WOROBIEC Elżbieta
dr hab. botanik - paleobotanika
studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków - biologia i geologia
mgr biologii - 1996, mgr geologii - 1998, dr - 2001, dr hab. - 2015, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

(aktualizacja danych: 02. 2018)
Przebieg pracy:
Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, asystent-stażysta 2000, asystent 2001, adiunkt 2001-2002, starszy specjalista paleobotanik 2002, adiunkt 2007.

Tematyka badawcza:

 • Badania palinologiczne osadów paleogenu i neogenu („trzeciorzędu”), głównie z terenu Polski, oraz rekonstrukcja roślinności paleogenu i neogenu na podstawie kopalnych zespołów sporowo-pyłkowych
 • Taksonomia ziaren pyłku z neogenu Polski
 • Badania glonów słodkowodnych (głównie Zygnemataceae i desmidii) z osadów neogeńskich i rekonstrukcja środowiska sedymentacji
Stypendia i staże
naukowe:
Studium Doktoranckie Uniwersytetu Jagiellońskiego (1996-2001)
Muzeum Ziemi PAN, Warszawa - 1999
Członkostwo i funkcje:
 • NECLIME – Neogene Climate Evolution in Eurasia (od 2003)
 • International Federation of Palynological Societes (od 2010)
 • Zastępca Kierownika Zakładu Paleobotaniki (od 2012)
Ważniejsze granty, programy, etc.
 • Analiza bioróżnorodności neogeńskiej flory i roślinności okolic Legnicy na podstawie badań makroskopowych szczątków liści oraz analiz palinologicznych osadów perspektywicznego złoża węgla brunatnego "Ruja" wykonawca (2004-2006)
 • Atlas ziaren pyłku i spor neogenu Polski, tom 4 – Angiospermae 2 wykonawca (2008-2011)
 • Trzeciorzędowe leje krasowe i ich osady na Górnym Śląsku jako archiwum danych paleośrodowiskowych – wykonawca (2011-2014)
 Adres:
Praca: Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax:
Praca: (12) 424-17-72, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
e-mail: e.worobiec@botany.pl
Publikacje: ok. 80 publikacji

Wykaz  ważniejszych publikacji:

Oryginalne prace:
 • Wacnik A., Worobiec E. 2001. Pollen analysis of the Middle Miocene profile from Legnica, southwestern Poland. Acta Palaeobotanica, 41(1): 3–13.
 • Worobiec E. 2003. Pollen grains of grasses in the Polish Miocene. [W: L. Frey (red.). Problems of grass biology]. W. Szafer Institute of Botany, Kraków: 375–380.
 • Worobiec E., Worobiec G. 2005. Leaves and pollen of bamboos from the Polish Neogene. Review of Palaeobotany and Palynology, 133: 39–50.
 • Gedl P., Worobiec E. 2005. Organic-walled dinoflagellate cysts from Miocene deposits of Legnica 33/56 borehole (Fore-Sudetic Monocline) as indicators of marine ingression in southwestern Poland. Studia Geologica Polonica, 124: 395–410.
 • Worobiec, E., Worobiec, G., 2008. Kopalne zygospory glonów Zygnemataceae (Chlorophyta) z osadów górnego miocenu KWB „Bełchatów” (summary: Fossil zygospores of Zygnemataceae algae (Chlorophyta) from the Upper Miocene of the Bełchatów Lignite Mine). Przegląd Geologiczny, 56(11): 1000–1004.
 • Worobiec G., Worobiec E., Kasiński J. 2008. Plant assemblages from drill cores from the Neogene "Ruja" lignite deposit near Legnica (Lower Silesia, Poland). Acta Palaeobotanica, 48(2): 191-275.
 • Worobiec E. 2009. Middle Miocene palynoflora of the Legnica lignite deposit complex, Lower Silesia, Poland. [W: E. Worobiec, G. Worobiec (red.). Middle Miocene flora and vegetation of the Legnica and Ruja lignite deposits, Lower Silesia, Poland]. Acta Palaeobotanica, 49(1): 5–133.
 • Worobiec E., Worobiec G., Gedl P. 2009. Occurrence of fossil bamboo pollen and a fungal conidium of Tetraploa cf. aristata in Upper Miocene deposits of Józefina (Poland). Review of Palaeobotany and Palynology, 157(3-4): 211–217.
 • Worobiec E., Gedl P. 2010. Spore-pollen and phytoplankton analysis of the Upper Miocene deposits from Józefina (Kraków-Silesia Upland, Poland). Geological Quarterly, 54(1): 41–54.
 • Worobiec E., Szulc J. 2010. Analiza palinologiczna mioceńskich wypełnień lejów krasowych w Tarnowie Opolskim na Wyżynie Śląskiej – wyniki wstępne (summary: Palynological analysis of Miocene infill of karst sinkholes at Tarnów Opolski, Upper Silesian Upland – a preliminary report). Przegląd Geologiczny, 58(12): 1176–1181.
 • Birkenmajer K., Gedl P., Worobiec E. 2010. Dinoflagellate cyst and spore-pollen spectra from Lower Oligocene Krabbedalen Formation at Kap Brewster, East Greenland. Polish Polar Research, 31(2): 103–140.
 • Worobiec G., Worobiec E., Kvaček Z. 2010. Neogene leaf morphotaxa of Malvaceae s.l. in Europe. International Journal of Plant Sciences, 171(8): 892–914.
 • Worobiec E. 2010. Late Miocene freshwater phytoplankton from Józefina (Poland). Micropaleontology, 56(6): 517–537.
 • Worobiec E., Szulc J. 2010. A Middle Miocene palynoflora from sinkhole deposits from Upper Silesia, Poland and its palaeoenvironmental context. Review of Palaeobotany and Palynology, 163(1–2): 1–10.
 • Worobiec E. 2011. Middle Miocene aquatic and wetland vegetation of the paleosinkhole at Tarnów Opolski, SW Poland. Journal of Paleolimnology, 45(3): 311–322.
 • Worobiec E. 2012. Microfossils related to green algae (Chlorophyta) in Upper Miocene deposits from the Józefina borehole, Kraków-Silesia Upland, Poland. In: K. Wołowski, I. Kaczmarska, J. Ehrman, A.Z. Wojtal (eds). Phycological Reports: Current advances in algal taxonomy and its applications: phylogenetic, ecological and applied perspective. Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 185–194.
 • Kołaczek P., Karpińska-Kołaczek M., Worobiec E., Heise W. 2012. Debarya glyptosperma (De Bary) Wittrock 1872 (Zygnemataceae, Chlorophyta) as a possible airborne alga – a contribution to its palaeoeocological interpretation. Acta Palaeobotanica,52(1): 139–146.
 • Worobiec G., Worobiec E., Szynkiewicz A. 2012. Plant assemblage from the Upper Miocene deposits of the Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). Acta Palaeobotanica, 52(2): 369–413.
 • Szulc, J., Worobiec, E. 2012. Neogene karst sinkhole and its deposits from Górażdże Quarry, Upper Silesia – archive for palaeoenvironmental reconstructions. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82(4): 371–385.
 • Birkenmajer K., Worobiec E. 2013. Pliocene freshwater pollen-bearing deposits in the Mizerna-Nowa borehole, West Carpathians, Poland. Geological Quarterly, 57(1): 73–88.
 • Worobiec E., Liu Y.-S., Zavada M. S. 2013. Palaeoenvironment of late Neogene lacustrine sediments at the Gray Fossil Site, Tennessee, USA. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 83(1): 51–63.
 • Worobiec G., Worobiec E. 2013. Epiphyllous fungi from the Oligocene shallow-marine deposits of the Krabbedalen Formation, Kap Brewster, central East Greenland. Acta Palaeobotanica, 53(2): 165–179.
 • Andreychouk, V., Worobiec, E., Gedl, P., Worobiec, G., 2014. Origin of the palaeokarst in Miocene evaporites on the SW periphery of the Eastern European Platform in the light of palynological studies – a case study of the Zoloushka Cave, Bukovina, Western Ukraine. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84(4): 297–322.
 • Stuchlik L., Ziembińska-Tworzydło M., Kohlman-Adamska A., Grabowska I., Słodkowska B., Worobiec E., Durska E. 2014. Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene. Volume 4 – Angiosperms (2). W. Szafer Instytute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 466 pp.
 • Worobiec E. 2014. Fossil zygospores of Zygnemataceae and other microremains of freshwater algae from two Miocene palaeosinkholes in the Opole region, SW Poland. Acta Palaeobotanica, 54(1): 113–157.
 • Worobiec E. 2014. The palynology of late Miocene sinkhole deposits from Upper Silesia, Poland. Review of Palaeobotany and Palynology, 211: 66–77.
 • Worobiec E., Birkenmajer K. 2014. Zapis palinologiczny środowiska plioceńskiego paleojeziora mizerniańskiego i jego okolic w osadach z wiercenia Mizerna-Nowa na Podhalu (Palynological record of the Pliocene Mizerna palaeolake and its vicinity in deposits from the Mizerna-Nowa borehole, West Carpathians, Poland). Pieniny – Przyroda i Człowiek, 13: 9–18.
 • Worobiec G., Jach R., Machaniec E., Uchman A., Worobiec E. 2015. Eocene flora and trace fossils from the Hruby Regiel section in the Tatra Mountains (Poland): Taxonomic revision of the Wiktor Kuźniar fossil plant collection. Acta Geologica Polonica, 65(2): 203–226.
 • Gedl P., Worobiec E., Słodkowska B. 2016. Palynology of Lower Oligocene brown coal and lowermost Middle Miocene sand deposits from the Łukowa-4 borehole (Carpathian Foredeep, SE Poland) – implications for palaeogeographical reconstructions. Geological Quarterly, 60(4): 60(4): 943–958.
 • Worobiec E., Worobiec G. 2016. Miocene palynoflora from the KRAM-P 218 leaf assemblage from the Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). Acta Palaeobotanica, 56(2): 499–517.
 • Ivanov D., Worobiec E. 2017. Middle Miocene (Badenian) vegetation and climate dynamics in Bulgaria and Poland based on pollen data. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 467: 83–94.
 • Szczepanek K., Myszkowska D., Worobiec E., Piotrowicz K., Ziemianin M., Bielec-Bąkowska Z. 2017. The long-range transport of Pinaceae pollen: an example in Kraków (southern Poland). Aerobiologia, 33: 109125.
 • Worobiec G., Neumann F.H., Worobiec E., Nitz V., Hartkopf-Fröder C. 2017. New fungal cephalothecoid-like fructifications from central European Neogene deposits. Fungal Biology, 121: 285–292.
 • Worobiec G, Worobiec E. 2017. Epiphyllous fungi from Miocene deposits of the Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). Mycosphere, 8(8): 1003–1013.
 • Worobiec E., Gedl P. 2018. Upper Eocene palynoflora from Łukowa (SE Poland) and its palaeoenvironmental context. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 492: 134–146.


Abstrakty, doniesienia konferencyjne i inne:

 • Worobiec E. 1999. Profil palinologiczny pokładu "Henryk" ze złoża węgla brunatnego "Legnica" (summary: Palynological profile of the "Henryk" Brown Coal Seam from Legnica (Middle Miocene). [W: I. Lipiarski (red.). Materiały XXII Sympozjum "Geologia Formacji Węglonośnych Polski", AGH, Kraków, 1999]. Wyd. AGH, Kraków: 125–129.
 • Worobiec E. 2001. Wyniki analizy pyłkowej mioceńskich osadów ze złóż węgla brunatnego "Legnica" i "Ruja" na Dolnym Śląsku (summary: Results of pollen analysis of the Miocene deposits from Legnica and Ruja brown coal beds (Lower Silesia)). [W: I. Lipiarski (red.). Materiały XXIV Sympozjum „Geologia Formacji Węglonośnych Polski”, AGH, Kraków, 25-26 kwietnia 2001]. Wyd. AGH, Kraków: 109–114.
 • Worobiec E., Worobiec G. 2002. Are leaves of Byttneriophyllum tiliaefolium (Al. Braun) Knobloch & Z. Kvaček and pollen grains of Intratriporopollenites instructus (Potonié) Thomson & Pflug parts of the same plant? [W: EEDEN joint workshop "Critical angiosperm elements of the Neogene pollen flora, their relevance for ecologic and climatic interpretation, comparison with the macro record", Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 28 czerwca - 1 lipca 2002]. Abstracts: 13.
 • Worobiec E., Worobiec G. 2002. Fossil leaves and pollen of bamboos (Poaceae, Bambuseae) from the Polish Neogene [W: EEDEN joint workshop „Critical angiosperm elements of the Neogene pollen flora, their relevance for ecologic and climatic interpretation, comparison with the macro record”, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 28 czerwca - 1 lipca 2002]. Abstracts: 12.
 • Worobiec E. 2003. Kopalne grzyby Microthyriaceae ze środkowomioceńskich osadów z Legnicy (summary: Fossil Microthyriaceae fungi from the Middle Miocene deposits from Legnica (SW Poland).[W: I. Lipiarski (red.). Materiały XXVI Sympozjum "Geologia Formacji Węglonośnych Polski", AGH, Kraków, 9-10 kwietnia 2003]. Wyd. AGH, Kraków: 147–151.
 • Worobiec E., Worobiec G. 2003. Tropical and subtropical taxa in the Miocene pollen flora from Legnica brown coal deposit (SW Poland). [W: Tropical and subtropical elements in the West Eurasian Neogene. Meeting of the working group: Vegetation history and climate reconstruction within the ESF-network EEDEN, Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart, Niemcy, 19-21 września 2003]. Abstracts: strony nienumerowane.
 • Worobiec G., Worobiec E., Kasiński J. 2007. Szczątki roślin z osadów środkowego miocenu z wierceń w perspektywicznym złożu węgla brunatnego "Ruja" koło Legnicy. [W: Sesja Naukowa Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Muzeum Ziemi PAN, Warszawa, 20.04.2007]. Program i abstrakty: 13.
 • Worobiec G., Worobiec E., Kasiński J. 2007. Wyniki badań makroskopowych szczątków roślin i analiz palinologicznych osadów środkowego miocenu z wierceń w złożu węgla brunatnego "Ruja" koło Legnicy. [W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). „Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy”, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin, 3-8.09.2007]. Streszczenia referatów i plakatów: 157.
 • Worobiec E., Worobiec G. 2008. Kopalne spory glonów Zygnemataceae w analizie pyłkowej mioceńskich osadów z Bełchatowa. [W: G. Haczewski (red.). Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28.06.2008]. Abstrakty: 130–131.
 • Worobiec E., Worobiec G., Gedl P. 2008. Współwystępowanie ziaren pyłku bambusów Graminidites bambusoides oraz grzyba Tetraploa w neogeńskich osadach z wiercenia Józefina koło Wielunia (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). [W: L. Frey (red.). VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw”, 20-21.11.2008 r, Kraków]. Streszczenia: 27.
 • Worobiec E. 2009. Stuchlik L., Ziembińska-Tworzydło M., Kohlman-Adamska A., Grabowska I., Słodkowska B., Ważyńska H. & Sadowska A. (2009) Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene, Volume 3 – Angiosperms (1). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. Wiadomości Botaniczne, 53(1/2): 145–147.
 • Worobiec E. 2010. Miocene microfossils of green algae (Chlorophyta) from Józefina borehole near Wieluń, Kraków-Silesia Upland. W: Wołowski K., Kwadrans J., Wojtal A.Z. (red.). Book of Abstracts of the 29th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society. Taxonomy the queen of science – The beauty of algae. pp. 68–69.
 • Worobiec E. 2010. Pollen analysis of the Middle Miocene palaeosinkhole deposits from Upper Silesia, south-western Poland. 8th European Palaeobotany–Palynology Conference, 6-10 July 2010 – Budapest, Hungary. Program and Abstracts: 257.
 • Worobiec E., Durska E., Słodkowska B. 2010. Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene – a synthesis of palynological studies from the Neogene sediments of Poland. 8th European Palaeobotany–Palynology Conference, 6-10 July 2010 – Budapest, Hungary. Program and Abstracts: 256–257.
 • Worobiec E. 2011. Nowe badania palinologiczne stanowiska w Mizernej – doniesienie wstępne. [W: Zastawniak-Birkenmajer, E., Nalepka, D., Worobiec, G., Sojka, A. (red.), Sesja Naukowa „Bioróżnorodność flor w neogenie Europy Środkowej” z okazji 80. urodzin Profesora dr hab. Leona Stuchlika. Kraków] s. 21.
 • Worobiec, G., Szynkiewicz, A., Worobiec, E., 2011. Rodzaj Reevesia (Malvaceae s.l.) w neogenie Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. [W: Zastawniak-Birkenmajer, E., Nalepka, D., Worobiec, G., Sojka, A. (red.), Sesja Naukowa „Bioróżnorodność flor w neogenie Europy Środkowej” z okazji 80. urodzin Profesora dr hab. Leona Stuchlika. Kraków] s. 20.
 • Worobiec G., Szynkiewicz A., Worobiec E. 2011. Reevesia-like macro and microremains in the Upper Miocene deposits from the Bełchatów Lignite Mine (Central Poland). NECLIME working group on taxonomy of Neogene palynomorphs, Second Workshop, Cracow, Poland, June 14-15, 2011. Program and Abstracts: 10.
 • Szulc J., Worobiec E. 2011. Wiek i geneza form paleokrasowych w rejonie Górażdży na Górnym Śląsku (Age and origin of the paleokarst from Górażdże, Upper Silesia). Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego. Ojców, 20-23 października 2011 r, p. 100.
 • Worobiec E. 2011. Zastosowanie programu komputerowego POLPAL w palinologicznych badaniach neogeńskich lejów krasowych. Konferencja Naukowa Sekcji Paleobotanicznej PTB „Wyniki badań z zastosowań programów komputerowych”, Kraków, 24 września 2011 r., strony nienumerowane.
 • Worobiec E., Birkenmajer K. 2011. Zmiany klimatu i szaty roślinnej na podstawie badań palinologicznych osadów pliocenu – ?plejstocenu w wierceniu Mizerna Nowa na Podhalu (Changes of climate and vegetation on the basis of palynological investigations of Pliocene – ?Pleistocene deposits from the Mizerna Nowa borehole, the Podhale region (southern Poland)). [W: Konferencja naukowa „Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej”, Warszawa, 23-24 listopada 2011. Referaty i postery: 65–66.
 • Worobiec E., Szulc J. 2011. Palaeoenvironmental context of the Middle Miocene sinkholes origin from Upper Silesia, Poland. [W: Bornemann A., Brachert T. C. & Ehrmann W. (red.), Sediment 2011. Sediments: Archives of the Earth System, Leipzig, 23–26 June, 2011]. Abstracts: 104.
 • Worobiec E. 2011. Warsztaty „NECLIME working group on taxonomy of Neogene palynomorphs” w Krakowie, 14–15 czerwca 2011 roku (Workshop of „NECLIME working group on taxonomy of Neogene palynomorphs” in Cracow, June 14–15, 2011). Wiadomości Botaniczne, 55(1/2): 111–113.
 • Worobiec E. 2012. New palynological studies of the Pliocene freshwater deposits from the Mizerna locality, West Carpathians, Poland. W: Ivanov D., Hristova V. (red.) NECLIME Conference “Climate and vegetation evolution in the Paratethys, Eastern Mediterranean and Black Sea area”. Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia. Program and Abstracts, pp. 19–20.
 • Worobiec G., Worobiec E. 2012. Preliminary results of investigations on fungal remains from Pliocene deposits of Mizerna (southern Poland). W: Ivanov D., Hristova V. (red.) NECLIME Conference “Climate and vegetation evolution in the Paratethys, Eastern Mediterranean and Black Sea area”. Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia. Program and Abstracts, p. 20.
 • Ivanov D., Worobiec E., Djorgova N. 2012. Trends in Badenian (Middle Miocene) vegetation and climate dynamics in Poland and Bulgaria based on pollen data. W: Ivanov D., Hristova V. (red.) NECLIME Conference “Climate and vegetation evolution in the Paratethys, Eastern Mediterranean and Black Sea area”. Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia. Program and Abstracts, p. 9.
 • Worobiec E. 2012. Zastosowanie analizy pyłkowej w badaniach neogeńskich lejów krasowych – przykłady z okolic Opola i Siewierza. W: Szulc J., Wróblewski W. (red.) Materiały 46. Sympozjum Speleologicznego, Góra Św. Anny, 19–21 października 2012 r, pp. 57–58.
 • Worobiec E., Szulc J. 2012. Sesja terenowa A. Góra Świętej Anny – Kamieniołom w Górażdżach – Kamieniołom w Tarnowie Opolskim – Kamieniołom w Kamieniu Śląskim. W: Szulc J., Wróblewski W. (red.) Materiały 46. Sympozjum Speleologicznego, Góra Św. Anny, 19–21 października 2012 r r. Przewodnik sesji terenowych: 11–20.
 • Szulc J., Worobiec E. 2012. Sesja terenowa C. Góra Św. Anny – Siewierz. W: Szulc J., Wróblewski W. (red.) Materiały 46. Sympozjum Speleologicznego, Góra Św. Anny, 19–21 października 2012 r. Przewodnik sesji terenowych: 25–29.
 • Clare E., Bogdanowicz W., Fenton B., Worobiec E., Pomorski J., Suchecka E., Blais J., Smol J., Grooms C. & Stewart R. 2013. Looking Backward: a Molecular and Morphological Reconstruction of an Ancient Bat Ecosystem. Abstracts. 16th International Bat Research Conference & 43rd North American Symposium on Bat Research, San Jose, Costa Rica, August 11–15, 2013, pp. 37–38.
 • Worobiec E., Liu Y.-S. 2013. Analiza palinologiczna neogeńskich osadów wypełniających leje krasowe z Gray Fossil Site w Tennessee, USA (Palynological analysis of Neogene palaeosinkhole sediments at the Gray Fossil Site, Tennessee, USA). W: Tyc A., Gradziński M. (red.) Materiały 47. Sympozjum Speleologicznego, Olsztyn, 17–20.10.2013 r, pp. 83–84.
 • Zastawniak-Birkenmajer E., Worobiec E., Birkenmajer K. 2013. Plioceńska flora z Krościenka nad Dunajcem (Pieniny). W: Karwowski K. (red.) Przewodnik słowacko-polskiej sesji posterowej „Badania naukowe w Pieninach 2013”. IX. Konferencja naukowa „Natura 2000 – doświadczenia pienińskie”, 7 listopada 2013 r., Spišská Stará Ves, p. 23.
 • Worobiec E., Birkenmajer K. 2013. Paleojezioro mizerniańskie i otaczająca go roślinność na podstawie wyników badań palinologicznych osadów pliocenu z wiercenia Mizerna-Nowa na Podhalu. W: Karwowski K. (red.) Przewodnik słowacko-polskiej sesji posterowej „Badania naukowe w Pieninach 2013”. IX. Konferencja naukowa „Natura 2000 – doświadczenia pienińskie”, 7 listopada 2013 r., Spišská Stará Ves, p. 24.
 • Worobiec E., Krajewski K.P., Tatur A., Zieliński G. 2014. Late Oligocene warming and flora on King George Island: New inside from the Destruction Bay Formation. Geochronology and Paleoenvironmental Interpretation of Selected Rock Successions in West Antarctica, 28-29 May 2014, Warsaw, Poland, http://www.ing.pan.pl/Atlab/5Atlab-events.htm; 07/2014.
 • Worobiec E., Szulc J. 2014. Palynological studies of Neogene palaeosinkhole deposits as a tool for palaeoenvironmental reconstruction – new examples from Poland. Abstract book. 9th European Palaeobotany – Palynology Conference, 26–31 August 2014, Padova – Italy, pp. 312–313.
 • Bogdanowicz W., Clare E., Fenton B., Worobiec E., Suchecka E., Pomorski J., Blais J., Smol J., Grooms C., Stewart R. 2014. Spojrzenie wstecz – molekularna i morfologiczna rekonstrukcja starożytnego ekosystemu nietoperzy (Looking backward – a molecular and morphological reconstruction of an ancient bat ecosystem). [W: Grzywiński W. (red.), XXIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Sypniewo, 28-30 marca 2014 r]. Streszczenia: 7.
 • Szczepanek K., Myszkowska D., Worobiec E., Piotrowicz K., Bielec-Bąkowska Z., Ziemianin M. 2015. Daleki transport pyłku Pinaceae w Krakowie w 2013 roku. [W: Sympozjum Aerobiologiczne. Pyłek roślin wśród nas – aspekty fenologiczne i zagrożenie alergenami pyłkowymi, Szczecin, 29-30.05.2015]. ss. 26–28.
 • Szulc J., Worobiec E., Ziaja J. 2015. Polifazowy kras kopalny Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (Multiphase paleokarst of the Silesian-Cracow Upland). [W: Kicińska D.,Stefaniuk K., Szynkiewicz A. (red.) Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego, Załęcze Wielkie, 22-25.10.2015r.] s.118.
 • Worobiec E., Szulc J. 2015. Palinologiczny zapis paleośrodowisk w paleogeńskich i neogeńskich osadach lejów krasowych z okolic Opola (Palynological record of the palaeoenvironmental data in Paleogene and Neogene fillings of palaeosinkholes in the Opole region). [W: 2. Konferencja Naukowa „Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej”. Warszawa, 24-25 listopada 2015]. Referaty i postery: 86–87.
 • Worobiec E. 2015. Non-pollen palynomorphs from the Miocene sinkholes in the Opole region (SW Poland) and their palaeoenvironmental significance. [W: 6th Workshop of the NECLIME Working Group on “Taxonomy of Neogene Palynomorphs”, 26-27 November, 2015. Warsaw, Poland]. Book of abstracts: 9.
 • Worobiec E. 2016. Palynoflora and palaeoenvironment of the Late Eocene Łukowa deposits (Carpathian Foredeep, SE Poland) – a preliminary report. W: 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference Kraków, 20 – 21 October 2016. Abstract Volume: 97.
 • Worobiec E., Worobiec G. 2016. Rekonstrukcja kopalnej roślinności miocenu Bełchatowa – porównanie wyników badań makroszczątków roślin i palinoflory ze stanowiska KRAM-P 218. W: M. Badura, J. Święta-Musznicka, M. Makohonienko, G. Skrzyński (red.), Środowisko i Kultura, Tom XI, „W 100. rocznicę powstania analizy pyłkowej”. X Sympozjum Archeologii Środowiskowej / Konferencja Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 13-15 października 2016, Poznań. Streszczenia referatów: 91–92.
 • Durska E., Słodkowska B., Worobiec E. 2016. „Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene” – podsumowanie 70 lat badań palinologicznych osadów neogenu z terenu Polski. W: M. Badura, J. Święta-Musznicka, M. Makohonienko, G. Skrzyński (red.), Środowisko i Kultura, Tom XI, „W 100. rocznicę powstania analizy pyłkowej”. X Sympozjum Archeologii Środowiskowej / Konferencja Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 13-15 października 2016, Poznań. Streszczenia posterów: 113–114.
Organizacja konferencji naukowych:
 • Second Workshop of NECLIME working group on taxonomy of Neogene palynomorphs, 14-15.06.2011, Kraków
 • 46. Sympozjum Speleologiczne, 19-21.10.2012, Góra Świętej Anny
 • NECLIME Conference “Climate and vegetation evolution in the Paratethys, Eastern Mediterranean and Black Sea area”, 1-3.10.2012, Sofia, Bułgaria
 • Joint workshop of the working groups on the taxonomy of the Cenozoic macrobotanical record of Eurasia and on the taxonomy of Neogene palynomorphs, 4.10.2012, Sofia, Bułgaria
Nowe dla nauki taksony kopalne i kombinacje nomenklatoryczne:rodzaje kopalne:

 • Corylopsispollenites E.Worobiec, Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene, vol. 4: 34 (2014)
 • Cephalothecoidomyces G.Worobiec, Neumann et E.Worobiec, Fungal Biology 121: 287 (2017)
 • Adendorfia G.Worobiec, Neumann et E.Worobiec, Fungal Biology 121: 287 (2017)

gatunki kopalne:

 • Laevigatosporites crassicus (Krutzsch) E.Worobiec, Acta Palaeobotanica 49(1): 18 (2009)
 • Closteritetrapidites pacltovae E.Worobiec, Micropaleontology 56(6): 524 (2010)
 • Stigmozygodites grayensis E.Worobiec, Annales Societatis Geologorum Poloniae 83: 57 (2013)
 • Centaureapollenites europaeus E.Worobiec, Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene, vol. 4: 146 (2014)
 • Corylopsispollenites microreticulatus E.Worobiec, Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene, vol. 4: 35 (2014)
 • Tricolporopollenites pleurospermoides E.Worobiec, Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene, vol. 4: 138 (2014)
 • Aesculipollis hippocastaneoides (Sadowska) E.Worobiec, Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene, vol. 4: 87 (2014)
 • Parthenopollenites alexandrii (Doktorowicz-Hrebnicka) E.Worobiec, Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene, vol. 4: 37 (2014)
 • Parthenopollenites formosus (Mamczar) E.Worobiec, Atlas of pollen and spores of the Polish Neogene, vol. 4: 37 (2014)
 • Ovoidites vangeelii E.Worobiec, Acta Palaeobotanica 54(1): 124 (2014)
 • Tetrapidites grandis E.Worobiec, Acta Palaeobotanica 54(1): 129 (2014)
 • Tetrapidites opolensis E.Worobiec, Acta Palaeobotanica 54(1): 130 (2014)
 • Cephalothecoidomyces neogenicus G.Worobiec, Neumann et E.Worobiec, Fungal Biology 121: 287 (2017)
 • Adendorfia miocenica G.Worobiec, Neumann et E.Worobiec, Fungal Biology 121: 287 (2017)
zamknij okienko !