Follow the Department Timeline below to see how the Department of Vascular Plant Systematics and Phytogeography has evolved over the years.

1953

The Laboratory of Polish Flora is established at the Department of Botany of the Polish Academy of Sciences. Professor Bogumił Pawłowski is appointed as head of the Laboratory.

The Laboratory of Plant Variability and Evolution is established at the Department of Botany of the Polish Academy of Sciences. Dr hab. Janina Jentys-Szaferowa is appointed as head of the Laboratory.

1954

The Laboratory of Plant Variability and Evolution changes its name to Laboratory of Plant Variability. Dr hab. Janina Jentys-Szaferowa continues to lead the Laboratory.

Professor Józef Mądalski becomes an editor of the Atlas of Polish Flora, forming a nucleus of the Atlas of Polish Flora Laboratory (in Wrocław) at the Department of Botany of the Polish Academy of Sciences.

1956

The Laboratory of Polish Flora changes its name to Department of Vascular Plant Systematics at the Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences. Professor Bogumił Pawłowski continues to lead the Department.

The Laboratory of Plant Variability changes its name to Department of Plant Variability at the Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences. Dr hab. Janina Jentys-Szaferowa continues to lead the Department.

1966

Professor Janina Jentys-Szaferowa retires.

 

Dr Jerzy Staszkiewicz takes over the management of the Department of Plant Variability.

1969

Professor Bogumił Pawłowski retires.

 

Dr hab. Adam Jasiewicz becomes the head of the Department of Vascular Plant Systematics.

1984

The head of the Atlas of Polish Flora Laboratory (in Wrocław), Professor J. Mądalski, delegates its management to Dr Tadeusz Tacik from the Department of Vascular Plant Systematics.

1992

Professor Adam Jasiewicz becomes ill and leaves the Department of Vascular Plant Systematics.

Dr Andrzej Chlebicki becomes the head of the Atlas of Polish Flora Laboratory.

1993

Integration of the Department of Vascular Plant Systematics and the Department of Plant Variability at the Department of Vascular Plant Systematics under the leadership of Professor Jerzy Staszkiewicz.

1995

Incorporation of the Laboratory of the Polish Flora Atlas into the Department of Vascular Plant Systematics.

Two Laboratories are established within the Department of Vascular Plant Systematics under the leadership of Professor Jerzy Staszkiewicz:

  • Laboratory of Plant Variability headed by Professor Jerzy Staszkiewicz.

  • Laboratory of Polish Flora headed by Dr hab. Zbigniew Mirek.

2000

Professor Jerzy Staszkiewicz retires.

Re-integration of two Laboratories of Plant Variability and Laboratory of Polish Flora at the Department of Vascular Plants and appointment of Professor Zbigniew Mirek as its head.

 

The Molecular Analysis Laboratory is established within the Department by Professor Zbigniew Mirek.

 

The Department moves its offices from the ground floor to the 5th floor of so-called ‘New Building’.

2012

The Department of Vascular Plants changes its name to Department of Vascular Plant Systematics and Phytogeography headed by Professor Zbigniew Mirek.

References

Curriculum vitae of:

Prof. Andrzej Chlebicki (http://botany.pl/images/who_pl/chlebicki.htm),

Prof. Zbigniew Mirek (http://botany.pl/images/who_pl/mirek.htm),

Prof. Jerzy Staszkiewicz (http://www.ib-pan.krakow.pl/pl/instytut/who/staszkiew.htm).

 

Köhler P. 2009. Szaferowa (Jentys-Szaferowa) z Jentysów Janina Maria (1895-1983). In: Romanowski A. (ed.) Polski Słownik Biograficzny, vol. 46, ed. 1. Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Warszawa – Kraków, pp.407-409.

 

Köhler P. 2009. Szafer Władysław Józef, krypt. W.S. (1886-1970). In: Romanowski A. (ed.) Polski Słownik Biograficzny, vol. 46, ed. 1. Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Warszawa – Kraków, pp. 401-407.

Köhler P. 2010. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 75. Adam Stanisław Jasiewicz. Wiadomości botaniczne 54(1-2): 52-56.

 

Mirek Z., Mizianty M., Paul W., Wójcicki J. J. & Zarzyka-Ryszka M. 2013. Zakład Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych [Department of Vascular Plants Systematicsand Phytogeography]. In: Godzik B. & Wołowski K.(eds.), Historia badań i rozwoju Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (1953–2012) [History of research and development of W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences in years 1953–2012]. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk [W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences], Kraków, pp. 265–306.

 

Mirek Z.  1990. Dr Tadeusz Tacik (20.VII.1926-2.IV.1989). Wiadomości Botaniczne 34(2): 25-26.

 

Stuchlik L. 1996. Historia i działalność naukowa Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie [The history and research activities of W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences in Kraków]. Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział w Krakowie (1995), 39(1): 142–144.

 

Stuchlik L. (ed.) 1993. Polska Akademia Nauk. Instytut Botaniki im. W. Szafera w latach 1953-1993. Informator. [Polish Academy of Sciences. W. Szafer Institute of Botany in years  1953-1993. A guidebook]. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk [W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences], Kraków, 60 pp.

History compiled by Beata Paszko, Władysław Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.