W dniu 4 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przyznała Instytutowi Botaniki  im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie znak jakości „HR Excellence in Research”, potwierdzając, że IB PAN w pełni stwarza warunki sprzyjające pracy naukowej i rozwojowi pracowników naukowych.

Miejsce w elitarnym gronie europejskich jednostek badawczych, mogących pochwalić się tym prestiżowym wyróżnieniem IB PAN zawdzięcza prowadzonej polityce wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Instytut  dokłada wszelkich starań, aby być dogodnym miejscem pracy dla naukowców, pozwalającym im swobodnie funkcjonować w Europejskim Obszarze Badań, czego dowodem jest przyznanie logo „HR Excellence in Research”.

Informujemy, że w wyniku konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktoranta z dnia 18.07.2018 (w ramach projektu badawczego OPUS 11, pt. „Delimitacja i filogeneza neotropikalnych gatunkow Lecanora s.l. (lichenizujące Ascomycota, Lecanoromycetes) z Boliwii na podstawie różnych markerów molekularnych i cech fenotypowych") wybrano stypendystkę – Panią mgr inż. Edytę Mazur.

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie (SDNP PAN). Studia doktoranckie w SDNP PAN to możliwość prowadzenia badań naukowych i pracy w świetnie wyposażonych laboratoriach, spotkania wybitnych naukowców, udziału w prestiżowych projektach.

Osoby zainteresowane doktoratem w naszym Studium zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji CZYTAJ DALEJ …

W roku 2018 (maj-czerwiec) Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk gościł profesora Thomasa Dempstera, z Algae Technology and Innovation, Arizona Center for (AZCATI) – amerykańskiego stypendystę Fulbrighta. Prof. T. Dempster, w Zakładzie Fykologii, we współpracy z prof. dr hab. Konradem Wołowskim i dr Joanną Lenarczyk, realizował projekt zatytułowany: „Zasady funkcjonowania profesjonalnych systemów uprawy biomasy wybranych taksonów glonów”. W ramach projektu T. Dempster przedstawił cykl wykładów i warsztatów z zakresu fykologii stosowanej oraz wygłosił wykałd na 37th International Conference of the Polish Phycological Society, Green future: algae – applications and perspective. 22–25 May 2018, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland.

W okresie od 11.05 do 10.06.2018 w Zakładzie Fykologii IB PAN (pod opieką dr hab. Jolanty Piątek i prof. dr hab. Konrada Wołowskiego i) przebywała stażystka Pani Xue Bai – z School of Earth Sciences and State Key Laboratory of Biogeology and Environmental Geology, China University of Geosciences, Wuhan, Hubei Province, China. W ramach współpracy prowadzono badania taksonomiczne stomatocyst złotowiciowców z centralnej części Chin

W roku akademickim 2017–2018 Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt gościć Karolinę Sanchewską – amerykańską stypendystkę Fulbrighta, która w Zakładzie Briologii we współpracy z dr Beatą Cykowską-Marzencką będzie realizowała projekt zatytułowany: „Conservation Via Understanding: The Ecology and Diversity of Epixylic Bryophytes in Poland”. W ramach projektu zaplanowane są badania terenowe, eksperymenty: laboratoryjny oraz terenowy, prace nad publikacją naukową oraz opracowanie popularno-naukowego atlasu o mszakach epiksylicznych Polski.

Informacje o stypendyście na stronie Fulbrighta: 
http://www.fulbright.edu.pl/amerykanscy-stypendysci/