listek7a Rekonstrukcja ekosystemów wczesnej jury południowej Polski to nowy projekt realizowany w IB PAN. Celem projektu jest odtworzenie i zwizualizowanie ekosystemów jurajskich okolic Gór Świętokrzyskich oraz Zawiercia – Częstochowy – Lublińca i porównanie ich ze stanowiskami Europy i Ameryki Płn.

Informacje o projekcie ...

 Więcej