STAN ZBIORÓW BIBLIOTEKI - NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017

 

Stan zbiorów ogółem: 112 659 vol. (wzrost w 2017 r. o 365 vol.)

Zbiory wg kategorii - stan na 31 grudnia 2017 roku

Zbiory Instytut Botaniki PAN
Wydawnictwa zwarte (książki, serie, broszury) 75 260 vol.
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma) 34 452 vol.
Wydawnictwa specjalne (mapy, przezrocza)   2 947 szt.
R a z e m 112 659 vol.

 

Czasopisma - 153 tytuły bieżące – stan na 1 grudnia 2017 roku

Czasopisma Instytut Botaniki PAN
Prenumerata polska 20 tyt.
Prenumerata zagraniczna 23 tyt.
Wymiana krajowa  7 tyt.
Wymiana zagraniczna 93 tyt.
Dary 8 tyt.
Zakupy specjalne  2 tyt.
Razem 153 tyt.