Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji współorganizowanej przez nasz Instytut pt. „Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej”, która odbędzie się w dniach22-24 września 2020 r. w formie zdalnej. Szczegółowe informacje o Konferencji na stronie: 

https://www.botany.pl/konferencjamartwedrewno2020/

Rejestracja uczestników do dnia 20 września 2020 r.


Początki euroazjatyckiej globalizacji w rolnictwie pod lupą archeobotanika

Naukowcy z naszego Instytutu biorą udział w przełomowych badaniach nad historią uprawy prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum L.). Proso zwyczajne zostało udomowione na Dalekim Wschodzie w VII tysiącleciu p.n.e. (BC). Mimo, że jego ziarna pojawiają się w europejskich stanowiskach archeologicznych z tego samego czasu (neolitu), badania zespołu kierowanego przez dr Draganę Filipović z Instytutu Archeologii Uniwersytetu w Kilonii dostarczyły dowodów, że dotarło ono na teren Europy około połowy II tysiąclecia BC, tzn. w epoce brązu. Datowania radiowęglowe (https://radiocarbon.pl/informacje-o-radioweglu/) ziaren prosa pochodzących z wielu stanowisk europejskich wskazują, że jego uprawa rozprzestrzeniała się bardzo szybko od Ukrainy po Europę Zachodnią, jednak najstarsze ziarna pochodzą z pierwszej połowy II tysiąclecia BC. Wyniki analiz opartych na znaleziskach będących rezultatem wieloletnich badań archeobotanicznych, zostały opublikowane m.in. w czasopiśmie Scientific Reports .Bardziej szczegółowe dane o niezwykle interesujących  znaleziskach szczątków roślinnych (m.in. prosa) ze stanowiska archeologicznego w Lipniku k. Przeworska zostały wcześniej opisane w artykule opublikowanym w Archaeological and Anthropological Science

Nasze analizy stanowią nie tylko ważny etap badań nad historią rolnictwa, lecz również przyczyniają się do lepszego poznania procesów podepozycyjnych panujących na stanowiskach archeologicznych typu suchego.

Więcej informacji:

FB IB PAN

Nauka w Polsce

Phys.org

CAU Kiel


Niezwykłe odkrycie archeologiczne dokonane przez botaników!!!

W ostatnim tygodniu wykopalisk archeologicznych w Biskupicach zespół projektowy dr Magdaleny Moskal - del Hoyo natrafił na wyjątkowy fragment ceramiki ozdobiony wizerunkiem twarzy z rogami wymodelowanymi powyżej brwi. Jest to jedyny tego typu fragment naczynia w Polsce, którego stylistyka nawiązuje do zabytków znajdowanych na terenie Słowacji i Węgier. Fragment naczynia został znaleziony w jamie związanej z jednym z odkrytych w tym sezonie wykopaliskowym domów na osadzie kultury ceramiki wstęgowej rytej i wstępnie datowany jest na przełom VI i V tysiąclecie BC (foto patrz  FB IB PAN).

Więcej informacji o wspaniałym artefakcie i o stanowisku poniżej:

Radio Kraków

Gazeta Wyborcza

PAP

Radio RMF

Nauka w Polsce


Nowy nurt badań dotyczący wiesiołków (rodzaj Oenothera)

Miło nam ogłosić, że w naszym Instytucie rozpoczęto eksperymentalną hodowlę wiesiołków (rodzaj Oenothera). Ta fascynująca grupa roślin to rośliny modelowe w badaniach genetycznych, o niespotykanym nigdzie indziej sposobie przekazywania cech. Jednakże mimo, że wiesiołki spotykamy często (na przydrożach, nieużytkach, terenach kolejowych) to o procesach ewolucji w tej grupie, jak choćby powstawania gatunków i hybrydyzacji, ciągle wiemy niewiele.

Podjęcie badań w tym temacie wymagało zebrania odpowiednich nasion, reprezentujących poszczególne kombinacje genetyczne. Co ciekawe, udało się także wyhodować niespotykane w Europie formy amerykańskie, będące przodkami znanych nam gatunków europejskich. W dalszej kolejności osobniki te posłużą do eksperymentalnego krzyżowania w celu otrzymania unikatowych form mieszańcowych, których analiza pozwoli nam wnioskować na temat ewolucji w tej grupie roślin (foto patrz FB IB PAN).

Projekt ten stanowi kontynuację badań prowadzonych przez dr Monikę Woźniak-Chodacką z Zakładu Roślin Naczyniowych.