Aktualne

W dniach 20-22 marca 2014 w Krakowie przy ul. Centralnej 41 A odbędzie się kolejna już edycja Targów Edukacji i Festiwalu Zawodów w Małopolsce. IB PAN czynnie angażuje się w to przedsięwzięcie, reklamując Studium Doktoranckie działające przy Instytucie. Odwiedzający nasze stoisko w dniach 20-21 marca będą mogli zapoznać się z ofertą Instytutu kierowaną do absolwentów Szkół Wyższych, porozmawiać z Doktorantami a także uczestniczyć w krótkich pokazach i doświadczeniach przygotowanych przez Doktorantów.

CZYTAJ TEŻ EXPO KRAKÓW...

Aktualne

W dniach 21-24 maja 2014 r. w Krakowie odbędzie się kolejna już edycja dni nauki pod hasłem "Z nauką przez wieki". Również IB PAN czynnie angażuje się w to przedsięwzięcie. W przygotowaniu jest szereg ciekawych warsztatów, wykładów z różnych dziedzin biologii, które prowadzone będą w Instytucie przy ul. Lubicz 46 przez naszych naukowców. Zapraszamy Państwa na oficjalną stronę Festiwalu Nauki w Krakowie 2014 

STRONA FESTIWALU 2014

Aktualne

18.12.2013 w IB PAN miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy fotografii autorstwa Pana Mieczysława Żbika pt."Drzewa".  Wystawa znajduje się w Muzeum IB PAN. Można ją oglądać codziennie w godz. 9:00-15:00. do 31 stycznia 2014 r. Zapraszamy!

GALERIA

 

Aktualne

W dniach 24-27 października br Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk uczestniczył w 17-tej edycji Targów Książki w Krakowie. Instytut miał swoje stanowisko reklamowe na Targach przy ul. Centralnej, jak i również organizował drugą edycję Salonu Książki Przyrodniczej w Instytucie pod auspicjami Targów.

 

Aktualne

W dniach 26–28 września 2013 r. odbyło się w Krakowie, w salach konferencyjnych Międzynarodowego Centrum Kultury przy Rynku Głównym, międzynarodowe sympozjum „Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context”. Sympozjum zostało zorganizowane przez Instytut Botaniki PAN we współpracy z Instytutem Botaniki UJ, a także z kilkoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi, i było jednym z wydarzeń naukowych towarzyszących obchodom Roku Botaniki Krakowskiej ustanowionego z okazji okrągłych rocznic utworzenia trzech głównych instytucji botanicznych w Krakowie (por. strona http://www.botanika-jubileusz-krakow.pl).