Lucyna ŚLIWA

biolog – lichenolog

profesor, 2014

dr hab., Instytut Botaniki PAN, Kraków, 2008

dr, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1996

mgr, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1987


(aktualizacja danych: grudzień 2018)


Przebieg pracy:

 • Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN  w Krakowie: 2003-2008 adiunkt, 2008-2010 docent; 2010-2014 prof. nadzwyczajny; od 1 kwietnia 2014 r. prof. zwyczajny
 • University of Minnesota, Plant Biology Department, St. Paul, USA: 1991-1992 stypendysta; 2001-2002 postdoc
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Botaniki, Kraków: 1986-1988 pracownik inżynieryjno-techniczny, 1988-1992 studia doktoranckie, 1992-2001 asystent, 2001-2003 adiunkt
 Adres:

  Zakład Lichenologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków.

tel./fax:   tel.: (+48 12) 424-18-19end_of_the_skype_highlighting, fax: (+48 12) 421-97-90
e-mail:   l.sliwa@botany.pl

Tematyka badawcza:

 Lichenologia: taksonomia i biogeografia porostów w szczególności rodzaju Lecanora; porosty Ameryki Północnej; przemiany antropogenicze lichenobioty

Projekty badawcze:

 • Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN). Grant POPC.02.03.01-00-0029/17; 2018-2021 (kierownik merytoryczny).
 • Delimitacja i filogeneza neotropikalnych gatunków Lecanora s.l. (lichenizujące Ascomycota, Lecanoromycetes) z Boliwii na podstawie różnych markerów molekularnych i cech fenotypowych. Grant NCN 2016/21/ B/NZ8/02463; 2017-2020 (kierownik projektu).
 • Lecanomics – new ways of species detection and recognition in a ubiquitous group of lichens. Grant Deutche Forschungsgemeinschaft DFG-350500653; 2017-2022 (wykonawca).
 • Taksonomiczne zróżnicowanie porostów z rodzaju Caloplaca w Boliwii. Grant NCN 2011-2014 (wykonawca).
 • Zróżnicowanie biologiczne tropikalnej Ameryki Południowej na przykładzie porostów Boliwii. Grant NCBiR, Program LIDER 2010-2013 (wykonawca).
 • Porosty słodkowodne w Polsce: różnorodność, ekologia i znaczenie bioindykacyjne Grant NCN N N304 170539; 2009-2013 (wykonawca).
 • Wzorce molekularne w obrębie grupy Lecanora dispersa w Polsce na tle zmienności morfologiczno-anatomicznej i chemotaksonomicznej poszczególnych gatunków. Grant MNiSW 2007-2009 (kierownik projektu).
 • Taksonomiczne zróżnicowanie grupy Lecanora dispersa w Ameryce Północnej. Grant KBN 2 P04G 087 26; 2004-2006 (kierownik projektu).
 • Landscape Development, Biodiversity and co-operative Livestock Systems in Europe. EU-Project LACOPE EVK2-2001-00259, koordynator na Polskę - Prof. Z. Mirek; 2002-2006.
 • Taksonomia grupy Lecanora dispersa w Polsce
 • Lecanora dispersa group in the Greater Sonoran Desert region
 • Revision of the Lecanora dispersa group in North and Central America. Projekt finansowany przez laboratorium Prof. C. Wetmore oraz Plant Biology Department of University of Minnesota; 2001-2002 (kierownik projektu).
 • Lichens of the Ottawa National Forest Region, Michigen. Projekt finansowany przez Ottawa National Forest Service, koordynator - Prof. C. Wetmore; 2001-2002.
 • Taksonomia i ekologia rodzaju Lecanora w Antarktyce. Grant KBN 6 P04C 083 18; 2000-2002 (kierownik projektu).
 • Porosty Pogórza Wiśnickiego i Pogórza Wielickiego
 • Taksonomiczne opracowanie epifitycznych gatunków grupy Lecanora varia. Grant wewnętrzny Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1995.
 • Lecanora varia group in North America
 • Porosty obszarów objętych ochroną prawną w południowej Polsce
 • Antropogeniczne przemiany lichenoflory Beskidu Sądeckiego. Praca doktorska; 1989-1996.
 • Porosty na obszarach zurbanizowanych

Nagrody i wyróżnienia:

  1991 - stypendium naukowe Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku

  1998 - nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za prace doktorską

  2015 - Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki (odznaczenie państwowe)

Stypendia i staże naukowe:

 • 2009 szkolenie z zakresu technik molekularnych, Uniwersytet Duke, Durham, Północna Karolina, USA
 • 2001-2002 postdoc na Uniwersytecie w Minnesocie, St. Paul, USA
 • 1991-1992 stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w celu podjęcia badań nad wykorzystaniem porostów jako wskaźników czystości powietrza oraz nad taksonomią rodzaju Lecanora, pod kierunkiem Prof. C. Wetmore na Uniwersytecie w Minnesocie, St. Paul, USA

Wyprawy naukowe:

 • Point Reyes National Park, Kalifornia, USA, lipiec 2008
 • Tatry Słowackie, wrzesień 2005
 • Podole, Ukraina, czerwiec 2003
 • Northern Highland State Forest, Wisconsin and Superior National Forest, Minnesota, USA, kwiecień-maj 2002
 • Hercules Glades Wilderness of Mark Twain National Forest, Missouri and Voyageurs National Park, Minnesota, USA, sierpień 1991

Członkostwo i funkcje:

 • American Bryological and Lichenological Society
 • International Association for Lichenology
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne, Sekcja Lichenologiczna

Publikacje:

 

 • Śliwa L., Matura N. 2018. Cladonia strepsilis i inne interesujące gatunki tego rodzaju porostów w Polskich Karpatach. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 25(2): xx–xx.
 • Fałtynowicz W., Śliwa L. 2017. The Polish lichenological bibliography for 1982–2016. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 317.
 • Krzewicka B., Smykla J., Galas J., Śliwa L. 2017. Freshwater lichens and habitat zonation of mountain streams. Limnologica 63: 1–10.
 • Śliwa L. 2017. New combinations for Myriolecis zosterae (ascomycota, lichenized fungi) varieties and a new record of the species for Poland. Polish Bot. J. 62(1): 37–39.
 • Wieczorek A., Łysko A., Popiela A., Śliwa L. 2017. Additions to the flora of lichenized and lichenicolous fungi of Bornholm (Denmark). Herzogia 30(1): 304–308.
 • Bielczyk U., Czarnota P., Kukwa M., Śliwa L., Kościelniak R., Betleja L., Kozik R., Krzewicka B., Hachułka M., Adamska E., Węgrzyn M., Bielec D., Flakus A., Guzow-Krzemińska B., Kolanko K., Kozik J., Leśniański G., Lisowska M., Oset M., Osyczka P., Pietrzykowska-Urban K., Sadowska-Deś A., Słaby A., Studzińska-Sroka E., Wilk K., Zaniewski P. T., Zarabska-Bożejewicz D. 2016. Lichens and lichenicolous fungi of Magurski National Park (Poland, Western Carpathians). Polish Bot. J.  61(1): 127–160.
 • Zhao X., Leavitt S.D., Zhao Z.T., Zhang L.L., Arup U., Grube M., Pérez-Ortega S., Printzen C., Śliwa L., Kraichak E., Divakar P.K., Crespo A., Lumbsch H.T. 2016. Towards a revised generic classification of lecanoroid lichens (Lecanoraceae, Ascomycota) based on molecular, morphological and chemical evidence. Fungal Diversity 78: 293–304.
 • Śliwa L. 2015. von Brackel W. 2014. Kommentierter Katalog der flechtenbewohnenden Pilze Bayerns. Polish Bot. J. 60(2): 307.
 • Ertz D., Aptroot A., Van de Vijver B., Śliwa L., Moermans C., Øvstedal D. 2014. Lichens from the Utsteinen Nunatak (Sør Rondane Mountains, Antarctica), with the description of one new species and the establishment of permanent plots. Phytotaxa 186(2): 99-114.
 • Śliwa L., Rodriguez Flakus P., Wilk K., Flakus A. 2014. New records of Lecanora for Bolivia. II. Polish Bot. J. 59(1): 97-103.
 • Bielczyk U., Śliwa L. 2013. Pracownia Lichenologii. s. 177-206. [W: B. Godzik, K. Wołowski (red.), Historia badań i rozwoju Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (1953–2012). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Bielczyk U., Śliwa L. 2013. Nowe taksony, kombinacje i nazwy dla porostów zaproponowane w Pracowni Lichenologii w latach 1953–2012. s. 380-387. [W: B. Godzik, K. Wołowski (red.), Historia badań i rozwoju Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (1953–2012). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Muchnik E., Śliwa L. 2013. New and noteworthy lichen records from Central European Russia. Herzogia 26(1): 117-121.
 • Kukwa M., Kowalewska A., Śliwa L., Czarnota P., Czyżewska K., Flakus A., Kubiak D., Wilk K., Dimos-Zych M., Kolanko K., Szymczyk R., Lipnicki L., Adamska E., Bielec D., Guzow-Krzemińska B., Gruszka W., Hachułka M., Jabłońska A., Oset M., †Kiszka J., Kozik J., Leśniański G., Lazarus M. 2012. Porosty i grzyby naporostowe Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie, N Polska). Acta Botanica Cassubica 11: 75-103.
 • Flakus A., Śliwa L. 2012. Additional information on the recently described species, Lecanora printzenii. Lichenologist 44(4): 561–562.
 • Lewis C., Śliwa L. 2012.  Lecanora carlottiana, a new saxicolous species from the Great Lakes Region of North America. Bryologist 115(3): 375–381.
 • Śliwa L., Kukwa M. 2012. New distribution data for sterile crustose lichens in the Polish Tatra Mts. Polish Bot. J. 57(1): 259–278.
 • Śliwa L., Krzewicka B. 2012. Challenges of saxicolous lichens conservation – a case study of the Carpathians foothills. [W]: L. Lipnicki (ed.) Lichen protection – Lichen protected species. Gorzów Wlkp.-Lubsko, s. 107–117.
 • Śliwa L., Krzewicka B. 2012. New records of pyrenocarpous crustose lichens in the Polish Tatra Mts and surroundings. Polish Bot. J. 57(2): 463-471.
 • Śliwa L., Wilk K., Rodriguez Flakus P.,  Flakus A. 2012. New records of Lecanora for Bolivia. Mycotaxon 121: 385–392.
 • Śliwa L., Miądlikowska J., Redelings B. D., Molnar K., Lutzoni F. 2012. Are widespread morphospecies from the Lecanora dispersa group (lichen-forming Ascomycota) monophyletic? Bryologist 115(2): 265–277.
 • Turnau K., Zook D., Mleczko P., Piątek M., Śliwa L., Zubek Sz. (red.). 2012. 7th International Symbiosis Society Congress “The earth’s vast symbiosphere”, July 22–28, 2012 Kraków, Poland. Book of Abstracts. p. 1–367.
 • Wilk K., Śliwa L. 2012. Note on Caloplaca soralifera (Teloschistaceae, lichenized Asomycota), a lichen species new to Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 81(1): 61–63.
 • de La Rosa I.N., Messuti M.I., Śliwa L. 2012. The Lecanora dispersa group (Lecanoraceae) in Argentina. Lichenologist 44(1): 101–114.
 • Muchnik E., Śliwa L. 2011. New records of Lecanora percrenata, with notes on other members of L. dispersa group in Ryazan region (Russia). Polish Bot. J. 56(1): 89–93.
 • Śliwa L., Flakus. A. 2011. Lecanora microloba, a new saxicolous species from Poland. Lichenologist. 43(1): 1–6.
 • Smykla J., Krzewicka B., Wilk K.,  Emslie S.D., Śliwa L. 2011. Additions to the lichen flora of Victoria Land, Antarctica. Pol. Polar Res. 32(2): 123–138.
 • Śliwa L. 2010. Contribution to the lichen biota of the Pogórze Wiśnickie foothils (Carpathians). Acta Mycol. 45(2): 219–230.
 • Śliwa L. 2009. First records of Lecanora semipallida (lichenized fungi) from Romania. Acta Mycol. 44(2): 173–178.
 • Śliwa L. 2009. Lecanora semipallida (lichenized Ascomycota) in Poland. Polish Bot. J. 54(1): 31–36.
 • Śliwa L., Kukwa M. 2008. Calicium pinastri (lichenized Ascomycota), lichen species new to Poland. Polish Bot. J. 53(2): 189-191.
 • Śliwa L., Wilk K. 2008. Is a remarkable species – Caloplaca flavescens (lichenized fungi) – new to the Polish lichen biota? Acta Mycol. 43(2): 207-213.
 • Śliwa L. 2007. A revision of the Lecanora dispersa complex in North America. Polish Bot. J. 52(1): 1-70.
 • Śliwa L. 2007. Lecanora semipallida, the correct name for L. xanthostoma, and a reappraisal of L. flotoviana (Lecanoraceae, Ascomycota). Polish Bot. J. 52(1): 71-79.
 • Palka K., Śliwa L. 2006. Lichens of Oran Dosh protected area in the Lake Khubsugul National Park (Mongolia). Part 1: corticolous and lignicolous species. Nova Hedvigia 82(1-2): 51-68.
 • Śliwa L. 2006. Additions to the lichen flora of the Tatry National Park and its surroundings (Polish Carpathians). In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. (eds.), Central European lichens - diversity and threat, p. 305-314. Mycotaxon Ltd., Ithaca.
 • Śliwa L. 2006. Lichenologiczne badania na polanach w Tatrzańskim Parku Narodowym - metodyka i wyniki wstępne. W: Z. Mirek, B. Godzik (red.). Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, t. II. Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział w Krakowie. Kraków - Zakopane. s. 35-38.
 • Śliwa L. 2006. The typification of Lecanora dispersa and L. albescens. Mycotaxon (97): 291-297.
 • Śliwa L. & Hawksworth D. L. 2006. Proposal to conserve the name Lichen hagenii (Lecanora hagenii) with a conserved type (lichenized Ascomycota). Taxon 55(4): 1038-1039.
 • Bielczyk U., Bylińska E., Czarnota P., Czyżewska K., Guzow-Krzemińska B., Hachułka M., Kiszka J., Kowalewska A., Krzewicka B., Kukwa M., Leśniański G., Śliwa L., Zalewska A. 2005. Contribution to the knowledge of lichens and lichenicolous fungi of Western Ukraine. Polish Bot. J. 50(1): 39-64.
 • Kukwa M., Śliwa L. 2005. The genus Lepraria (lichenized Ascomycota) in the Beskid Sądecki Mts (West Carpathians, S Poland). Polish Bot. J. 50(2): 163-184.
 • Śliwa L. 2005. Various land-use types and lichen diversity in the Polish Tatry Mts. In: Konferencia „Diverzita lišajníkov - poznanie, zmeny a trendy vývoja“. Abstrakty. Bratislava, 10.3.2005. Botanický ústav SAV. p. 18.
 • Palka K., Śliwa L. 2004. Lichen species new to Mongolia. Polish Bot. J. 49(1): 35-43.
 • Ryan B. D., Lumbsch H. T., Messuti M. I., Printzen C., Śliwa L. & Nash III T. H. 2004. Lecanora Ach. In: T. H. Nash III, B. D. Ryan, P. Diederich, C. Gries & F. Bungartz (eds), Lichen flora of the Greater Sonoran Desert region. 2. Arizona State University, Tempe, Arizona, pp. 176-286.
 • Śliwa L. 2004. Lecanora pruinosa Chaub. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński, W. Fałtynowicz (eds), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 4: 35-39.
 • Śliwa L. 2004. Lecanora reuteri Schaer. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński, W. Fałtynowicz (eds), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 4: 41-44.
 • Śliwa L., Krzewicka B. 2004. Porosty rezerwatu Bukowiec (Pogórze Wiśnickie). Fragm. Flor. Geobot. 11: 171-175.
 • Śliwa L., Krzewicka B. 2002. Umbilicaria hirsuta (Sw.) Ach. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński, W. Fałtynowicz (eds), Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 3: 95-100.
 • Śliwa L., Olech M. 2002. Notes on species of Lecanora (lichenized Ascomycotina) from the Antarctica. Polish Polar Research 23(2): 117-133.
 • Bielczyk U., Śliwa L. 2001. IV Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Lichenologicznego "Lichenologia u progu nowego tysiąclecia" (Barcelona, Hiszpania 3-8 wrzesień 2000). Wiad. Bot. 45(1/2): 78-80.
 • Śliwa L., Krzewicka B., Sosin A., Stolarczyk P. 2001. Porosty (Lichenes) chronionych skałek piaskowcowych na Pogórzu Wiśnickim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 57 (3): 32-42.
 • Krzewicka B., Śliwa L. 2000. Porosty rezerwatu "Prządki" koło Krosna (Pogórze Dynowskie). Ochrona Przyrody 57: 53-60.
 • Olech M., Śliwa L. 2000. The Lecanora (Lichenes) taxa in the Antarctic terrestrial ecosystems. Polish Polar Studies. 27th International Polar Symposium. Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Klub Polarny PTG, Komitet Badań Polarnych PAN, Geofizyka. s. 93-97.
 • Śliwa L. 2000. Lichenoindykacja zmian środowiska naturalnego Beskidu Sądeckiego. Ochrona Przyrody 57: 41-51.
 • Śliwa L. 2000. Porosty. W: J. Staszkiewicz (red.). Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Stary Sącz, Popradzki Park Krajobrazowy. s. 205-216.
 • Śliwa L., Wetmore C. M. 2000. Notes on the Lecanora varia group in North America. The Bryologist 103 (3): 475-492.
 • Śliwa L. 1998. Antropogeniczne przemiany lichenoflory Beskidu Sądeckiego. Prace Botaniczne 31: 1-158.
 • Śliwa L. 1998. Czerwona lista porostów zagrożonych Beskidu Sądeckiego. W: K. Czyżewska (ed.). Różnorodność biologiczna porostów. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. s. 45-55.
 • Śliwa L. 1996. Note on Mycoblastus fucatus [=Mycoblastus sterilis] (Lichenes, Mycoblastaceae) from Poland. Fragm. Flor. Geobot. 41 (1): 491-492.
 • Śliwa L., Tonsberg T. 1995. The first record of Fuscidea pusilla (Lichenes, Fuscideaceae) for Poland. Fragm. Flor. Geobot. 40 (2): 781-784.
 • Czwórnóg A., Śliwa L. 1995. Flora porostów rezerwatu "Skamieniałe Miasto" koło Ciężkowic (Pogórze Karpackie). Ochrona Przyrody 52: 185-193.
 • Pustelniak L. 1991. Epiphytic lichens of the city Rzeszów (south-eastern Poland). Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Prace Bot. 22: 171-191.
 • Pustelniak L. 1991. Application of the transplantation method in studies on the influence of the urban environment upon the vitality of Hypogymnia physodes (L.) Nyl. thalli. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Prace Bot. 22: 193-201.


Abstrakty konferencyjne

 • Śliwa. L., Miądlikowska J., Flakus A., Rodriguez-Flakus P., Cieślak E., Lutzoni F. 2017. “Species delimitation and phylogeny of neotropical Lecanora s.l. (lichen-forming Ascomycota, Lecanoromycetes) from Bolivia based on multilocus and phenotypic data” – a newly launched NSC project (2017–2020). W: Kukwa M., XX Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists, Gdańsk, September 25–29th, 2017. Book of Abstracts: 21. (ISBN 978-83-7531-163-1)
 • Śliwa L. 2016. Myriolecis Clements – nowy rodzaj w biocie porostów Polski. W: Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin 27 czerwca–3 lipca 2016: 206.
 • Wilk K., Gaya E., Śliwa L. 2016. Morphological and molecular studies on the genus Caloplaca s. lat. (lichenized Ascomycota, Teloschistaceae) from Bolivia. W: The 8th IAL Symposium, Lichens in Deep Time, August 1–5, 2016, Helsinki, Finland. IAL8 Abstracts: 209.
 • Wilk K., Gaya E., Śliwa L. 2014. Taksonomiczne zróżnicowanie porostów z rodzaju Caloplaca w Boliwii. Taxonomic diversity of lichens of the genus Caloplaca in Bolivia. [W: P. Czarnota (red.). XXVIII Zjazd Lichenologów Polskich, Praktyczne i poznawcze wyzwania współczesnej lichenologii. Streszczenia referatów i posterów. Ochotnica Dolna – Gorce, 7–11.09.2014]. Ochrona Beskidów Zachodnich 5: 106-107.
 • Śliwa L. 2013. Species richness of lichens in relation to land use intensity – the Polish Tatra Mts case study. [W: The First Interdisciplinary Symposium “Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context”. Kraków, Poland, 26-28.09.2013]. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 55, suppl. 1: 67.
 • Śliwa L.,Krzewicka B. 2012. Problemy ochrony porostów naskalnych, na przykładzie Pogórza Karpackiego. s. 115–116. [W]: L. Lipnicki (ed.) Ochrona porostów – porosty chronione. Materiały Konferencyjne, 11–14 września 2012. Sonar Literacki, Gorzów Wlkp.
 • Śliwa L., Wilk K., Rodriguez Saavedra P.,  Flakus A. 2012. First steps to reveal the diversity of Lecanora in Bolivia. [W: Lichens: from genome to ecosystems in changing world. The 7th IAL Symposium, 9–13 January 2012, Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand. Abstracts: p. 82.
 • Śliwa L., Miądlikowska  J., Lutzoni F. 2010. Molecular phylogeny of the putative members of the Lecanora dispersa group (lichenized ascomycetes). [W: W. Kruk, K. Marciszewska, A. Szczepkowski (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society, Warsaw, Poland, 6-12.09.2010]. Acta Soc. Bot. Pol. 79, Suppl.1: 68-69.
 • Śliwa L., Miądlikowska J., Lutzoni F. 2010. Filogeneza molekularna przedstawicieli grupy Lecanora dispersa (grzyby zlichenizowane). [W: A. Szczepkowski, A. Obidziński (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12.09.2010]. Streszczenia referatów i plakatów: 89.
 • Flakus A., Kukwa M., Rodriguez Flakus P., Etayo J., Knudsen K., Farkas E., Oset M., Jabłońska J., Krzewicka B., Wilk K., Śliwa L. 2010. Diversity of lichenized and lichenicolous fungi of South America – a case study of Bolivia. [W: K. Turnau, D. Zook, P. Mleczko, M. Piątek, L. Śliwa, Sz. Zubek (red.). 7th International Symbiosis Society Congress “The earth’s vast symbiosphere”, July 22–28, 2012 Kraków, Poland. Book of Abstracts]. p. 234.
 • Flakus A., Jabłońska A., Kukwa M., Oset M., Rodriguez R., Śliwa L. 2010. The biological diversity of tropical South America: Bolivian lichens – a case study. [W: W. Kruk, K. Marciszewska, A. Szczepkowski (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society, Warsaw, Poland, 6-12.09.2010]. Acta Soc. Bot. Pol. 79, Suppl.1: 66.
 • Flakus A., Jabłońska A., Kukwa M., Oset M., Rodriguez R., Śliwa L. 2010. Zróżnicowanie biologiczne tropikalnej Ameryki Południowej na przykładzie porostów Boliwii. [W: A. Szczepkowski, A. Obidziński (red.). Planta in vivo, in vitro et in silico. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6-12.09.2010]. Streszczenia referatów i plakatów: 86.
 • Śliwa L. 2008. Diversity of the Lecanora dispersa group in North America. [W: The 6th IAL Symposium and Annual ABLS Meeting. Asilomar, Kalifornia, USA, 13–19.07.2008]. Abstracts: 65.

Udział w konferencjach naukowych:

 • Sympozja, Spotkania i Zjazdy Lichenologów Polskich: Bolestraszyce – 1993; XII, Załęcze – 1997; XIV, Janów Lubelski – 1999; XV, Bogumiłów – 2000; XVIII, Kraków–Podle (Ukraina) – 2003; XXI, Białystok – 2005; XXII, Schodno –  2006; XXII, Karpacz – 2008; XXIV Krempna – 2009; XXV, Lidzbark Warmiński – 2011; XXVI, Brody – 2012
 • Zjazdy Polskiego Towarzystwa Botanicznego: 50, Kraków – 1995; 51, Gdańsk – 1998; 52, Poznań – 2001; 53, Toruń – 2004; 55, Warszawa – 2010
 • Symposia of International Association for Lichenology: IV, Barcelona (Hiszpania) – 2000; V, Tartu (Estonia) – 2004; VI, Asilomar (Kalifornia, USA) – 2008; VII, Bangkok (Tajlandia) – 2012
 • 7th International Symbiosis Society Congress, Kraków 2012
 • 9th International Mycological Congress, Edinburgh (UK) 2010
 • 11th Tuckerman Workshop, Wisconsin, Madison (USA) – 2002
 • VIII SCAR International Biology Symposium, Amsterdam (Holandia) – 2001
 • Międzynarodowa Konferencja „Ochrona Porostów w Polsce i w Europie", Kęszyca Leśna - 2018
 • Międzynarodowa Konferencja „Lichens protected – Protected lichen species”, Brody - 2012
 • Międzynarodowa Konferencja „Porosty Karpat”, Kraków – 2007
 • Międzynarodowa Konferencja „Diverzita lišajníkov - poznanie, zmeny a trendy vývoja“, Bratysława – 2005
 • 27 Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Toruń – 2000
 • Konferencje ogólnopolskie: „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”, Zakopane – 2005; „Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów”, Kraków – 2006; „Polskie badania środowiska przyrodniczego-kulturowego w Ameryce Łacińskiej”, Kraków – 2006
 • Seminaria: „Interakcje pomiędzy grzybami, roślinami i owadami”. Białowieża – 2003;„Pandora’s Mycological Box: molecular sequences vs. morphology in understanding fungal relationships and biodiversity”, Kraków – 2006; „Lichens, agents of monumental destruction”, Kraków – 2006; „Progress and challenges with circumscribing species in lichen-forming fungi”, Kraków – 2010