SZAREK-ŁUKASZEWSKA Grażyna

dr hab., prof. PAN
ekolog - ekologia roślin, ekologia ekosystemów, ekotoksykologia
studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
1984 – magister, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Universytet Jagielloński
1998 – doktor nauk przyrodniczych, IB PAN
2010 – doktor habilitowany nauk biologicznych, IB PAN(aktualizacja danych: 04 2016)

Przebieg pracy:

od 1986 pracownik Zakładu Ekologii IB PAN

Zainteresowania badawcze:

 • Bioindykacja zanieczyszczeń powietrza
 • Obieg pierwiastków w lasach
 • Wpływ metali ciężkich na rośliny
 • Metody ekologiczne w rekultywacji terenów pogórniczych

Stypendia i staże naukowe:
 • Department of Plant Ecology, Lund University, Lund Szwecja, 1990, 1 miesiąc.
 • Department of Chemistry, University of Oslo, Oslo, Norwegia, 1993, 1994, 1 miesiąc.

Wyprawy naukowe, zbiory:
 • Polska Stacja Polarna im. H.Arctowskiego, wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe, 1987/1988, 3 miesiące.
 • Zakład Ekologii Koreańskiej Akademii Nauk, Pjongjang, Korea Północna, 1989, 6 tygodni.

Udział w projektach i programach
 • „Zmienność stechiometrii pierwiastków w mchu Pleurozium schreberi w dużej skali przestrzennej (Polska) w warunkach zróżnicowanej antropopresji”; grant MNiSW (N 304 356 138); 2010-2013; IB PAN; wykonawca
 • „Roślinność gleb galmanowych i jej znaczenie dla zachowania różnorodności biotycznej i krajobrazowej terenów pogórniczych”; grant MF EOG (PL0265; 2008-2011); IB PAN; wykonawca
 • „Kolonizacja odpadów po przeróbce rud metali (Zn, Pb) przez roślinność – eksperyment terenowy”; MNiSW (N N304 096234); 2008 – 2011; IB PAN; kierownik
 • „Gospodarka mineralna drzewostanu sosnowego w warunkach stresu spowodowanego wysokimi stężeniami metali ciężkich w środowisku”; grant MNiSW (N304 041 32/1966); 2007-2010; IB PAN; wykonawca
 • “Mapping of main sources of pollutants and their transport in the Vysegrad space”; grant finansowany przez International Vysegrad Fund; 2006-2007; Vyzkumny ustav Silva Taroucy pro Krajinu a okrasne zahradnictvi, Pruhonice, Czechy; wykonawca
 • „Air pollution study in Poland based on moss biomonitoring nuclear and related analytical techniques. Contribution to the United Nations Environmental Programme Heavy Metal Atmospheric Deposition Europe (Moss Survey 2005/2006)”; grant finansowany przez Komisję Współpracy m. Instytutem Atomistyki w Dubnej a Państwową Agencją Atomistyki w Warszawie; 2005 – 2006; IB PAN; wykonawca
 • „Powstawanie układów o wysokiej różnorodności biologicznej na terenach silnie skażonych metalami ciężkimi – badania spontanicznej sukcesji”; grant PBZ-KBN (087/P04/2003); 2003-2006; IB PAN; wykonawca
 • „Strategie pobierania metali ciężkich przez rośliny hałd galmanowych”; grant KBN (3PO4G04322); 2002 – 2005; IB PAN; kierownik
 • „Atmospheric deposition of heavy metals in protected areas (national parks, nature reserves) in Poland – mosses as indicators of heavy metal pollution”; projekt w ramach wspólnych badań Instytutu Botaniki PAN i Institute of Nuclear Research w Dubnej (Rosja); 2002 – 2003; IB PAN; wykonawca
 • „Effects of heavy metal deposition in Poland using bryophytes as bioindicators”; projekt w ramach programu UNECE “Effects of air pollution on vegetation – heavy metals in European mosses”; 2000, 2005; IB PAN; wykonawca
 • „Zmienność w czasie i przestrzeni dopływu zanieczyszczeń do ekosystemów leśnych Puszczy Niepołomickiej”; KBN (6P04FF 023 15/p02); 1998 – 2002; IB PAN; wykonawca
 • „Zakwaszenie i skład chemiczny opadów atmosferycznych w województwie krakowskim”; Badania wykonywane na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie; 1992 – 1999; IB PAN; wykonawca
 • „Przestrzenna i czasowa zmienność chemizmu opadów atmosferycznych i wód płynących i jej konsekwencje dla ekosystemu leśnego”; grant KBN (P20501205p01); 1993 – 1996; IB PAN; wykonawca
 • „Dopływ biogenów i skażeń przemysłowych do ekosystemu leśnego w Dolinie Ratanicy (Pogórze Wielickie, Polska południowa)”; grant KBN (603219101/P1); 1991 -1993; IB PAN; wykonawca
 • „Deposition and biogeochemical run-off investigations in Poland”; projekt polsko-szwedzki, finansowany ze środków Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk oraz Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Rolniczych i Leśnych; 1990 – 1994; IB PAN; wykonawca
 • „Atmospheric heavy metal deposition in Europe”; projekt polsko-szwedzki w ramach European Environmental Monitoring Progamme, finansowany przez EPA; 1990 – 1991, 1995 – 1996; IB PAN; wykonawca
 • „Skażenie wybranych warzyw z ogródków działkowych Krakowa metalami ciężkimi”; badania wykonywane na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie; 1982- 1990, 1991-1999; IB PAN; wykonawca
Adres:
Praca: Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax: Praca: 12 424-17-06, fax: 12 421-97-90,
e-mail: e-mail: g.szarek@botany.pl

Publikacje:
(ostatnie 10 lat):

 • Godzik B., Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G. 2015. Roślinność gleb galmanowych i jej znaczenie dla zachowania różnorodności biotycznej i krajobrazowej terenów pogórniczych – studium przypadku. W: Wierzbicka M. (red.). Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale, s. 451-463. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Holeksa J., Kompała-Bąba A., Woźniak G., Kurek P., Szarek- Łukaszewska G., Grodzińska K., Żywiec M. 2015. The vegetation of the Olkusz Ore-bearing Region. W: Godzik B. (red.). Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region, s. 105-145. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Jędrzejczyk-Korycińska M., Zagórna M. 2015. Do heavy-metal grassland species survive under a Scots pine canopy during early stages of secondary succession? Folia Geobotanica 50: 317-329.
 • Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Vogt R.D. 2015. Physicochemical and biological properties of soils in the prevailing types of plant communities in the Olkusz mining region. W: Godzik B. (red.). Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region, s. 269–283. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Nowak T., Jędrzejczyk-Korycińska M., Kapusta P., Szarek- Łukaszewska G. 2015. Characteristics of the vascular plant flora in the Olkusz Ore-bearing Region. W: Godzik B. (red.). Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region, s. 147-166. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Szarek-Łukaszewska G. 2015. Rekultywacja czy renaturyzacja? W: Wierzbicka M. (red.). Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale, s. 463-469. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Szarek-Łukaszewska G., Kapusta P., Grodzińska K. 2015. Roślinność galmanowa. W: Wierzbicka M. (red.). Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale, s. 323-355. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Szarek-Łukaszewska G., Nowak T., Grodzińska K., Kapusta P., Godzik B. 2015. Przyroda Olkuskiego Okręgu Rudnego. W: Wierzbicka M. (red.). Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale, s. 163-175. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B. 2014. Present and past deposition of heavy metals in Poland as determined by moss monitoring. Polish Journal of Environmental Studies 23: 2047–2053.
 • Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B., Łopata B. 2014. Recent nitrogen deposition in Poland monitored with the moss Pleurozium schreberi. Polish Botanical Journal 59(1): 131-135.  
 • Szarek-Łukaszewska G. 2014. Rośliny hiperakumulujące metale. Kosmos 63(3): 443–453.
 • Wąsowicz P., Pieluchowska M., Przedpełska-Wąsowicz E.M., Bednarek P., Szarek-Łukaszewska G., Abratowska A., Wierzbicka M. 2014. Physiological and genetic differentiation beteen metallicolous and non-metallicolous diploid populations of alpinie Biscutella laevigata (Brassicacae) in the Tatra Mountains and the northern Carpathian foreland. Annales Botanici Fennici 51(4): 227–239.
 • Stefanowicza A.M., Kapusta P. Szarek-Łukaszewska G., Grodzińska K., Niklińska M., Vogt R.D. 2012. Soil fertility and plant diversity enhance microbial performance in metal-polluted soils. Science of the Total Environment 439: 211-219.
 • Szarek-Łukaszewska G. 2011. Wykorzystanie metod ekologicznych w rekultywacji. W: Malina G. (red.), Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski Poznań, 149−153.
 • Szarek-Łukaszewska G., Grodzińska K. 2011. Grasslands of a Zn-Pb post-mining area (Olkusz Ore-bearning Region, S Poland). Polish Botanical Journal 56: 245−260.
 • Janeczko A., Biesaga- Kościelniak J., Dziurka M., Oklešt’kova J., Kocurek M., Szarek-Łukaszewska G., Janeczko Z. 2011. Response of Polish cultivars of soybean (Gycine max (L.) Merr.) to brassinosteroid application. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 10(2): 33−50.
 • Słomka A., Kuta E., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B., Kapusta P., Tylko G., Bothe H. 2011. Violets of the section Melanium, their colonization by arbuscular mycorrhizal fungi and their occurrence on heavy metal heaps. Journal of Plant Physiology 168: 1191−1199.
 • Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Stefanowicz A. M. 2011. Direct and indirect effects of metal contamination on soil biota in a Zn- Pb post-mining and smelting area (S Poland). Environmental Pollution 159: 1516−1522.
 • Nowak T., Kapusta P., Jędrzejczyk-Korycińska M., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B. 2011. The vascular plants of the Olkusz Ore-bearing Region. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 227.
 • Stefanowicz A.M., Niklińska M., Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G. 2010. Pine forest and grassland differently influence the response of soil microbial communities to metal contamination. Science of the Total Environment 408: 6134-6141.
 • Janeczko A., Biesaga-Kościelniak J., Olest’kova J., Filek M., Dziurka G., Szarek-Łukaszewska G., Kościelniak J. 2010. Role of 24-epibrassinolide in wheat production: physiological effects and uptake. Journal Agronomy and Crop Science 196(4): 311-321.
 • Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G. 2009. Heavy metal vegetation in the Olkusz region (southern Poland) – preliminary studies. Polish Botanical Journal 54(1): 105-112.
 • Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B. 2010. Pine forests of Zn-Pb post-mining areas of southern Poland. Polish Botanical Journal 55(1): 229-237
 • Szarek-Łukaszewska G. 2009. Vegetation of reclaimed and spontaneously vegetated Zn-Pb mine wastes in southern Poland. Polish Journal of Environmental Studies 18(4): 717-733.
 • Szarek-Łukaszewska G., Grodzińska K. 2007. Vegetation of a post-mining open pit (Zn/Pb ores): three year study of colonization. Polish Journal of Ecology 55: 261-282
 • Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B. 2006. Spatio-temporal variation of element accumulation by Moehringia trinervia in a polluted forest ecosystem (S Poland). Environmental Pollution 143: 285-293.
 • Steinnes E., Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G., Nygard T. 2005. Concentrations of eight trace metals in natural surface soils: a comparison between Poland and Norway. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 12: 603-609.
 • Janeczko A., Kościelniak J., Pilipowicz M., Szarek-Łukaszewska G., Skoczowski A. 2005. Protection of winter rape photosystem II by 24 – epiBrassinolide under cadmium stress. Photosynthetica 43: 293-298.
 • Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G., Frontasyeva M., Pavlov S.S., Gundorina S.F. 2005. Multielement concentration in mosses in the forest influenced by industrial emissions (Niepołomice Forest, S Poland) at the and of 20th century. Polish Journal of Environmental Studies 14: 165-172.
zamknij okienko !