Do 31.07.2015 w sali muzealnej Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk przy ul. Lubicz 46 można obejrzeć wystawę  prac Ewy Goral i Andrzeja Chlebickiego „R44.1”, będącą odzwierciedleniem poszukiwań pomiędzy światem w skali "mikro" i makro, próbą pokazania możliwości percepcji prezentowanych obiektów.

W dniach 20 - 22 maja 2015, jak co roku, w Instytucie Botaniki PAN odbyły się dni otwarte w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie. Nasi Goście uczestniczyli w zajęciach praktycznych zorganizowanych przez pracownie IB PAN. Zajęcia przygotowane były w kilku blokach tematycznych: badań molekularnych, ochrony środowiska,botaniki.  Wszyscy uczestnicy z zadowoleniem podkreślali, że bardzo poszerzyli swoją wiedzę, a możliwość przeprowadzania samodzielnie eksperymentów dała im szanse zapoznania się z nowoczesną aparaturą oraz wykazania się własnymi umiejętnościami praktycznymi.

GALERIA

 

Aktualne

W dniach 20.05 – 22.05.2015 w Instytucie Botaniki przy ul. Lubicz 46, a także laboratoriach ekotoksykologicznych w Szarowie, odbędą się wykłady i warsztaty z różnych dziedzin biologii, organizowane w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie. Nasi Goście podczas tegorocznych dni nauki będą mogli m.in. uczestniczyć w warsztatach „Nowoczesne techniki w biologii molekularnej – światło dla medycyny spersonalizowanej” ,  zwiedzić laboratoria IB PAN, obejrzeć wystawę prac  Ewy Goral i Andrzeja Chlebickiego ”R44.1”

Aktualne

IB PAN zaprasza wszystkich Państwa na nowy cykl wykładów Krakowskiego Oddziału PTB. Posiedzenia będą się odbywały w czwartki o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej im. B. Pawłowskiego Instytutu Botaniki PAN przy ul. Lubicz 46. 

Najbliższe posiedzenia:

                  28 listopada 2019, referat: Ile jeszcze nowych rodzajów euglenin?". Prelegent: Prof. dr hab. Jan Kwiatowski Department of Ecology and Evolutionary Biology,                                University of California, Irvine, USA

 

                 5 grudnia 2019, referat: "Roślinne komórki macierzyste – definicje, właściwości i biotechnologiczne wykorzystanie” Prelegent: Dr inż. Marcin Olszak (Polska Akademia                   Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Aktualne

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN zaprasza na konferencję naukową, która odbędzie się 20 lutego 2015 w IB PAN przy ul. Lubicz 46