ZIAJA Jadwiga, Krystyna
dr, botanik - paleobotanika, palinologia
ur. 13 grudnia 1961, Limanowa
studia: Uniwersytet Jagielloński,
Kraków - WBiNoZ, biologia,
mgr - 1985, dr - 2002.


(aktualizacja danych: 03. 2018)

Przebieg pracy:
Od 1985 roku Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, Zakład Paleobotaniki: 1985 stażysta, 1986 asystent, 2003 adiunkt, 2012 specjalista biolog

Tematyka badawcza:

botanika, paleobotanika, palinologia mezozoiku, głównie jury
Ważniejsze granty,
 programy, etc.:
 • Zmiany ewolucyjne i środowiskowe flory jurajskiej na obszarze Polski południowej i środkowej – kierownik projektu  (2004-2007)
 • Bioróżnorodność flor triasowo-jurajskich na terenie Polski w zależności od warunków klimatyczno-środowiskowych – kierownik projektu (2009–2012)
 • Przemiany roślinności lądowej na pograniczu triasu i jury na terenie Polski w aspekcie teorii globalnego wymierania – główny wykonawca (2012-2016)
 • Rekonstrukcja ekosystemów wczesnej jury południowej Polski wykonawca (2018-2021)
Członkostwo i funkcje:
 • Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego (1985); sekretarz Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego (2007);
 • członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1986);
 • członek zarządu Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego (2009);
 • członek International Organization of Palaeobotany (2008), członek International Federation of Palynological Societes (2010).
Adres:
Praca: Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
Tel./fax:
Praca: (12) 424-17-19, fax: (12) 421-97-90,
e-mail:
e-mail: j.ziaja@botany.pl
Publikacje:

78 publikacji, głównie z zakresu paleobotaniki i palinologii jury, w tym 24 artykuły naukowe, 3 rozdziały w książkach, 42 streszczenia referatów i posterów, 2 wspomnienia i 7 innych.


Wykaz  ważniejszych publikacji:

 • Ichas J. 1986. Some spores and pollen grains from the Jurassic of the Kraków region. Acta Palaeobot., 26(1,2): 9-28.
 • Ziaja J. 1989. Dinoflagellate cysts from Grodziszcze beds (Hauterivian-Lower Barremian?) of Lipnik near Bielsko, Western Carpathians. Acta Palaeobot., 29(1): 213-218.
 • Wcisło-Luraniec E., Ichas-Ziaja J. 1990. Seeds of Allicospermum szaferi containing bisaccate pollen grains from the Polish Lias. Acta Palaeobot., 30(1,2): 5-13.
 • Ziaja J. 1992. The Lower Liassic microflora from Odrowąż in Poland. W: Kovar-Eder (red.): Palaeovegetational development in Europe and regions relevant to its palaeofloristic evolution. Proc. Pan - European Palaeobotanical Conference, Vienna: 337-340.
 • Ziaja J., Wcisło-Luraniec E. 1999. Are the Lower Liassic plants of Odrowąż (Poland) burnt? Proceedings of the Fifth European Palaeobotanical and Palynological Conference, Cracow, 26-30. 06. 1998. Acta Palaeobot.Supplementum No. 2: 257-265.
 • Gedl P, Kaim A., Boczarowski A., Kędzierski M., Smoleń J., Szczepanik P., Witkowska M., Ziaja J. 2003. Rekonstrukcja paleośrodowiska sedymentacji środkowojurajskich iłów rudonośnych Gnaszyna (Częstochowa) - wyniki wstępne. Tomy Jurajskie. 1: 19-27
 • Gedl P, Ziaja J. 2004. Wstępne wyniki badań palinologicznych górnojurajskich utworów z florą z Wólki Bałtowskiej (NE obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, Polska). Tomy Jurajskie. 2: 49-59. 
 • Gierliński. G.D., Ploch L, Sabath K., Ziaja J. 2006. Zagadkowa roślina z wczesnej jury Gór Świętokrzyskich, (summary: An Early Jurassic problematical plant from the Holy Cross Mountains, central Poland). Przegląd Geologiczny. 54(2): 139-141. 
 • Ziaja J. 2006. Lower Jurassic spores and pollen grains from Odrowąż, Mesozoic margin of the Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeobotanica, 46(1): 3-83.
 • Barbacka M., Ziaja J., Wcisło-Luraniec E., Reymanówna M. 2007. Hirmeriella muensteri (Schenk) Jung from Odrowąż (Poland), with female and male cones and in situ Classopollis pollen grains. Acta Palaeobotanica, 47(2): 339-357.
 • Barbacka M., Ziaja J., Wcisło-Luraniec E. 2010. Taxonomy and palaeoecology of the Early Jurassic macroflora from Odrowąż, central Poland. Acta Geologica Polonica. 60(3): 373-392.
 • Gedl P., Ziaja J. 2012. Palynofacies and sporomorphs from Bathonian (Middle Jurassic) ore-bearing clays at Gnaszyn, Kraków-Silesia Homocline, Poland. Acta Geologica Polonica. 62(3): 325-349.
 • Gedl P., Kaim A., Leonowicz P., Boczarowski A., Dudek T., Kędzierski M., Rees J., Smoleń J., Szczepanik P., Sztajner P., Witkowska M., Ziaja J. 2012. Palaeoenvironmental reconstruction of Bathonian (Middle Jurassic) ore-bearing clays at Gnaszyn, Kraków-Silesia Homocline, Poland. Acta Geologica Polonica. 62(3): 463-484.
 • Barbacka M., Pacyna G., Feldman Olszewska A., Ziaja J., Bodor E. 2014. Triassic-Jurassic flora of  Poland; floristical support of climatic changes. Acta Geologica Polonica 64 (3): 281–308.
 • Barbacka M., Bodor E., Jarzynka A., Kustatscher E., Pacyna G., Popa M. E., Thévenard F., Ziaja J. 2014. European Jurassic floras: statistics and palaeoenvironmental proxies. Acta Palaeobotanica 54(2): 173–195.
 • Krupnik J., Ziaja J., Barbacka M., Feldman-Olszewska A., Jarzynka A. 2014. A palaeoenvironmental reconstruction based on palynological analyses of Upper Triassic and Lower Jurassic sediments from the Holy Cross Mountains region. Acta Palaeobotanica 54(1): 35–65.
 • Barbacka M., Bodor E., Jarzynka A., Kustatscher E., Pacyna G., Popa M. E., Thévenard F., Ziaja J. 2014. European Jurassic floras: statistics and palaeoenvironmental proxies. Acta Palaeobotanica 54(2): 173–195.
 • Barbacka M., Pacyna G., Feldman Olszewska A., Ziaja J., Bodor E. 2014. Triassic-Jurassic flora of Poland; floristical support of climatic changes. Acta Geologica Polonica 64 (3): 281–308.
 • Barbacka M., Pacyna G., Pieńkowski G., Ziaja J. 2016. New data about Matonia braunii (Göppert) Harris from the Early Jurassic of Poland and its ecology. Geological Quarterly, 2016, 60 (4): 857868.
 • Barbacka M., Pacyna G., Kocsis Á.T., Jarzynka A., Ziaja J., Bodor E. 2017. Changes in terrestrial floras at the Triassic-Jurassic Boundary in Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 480: 80–93.
 • Pacyna G., Barbacka M., Zdebska  D., Ziaja J., Fijałkowska-Mader A., Bóka K., Sulej T.  2017. A new conifer from the Upper Triassic of southern Poland linking the advanced voltzialean type of ovuliferous scale with Brachyphyllum-Pagiophyllum-like leaves. Review of Palaeobotany and Palynology 245: 28–54.

Udział w konferencjach:
 • Colloque L'Evolution des Gymnospermes, Montpellier, Francja , 22-26. 06 1986 , współautor referatu
 • XIV International Botanical Congress, Berlin, Niemcy, 24.07.-1.08.1987,  poster oraz objaśnienie odkrywki w Odrowążu
 • 3rd International Senckenberg Conference,  Richard Kräusel Memorial, Frankfurt nad Menem, Niemcy, 26-31.05.1990.
 • Pan - European Palaeobotanical Conference 19-23 September 1991, Naturhistorisches Museum Wien, Austria, referat.
 • The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, Kraków, 26-30. 06. 1998, współautor posteru.
 • 52 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 23-26.09.2001, referat.
 • Drugie spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Starachowice, Jurassica II, 27-29.09.2001, referat.
 • Krajowa Konferencja Paleobotaniczna "150 lat Paleobotaniki we Wrocławiu", Wrocław, 27-28 czerwca 2003, współautor referatu.
 • III Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego - Jurassica III, Żarki-Letnisko, 24-26 września 2003, współautor referatu.
 • XIX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG: "Zapis paleontologiczny jako wskaźnik paleośrodowisk", Wrocław, 16-18 września 2004, referat.
 • IV Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego - Jurassica IV, Bałtów , 27-29 września 2004, współautor referatu.
 • V Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego - Jurassica V, Krościenko, 26-28 września 2005, współautor referatu.
 • 7th European Palaeobotany-Palynology Conference, Praga,Czechy, 06-12.09.2006, współautor 2 referatów.
 • 7th International Congress on the Jurassic System, Kraków, 6-18.09.2006, współautor referatu.
 • Sesja Naukowa Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 20 kwietnia 2007, referat.
 • 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego 03-08. 09. 2007 Szczecin, współautor referatu.
 • VI Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego - Jurassica VI, Ojców, 20-22 września 2007, współautor referatu.
 • Pierwszy Polski Kongres Geologiczny 26-28.06.2008 Kraków, współautor referatu.
 • VII Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego - Jurassica VII, Żywiec/Štramberk, 27-29.09.2008, referat.
 • VIII Spotkanie Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego  -  Jurassica VIII, 09-11. 10. 2009, Słowacja, Vršatec, współautor referatu i posteru.
 • LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Planta in vivo, in vitro et in silico 6-12. 09. 2010 Warszawa, współautor referatu i posteru.
 • 8th European Palaeobotany – Palynology Conference 2010, 6-10. 07. 2010 Hungary, Budapest, współautor referatu i posteru.
 • IX Spotkanie Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego  -  Jurassica IX, 06-08.09.2011. Małogoszcz, współautor referatu.
 • XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Tyniec, 27-30 września 2013,  współautor referatu.
 • 9th European Palaeobotany – Palynology Conference, Padova – Italy, 26–31 August 2014] . współautor  2.  referatów i 1. posteru.
 • IX Spotkanie Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego  - Jurassica XI. Spała, 9–11.10.2014, współautor referatu.
 • "W 100. rocznicę powstania analizy pyłkowej" X Sympozjum Archeologii Środowiskowej/Konferencja Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 13–15 października 2016, referat.
zamknij okienko !