ŻYWIEC Magdalena

Dr hab., prof. PAN, botanik - ekologia;

studia:
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
2000 -  mgr, 2004 - dr, 2013 dr hab. (IB PAN w Krakowie)
(aktualizacja danych: marzec 2019)

Przebieg pracy:
 • Studia: Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Mgr. 2000 Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • dr 2004, 2013 dr hab. Instytut Botaniki PAN

Tematyka badawcza:

 • Ekologia lasu
 • Interakcje roślina - zwierzę
Stypendia i staże naukowe:
 • 2016-2018 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS, Individual Fellowship; University of Lisbon, Lisboa, Portugal
 • 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 - Estacion Biologica de Doñana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sevilla, Hiszpania

Udział w projektach badawczych
i programach międzynarodowych:
   • Sukces reprodukcyjny osobnika a występowanie lat nasiennych. Czy wzorzec produkcji nasion w czasie ma podłoże genetyczne? (2020-2023; NCN, kierownik)
   • Tree generation replacement in a European natural forest – unravelling the role of canopy gaps using a spatially explicit approach (2016-2018; European Comision; MSCA Individual Fellowships Call: H2020-MSCA-IF-2015)
   • Kształtowanie zasobów martwego drewna w siedliskach przyrodniczych w warunkach prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych; 2015-2020; wykonawca)
   • Ekspansja zarośli jarzębinowych w piętrze połonin Bieszczadów Zachodnich w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego (2010-2013; MNiSW; wykonawca)
   • Odnowienie świerka a dynamika luk drzewostanowych w karpackim borze górnoreglowym (2010-2013 MNiSW; wykonawca)
   • Scale-dependent ‘allee effects’ in small populations of mediterranean shrubs: is beneficial to have even family as neighbors? (2010-2013; Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Spain); wykonawca)
   • Local adaptation and recruitment in Pyrus bourgaeana Decne: consecuences of plant-animal interactions in fragmented populations (2007-2010; Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Spain); wykonawca)
   • Czasowe i przestrzenne wzorce rozwoju świerczyn tatrzańskich – dendroekologiczna rekonstrukcja dynamiki drzewostanu (2006-2009; KBN; wykonawca)
   • Wieloletnia dynamika populacji gatunków runa leśnego w ekosystemie grądu Puszczy Białowieskiej (2006-2009; KBN; kierownik projektiu)
   • Odnawianie się jarzębiny a rozpad drzewostanu w karpackim borze górnoreglowym (2003-2005; KBN; wykonawca
   • Strategia kolonizacji luk drzewostanowych w reglu górnym przez pionierską jarzębinę Sorbus aucuparia (2001-2002; KBN; kierownik projektu)
   Członkostwo i funkcje: Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego
    Adres:
   Praca: Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków,
   tal./fax:
   Praca: (12) 424-17-04, fax: (12) 421-97-90,
   e-mail:
   e-mail: m.zywiec@botany.pl

   Publikacje:   • Kapusta P., Kurek P., Piechnik Ł., Szarek-Łukaszewska G., Zielonka T., Żywiec M., Holeksa J. 2020. Natural and human-related determinants of dead wood quantity and quality in a managed European lowland temperate forest. Forest Ecology and Management 459; DOI: 10.1016/j.foreco.2019.117845
   • Castilla A.R., Garrote P.J. Żywiec M., Calvo G., Suárez-Esteban A., Delibes M., Godoy J.A., Picó F.X., Fedriani J.M. 2019. Genetic rescue by distant trees mitigates qualitative pollen limitation imposed by fine-scale spatial genetic structure. Molecular Ecology 28: 4363–4374. DOI: 10.1111/mec.15233
   • Bogdziewicz M., Żywiec M., Espelta J.M., Fernández- Martinez M., Calama R., Ledwoń M., McIntire E., Crone E.E. 2019. Environmental veto synchronizes mast seeding in four contrasting tree species. American Naturalist 194: 246-259. DOI:10.1086/704111.
   • Garrote P., Calvo G., Żywiec M., Delibes M., Suárez-Esteban A., Castilla A., Fedriani J.M. 2019. Extrinsic factors rather than seed traits mediate strong spatial variation in seed predation. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 38: 39-47; DOI: 10.1016/j.ppees.2019.02.005
   • Fedriani J.M., Garrote P., Calvo G., Delibes M., Castilla A., Żywiec M. 2019. Combined effects of seed provenance, plant facilitation and restoration site on revegetation success. Journal of Applied Ecology 56: 996–1006 DOI: 10.1111/1365-2664.13343
   • Pesendorfer M.B., Bogdziewicz M., Koenig W.D., Ledwoń M., Żywiec M. 2019. Declining fruit production before death in a widely distributed tree species, Sorbus aucuparia L. Annals of Forest Science 76: 11; DOI: 10.1007/s13595-018-0791-x
   • Żywiec, M., Fedriani, J. M., Kurek, P. and Holeksa, J. 2019. Non-trophic plant–animal interactions mediate positive density dependence among conspecific saplings. Oikos 128: 1041-1050; DOI: 10.1111/oik.06071
   • Żywiec M., Ledwoń M., Holeksa J., Seget P., Łopata B., Fedriani J.M. 2018. Rare events of massive plant reproductive investment lead to long-term density-dependent reproductive success. Journal of Ecology 106: 1307–1318
   • García-Cervigón A.I., Żywiec M., Delibes M., Suárez-Esteban E., Perea R., Fedriani J.M. 2018. Microsites of seed arrival: spatio–temporal variations in complex seed-disperser networks. Oikos 127: 1001–1013.
   • Garrote P.J., Calvo G., Żywiec M., Delibes M., Suarez-Esteban A., Fedriani J.M. 2018. Strong among population variation in frugivory strength by functional diverse frugivores: a ‘reciprocal translocation’ experiment. Oecologia 87: 143–154.
   • Żywiec M., Muter E., Zielonka T. Delibes M., Calvo G., Fedriani J.M. 2016. Long-term effect of temperature and precipitation on radial growth in a threatened thermo-Mediterranean tree population. Trees - Structure and Function. 31: 491–501.
   • Holeksa J., Jaloviar P., Kucbel S., Saniga M., Svoboda M., Szewczyk J., Szwagrzyk J., Zielonka T., Żywiec M. 2016. Models of disturbance driven dynamics in the West Carpathian spruce forests. Forest Ecology and Management 388: 79–89.
   • Holeksa J. Zielonka T., Żywiec M., Fleischer P. 2016. Identifying the disturbance history over a large area of larch-spruce mountain forest in Central Europe. Forest Ecology and Management.  361: 318-327.
   • Durak T., Żywiec M., Kapusta P., Holeksa J. 2015. Impact of land use and climate changes on expansion of woody species on subalpine meadows in the Eastern Carpathians. Forest Ecology and Management 339: 127135.
   • Durak T., Żywiec M., Kapusta P., Holeksa J. 2015. Rapid spread of a fleshy-fruited species in abandoned subalpine meadows – formation of an unusual forest belt in the Eastern Carpathians. iForest. 9: 337-343.
   • Fedriani J.M., Wiegand T., Calvo G., Suárez-Esteban A., Jácome M., Żywiec M., Delibes M. 2015. Unravelling density and distance dependence of plant reproduction using a spatially-explicit framework. Journal of Ecology 103: 1344–1353.
   • Zielinska K.M., Misztal M., Zielnska A., Żywiec M. 2013. Influence of ditches on plant species diversity in the managed forests of central Poland. Baltic Forestry 19: 270-279.
   • Żywiec M. 2013. Seedling survival under conspecific and heterospecific trees: the initial stages of regeneration of Sorbus aucuparia, a temperate fleshy-fruited pioneer tree. Annales Botanici Fennici 50: 361-371.
   • Żywiec M., Zielonka T. 2013. Does a heavy fruit crop reduce the tree ring increment? Results from a 12-year study in a subalpine zone. Trees - Structure and Function 27:1365–1373.
   • Żywiec M., Holeksa J., Wesołowska M., Szewczyk J., Zwijacz-Kozica T., Kapusta P. 2013. Sorbus aucuparia regeneration in a coarse-grained spruce forest – a landscape persperspective. Journal of Vegetation Science 24: 735–743.
   • Żywiec M., Holeksa J., Ledwoń M., Seget P. 2013. Reproductive success of individuals with different fruit production patterns. What does it mean for the predator satiation hypothesis? Oecologia 172: 461-467.
   • Durak T., Żywiec M., Ortyl B. 2013. Rozprzestrzenianie się drzewiastych zarośli w piętrze połonin Bieszczad Zachodnich. [Expansion of brushwood in the subalpine zone of the Western Bieszczady Mts.]. Sylwan 157: 130-138.
   • Fedriani J.M., Żywiec M., Delibes M. 2012. Thieves or mutualists? Pulp feeders enhance endozoochore local recruitment. Ecology 93(3): 575–587.
   • Fedriani J.M., Żywiec M., Delibes M. 2012. Pulp feeders: thieves or mutualists? Bulletin of Ecological Society of America 93(1): 68-70.
   • Żywiec M., Delibes M., Fedriani J.M. 2012. Microgeographical, inter-individual, and intra-individual variation in the flower characters of Iberian pear Pyrus bourgaeana (Rosaceae). Oecologia 169:713–722.
   • Żywiec M., Holeksa J. 2012. Sprouting extends the lifespan of tree species in a seedling bank: 12-year study. Forest Ecology and Management 284: 205–212.
   • Żywiec M., Holeksa J., Ledwoń M. 2012. Population and individual level of masting in a fleshy-fruited tree. Plant Ecology 213: 993–1002.
   • Holeksa J., Zielonka T., Żywiec M. 2012. Norway spruce Picea abies regeneration and canopy disturbance in a carpathian subalpine forest. In: Spruce: Ecology, Management and Conservation. New York, USA, pp. 1-40.
   • Holeksa J., Zielonka T., Żywiec M., Fleischer P. 2011. Disturbance history before 2004 in the area of the large windstorm „Velka kalamita”. Ecological consequences of windstorm 2004 on the High Tatra Mts. nature – monography. Studies on Tatra National Park 10 (43): 25-35.
   • Bednarz Z., Holeksa J., Różański W., Szwagrzyk J., Wilczek W., Żywiec M. 2009. Altitudinal ranges of forest and bush communities in the Babia Góra massif (West Carpathians). In: J. Holeksa, B. Babczynska-Sendek, S. Wika (eds.), The role of geobotany in biodiversity conservation, p. 71-80. University of Silesia, Katowice.
   • Zwijacz-Kozica T., Żywiec M., Zwijacz-Kozica M. 2010 Występowanie limby i modrzewia europejskiego w Dolinie Suchej Wody na tle warunków środowiska. [Distribution of Swiss Stone Pine and European Larch in Sucha Woda Valley on the background of environmental conditions] In: Mirek (red.) Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, tom II . Zakopane 2010.
   • Holeksa J., Żywiec M., Parusel J., Szewczyk J., Zielonka T. 2008. Subalpine spruce forests in the Babia Góra National Park. W: Saniga M., Kucbel S., Holeksa J., Żywiec M., Parusel J., Szewczyk J., Zielonka T., Jaworski A., Kołodziej Z., Bartkowicz L. (eds), Structure, production, coarse woody debris and regeneration processes of Norway spruce natural forest in National Nature Reserves Babia hora and Pilsko. Technical University in Zwolen, Faculty of Forestry. 49-96.
   • Holeksa J., Cabała S., Michalska D., Żywiec M. 2008. Przemiany drzewostanu bukowego w rezerwacie „Segiet” na Wyżynie Śląskiej w latach 1949-2003. Studia Naturae 54, cz.II: 93-105.
   • Żywiec M. 2008. Tempo wzrostu jarzębiny (Sorbus aucuparia L.) a rozpad górnoreglowego drzewostanu świerkowego. [The growth rate of rowan (Sorbus aucuparia L.) versus subalpine spruce stand breakdown]. Sylwan 4: 38-45.
   • Żywiec M., Ledwoń M. 2008. Spatial and temporal patterns of rowan (Sorbus aucuparia L.) regeneration in subalpine spruce forest in West Carpathians. Plant Ecology 194: 283-291.
   • Holeksa J., Zielonka T., Żywiec M. 2008. Modelling the decay of coarse woody debris in a subalpine Norway spruce forest of the West Carpathians, Poland. Canadian Journal of Forest Research 38: 415-428.
   • Zwijacz-Kozica T., Żywiec M. 2007. Fifty-year changes in a strictly protected stone pine population in the Tatra National Park. Nature Conservation 64: 73-82.
   • Pasierbek T., Holeksa J., Wilczek Z., Żywiec M. 2007. Why the amount of dead wood in Polish forest reserves is so small? Nature Conservation 64: 65-71.
   • Żywiec M., Zwijacz-Kozica T. 2006. Struktura populacji jarzębiny (Sorbus aucuparia L.) w karpackim borze górnoreglowym i w strefie górnej granicy lasu [The population structure of rowan in the subalpine spruce forest and in the zone of upper forest limit]. In: Mirek Z., Godzik B. (eds.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek, Tom II, Nauki Biologiczne, Zakopane 2006: 93-100.
   • Holeksa J., Giemza P., Krawczyk B., Łabaj J., Michalska D., Szewczyk J., Wesołowska M., Żywiec M. 2006. Tatrzańska i babiogórska świerczyna górnoreglowa – podobieństwa i różnice [Subalpine spruce forests of Tatra and Babia Góra massifs – similarities and differences]. In: Mirek Z., Godzik B. (eds.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek, Tom II, Nauki Biologiczne, Zakopane 2006: 77-85.
   • Holeksa J., Żywiec M. 2005. Spatial pattern of a pioneer tree seedling bank in old-growth European subalpine spruce forest. Ekológia 24:263-276.
   • Żywiec M. 2004. Skoruszyna i Skoruśniaki. Tatry 2: 53.
   • Zwijacz-Kozica T., Żywiec M. 2004. Stanowisko Batrachium trichophyllum (Ranunculaceae) w Tatrach [The locality of Batrachium trichophyllum (Ranunculaceae) in the Tatra Mountains]. Fragmenta Floristica et Geobotanica 11: 393-396.
   • Holeksa J., Żywiec M., Cybulski M., Wilczek Z. 2003. Populacja cisa Taxus baccata L. w rezerwacie „Zadni Gaj” na Pogórzu Śląskim i jej zmiany w latach 1977-1998 [The yew Taxus baccata L. population in the reserve “Zadni Gaj” on Silesian Foothills and its changes in 1977-1998]. Roczniki Dendrochronologiczne 51: 31-45.
   • Żywiec M. 2003. Jarzębina kolonizuje luki w drzewostanach [Gap colonization by rowan]. Przegląd Eureka 4: 18-19.