Nagroda w konkursie „Polskie Inwestycje Przyszłości”

6 grudnia 2018 roku, podczas Gali „Polskie Inwestycje Przyszłości” odbywającej się w Muzeum Śląskim w Katowicach, zorganizowanej w trakcie Szczytu Klimatycznego COP24, uhonorowano finansowane przez Fundusze Europejskie projekty, które z jednej strony szczególnie wpłynęły na ochronę środowiska, z drugiej stanowią przykład biznesowego sukcesu, skutecznego wdrażania innowacji oraz dobrych praktyk.Laureatem w kategorii „Innowacje dla środowiska” została Dr Alicja Babst–Kostecka z Zakładu Ekologii IB PAN.

WIĘCEJ INFORMACJI ...

Seminaria Naukowe w IB PAN

Zapraszamy na Seminaria naukowe IB PAN w semestrze zimowym 2018/2019. Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo poniżej.

SEMINARIA NAUKOWE IB PAN...

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk zaprasza wszystkich Państwa do odwiedzenia stoiska Wydawnictw IB PAN podczas trwania 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, które odbędą się w dniach 25–28 października 2018 roku.

W ramach stoiska przewidziana jest ekspozycja i sprzedaż książek naukowych i popularno-naukowych o profilu biologiczno-przyrodniczym.

Zapraszamy również do Centrum Książki Przyrodniczej (Księgarni) przy Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN. 
Godziny otwarcia Centrum: poniedziałek, środa, piątek: 9:00–15:00; 
wtorek, czwartek: 9:00–16:30. W czasie trwania Targów Książki Centrum będzie nieczynne.

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, bierze udział w realizacji projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”.

Projekt OZwRCIN wykonywany jest w ramach 2. osi priorytetowej POPC „E-administracja i otwarty rząd”, działania 2.3 POPC „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” 2014-2020, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, typ II projektu: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”.

Celem projektu jest digitalizacja zasobów nauki dla ich powszechnego udostępnienia i ponownego wykorzystania.

W projekcie uczestniczy 16 instytutów, w tym 15 jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Partnerem wiodącym jest Instytut Matematyczny PAN w Warszawie, a liderem Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Digitalizacja obejmie okazy zielnikowe glonów, mszaków, roślin naczyniowych i okazy z kolekcji grzybów, porostów, śluzowców oraz obiekty paleobotaniczne. W ramach projektu zeskanowana zostanie również część zbiorów bibliotecznych.

WIĘCEJ INFORMACJI ...


 

4 Października 2018 roku o godz. 9:00 odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie. Podczas inauguracji odbedzie sie uroczyste slubowanie doktorantów I roku. Program Inauguracji znajdą Państwo poniżej.

PROGRAM INAUGURACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019