31 marca 2017 nasz Instytut uczestniczył w Międzynarodowych Targach EuroLab, podczas których zaprezentował swój potenjał badawczy, zaplecze laboratoryjne a także wybrane, najnowsze projekty badawcze.

FOTOREPORTAŻ Z TARGÓW...

POTENCJAŁ BADAWCZY IB PAN...

W dniach 24 – 26 maja 2017 w IB PAN odbędą się wykłady i warsztaty z różnych dziedzin biologii organizowane w ramach tegorocznego Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. Nasi Goście podczas tegorocznych dni nauki będą mogli uczestniczyć m.in. w warsztatach „ Analizy genetyczne w botanice”, zajęciach: „Warsztat badacza bez granic” czy wysłuchać wykładów „Grzyby w życiu człowieka” „Wykorzystanie mikroorganizmów w bioremediacji”. Podczas Festiwalu będzie również możliwość zwiedzenia zaplecza laboratoryjnego IB PAN, zapoznania się z najnowszymi projektami badawczymi realizowanymi przez naszych naukowców oraz obejrzenia wystawy "Drewniane skarby archeologiczne świadectwem użytkowania drzew i krzewów w średniowiecznym gospodarstwie domowym".

PROGRAM FESTIWALU W IB PAN...

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 czerwca 2016 roku: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN uzyskał finansowanie na realizację 2 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 11

31 marca w ramach Dni Otwartych Instytutu odbędą się warsztaty zorganizowane przez Pracownię Analiz Molekularnych pt. "Analizy genetyczne w Botanice". W zajęciach będzie uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Społecznych nr 7 STO w Krakowie. Podczas warsztatów nasi Goście będą mieli możliwość zwiedzenia zaplecza laboratoryjnego IB PAN i zapoznania się z najnowszymi technikami badawczymi stosowanymi w naszym Instytucie.

W dniu 25.11.2015, podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej IB PAN,  pracownicy Instytutu zostali uhonorowani odznaczeniami Państwowymi: Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnia Służbę.

Złotymi Krzyżami Zasługi zostali odznaczeni:  prof. dr hab. Andrzej Chlebicki, prof. dr hab. Barbara Godzik,   prof.  dr hab. Lucyna Śliwa, prof. dr hab. Konrad Wołowski.

Srebrnymi Krzyżami Zasługi: dr hab. Dorota Nalepka, prof. PAN, dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska, prof. PAN.

Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę: Danuta Cyganek,  mgr Elżbieta Chrzanowska, mgr Barbara Pawłowska, mgr Jacek Wieser, dr Jan Wójcicki.