RONIKIER Michał
dr hab., prof. PAN, biolog (botanika, biogeografia, genetyka populacyjna)
mgr: Uniwersytet Jagielloński, biologia (1998)
dr: Instytut Botaniki PAN (2005), dr hab.: Instytut Botaniki PAN (2014)

(aktualizacja danych: 1.03.2015)
[for more details see the English version in pdf]
Przebieg pracy:
Instytut Botaniki PAN w Krakowie, asystent od 2000, adiunkt od 2005, profesor PAN od 2014.

Tematyka badawcza:

Biogeografia molekularna – badania wysokogórskiej bioty gór Europy ze szczególnym uwzględnieniem Karpat. Zastosowanie technik analiz molekularnych do badań zmienności i dywergencji populacji organizmów wysokogórskich i arktyczno-alpejskich o dysjunktywnych zasięgach, w celu rekonstrukcji ich historii biogeograficznej i populacyjnych procesów genetycznych, m.in. w kontekście zmian klimatu (wpływu zmian historycznych oraz prób modelowania dynamiki przyszłych zmian w rozmieszczeniu i zmienności organizmów wysokogórskich).

Najważniejsze zagadnienia badawcze:

 • szczegółowa, porównawcza filogeografia i analizy historii zasięgów wysokogórskich gatunków roślin i grzybów w górach Europy Środkowej (Karpaty, Alpy, Sudety, góry Płw. Bałkańskiego) oraz w szerszej skali geograficznej
 • biogeografia flory wysokogórskiej w wyspowych siedliskach alpejskich Karpat pod kątem ich znaczenia dla ewolucji wysokogórskich gatunków roślin i grzybów, a także struktury i odrębności genetycznej populacji w Karpatach Zachodnich, Wschodnich i Południowych oraz identyfikacji obszarów o szczególnie wysokiej zmienności genetycznej populacji
 • szczegółowa struktura genetyczna populacji gatunków wysokogórskich w Tatrach, w kontekście ich historii oraz współcześnie zachodzących procesów populacyjnych w środowisku wysokogórskim
 • związki podstawowych poziomów różnorodności biologicznej (wewnątrzgatunkowy, międzygatunkowy i siedliskowy) na modelowym przykładzie piętra alpejskiego Alp i Karpat
Stypendia,
staże szkoleniowo-badawcze:
 • Liczne krótkoterminowe wyjazdy badawczo-szkoleniowe, przede wszystkim Szwajcaria – Department of Ecology and Evolution, Université de Lausanne, WSL Federal Research Institute (od 2006)
 • Stypendia w ramach programu UE Biodiberia: Real Jardín Botánico CSIC, Madrid, Hiszpania (2003, 2004)
 • Staż naukowy: Institüt für Systematische Botanik, Universität Zürich, Szwajcaria (2002)
 • Stypendium Konfederacji Szwajcarskiej: Laboratoire de Botanique Evolutive, Université de Neuchâtel, Szwajcaria (2001)
 • Stypendium w ramach programu UE Tempus: Laboratoire de Mycologie Végétale, Université Paul-Sabatier, Toulouse III, Francja (1997)

Ważniejsze granty, programy, etc.:

Projekty międzynarodowe

DRYADE – The fate of ecological interactions in a changing climate: using next-generation sequencing technologies to unravel adaptive and historical processes in a community of interrelated arctic-alpine organisms (Polish-Swiss Research Programme project no PSPB-161/2010). Kierownik projektu (wspólnie z N. Alvarezem, Lausanne, Szwajcaria). 2012–2016

ECOCHANGE – Challenges in assessing and forecasting biodiversity and ecosystem changes in Europe (6th FP EU-funded project no FP6-036866, kierownik projektu – Pierre Taberlet, Grenoble). Wykonawca; koordynacja badań terenowych i analiz genotypowania realizowanych w Polsce (task leader – T3.2.2. DNA Analysis). 2007–2011

INTRABIODIV – Tracking surrogates for intraspecific biodiversity: towards efficient selection strategies for the conservation of natural genetic resources using comparative mapping and modeling approaches (6th FP EU-funded project no GOCE-CT-2003-505376, kierownik projektu – Pierre Taberlet, Grenoble). Wykonawca; koordynacja badań terenowych i analiz genotypowania dla Karpat. 2004–2006

Projekty krajowe

The unknown side of the taxonomical diversity of Potamogeton (Polish Ministry of Science and Higher Education grant no N N303 564439, kierownik projektu – Joanna Zalewska-Gałosz, Kraków). Wykonawca – analizy genetyczne. 2010–2013

Comparative phylogeography of selected high-mountain species in the Carpathians: retracing historical relationships and identifying centers of genetic diversity (Polish Ministry of Science and Higher Education grant no N303 013 32/0656). Kierownik projektu. 2007–2010

Spatial analysis of genetic variation in selected Potamogeton taxa: influence of hybridization and introgression (Polish Ministry of Science and Higher Education grant no N303 098 32/3404, kierownik projektu – Joanna Zalewska-Gałosz, Kraków). Wykonawca – analizy genetyczne.  2007–2009

Arctic-alpine element in the Carpathian mycobiota in an European biogeographical context (Polish Ministry of Science and Higher Education grant no 2 P04C 086 30, kierownik projektu – Anna Ronikier, Kraków). Wykonawca – badania terenowe. 2006–2009

Phylogeography and origin of the flora of tall-herb communities in the Carpathians (Polish Ministry of Science and Higher Education grant no 2P04G 095 28, kierownik projektu – Alina Stachurska-Swakoń, Kraków). Wykonawca – badania terenowe, analizy genetyczne. 2005–2008

Phylogeny and patterns of geographical differentiation of selected species of Cochlearia L. in Central and Eastern Europe as a basis of conservation of their genetic variability (Polish Ministry of Science and Higher Education grant no 3 P04G 007 24, kierownik projektu – Elżbieta Cieślak, Kraków). Wykonawca – badania terenowe, analizy genetyczne. 2003–2006

Genetic diversity and geographical range evolution in Pulsatilla vernalis (L.) Mill. (Ranunculaceae) (Polish Ministry of Science and Higher Education grant no 3 P04C 073 24). Wykonawca – grant promotorski. 2003–2005

Red book of the threatened, rare, relic and endemic species of the Polish Carpathians – vascular plants (Polish Ministry of Science and Higher Education grant no 6 P04G 09 317, kierownik projektu  Halina Piękoś-Mirkowa, Kraków). Wykonawca; badania terenowe, analiza zasobów populacyjnych I zagrożenia wybranych gatunków wysokogórskich w Tatrach. 2001–2003


Wyprawy naukowe
i zbiory:

  Wyjazdy naukowo-eksploracyjne w góry Europy: Karpaty Zachodnie, Wschodnie i Południowe, Alpy, Pireneje, Góry Kantabryjskie, Cordillera Central (Sierra de Gredos, Sierra de Guadarrama), Masyw Centralny, Góry Skandynawskie (Jotunheimen, Trollheimen, Sarek, Padjelanta, region Utsjoki, Varanger), Islandia, Svalbard (Spitsbergen Zachodni), góry Półwyspu Bałkańskiego (Durmitor, Gorski Kotar, Komovi, Korab, Piryn, Riła, Rodopy, Stara Planina, Suva Planina, Szar-Planina, Velebit, góry Macedonii greckiej);  góry Ameryki Północnej: Rocky Mountains (USA: Beartooth-Absaroka, Glacier, Grand Teton, Yellowstone)
  Zbiory: głównie rośliny naczyniowe, również grzyby, porosty, śluzowce (wcielane do zielnika KRAM)

  Członkostwo i funkcje:

   Od 2015: członek Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN i Instytutu Dendrologii PAN

   2013–2015: czasowy redaktor (Guest Editor) Biological Journal of the Linnean Society (numer specjalny “Biogeography of the Carpathians”)

   Od 2014: członek zespołu redakcyjnego (Associate Editor) Plant Systematics and Evolution

   2013: redaktor prowadzący (Handling Editor) numeru specjalnego: Ronikier A., Ronikier M. 2013. (eds.) 2013. The First Interdisciplinary Symposium: Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context, 26–28 September, Kraków, Poland. Abstracts. Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica, suppl. 55(1), pp. 78.

   2013: przewodniczący naukowego i organizacyjnego komitetu konferencji – The First Interdisciplinary Symposium Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context, 26–28 September 2013, Kraków, Poland (http://bio.botany.pl/carpathians-biogeography/).

   Od 2012: redaktor tematyczny (Subject Editor) sekcji ‘Molecular phylogenetics and phylogeography’ w Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica

   Od 2011: kierownik Pracowni Analiz Molekularnych IB PAN

   Od 2011: członek zespołu redakcyjnego (Associate Editor) Folia Geobotanica

   Od 2006: członek International Biogeography Society

   Od 2005: członek redakcji kwartalnika Wiadomości Botaniczne

   Od 2004: współredaktor serii Biodiversity of the Tatra National Park

   Nagrody i odznaczenia:
   • Wyróżnienie przez Radę Naukową IB PAN za osiągnięcie habilitacyjne (2014)
   • Wyróżnienie przez Radę Naukową IB PAN za pracę doktorską (2005)
   • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców (2003) z przedłużeniem (2004).
    Adres:
   Praca: Pracownia Analiz Molekularnych,, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
   Tel./fax:
   Praca: (12)  424-18-01, fax: (12) 421-97-90,
   e-mail:
   e-mail: m.ronikier@botany.pl
   .
   Wykaz  ważniejszych publikacji:
   Publikacje recenzowane w czasopismach (JCR):

   Cieślak E., Cieślak J., Szeląg Z., Ronikier M. 2015. Genetic structure of Galium cracoviense (Rubiaceae): a naturally rare species with an extremely small distribution range. Conservation Genetics, in press.

   Slazak B., Sliwinska E., Saługa M., Ronikier M., Bujak J., Słomka A., Göransson U., Kuta E. 2015. Micropropagation of Viola uliginosa (Violaceae) for endangered species conservation and for somaclonal variation-enhanced cyclotide biosynthesis. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 120: 179–190.

   Ronikier M., Zalewska-Gałosz J. 2014. Independent evolutionary history between the Balkan ranges and more northerly mountains in Campanula alpina s.l. (Campanulaceae): genetic divergence and morphological segregation of taxa. Taxon 63: 116–131.

   Stachurska-Swakoń A., Cieślak E., Ronikier M. 2013. Phylogeography of a subalpine tall-herb Ranunculus platanifolius (Ranunculaceae) reveals two main genetic lineages in the European mountains. Botanical Journal of the Linnean Society 171: 413–428.

   Ronikier M., Schneeweiss G.M., Schönswetter P. 2012. The extreme disjunction between Beringia and Europe in Ranunculus glacialis s. l. (Ranunculaceae) does not coincide with the deepest genetic split – a story of the importance of temperate mountain ranges in arctic-alpine phylogeography. Molecular Ecology 21: 5561–5578.

   Zalewska-Gałosz J., Ronikier M. 2012. Molecular evidence for two rare Potamogeton natans hybrids with reassessment of Potamogeton hybrid diversity in Poland. Aquatic Botany 103: 15–22.

   Taberlet P., Zimmermann N.E., Englisch T., Tribsch A., Holderegger R., Alvarez N., Niklfeld H., Coldea G., Mirek Z., Moilanen A., Ahlmer W., Ajmone Marsan P., Bona E., Bovio M., Choler P., Cieślak E., Colli L., Cristea V., Dalmas J.P., Frajman B., Garraud L., Gaudeul M., Gielly L., Gutermann W., Jogan N., Kagalo A., Korbecka G., Küpfer P., Lequette B., Letz D.R., Manel S., Mansion G., Marhold K., Martini F., Negrini R., Niño F., Paun O, Pellecchia M., Perico G., Piękoś-Mirkowa H., Prosser F., Puşcaş M., Ronikier M., Scheuerer M., Schneeweiss G.M., Schönswetter P., Schratt-Ehrendorfer L., Schüpfer F., Selvaggi A., Steinmann K., Thiel-Egenter C., van Loo M., Winkler M., Wohlgemuth T., Wraber T., Gugerli F., IntraBioDiv Consortium. 2012. Genetic diversity in widespread species is not congruent with species richness in alpine plant communities. Ecology Letters 15: 1439–1448.

   Stachurska-Swakoń A., Cieślak E., Ronikier M. 2012. Phylogeography of subalpine tall-herb species in Central Europe: the case of Cicerbita alpina (L.) Wallr. Preslia 84: 121–140.

   Ronikier M., Ronikier A. 2011. Rhizomarasmius epidryas (Physalacriaceae): phylogenetic placement of an arctic-alpine fungus with obligate saprobic affinity to Dryas spp. Mycologia 103: 1124–1132.

   Stachurska-Swakoń A., Cieślak E., Ronikier M. 2011. Genetic variability of small isolated populations of Cicerbita alpina (L.) Wallr. (Asteraceae) in the Beskid Mały Mts. (southern Poland). Polish Journal of Ecology 59: 279–288.

   Zalewska-Gałosz J., Ronikier M. 2011. Potamogeton maëmetsiae – a new hybrid of linear-leaved pondweeds from central Europe. Preslia 83: 259–273.

   Ronikier M. 2011. Biogeography of high mountain plants in the Carpathians: an emerging phylogeographical perspective. Taxon 60: 373–389.

   Ronikier A., Ronikier M. 2010. Marasmius epidryas at the southern edge of its potential distribution range: discovery of populations in the western Balkan mountains. Sydowia 62: 295–304.

   Cieślak E., Kaźmierczakowa R., Ronikier M. 2010. Cochlearia polonica Fröhl. (Brassicaceae), a narrow endemic species of southern Poland: history of conservation efforts, overview of current population resources and genetic structure of populations. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79: 255–261.

   Zalewska-Gałosz J., Ronikier M. 2010. Are linear-leaved Potamogeton hybrids really so rare? Molecular evidence for multiple hybridizations between P. acutifolius and P. compressus in Central Europe. Nordic Journal of Botany 28: 257–261.

   Zalewska-Gałosz J., Ronikier M., Kaplan Z. 2010. Discovery of a new, recurrently formed Potamogeton hybrid in Europe and Africa: molecular evidence and morphological comparison of different clones. Taxon 59: 559–566.

   Zalewska-Gałosz J., Ronikier M., Kaplan Z. 2009. The first European record of Potamogeton ×subobtusus identified using ITS and cpDNA sequence data. Preslia 81: 281–292.

   Ronikier A., Ronikier M. 2009. How ‘alpine’ are nivicolous myxomycetes? A worldwide assessment of altitudinal distribution. Mycologia 101: 1–16.

   Thiel-Egenter C., Gugerli F., Alvarez N., Brodbeck S., Cieslak E., Colli L., Englisch T., Gaudeul M., Gielly L., Korbecka G., Negrini G., Paun O., Pellecchia M., Rioux D., Ronikier M., Schönswetter P., Schüpfer F., Taberlet P., Tribsch A., van Loo M., Winkler M., Holderegger R., IntraBioDiv Consortium 2009. Mountain plant genetic diversity: History and configuration of mountain system matters more than species traits. Global Ecology and Biogeography 18: 78–87.

   Ronikier M., Cieślak E., Korbecka G. 2008. High genetic differentiation in the alpine plant Campanula alpina Jacq. (Campanulaceae): evidence for glacial survival in several Carpathian regions and long isolation between the Carpathians and the Alps. Molecular Ecology 17:1763–1775.

   Ronikier M., Costa A., Fuertes Aguilar J., Nieto Feliner G., Küpfer P, Mirek Z. 2008. Phylogeography of Pulsatilla vernalis (L.) Mill. (Ranunculaceae): chloroplast DNA reveals two evolutionary lineages across Central Europe and Scandinavia. Journal of Biogeography 35: 1650–1664.

   Ronikier M., Szeląg Z. 2008. Differentiation among disjunct populations of agamospermous species of Hieracium sect. Cernua (Asteraceae) in Central European subalpine habitats. Botanical Journal of the Linnean Society 158: 93–105.

   Gugerli F., Englisch T., Niklfeld H., Tribsch A., Mirek Z., Ronikier M., Zimmermann N., Holderegger R., Taberlet P., IntraBioDiv Consortium 2008. Relationships among levels of biodiversity and the relevance of intraspecific diversity in conservation – a project synopsis. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 10: 259–281.

   Ronikier A., Ronikier M., Drozdowicz A. 2008. Diversity of nivicolous myxomycetes in the Gorce mountains – a low-elevation massif of the Western Carpathians. Mycotaxon 103: 337–352.

   Cieślak E., Korbecka G., Ronikier M. 2007. Genetic structure of the critically endangered Cochlearia polonica (Brassicaceae): efficiency of the last-chance transplantation. Botanical Journal of the Linnean Society 155: 527–532.

   Cieślak E., Ronikier M., Koch M.A. 2007. Western Ukrainian Cochlearia (Brassicaceae) – the identity of an isolated edge population. Taxon 56: 112-118.

   Mleczko P., Ronikier M. 2007. Features of ectomycorrhizae confirm molecular phylogenetics of Suillus rather than carpophore-based systematics – insights from studies on Suillus plorans, Suillus variegatus and related species. Nova Hedwigia 84(1–2): 1-20.

   Cieślak E., Paul W., Ronikier M. 2006. Low genetic diversity in the endangered population of Viola uliginosa in its locus classicus at Rząska near Cracow (Southern Poland) as revealed by AFLP markers. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 75(3): 245-251.

   Moreau P.-A., Mleczko P., Ronikier M., Ronikier A. 2006. Rediscovery of Alnicola cholea (Cortinariaceae): taxonomic revision and description of its mycorrhiza with Polygonum viviparum (Polygonaceae). Mycologia 98(3): 469-479.

   Lado C., Ronikier A., Ronikier M., Drozdowicz A. 2005. Nivicolous myxomycetes from Sierra de Gredos (Central Spain). Nova Hedwigia 81(3-4): 371–394.

   Ronikier M. 2002. The use of AFLP markers in conservation genetics – a case study on Pulsatilla vernalis in the Polish lowlands. Cellular & Molecular Biology Letters 7(2): 677–684.

   Ronikier M., Miśkiewicz A. 2002. Clitocybe dryadicola (Favre) Harm. – a new species for Poland and the Carpathians recorded in Tatra Mountains. Cryptogamie Mycologie 23(2): 163–166.

   Ronikier M., Miśkiewicz A., Mleczko P. 2002. Presence and distribution of Suillus plorans (Roll.) Sing. in the Polish Tatra Mts. (Western Carpathians). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71(3): 235–242.

   Turnau K., Ronikier M., Unrug J. 1999. Role of mycorrhizal links between plants in establishment of liverworths thalli in natural habitats. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 68(1): 63–68.

   Publikacje recenzowane w czasopismach (poza JCR):

   Grzyl A., Ronikier M. 2011. Pulsatilla vernalis (Ranunculaceae) in the Polish lowlands: current population resources of a strongly declining species. Polish Botanical Journal 56(2): 185–194.

   Ronikier M. 2010. Distribution of the arctic-alpine Ranunculus glacialis (Ranunculaceae) in the Carpathians with a new locality in the Făgăraş mountains (Romania). Polish Botanical Journal 55: 199–207.

   Ronikier A., Ronikier M. 2010. Biogeographical patterns of arctic-alpine fungi: distribution analysis of Marasmius epidryas, a typical circumpolar species of cold environments. North American Fungi 5: 23–50. doi: 10.2509/naf2010.005.0053.

   Ronikier M., Ronikier A. 2010. Report 158: Dryas octopetala L. (In: Vladimirov V., Dane F., Stevanović V., Tan K. (eds.), New floristic records in the Balkans: 14). Phytologia Balcanica 16: 435.

   Paul W., Cieślak E., Ronikier M. 2009. Viola uliginosa (Violaceae): the need for genetic diversity assessment of an endangered, limited-range species. In: Z. Mirek & A. Nikel (eds) 2009. Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow, pp. 405–407.

   Ronikier A., Ronikier M. 2007. New records of nivicolous myxomycetes from the South-Eastern European mountains. Mycologia Balcanica 4: 143–146.

   Ronikier M., Mleczko P. 2006. Observations on the mycorrhizal status of Polygonum viviparum L. in the Polish Tatra Mts. (Western Carpathians). Acta Mycologica 41(2): 209–222.

   Cieślak E., Ronikier M. 2006. Zastosowanie analiz DNA w ustaleniu dokładnego statusu endemicznego Cochlearia polonica i Cochlearia tatrae. Fragmenta Floristica et Geobotanica 13(2): 317–325.

   Ronikier M. 2004. Ranunculus glacialis L. in Rodnei Mountains – rediscovered after a century. Contribuţii Botanice 39: 5–6.

   Miśkiewicz A., Ronikier M. 2002. Jules Favre (1882–1959) – niezwykły uczony i pionier mikologii alpejskiej. Portret w 120 rocznicę urodzin. Fragmenta Floristica et Geobotanica 9: 359–368.

   Ronikier A., Ronikier M. 2002. Suillus plorans (Rolland) Kuntze. In: Wojewoda, W. (ed.), Atlas of the Geographical Distribution of Fungi in Poland. Fasc. 2. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 107–110.

   Mirek Z., Miśkiewicz A., Ronikier M., Wilk Ł. 2001. Nowe stanowisko Cypripedium calceolus (Orchidaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym. Fragmenta Floristica et Geobotanica 8: 278–281.

   Piątek M., Ronikier M., Miśkiewicz A. 2001. Nowe stanowisko oraz nowy żywiciel Melampsoridium hiratsukanum (Fungi, Uredinales) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica 8: 245–249.

    
   Opracowania monograficzne i rozdziały w książkach:

   Ronikier M. Głodek kutnerowaty – Draba tomentosa Clairv. In: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (eds.). Czerwona Księga Polski, 3rd edition, in prep.

   Ronikier M., Wróbel S. Naradka tępolistna – Androsace obtusifolia All. In: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (eds.). Czerwona Księga Polski, 3rd edition, in prep.

   Ronikier M., Grzyl A., Wójtowicz W. Sasanka wiosenna – Pulsatilla vernalis (L.) Mill. In: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (eds.). Czerwona Księga Polski, 3rd edition, in prep.

   Wróbel S., Delimat A., Ronikier M. Głodek mroźny – Draba dubia Suter. In: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (eds.). Czerwona Księga Polski, 3rd edition, in prep.

   Ronikier A., Ronikier M. 2008. Badania mikologiczne w trudnych warunkach terenowych. Uwagi o metodach dokumentacji i konserwacji materiału przeznaczonego do studiów taksonomicznych oraz analiz DNA. In: Mułenko W. (ed.), Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 99–105.

   Ronikier M. 2008. Naradka tępolistna – Androsace obtusifolia All. In: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (eds.), Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny Naczyniowe. Instytut Botaniki PAN, Kraków, s. 178–180.

   Ronikier M. 2008. Głodek kutnerowaty – Draba tomentosa Clairv. In: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (eds.), Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny Naczyniowe. Instytut Botaniki PAN, Kraków, s. 148–149.

   Mirek Z., Delimat A., Piękoś-Mirkowa H., Ronikier M. 2008. Ukwap karpacki – Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh. subsp. carpatica. In: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (eds.), Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny Naczyniowe. Instytut Botaniki PAN, Kraków, s. 148–149.

   Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Ronikier M. 2008. Sasanka wiosenna – Pulsatilla vernalis (L.) Mill. In: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (eds.), Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny Naczyniowe. Instytut Botaniki PAN, Kraków, s. 348–350.

   Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Delimat A., Ronikier M. 2008. Rogownica jednokwiatowa – Cerastium uniflorum Clairv. In: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (eds.), Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny Naczyniowe. Instytut Botaniki PAN, Kraków, s. 116–117.

   Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Delimat A., Ronikier M. 2008. Skalnica odgiętolistna – Saxifraga retusa. In: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (eds.), Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny Naczyniowe. Instytut Botaniki PAN, Kraków, s. 226–227.

   Szeląg Z., Ronikier M. 2008. Turzyca tęga – Carex bigelowii Torr. Ex Schwein. subsp. rigida W. Schulze-Motel. In: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (eds.), Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny Naczyniowe. Instytut Botaniki PAN, Kraków, s. 503–505.

   Wróbel S., Borucki T., Delimat A., Ronikier M. 2008. Głodek mroźny – Draba dubia Suter. In: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (eds.), Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny Naczyniowe. Instytut Botaniki PAN, Kraków, s. 142–143.

   Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., Paul W., Ronikier M., Bernacki L., Cieślak E., Głowacki Z., Leda M., Mitka J., Paśnik A., Rostański K., Szeląg Z., Wójcicki J. J., Zalewska-Gałosz J., Zieliński J., Żukowski W. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Biodiversity of Poland 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, ss. 442.

   Recenzje, notatki, sprawozdania itp.:

   Ronikier M. 2008. Nowe periodyki i serie: Plant Ecology & Diversity. Wiadomości Botaniczne 52(3–4): 155–156.

   Ronikier A., Ronikier M. 2008. Dwudzieste międzynarodowe warsztaty poświęcone badaniom śluzowców przyśnieżnych (Méribel, Alpy Sabaudzkie, Francja, 27 kwietnia – 1 maja 2008). Wiadomości Botaniczne 52(3–4): 128–130.

   Paul W., Ronikier M. 2005. Castroviejo S. et al. (eds.). Claves de Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. I. Pteridophyta, Gymnospermae, Angiospermae (Lauraceae–Euphorbiaceae). Wiadomości Botaniczne 49(1–2): 103–105.

   Ronikier M. 2003. Körner Ch. (1999): Alpine Plant Life. Functional plant ecology of high alpine ecosystems. Wiadomości Botaniczne 47(1–2): 103–105.

   Ronikier A., Ronikier M. 2003. Nowe periodyki i serie: Mycological Progress. Wiadomości Botaniczne 47(1–2): 101–102.

   Cieślak E., Ronikier M., Szczepaniak M. 2002. Zastosowanie markerów molekularnych w badaniach nad roślinami (Warszawa, 25–29 września 2002). Wiadomości Botaniczne 46(3–4): 77–79.

   Ronikier M., 2001. Fitogeografia historyczna i różnicowanie roślin górskich – spotkanie botaników w Zürichu (Szwajcaria). Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 96–99.

   Wybrane inne publikacje:

   Guedeney E.D., Echevarría E., Hernández J.H., Kiełkowska M., Kiełkowski J., Kurczab J., Kwiatkowski A., Lipiński M., Morawska-Nowak B., Ronikier M., Sas-Nowosielski K.,Schramm R.W. 2013. Wielka encyklopedia gór i alpinizmu. Tom 6, Ludzie gór. [red. J. i M. Kiełkowscy] Wyd. Stapis, Katowice, ss. 853.

   Kiełkowska M., Kiełkowski J., Lipiński M., Ronikier M., Sas-Nowosielski K., Schramm R.W. 2010. Wielka encyklopedia gór i alpinizmu. Tom 5, Góry Afryki, Antarktydy, Australii i Oceanii. [red. J. i M. Kiełkowscy] Wyd. Stapis, Katowice, ss. 420.

   Ronikier A., Ronikier M. 2010. Macedońskie ścieżki. Tatry 31: 82–85.

   Ronikier A., Ronikier M. 2008. Śluzowce. Mikrokosmos na skraju wiosennych śniegów. Tatry 24, 49–53.

   Ronikier A., Ronikier M. 2007. Grzyby wysokogórskie. Tatry 21: 48–52.

   Atanasow P., Kiełkowska M., Kiełkowski J., Kurczab J., Kwiatkowski A., Ronikier M., Sas-Nowosielski K.,Schramm R.W. 2007. Wielka encyklopedia gór i alpinizmu. Tom 3, Góry Europy. [red. J. i M. Kiełkowscy] Wyd. Stapis, Katowice, ss. 848.

   Atanasow P., Grodzicki J., Kardaś G., Kiełkowski J., Kiełkowska M., Kwiatkowski A., Kurczab J., Lipiński M., Sas-Nowosielski K., Ronikier M., Rożek M., Schramm R.W., Wajda W., Bolek W., Kozik A., Polonius A., Zemanek B., Zygmunt J. 2003. Wielka encyklopedia gór i alpinizmu. Tom 1 (ogólny). [red. J. i M. Kiełkowscy] Wyd. Stapis, Katowice, ss. 535.

   Ronikier M. 2005. U źródeł Padu – Monte Viso. n.p.m. 01/2005: 26–29.

   Ronikier M. 2002. Szwajcarski Park Narodowy. Wierchy 68: 161–180.

   Ronikier M. 2002. Nowy rejon górski na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wierchy 68: 156.

   Ronikier M. 2001. Park Narodowy Pirenejów. Wierchy 67: 95–122.

   Ronikier M., Stankowicz K. 2000. Mięguszowieckie Szczyty. Górska Gazeta Internetowa, www.gory.info

   Stankowicz K., Ronikier M. 2000. Gierlach (2654 m). Górska Gazeta Internetowa, www.gory.info

   Ronikier M. 2000. Pic du Midi d’Ossau – pirenejski Matterhorn. Góry 70: 28–34.

   Ronikier M. 2000. Piatra Craiului. Grań Królewskiej Skały. Watra 10: 177–191.

   Ronikier M. 1998. We włościach księcia Russella – Pic de Vignemale. Góry 54–55: 30–36.

   Ronikier M. 1998. W dolinie Oô. Góry 48: 10–14.

   Ronikier M., 1997. II Kongres Ekologii i Biogeografii Alpejskiej w LaThuile. Wierchy 63: 238.

   Ronikier M. 1997. Sto lat alpejskiego ogrodu botanicznego "Chanousia". Wierchy 63: 238 – 240.

   Ronikier M. 1996. Karpaty południowe – szkic topograficzno-turystyczny. Pamiętnik PTT 5: 61–94.

   Ronikier M. 1995. Pirenejskie lato. Pamiętnik PTT 4: 29–38.

   Wybrane doniesienia konferencyjne:

    Cieślak E., Schönswetter P.,  Ronikier M. 2013. Phylogenetic analysis confirms the status of Saxifraga wahlenbergii Ball (Saxifragaceae) as a distinct endemic of the Western Carpathians. Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica 55, suppl. 1: 40. [Conference abstract from “The First Interdisciplinary Symposium: Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context”, 26–28 September, Kraków, Poland.]

    Mleczko P., Ronikier A., Ronikier M. 2013. Communities of ectomycorrhizae of an arctic-alpine plant species, Dryas octopetala L. in alpine and lower relict populations. Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica 55, suppl. 1: 58. [Conference abstract from “The First Interdisciplinary Symposium: Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context”, 26–28 September, Kraków, Poland.]

    Mráz P., Barabas D., Lengyelová L., Turis P., Schmotzer A., Ronikier M. 2013. Patterns of vascular plant endemism in the Western Carpathians in relation to geography, environmental factors and taxon traits. Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica 55, suppl. 1: 29. [Conference abstract from “The First Interdisciplinary Symposium: Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context”, 26–28 September, Kraków, Poland.]

    Ronikier A., Ronikier M. 2013. Diversity and distribution of macrofungi (Basidiomycota, Agaricomycetes) in the isolated high-mountain habitats of the Carpathians on the background of their arctic-alpine ranges. Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica 55, suppl. 1: 31. [Conference abstract from “The First Interdisciplinary Symposium: Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context”, 26–28 September, Kraków, Poland.]

    Ronikier M., Alvarez N., Arrigo N., Intrabiodiv Consortium. 2013. High-mountain flora of the Carpathians: a multispecies comparative phylogeography. Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica 55, suppl. 1: 31. [Conference abstract from “The First Interdisciplinary Symposium: Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context”, 26–28 September, Kraków, Poland.]

    Stachurska-Swakoń A., Cieślak E., Ronikier M. 2013. The significance of the Carpathians for the genetic diversity of European subalpine tall-herb species. Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica 55, suppl. 1: 65. [Conference abstract from “The First Interdisciplinary Symposium: Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context”, 26–28 September, Kraków, Poland.]

    Suchan T., Ronikier M., Alvarez N. 2013. Identifying landscape factors influencing spatial genetic structure of a mountain plant – a comparative approach across four European mountain massifs. Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica 55, suppl. 1: 66. [Conference abstract from “The First Interdisciplinary Symposium: Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context”, 26–28 September, Kraków, Poland.]

    Ronikier M., Ronikier A., Alvarez N. 2012. The fate of ecological interactions in a changing climate: using next-generation sequencing technologies to unravel adaptive and historical processes in a community of interrelated arctic-alpine organisms: outline of the project. 9th  International Symposium on Arctic-Alpine Mycology, Kevo, Finland, 26.08-1.09.2012.

    Ronikier M., Cieślak E. 2012. Northern component to the southern richness: genetic diversity of the arctic-alpine Dryas octopetala at its Balkan range limits. In: I. Rešetnik, S. Bogdanović, A. Alegro (eds.). International Symposium on “Evolution of Balkan Biodiversity”, Zagreb, Croatia. Book of Abstracts: 34.

    Ronikier M., Schneeweiss G.M., Schönswetter P. 2012. Ancient regional lineages of Ranunculus glacialis in temperate mountains point at long-term historical persistence despite changing climate. In: A European Perspective on the Future of Biodiversity and Ecosystems. Final Conference of the Ecochange Project, Zürich, Switzerland, 21–22.03.2012. Abstracts (s.n.).

    Ronikier M. 2010. Wysokogórska flora Tatr w świetle analiz struktury genetycznej wybranych gatunków: historia i stopień odrębności na tle górskich wysp siedliskowych Europy Środkowej. In: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek, Zakopane, 14–16.10.2010. Streszczenia prac: 44.

    Ronikier M., Schönswetter P. 2010. Filogeografia Ranunculus glacialis L. – rekonstrukcja historii zasięgu arktyczno-alpejskiego gatunku. In: A. Szczepkowski, A. Obidziński (eds.). Planta in vivo, in vitro et in silico. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa 6–12.09. 2010. Streszczenia referatów i plakatów: 61.

    Ronikier M., Schönswetter P. 2010. Phylogeography of Ranunculus glacialis L. – a complex range history of an arctic-alpine species. In: Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society, Warsaw, Poland, 6–12.09.2010. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79, Suppl. 1: 53.

    Ronikier M. 2009. Genetic differentiation patterns of alpine plants in the disjunct habitats of Central Europe: an evolutionary split between Balkan and more northerly populations in Campanula alpina. In: Stevanović V. (ed.). 5th Balkan Botanical Congress. The 80th anniversary of the publication of Turrill’s “Plant life of the Balkan Peninsula”, Belgrade, Serbia, 07–11.09.2009. Book of abstracts: 38.

    Stachurska-Swakoń A., Cieślak E., Ronikier M. 2009. Phylogeography of Ranunculus platanifolius L., a subalpine tall herb species, in the Carpathians and Balkans. In: Stevanović V. (ed.). 5th Balkan Botanical Congress. The 80th anniversary of the publication of Turrill’s “Plant life of the Balkan Peninsula”, Belgrade, Serbia, 07–11.09.2009. Book of abstracts: 52.

    Stachurska-Swakoń A., Cieślak E., Ronikier M. 2009. Struktura genetyczna izolowanych populacji Cicerbita alpina (L.) Wallr. w Beskidzie Małym na tle zróżnicowania populacji ze zwartego zasięgu. In: Czarnecka B., Czarnecka J., Sugier P. (eds.) Interakcje międzygatunkowe na różnych poziomach organizacji: osobnik–populacja–biocenoza. Rośliny naczyniowe a „bracia mniejsi”. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Krasnobród, 22–25.06.2009. Streszczenia: 53.

    Ronikier M. & Intrabiodiv Consortium 2008. Phylogeographical structure of alpine plants in the Carpathians: a comparative study. In: Xth Symposium of the International Organization of Plant Biosystematists. 2–4 July 2008, Vysoké Tatry, Slovakia. Book of Abstracts: 4.

    Ronikier M. & Ronikier A. 2008. Towards the comparative phylogeography: a circumpolar genetic structure of Marasmius epidryas and Dryas octopetala. In: VIIIth International Symposium on Arctic-Alpine Mycology, 3–10 August 2008, Beartooth Plateau, Montana/Wyoming, USA.

    Ronikier M. 2007. Genetyczne relacje pomiędzy izolowanymi częściami zasięgu roślin wysokogórskich: filogeografia Campanula alpina Jacq. (Campanulaceae) w Karpatach i sąsiednich górach Europy Środkowej. In: 54. Zjazd PTB. Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów: 70.

    Mirek Z., Ronikier M. 2007. Relacje pomiędzy przestrzennymi wzorcami różnych poziomów bioróżnorodności. Badania na modelowym przykładzie wysokogórskiej flory Alp i Karpat (IntraBioDiv). In: 54. Zjazd PTB. Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów: 65.

    Ronikier A., Ronikier M., Knudsen H. 2007. Approaching biogeography of arctic-alpine fungi. In: Botanical Society of Scotland Symposium: History, Evolution & Future of Arctic & Alpine Flora. 25-27 June 2007, St Andrews, UK. Abstracts: 30.

    Ronikier M. & IntraBioDiv Consortium 2007. Phylogeography of alpine plants in the mountains of Central Europe: a preliminary view. In: Botanical Society of Scotland Symposium: History, Evolution & Future of Arctic & Alpine Flora. 25-27 June 2007, St Andrews, UK. Abstracts: 30.

    Ronikier M., Cieślak E., Korbecka G. 2006. High genetic differentiation in the alpine plant Campanula alpina Jacq. in the Carpathians, Eastern Alps and Balkans: phylogeographical case study in Central European mountains. In: Swiss Federal Research Institute WSL (eds.) Biodiversity Conservation – From Genes To Habitats. Conference 23-24 November 2006 in Davos, Switzerland. Abstracts: 37.

    Tribsch A., Ronikier M. & IntraBioDiv Consortium 2006. IntraBioDiv – genetic diversity and patterns of differentiation in alpine plants. In: Swiss Federal Research Institute WSL (eds.) Biodiversity Conservation – From Genes To Habitats. Conference 23-24 November 2006 in Davos, Switzerland. Abstracts: 26.

    Gugerli F., Englisch T., Niklfeld H., Tribsch A., Mirek Z., Ronikier M., Zimmermann N., Holderegger R., Taberlet P. 2006. IntraBioDiv – an empirical test of correlations among biodiversity. In: Swiss Federal Research Institute WSL (eds.) Biodiversity Conservation – From Genes To Habitats. Conference 23-24 November 2006 in Davos, Switzerland. Abstracts: 15.

    Cieślak E., Korbecka G., Ronikier M., Szczepaniak M. 2006. Szczegółowa analiza struktury genetycznej w reintrodukowanej populacji endemicznej Cochlearia polonica E. Fröhl. – implikacje dla ochrony gatunku. In: Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybow. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski, Kraków, 30-31 Maja 2006. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej: 56.

    Ronikier M., Fuertes Aguilar J., Costa A., Küpfer P., Nieto Feliner G. 2005. Phylogeography of Pulsatilla vernalis in Europe based on chloroplast DNA analysis. In: XVII International Botanical Congress, Austria, Vienna, 17-23 July 2005. Abstracts: 370.

    Cieślak E., Ronikier M., Szczepaniak M. 2005. Czy Cochlearia polonica (Brassicaceae) w Tatrach to metapopulacja? Badania struktury genetycznej rzadkiego endemicznego gatunku. In: III Ogólnopolska Konferencja, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, „Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych - Tatry 2005”, Zakopane, 13-15 października 2005. Streszczenia: strony nienumerowane.

    Cieślak E., Ronikier M., Szczepaniak M. 2004. Struktura genetyczna populacji endemicznych Cochlearia polonica i C. tatrae (Brassicaceae) oszacowana za pomocą markerów AFLP. In: E. Pawlaczyk, K. Zaborowska (red.). Konferencja poświęcona pamięci Profesora Jerzego Szweykowskiego “Zmienność i ewolucja.”, Poznań, 16-18 czerwca 2004. Program-Streszczenia-Indeks autorów: 88.

    Ronikier M. 2004. Filogeografia – miejsce i zadania we współczesnej geobotanice. In: E. Jędrzejczyk (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004. Streszczenia referatów i plakatów: 90.

    Ronikier A., Ronikier M. 2004. Badania mikologiczne w trudnych warunkach terenowych – metody efektywnej konserwacji materiału. In: W. Mułenko (red.). IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne „Grzyby w środowisku naturalnym, metody Badań terenowych”, Sandomierz 23-26 września 2004. Streszczenia: 32–33.

    Ronikier M. 2001. Molecular biogeography and genetic diversity of Pulsatilla vernalis (L.) Miller (Ranunculaceae) – a new project. W: Stehlik I., Tribsch A. & Schönswetter P., Erstes gemeinsames Meeting zur Phylogeographie von arktischen und alpinen Pflanzen in Zürich, 1–3 Juni 2001.Bauhinia 15: 83-84.

    Ronikier M. 2001. Mountain versus lowland populations of Pulsatilla vernalis (L.) Miller (Ranunculaceae) – an evolutionary perspective. 7th Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology, Bernried (Germany), 21-25 March 2001. Abstracts: 45.

    Zainteresowania pozanaukowe:
     • Krajobraz, topografia, przyroda, kultura obszarów górskich
     • Turystyka górska, wspinaczka, narciarstwo zjazdowe i turystyczne (Klub Wysokogórski Kraków – od 1994, Karta Taternika PZA od 1996; Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie – od 1995)
     • Fotografia - przyroda, krajobraz, architektura
     • Nauka języków obcych, lingwistyka, przekłady
     zamknij okienko !