ŚLĄZAK Błażej

Dr biologii
Dr: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński (2014)
Mgr: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Studia Matematyczno-Przyrodnicze (SMP) (2008)(aktualizacja danych: 03.2019)
Przebieg pracy
 • Marzec 2015 - obecnie - Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Łącznie 2 lata w ramach różnych wyjazdów w latach 2013 - obecnie - Division of Pharmacognosy, Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy, Uppsala University
 • Październik 2009 – grudzień 2014 - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
 • Czerwiec 2010 –wrzesień 2013 - Instytut Arcana, A Certara Company

Tematyka badawcza:

 • Ekologia chemiczna, biochemia roślin, farmakognozja - roślinne mechanizmy obrony, synteza metabolitów o funkcjach obronnych oraz rola, jaką pełnią w skomplikowanych relacjach między rośliną, organizmami patogennymi, roślinożercami i środowiskiem
 • Peptydy roślinne o funkcjach obronnych
 • Kultury in vitro roślin, różne techniki chromatograficzne, spektrometria masowa i transkryptomika
 • Zachowanie bioróżnorodności - ochrona gatunków ważnych ze względu na produkcję aktywnych biologicznie metabolitów

Stypendia, granty i staże naukowe
 • Regnells Foundation travel grant (Faculty of Pharmacy, Uppsala University)
 • Grant SONATA Narodowego Centrum Nauki (NCN) (nr.: 2017/26/D/NZ8/00658 - Kierownik)
 • Grant MINIATURA NCN (nr.: 2017/01/X/NZ8/00606 - Kierownik)
 • 6-miesięczne stypendium post-doc od Tryggers Foundation (Faculty of Pharmacy, Uppsala University)
 • Granty dla młodych naukowców Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Botaniki PAN (edycje w latach 2015 and 2017)
 • Ahlquist Foundation grants for research exchange (Faculty of Pharmacy, Uppsala University) krótkie pobyty w latach 2013-2019
 • Staż w programie Erazmus Praktyki na Uppsala University, Szwecja (Maj - Czerwiec 2013)
 • Granty statutowe na Wydziale Biologii I Nauk o Ziemi UJ
 • Stypendium doktoranckie na Wydziale Biologii I Nauk o Ziemi UJ (2009 - 2013)
 Adres:
Praca: Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax:
Praca: (12) 42-41-742, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
e-mail:b.slazak@botany.pl

Wykaz ważniejszych publikacji:

  • Artykuły naukowe w czasopismach recenzowanych:

  Slazak B, Kapusta M, Strömstedt AA, Słomka A, Krychowiak M, Shariatgorji M, Andrén PE, Bohdanowicz J, Kuta E, Göransson U. 2018. How Does the Sweet Violet (Viola odorata L.) Fight Pathogens and Pests – Cyclotides as a Comprehensive Plant Host Defense System. Front. Plant Sci. 9.

  Uddin SJ, Muhammad T, Shafiullah M, Slazak B, Rouf R, Göransson U. 2017. Single-step purification of cyclotides using affinity chromatography. Biopolymers 108:1–8.

  Slazak B, Kapusta M, Malik S, Bohdanowicz J, Kuta E, Malec P, Göransson U. 2016. Immunolocalization of cyclotides in plant cells, tissues and organ supports their role in host defense. Planta 244:1029–1040

  Göransson U, Malik S, Slazak B: Cyclotides in the Violaceae. Advances in Botanical Research 2015; 76: 15-49. DOI:10.1016/bs.abr.2015.09.001

  Slazak B, Jacobsson E, Kuta E, Göransson U: Exogenous plant hormones and cyclotide expression in Viola uliginosa (Violaceae). Phytochemistry 2015; 117:527-536. DOI:10.1016/j.phytochem.2015.07.016

  Slazak B, Sliwinska E, Saluga M, Ronikier M, Bujak J, Slomka A, Goransson U, Kuta E: Micropropagation of Viola uliginosa (Violaceae) for endangered species conservation and for somaclonal variation-enhanced cyclotide biosynthesis. Plant Cell Tissue and Organ Culture 2015; 120(1): 179-190. DOI:10.1007/s11240-014-0592-3

  • Wystąpienia konferencyjne:

  Jacobsson E, Slazak B, Kuta E, Göransson U: Cyclotide mining in callus tissue culture and wild type transcriptomes of Viola uliginosa. 24th American Peptide Symposium June 20-25, Orlando, USA; 06/2015

  Ślązak B, Kapusta M, Malik S, Bohdanowicz J, Kuta E, Malec P, Göransson U: Immunolocalization of cyclotides in plant cell, tissue and organs supports their role in plant defense. Nordic Natural Products Conference June 14-16, 2015,, Visby, Sweden; 06/2015

  Żabicki P, Ślązak B, Tuleja M, Malec P, Kuta E: Histology, H istoc H emistry and sem are useful tools to study regeneration processes in plant tissue culture. Modern Phytomorphology; 01/2013

  Walczak J, Lipińska M, Jarosz J, Moczyński W, Ślązak B, Laczewski T: PSY2. Clinical Effectiveness Analysis of Deferasirox for the Treatment of Iron Overload Due to Frequent Blood Transfusions. Value in Health; 11/2013

  Shergill S, Miasek B, Borowiack M, Czarny-Ozga I, Moczynski W, Stelmachowski J, Slazak B, Wachal M: DGI-075 Use of Botulinum Toxin Type A in Poland: Systematic Review and Questionnaire Survey. European Journal of Hospital Pharmacy: Science and Practice; 03/2013

  Ślązak B, Bujak J, Göransson U, Kuta E: Micropropagation protocol of Viola uliginosa, species threatened with extinction and cyclotide content in plants from natural sites and in material from in vitro culture. The 10th International Ph.D. Student Conference on Experimental Plant Biology,  3rd - 5th September 2012, Brno, Czech Republic

  zamknij okienko !