Myanmaru (Calamagrostis emodensis, C. himalaica, C. lahulensis) (Nobis i in. 2014, Paszko 2014)
 • Nepalu (Calamagrostis diffusa) (Paszko & Soreng 2013)
 • Polski (Calamagrostis ×gracilescens) (Paszko & Nobis 2010)
 • prowincji Gansu w Chinach (Calamagrostis salina) (Paszko et al. 2016b)
 • prowincji Guanxi w Chinach (Agrostis sozanensis) (Nobis et al. 2018)
 • prowincji Nei Mongol w Chinach (Calamagrostis salina) (Paszko et al. 2016b)
 • prowincji Qinghai w Chinach (Calamagrostis salina) (Paszko et al. 2016b)
 • prowincji Shandong w Chinach (Agrostis sozanensis) (Nobis et al. 2018)
 • prowincji Sichuan w Chinach (Calamagrostis garhwalensis) (Paszko 2014d)
 • prowincji Yunnan w Chinach (Calamagrostis debilis, C. himalaica, C. nyingchiensis, C. yanyuanensis) (Paszko i in. 2013, Nobis i in. 2014, Paszko 2015, Paszko 2016)
 • prowincji Xizang w Chinach (Calamagrostis sichuanensis) (Nobis i in. 2015)
           Wskazanie lektotypów dla 9 nazw taksonów:
 • Agrostis cognata Steudel  (Paszko & Paul 2017)
 • Agrostis continentalis Handel-Mazzetti  (Paszko & Soreng 2013)
 • Agrostis pleiophylla Mez  (Paszko & Soreng 2013)
 • Anisachne gracilis Keng  (Paszko & Soreng 2013)
 • Calamagrostis emodensis Grisebach (Paszko 2014e)
 • Calamagrostis griffithiana Hooker f.   (Paszko & Pendry 2013b)
 • Calamagrostis munroana var. stricta Hooker f. (Paszko et al. 2015)
 • Deyeuxia debilis (Hooker f.) Veldkamp  (Paszko et al. 2013)
 • Trisetum fraudulentum Steudel  (Paszko & Paul 2017)
Krytyczny przegląd zagadnień dotyczących współczynników asymetrii kariotypu.
 • Krytyczny przegląd współczynników asymetrii kariotypu (Paszko 2006).
 • Zaproponowanie nowego współczynnika asymetrii kariotypu (CVCL, CVCI, AI) (Paszko 2006).
 • Diagram rozrzutu dwóch wspołczynników asymetrii kariotypu (CVCL i CVCI) jest szeroko stosowany w analizie asymetrii katiotypów o czym świadczy liczba cytowań, według Google Scholar – 232, Web of Knowledge 187, Web of Science 161 (stan na 16.02.2018).
 • Dwa programy komputerowe do analizy kariotypu, IdeoKar [Mirzaghaderi & Marzangi 2015. Caryologia 68(1): 3135] i KaryoType [Altınordu i in. 2016. Taxon 65 (3): 586592] zostały ostatnio nieodpłatnie udostępnione w sieci. Współczynniki zaproponowane przez mnie (Paszko 2006) zostały uwzględnione w obu programach.
Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:
 • Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą rozprawę doktorską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner w 2003 roku. (Informacja:  http://www.statsoft.pl/konkurs/konk_2003_wyn.html).
Stypendia i staże:

Stypendia zagraniczne

 • SYNTHESYS: the European Union-funded Integrated Activities grant: AT-TAF-6826, 2017
 • SYNTHESYS: the European Union-funded Integrated Activities grant: GB-TAF-6918, 2017
 • SYNTHESYS: the European Union-funded Integrated Activities grant: FR-TAF-6137, 2016
 • SYNTHESYS: the European Union-funded Integrated Activities grant: GB-TAF-4900, 2015
 • SYNTHESYS: the European Union-funded Integrated Activities grant: GB-TAF-2262, 2012
 • Stypendium ufundowane przez Instytut Smithsona w Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie, 02.12.2007–02.03.2008, opiekunowie: dr Paul Peterson i dr Robert Soreng. Temat badawczy “The systematics of Calamagrostis Adans. (Poaceae)”.
 • Stypendium konferencyjne dla młodych naukowców przyznany przez Uniwersytet w Wiedniu, organizatora XVII Międzynarodowego Kongresu Botanicznego w Wiedniu, 17–23 lipca 2005.

Inne szkolenia

 • Udział w szkoleniu dotyczącym metodyki i zastosowania techniki AFLP, 06.01-31.01.2003, 10.02-14.03.2003 r., Warszawa-Powsin, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN, prowadzący: dr Piotr Bednarek.
Projekty badawcze:
 • Biosystematyka gatunków górskich rodzaju Calamagrostis (sekcje Deyeuxia i Calamagrostis) w Polsce – jako podstawa ochrony ich różnorodności. – KBN/MNiSW nr 3 P04G 041 22 (2002–2003). Główny wykonawca (grant promotorski).
 • Bioróżnorodność dziko rosnących przedstawicieli Triticeae (Poaceae) w Polsce jako wyraz mikroewolucji w plemieniu. Grant KBN/MNiSW nr 3 P04C 050 23 (2002–2006). Wykonawca.
 • Filogeneza i kierunki ewolucyjnego różnicowania rodzaju Calamagrostis Adanson w Europie – KBN/MNiSW nr 2 P04G 031 27 (2006–2009). Kierownik i główny wykonawca.
 • Hybrid and polyploid speciation process within the Scandinavian Calamagrostis species based on molecules, ploidy and morphology. Projekt badawczy realizowany w ramach polsko-szwedzkiego programu współpracy naukowo-badawczej (umowa między PAN a Królewską Szwedzką Akademią Nauk Rolniczych i Leśnych) (2007–2009). Kierownik projektu i główny wykonawca.
 • A taxonomic treatment of Calamagrostis and Deyeuxia, two closely related genera in the Poaceae, for the Flora of Nepal in the context of comparative studies of related species from Bhutan, China, Nepal, India and Russia” – GB-TAF-2262, projekt badawczy w ramach programu SYNTHESYS finansowany przez „European Community Research Infrastructure Action under the FP7 ‘Capacities’ Program”,  16.02–05.03.2012.
Wyjazdy badawcze
i wyprawy naukowe


Wyjazdy badawcze do zielników

 • 01.10–18.11.2017 (7 tygodni): Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (PE), Pekin, Chiny;
 • 0328.07.2017 (4 tygodnie): Natural History Museum (BM), Londyn; Royal Botanic Gardens, Kew (K), Wielka Brytania. Wyjazd badawczy zrealizowany w ramach programu SYNTHESYS, nr projektu GB-TAF-6918.
 • 13.0307.04.2017 (4 tygodnie): Natural History Museum (W), Viena, Austria. Wyjazd badawczy realizowany w ramach programu SYNTHESYS, nr projektu AT-TAF-6826.
 • 27.06–24.07.2016 (4 tygodnie): Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (PE), Pekin, Chiny;
 • 24.07–20.08.2016 (4 tygodnie): Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (KUN), Kunming, Chiny.
 • 26.0914.09.2016 (3 tygodnie): Natural History Museum (P), Paryż, Francja. Wyjazd badawczy realizowany w ramach programu SYNTHESYS, nr projektu FR-TAF-6137.
 • 07.1106.12.2015 (4 tygodnie): Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (PE), Pekin, Chiny.
 • 0619.12.2015 (2 tygodnie): Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences (CDBI), Chengdu, Chiny.
 • 29.0625.07.2015 (4 tygodnie): Natural History Museum (BM), Londyn; Royal Botanic Gardens, Kew (K), Royal Botanic Garden Edinburgh (E), Edynburg, Wielka Brytania. Wyjazd badawczy zrealizowany w ramach programu SYNTHESYS, nr projektu GB-TAF-4900.
 • 03.0901.10.2014 (4 tygodnie): Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (PE), Pekin, Chiny.
 • 25.0822.09.2013 (4 tygodnie): Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences (CDBI), Chengdu, Chiny.
 • 1427.10.2013 (2 tygodnie): Instytut Botaniki im. Komarowa Rosyjskiej Akademii Nauk (LE), Sankt Petersburg, Rosja.
 • 16.0205.03.2012 (3 i pół tygodnia), Natural History Museum (BM), Londyn; Royal Botanic Gardens, Kew (K), Royal Botanic Garden Edinburgh (E), Edynburg, Wielka Brytania. Wyjazd badawczy zrealizowany w ramach programu SYNTHESYS, GB-TAF-2262.
 • 0819.01.2012 (2 tygodnie): Natural History Museum (W), Wiedeń, Austria.
 • 1928.09.2012 (2 tygodnie), Instytut Botaniki im. Komarowa Rosyjskiej Akademii Nauk (LE), Sankt Petersburg, Rosja.
 • 23.0308.04.2011 (2 tygodnie): Instytut Botaniki im. Komarowa Rosyjskiej Akademii Nauk (LE), Sankt Petersburg, Rosja.
 • 0130.09.2011 (4 tygodnie): Central National Herbarium, Botanical Survey of India (CAL), Kalkuta, Forest Research Institute, Indian Council of Forestry Research and Education (DD), Botanical Survey of India, Northern Regional Centre (BSD), Dehradun, Indie.
 • 22.0518.06.2011 (4 tygodnie): Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (PE), Pekin, Chiny.
 • 15.0502.08.2010 (6 tygodni): Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (PE), Pekin, Chiny; Northwest Plateau Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences (HNWP), Xining, Chiny.
 • 03.0806.09.2010 (4 tygodnie): Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (KUN), Kunming, Chiny.
 • 1029.04.2009 & 28.09-19.10.2009 (6 tygodni): Muzeum Historii Naturalnej (S), Sztokholm, Szwecja.
 • 1030.08.2009 (4 tygodnie): Instytut Botaniki im. Komarowa Rosyjskiej Akademii Nauk (LE), Sankt Petersburg, Rosja.
 • 0431.05.2009 (4 tygodnie): Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (PE), Pekin, Chiny.
 • 1029.04.2008, 1119.06.2008 & 17.0901.10.2008 (6 tygodni): Muzeum Historii Naturalnej (S), Sztokholm, Szwecja.
 • 11.0507.06.2008 (4 tygodnie): Instytut Botaniki im. Komarowa Rosyjskiej Akademii Nauk (LE), Sankt Petersburg, Rosja.
 • 08.1006.11.2008 (4 tygodnie): Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (KUN), Kunming, Chiny.
 • 02.12.200702.03.2008 (12 tygodni): Muzeum Historii Naturalnej Instytutu Smithsona (US), Waszyngton, USA.
 • 0425.11.2007 (3 tygodnie): Muzeum Historii Naturalnej (S), Sztokholm, Szwecja.
 • 0726.10.2007 (3 tygodnie): Instytut Botaniki im. Komarowa Rosyjskiej Akademii Nauk (LE), Sankt Petersburg, Rosja.
 • 0720.12.2003 (2 tygodnie): Hungarian Natural History Museum (BP), Budapeszt, Węgry.
 • 1223.11.2001 (2 tygodnie): Instytut Botaniki im. Komarowa Rosyjskiej Akademii Nauk (LE), Sankt Petersburg, Rosja.
Wyprawy naukowe
 • 24.0715.08.2010 (3 tygodnie), Chiny: Yunnan, Qinghai. Wyprawa naukowa mająca na celu zbiór materiałów porównawczych przedstawicieli rodziny Poaceae z terenu północno-zachodnich krańców prowincji Yunnan oraz z zachodniej części prowincji Qinghai.
 • 2008 – (2 tygodnie), Austria, Republika Czeska. Wyjazd badawczy mający na celu zbiór materiałów do badań w ramach projektu badawczego KBN/MNiSW nr. 2 P04G 031 27.
 • 19.0707.08.2008  Finlandia, północna Szwecja (Lapparanta, Pajala, Muodoslompolo, Luleå). Wyjazd badawczy mający na celu zbiór materiałów do badań w ramach projektu badawczego KBN/MNiSW nr. 2 P04G 031 27.
 • 11.0619.06.2008   Szwecja (Malmo, Solvesborg, Jonkiping, Sztokholm). Wyjazd badawczy mający na celu zbiór materiałów do badań w ramach projektu badawczego KBN/MNiSW nr. 2 P04G 031 27.
 • 10.0704.08.2007    Szwecja, Korpilombolo, Stockholm. Wyjazd badawczy mający na celu zbiór materiałów do badań w ramach projektu badawczego KBN/MNiSW nr. 2 P04G 031 27.
 • 2226.06.2007  Niemcy, Saksonia, okolice Chemnitz. Zbiór materiałów. Wyjazd badawczy mający na celu zbiór materiałów do badań w ramach projektu badawczego KBN/MNiSW nr. 2 P04G 031 27.

Publikacje


Artykuły naukowe w czasopismach recenzowanych

     Rok 2018

 • Nobis M., Domina G., Meço M., Mullajc A., Bazand G., Ebel A.L., Király G., Erstg A., Nowak A., Sukhorukov A.P., Pospelova E.B., Pospelov I.N., Vasjukov V.M., Piwowarczyk R., Seregin A. P., Király A., Kushunina M., Liu B., Molnár A.V., Olonova M., Óvári M., Paszko B., Chen Y.-S, Verkhozina A. V., Zykova E. Yu., Klichowska E., Nobis A., Wróbel A., Aydın Z.U., Dönmez A.A., Garakhani P., Koopman J., Korolyuk A., Oklejewicz K., Qasimova T., Wang W., Więcław H., Wolanin M. & Xiang K. 2018. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 7. Botany Letters https://doi.org/10.1080/23818107.2017.1415817

     Rok 2017

 • Saarela J.M., Bull R.D., Paradis M.J., Ebata S.N., Soreng R.J., Peterson P.M., Paszko B. 2017. A molecular phylogenetic study of cool-season grasses, with focus on the genera Agrostis, Calamagrostis, Deyeuxia, Koeleria, Polypogon, Trisetum and relatives (Poaceae: Pooideae: Poeae chloroplast group 1). Phytokeys 87: 1–139. https://doi.org/10.3897/phytokeys.87.12774
 • Paszko B. & Paul W. 2017. Lectotypification of two Steudel names Agrostis cognata and Trisetum fraudulentum (Poaceae). Phytotaxa 326(2): 137–143. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.326.2.5
 • Paszko B., Liu B., Ma H.-Y. 2017. Calamagrostis (Poaceae, Agrostidinae) in Vietnam. Polish Botanical Journal 62(2): 213–228. <PDF>

Rok 2016

 • Paszko B., Chen W.L. & Liu B. 2016a. Calamagrostis altaica, a neglected species of the Chinese Flora, and note on C. korotkyi (Poaceae, Agrostidinae). Phytotaxa 286(4): 256–266. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.286.4.4
 • Paszko B., Chen W.L. & Liu B. 2016b. Confirmation of Calamagrostis salina in China, previously misidentified as C. macilenta, and notes about C. kokonorica and C. macilenta (Poaceae, Agrostidinae). Phytotaxa 268(4): 251–262. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.268.4.3
 • Paszko B. 2016. Calamagrostis nyingchiensis, a new combination and its first record from the Yunnan Province, NW China. Polish Botanical Journal 61(1): 53–57. http://dx.doi.org/10.1515/pbj-2016-0011 <abstract> <PDF>
 • Paszko B. & Liu B. 2016. First confirmed records of Agrostis scabra (Poaceae, Agrostidinae) in the Chinese flora. Polish Botanical Journal 62(2): 253−256. DOI: 10.1515/pbj-2016-0033 <PDF>
 • Nobis M., Nowak A., Piwowarczyk R., Ebel A.L., Király G., Kushunina M., Sukhorukov A.P., Chernova O.D., Kipriyanova L.M., Paszko B., Seregin A.P., Zalewska-Gałosz J., Denysenko M., Nejfeld P., Stebel A., Gudkova P.D. 2016. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 5. Botany Letters 163(2): 159174. http://dx.doi.org/10.1080/23818107.2016.1165145


Rok 2015

 • Nobis M., Ebel A.L., Nowak A., Paszko B., Bobrov A.A., Kotukhov Y.A., Kupriyanov A.N., Nobis A., Zalewska-Gałosz J., Olonova M.V., Verloove F., Chen W.L., Kushunina M., Kwolek D., Lashchinskiy N.N., Piwowarczyk R., Sukhorukov A.P., Nowak S., Plášek V. & Pliszko A. 2015. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 4. Acta Botanica Gallica 162(4): 301–316. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/12538078.2014.921643
 • Paszko B. 2015. The first record of the Sino-Himalayan species Deyeuxia himalaica in the Yunnan Province, SW China, and three new combinations in Calamagrostis (Poaceae, Agrostidinae). Polish Botanical Journal 60(2): 141–145. http://dx.doi.org/10.1515/pbj-2015-0029
 • Paszko B., Pendry C.A., Kar S. & Singh P. 2015. Typification of Hooker’s name Calamagrostis munroana var. stricta (Poaceae, Agrostidinae). Phytotaxa 203: 6975. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.203.1.7

 

Rok 2014


Rok 2013

Lata 19972012

 • Paszko B. 2012a. Calamagrostis gamblei sp. nov. (Poaceae) from the Western Himalayas, NW India. Polish Botanical Journal 57(2): 327–334. <abstract> <PDF>
 • Paszko B. 2012b. Taxonomic revision of Calamagrostis filiformis, C. tripilifera and their allies (Poaceae: Agrostidinae). Polish Botanical Journal 57(2): 335–346. <abstract> <PDF>
 • Paszko B. & Ma H.Y. 2011. Taxonomic revision of the Calamagrostis epigeios complex with particular reference to China. Journal of Systematics and Evolution 49: 495–504. http://dx.doi.org/10.1111/j.1759-6831.2011.00140.x
 • Paszko B. & Nobis M. 2010. The hybrid origin of Calamagrostis ×gracilescens (Poaceae) in Poland inferred from morphology and AFLP data. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(1): 51–61. <abstract><PDF>
 • Howard T.G., Saarela J.M., Paszko B., Peterson P.M. & Werier D. 2009. New records and a taxonomic review of Calamagrostis perplexa (Poaceae: Poeae: Agrostidinae), a New York state endemic grass. Rhodora 111: 155–170. <abstract>
 • Paszko B. 2008. The variability of natural populations of Brachypodium pinnatum and B. sylvaticum based on morphological features. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 77(3): 255–262. <abstract> <PDF>
 • Paszko B. 2006. A critical review and a new proposal of karyotype asymmetry indices. Plant Systematics and Evolution 258: 39–48. <abstract>
 • Paszko B. 2007. The differing characteristics of Brachypodium pinnatum and B. sylvaticum. Biodiversity: Research and Conservation 5–8: 11–16. <PDF>
 • Frey L., Paszko B. & Kwiatkowski P. 2004. Distribution of Vulpia species (Poaceae) in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73(1): 31–37. <PDF>
 • Paszko B. 2002. Hybridization as a cause of taxonomic problems in the genus Calamagrostis in Poland – preliminary studies. Ecological Questions 2: 151–157.
 • Frey L. & Paszko B. 2000. Rozmieszczenie Beckmannia eruciformis (Poaceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 7: 73–80. <PDF>
 • Frey L. & Paszko B. 1999. Remarks on the distribution, taxonomy and karyology of Calamagrostis species (Poaceae) with special reference to their representatives in Poland. [In: Frey L. (ed.) Taxonomy, karyology and distribution of grasses in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Supplementum 7: 33–45.
 • Frey L. & Paszko B. 1998. Ventenata dubia (Poaceae) – rzadki efemerofit w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 5: 15–20.
 • Paszko B. 1997. Interesujące gatunki roślin naczyniowych we wschodniej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego (Kotlina Sandomierska). Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 4: 29–32.

 

Rozdziały w książkach

 • Paszko B. 2011. Contribution to the taxonomy of Calamagrostis, section Calamagrostis and Deyeuxia, with special emphasis on Calamagrostis villosa and selected hybrids. In: Frey L. (ed.) Advances of grass biosystematics. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 7–44.
 • Saarela J.M., Liu Q., Peterson P.M., Soreng R.J. & Paszko B. 2010. Phylogenetics of the grass 'Aveneae-type plastid DNA clade' (Poaceae: Pooideae, Poeae) based on plastid and nuclear ribosomal DNA sequence data. In: Seberg O., Petersen G., Barfod A. & Davis J.I. (eds.) Diversity, phylogeny, and evolution in the monocotyledons. Aarhus University Press, Aarhus, pp. 557–587. <PDF>
 • Paszko B. 2008. Zmienność morfologiczna trzcinnika pstrego (Calamagrostis varia). W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III. Statsoft Polska Sp. z o.o., Kraków, pp. 405–412. <PDF>
 • Paszko B. 2008. Zróżnicowanie międzygatunkowe trzcinników (Calamagrostis) w obrębie sekcji Deyeuxia. W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III. Statsoft Polska Sp. z o.o., Kraków, pp. 435–442. <PDF>
 • Paszko B. 2007. European Calamagrostis species (Poaceae). In: Frey L. (ed.), Biological issues in grasses. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 49–58.
 • Mizianty M., Frey L., Paszko B. & Szczepaniak M. 2007. Morphology. In: Mizianty M. & Frey L. (eds.) Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 19–45.
 • Mizianty M., Frey L., Paszko B. & Szczepaniak M. 2007. Distribution. In: Mizianty M. & Frey L. (eds.) Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 75–84.
 • Mizianty M., Frey L., Paszko B. & Szczepaniak M. 2007. Dynamic tendencies. In: Mizianty M. & Frey L. (eds.) Biodiversity of wild Triticeae (Poaceae) in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 85–87.
 • Paszko B. & Krawczyk J. 2005. Culm structure of selected Calamagrostis species. In: Frey L. (ed.) Biology of grasses. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 235–244.
 • Paszko B. 2005. Waltzing with karyotype asymmetry. Proceedings of the Eleventh National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Zawoja, 21–24 September 2005, University of Computer Engineering and Telecommunications, Kielce, pp. 91–96.
 • Paszko B. 2003. Morphological differentiation in Calamagrostis ×hartmaniana. In: Frey L. (ed.) Problems of grass biology. W. Szafer Intitute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 243–249.
 • Paszko B. 2001. Natural hybridization in the Polish Calamagrostis representatives (Poaceae) I. C. x hartmaniana – evidence from morphological analysis. In: Frey L. (ed.) Studies on grasses in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 107–115.

 

Redakcja materiałów konferencyjnych

 • Szczepaniak M. & Paszko B. (red.) 2012. X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”, Kraków, 15–16.11.2012. Streszczenia. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, pp. 1–87.
 • Szczepaniak M. & Paszko B. (red.) 2010. IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”, Kraków, 18–19.11.2010]. Streszczenia. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, pp. 1–71(+2).
 • Cieślak E., Paszko B., Paul W. & Ronikier M. (red.) 2006. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski”. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, pp. 1–168.

Artykuły popularno-naukowe, wspomnienia, informacje

 • Frey L. (opracowane na podstawie tekstów i relacji: A. i M. Ronikierów; B. Godzik; B. Paszko; J. Wójcickiego; J. Piątek; A. Flakusa; A. Chlebickiego; J. Sosnowskiej; K. Wasylikowej; A. Mueller-Bieniek; M. Lityńskiej- Zając) 2013. Wyprawy botaniczne Pracowników Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk. Wszechświat 114(7): 172-187.
 • Szczepaniak M. & Paszko B. 2011. IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw” (Kraków, 18–19 listopada 2010). Wiadomości Botaniczne 55: 107–111.
 • Paszko B., Cieślak E. & Paul W. 2001. Botanika w sieci. Wiadomości Botaniczne 45: 53–66.

 

 Recenzje

 • Paszko B.  2007: Mossberg B., Stenberg L. (2003). Den nya nordiska Floran. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 14: 248.
Doniesienia konferencyjne
 • Saarela J.M., Bull R.D., Paradis M.J., Ebata S.N., Peterson P.M., Soreng R.J., Paszko B. 2017. A molecular phylogenetic study of temperate grasses in Poeae chloroplast group 1 (Poaceae: Pooideae: Poeae) based on nuclear ribosomal and plastid DNA sequence data. [In: XIX International Botanical Congress, Shenzhen, China, 17–21.07.2017]. Abstract Books 1 Oral Presentations: 169170. http://www.ibc2017.cn/load/?filename=/attached/2017-8/201781110151084341.pdf

 • Saarela M., Bull R.D., Peterson P.M., Soreng R.J., Paszko B. 2014. Phylogenetic relationships among the genera and tribes of the "Aveneae-type plastid DNA" grasses (Poaceae: Pooideae: Poeae). [W: 50th Meeting of the Canadian Botanical Association: Poster and oral presentation abstracts. June 15–18, Montreal, Canada]. Botany-Botanique 92(9): 672.
 • Saarela J. M., Bull R.D., Peterson P.M., Soreng R.J., Paszko B. 2013. Phylogenetic relationships among the genera and tribes of the ‘Aveneae-type plastid DNA’ Grasses (Pooideae: Poeae), with a focus on generic limits of Calamagrostis/Deyeuxia. [W: Monocots V: 5th International Conference on Comparative Biology of Monocotyledons. New York Botanical Garden & Fordham University, New York, USA, 7–13.07.2013]. Abstracts: 101.
 • Paszko B. 2012. Problemy taksonomiczne w obrębie rodzajów Agrostis L., Calamagrostis Adans. i Deyeuxia Clarion ex P. Beauv. w Azji Południowej. [W: Szczepaniak M. & Paszko B. (red.) X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”, Kraków 15-16.11.2012]. Streszczenia: 37-38.
 • Mizianty M., Frey L., Mirek Z., Paszko B. , Szczepaniak M. & Bieniek W. 2012. Badania traw w Zakładzie Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych Instytutu Botaniki PAN. [W: Szczepaniak M. & Paszko B. (red.) X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”, Kraków 15-16.11.2012]. Streszczenia: 31-33.
 • Paszko B.  2012. A systematic study of selected species complexes of Calamagrostis and Deyeuxia in Central Asia. [In: 1st International Biological Conference: Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia, Ostrava, Czech Republic, 6-8  September 2012]. Abstracts: 23.
  http://prf.osu.cz/dokumenty/Book-of-abstracts.pdf
 • Saarela J.M., Peterson P.M., Soreng R.J. & Paszko B. 2011. Plastid-based phylogenetics of Agrostidinae, Koeleriinae and allied subtribes in the “Aveneae-type plastid DNA clade’ of grass tribe Poeae (Poaceae: Pooideae). [W: XVIII International Botanical Congress, Australia, Melbourne, 23-30 July 2011]. Abstracts: 271-272.
 • Paszko B.  2010. Gatunki traw w zbiorowiskach wschodniej części Wyżyny Tybetańskiej. [W: Szczepaniak M. & Paszko B. (red.) IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe “Biologia traw”, Kraków, 18-19.11.2010]. Streszczenia: 37-38.
 • Paszko B. , Saarela J., Peterson P.M., Liu Q. & Percy D.M. 2008. Filogeneza rodzaju Calamagrostis (Poaceae: Agrostidinae) i rodzajów pokrewnych. [W: Frey L. (red.) VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe “Biologia traw”, Kraków, 20-21.11.2008]. Streszczenia: 21.
 • Saarela J., Peterson P. M., Liu Q. & Paszko B.   2008. Phylogenetics of Calamagrostis (Poaceae: Agrostidinae) and related genera. [In: The Fourth International Conference: The Comparative Biology of the Monocotyledons & The Fifth International Symposium: Grass Systematics and Evolution, Copenhagen, Denmark, 11-15.08.2008]. Abstracts: 55.
 • Paszko B. , Peterson P.M. & Soreng R. 2008. A systematic review of Calamagrostis species in the northern hemisphere. [In: The Fourth International Conference: The Comparative Biology of the Monocotyledons & The Fifth International Symposium: Grass Systematics and Evolution, Kopenhaga, Dania, 11–15.08.2008]. Abstracts: 88.
 • Paszko B. & Nobis M. 2007. Calamagrostis ×gracilescens (Poaceae) – nowy takson we florze Polski. [W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red). 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy”, Szczecin 3-08.09.2007]. Streszczenia referatów i plakatów: 97.
 • Paszko B.  2006. Rzadkie i narażone na wyginięcie gatunki trzcinników (Calamagrostis, Poaceae) w Europie. [W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W. & Ronikier M. (red.). Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności Flory Polski”, Kraków 30-31.05.2006]. Streszczenia: 121.
 • Paszko B.  2006. Trzcinniki (Calamagrostis) w Europie. [W: Frey L. (red.) VII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe “Biologia traw”, Kraków, 16-17.11.2006]. Streszczenia: 22.
 • Paszko B.  2005. Zmienność morfologiczna Brachypodium pinnatum i B. sylvaticum w Polsce. [W: Jackowiak B. & Celka Z. (red.). Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. “Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej”, Poznań, 15–16.09.2005]. Streszczenia: 193.
 • Paszko B. 2005. A critical review and a new proposal of karyotype asymmetry indices.  [In: XVII International Botanical Congress, Austria, Vienna, 17–23.07.2005]. Abstracts: 348. 
 • Paszko B.  2004. Analiza kariotypów polskich przedstawicieli rodzaju Calamagrostis. [W: VI Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”, Kraków, 18-19.11.2004]. Streszczenia: 33.
zamknij okienko !