PIECHNIK Łukasz

Mgr inż.
studia: Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (2008)(aktualizacja danych: 03.2019)
Przebieg pracy
 • Grudzień 2016 - obecnie - Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (asystent)

Tematyka badawcza:

 • Ekologia lasu
 • Mikrosiedliska leśne
 • Interakcje roślina – zwierzę

Stypendia, granty i staże naukowe
 • Kształtowanie zasobów martwego drewna w siedliskach przyrodniczych w warunkach prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych; 2015-2020; wykonawca)
 • Zmienność owocowania jarzębiny (Sorbus aucuparia L.) a skład gatunkowy i liczebność entomofauny zapylaczy w borze górnoreglowym Babiogórskiego Parku Narodowego. Grant Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk im. W. Szafera „Młodzi Naukowcy 2017-2018"
 • Cechy fitocenozy leśnej jako czynnik warunkujący zagęszczenie dzięcioła dużego w grądach Puszczy Niepołomickiej. Grant Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk im. W. Szafera „Młodzi Naukowcy 2016”
 Adres:
Praca: Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax:
Praca: (12) 42-41-742, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
e-mail:  l.piechnik@botany.pl

Wykaz ważniejszych publikacji:

  Piechnik Ł., Kurek P., Mierzwa-Szymkowiak D. 2017. Rediscovery of the holotypes of Mustela africana stolzmanni Taczanowski, 1881 (Carnivora: Mustelidae) and Cuniculus taczanowskii Stolzmann, 1885 (Rodentia: Cuniculidae) at the Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland. Zootaxa 4311 (3): 447–450.

  Kurek P., Piechnik Ł. 2017. Borsuk europejski. Monografie Przyrodnicze. Klub Przyrodników, Świebodzin.

  Piechnik Ł., Kurek P. 2016. Ssaki neotropików odkryte przez polskich naturalistów. Instytut Botaniki PAN, Kraków.

  Skowron B., Kurek P., Baran J., Piechnik Ł., Święciak T. 2016. Naskalna populacja lęgowa pustułki Falco tinnunculus na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ornis Polonica 57: 218–223.

  Pietrzykowski M., Krzaklewski W., Piechnik Ł. 2011. Charakterystyka gleb na zalesionych obiektach starego górnictwa galmanowego. Roczniki Gleboznawcze t.62(2): 325 - 334.

  Kurek P., Piechnik Ł. 2009. Przypadki rozsiewania mahonii (Mahonia aquifolium L. × M. repens (Lindl.) G. Don) przez ptaki w zbiorowiskach leśnych. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego Vol. 57: 103-106.

  Piechnik Ł., Pietrzykowski M. 2007. Charakterystyka przyrodnicza i przykłady zagospodarowania obiektów po starym górnictwie galeno - galmanowym w rejonie chrzanowsko-trzebińskim. Kopaliny, 1 (66): 13 – 16.

  Kurek P., Piechnik Ł. 2007. Wstępne badania nad ornitochorią limby Pinus cembra w Czarnohorze (Ukraina). Wierchy t. 73:170-173,

  Pietrzykowski M., Piechnik Ł. 2006. Rekultywacja osadników po flotacji rud cynkowo ołowiowych. Aura nr 10: 30-31.

  zamknij okienko !