noun6aPrzeprowadzono analizę składu taksonomicznego depozytu pyłku roślinnego na owadach z wykorzystaniem metody metabarkodingu molekularnego w oparciu o amplifikację bez izolacji DNA. 

 Więcej