31 sierpnia 2020

W ostatnim tygodniu wykopalisk archeologicznych w Biskupicach zespół projektowy dr Magdaleny Moskal - del Hoyo natrafił na wyjątkowy fragment ceramiki ozdobiony wizerunkiem twarzy z rogami wymodelowanymi powyżej brwi. Jest to jedyny tego typu fragment naczynia w Polsce, którego stylistyka nawiązuje do zabytków znajdowanych na terenie Słowacji i Węgier. Fragment naczynia został znaleziony w jamie związanej z jednym z odkrytych w tym sezonie wykopaliskowym domów na osadzie kultury ceramiki wstęgowej rytej i wstępnie datowany jest na przełom VI i V tysiąclecie BC (foto patrz  FB IB PAN).

Więcej informacji o wspaniałym artefakcie i o stanowisku poniżej:

Radio Kraków

Gazeta Wyborcza

PAP

Radio RMF

Nauka w Polsce

5 sierpnia 2020

Nowy nurt badań dotyczący wiesiołków (rodzaj Oenothera)

Miło nam ogłosić, że w naszym Instytucie rozpoczęto eksperymentalną hodowlę wiesiołków (rodzaj Oenothera). Ta fascynująca grupa roślin to rośliny modelowe w badaniach genetycznych, o niespotykanym nigdzie indziej sposobie przekazywania cech. Jednakże mimo, że wiesiołki spotykamy często (na przydrożach, nieużytkach, terenach kolejowych) to o procesach ewolucji w tej grupie, jak choćby powstawania gatunków i hybrydyzacji, ciągle wiemy niewiele.

Podjęcie badań w tym temacie wymagało zebrania odpowiednich nasion, reprezentujących poszczególne kombinacje genetyczne. Co ciekawe, udało się także wyhodować niespotykane w Europie formy amerykańskie, będące przodkami znanych nam gatunków europejskich. W dalszej kolejności osobniki te posłużą do eksperymentalnego krzyżowania w celu otrzymania unikatowych form mieszańcowych, których analiza pozwoli nam wnioskować na temat ewolucji w tej grupie roślin (foto patrz FB IB PAN).

Projekt ten stanowi kontynuację badań prowadzonych przez dr Monikę Woźniak-Chodacką z Zakładu Roślin Naczyniowych.

Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji współorganizowanej przez nasz Instytut pt. „Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej”, która odbędzie się w dniach 22-24 września 2020 r. w formie zdalnej. Szczegółowe informacje o Konferencji na stronie: 

https://www.botany.pl/konferencjamartwedrewno2020/

Rejestracja uczestników do dnia 20 września 2020 r.

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk został jednym z beneficjentów trzyletniego projektu pt. ”Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” (IMBIO) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

WIĘCEJ INFORMACJI

Narodowa Kolekcja Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych IB PAN znalazła się w gronie 70 strategicznych infrastruktur badawczych, w tym wśród 16 infrastruktur badawczych działających w obszarze nauk biologiczno-medycznych i rolniczych w Polsce.

WIĘCEJ INFORMACJI