Zapraszamy na seminarium naukowe IB PAN, które odbędzie się 11 lutego 2020 o godz. 10:00 w sali Prof. B. Pawłowskiego IB PAN. Referat pt. "Co wiemy na temat rozmieszczenia kłokoczki południowej Staphylea pinnata L. w Polsce" wygłosi mgr Łukasz Piechnik z Zakładu Ekologii IB PAN.

Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora jednostki pomocniczej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu

WIĘCEJ INFORMACJI

Zapraszamy na seminarium naukowe IB PAN, które odbędzie się 10 grudnia 2019 o godz. 10:00 w sali Prof. B. Pawłowskiego IB PAN. Tematem seminarium będzie wpływ ilości i jakości biomasy roślinnej na właściwości fizykochemiczne gleby w ekosystemach dotkniętych inwazją rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica. Referat wygłosi dr hab. Anna Stefanowicz (Zakład Ekologii IB PAN).

Ponowne otwarcie systemu wyborczego do komitetów naukowych działających przy Polskiej Akademii Nauk.
System wyborczy zostanie ponownie otwarty w dniu 29 listopada 2019 roku i pozostanie otwarty do 6 grudnia 2019 roku (godz. 23:59). Ponowne otwarcie systemu ma umożliwić przede wszystkim zarejestrowanie się osobom uprawnionym, które nie zrobiły tego w dniach 12-20 listopada 2019 roku. Więcej informacji w liście prof. Zabielskiego

Na prośbę Wiceprezesa PAN, Profesora Romualda Zabielskiego dot. rozpowszechnienia informacji w sprawie ogłoszonych wyborów członków komitetów naukowych działających przy Polskiej Akademii Nauk [...]

WIĘCEJ INFORMACJI