noun8

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktoranta

Informujemy, że w wyniku konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktoranta z dnia 18.07.2018 (w ramach projektu badawczego OPUS 11, pt. „Delimitacja i filogeneza neotropikalnych gatunkow Lecanora s.l. (lichenizujące Ascomycota, Lecanoromycetes) z Boliwii na podstawie różnych markerów molekularnych i cech fenotypowych") wybrano stypendystkę – Panią mgr inż. Edytę Mazur.


Instytut Botaniki ogłasza nabór na studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie (SDNP PAN). Studia doktoranckie w SDNP PAN to możliwość prowadzenia badań naukowych i pracy w świetnie wyposażonych laboratoriach, spotkania wybitnych naukowców, udziału w prestiżowych projektach.

Osoby zainteresowane doktoratem w naszym Studium zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji CZYTAJ DALEJ


Nowy projekt Narodowego Centrum Nauki w IB PAN

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 14 września 2017 roku: projekt badawczy kierowany przez dr hab. Marcina Piątka (Zakład Mykologii) uzyskał finansowanie w ramach konkursu OPUS 14.


HR Excellence in Research

W dniu 4 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przyznała Instytutowi Botaniki  im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie znak jakości „HR Excellence in Research”, potwierdzając, że IB PAN w pełni stwarza warunki sprzyjające pracy naukowej i rozwojowi pracowników naukowych.

Miejsce w elitarnym gronie europejskich jednostek badawczych, mogących pochwalić się tym prestiżowym wyróżnieniem IB PAN zawdzięcza prowadzonej polityce wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Instytut  dokłada wszelkich starań, aby być dogodnym miejscem pracy dla naukowców, pozwalającym im swobodnie funkcjonować w Europejskim Obszarze Badań, czego dowodem jest przyznanie logo „HR Excellence in Research”.

 

   Archiwum