W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES - KRAKÓW

frag p act

 

Fragmenta Floristica et

Geobotanica Polonica

ISSN: 2449-8890 (wersja elektroniczna)
ISSN: 1640-629X (wersja drukowana)

 Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 12 pkt. 

 Wersją pierwotną czasopisma Fragmenta Floristica
et Geobotanica Polonica jest wersja elektroniczna

 

The DATABASE of the
available articles of all of the journals

 

Home Table of
Contents
Editorial &
Advisory B.
Instruction
to Authors
Reviewing
procedure
Subscription
information

 

 

Redakcja

 

Redaktor
Dr hab. Magdalena Szczepaniak
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
Zakład Roślin Naczyniowych
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland;

Tel. 48 12 42-41-749, Fax: + 48 12 42-19-790
e-mail: m.szczepaniak[at]botany.pl

Redaktor honorowy

Prof. dr hab. Ludwik Frey
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
Zakład Roślin Naczyniowych

ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland; 

Tel. 48 12 42-41-716, Fax: + 48 12 42-19-790 
e-mail: L.Frey[at]botany.pl


Sekretarz Redakcji

Dr Magdalena Moskal-del Hoyo
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
Zakład Paleobotaniki
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland; 

Tel. 48 12 42-41-771 Fax: + 48 12 42-19-790 
e-mail: m.moskal[at]botany.pl 

 

Redaktorzy tematyczni

Dr hab. Elżbieta Cieślak
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków
taksonomia, biogeografia, ochrona przyrody (rośliny)

Dr hab. Piotr Mleczko
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Botaniki, Kraków
taksonomia, biogeografia, ochrona przyrody (grzyby, glony)

Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska, prof. PAN
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków
ekologia, ekotoksykologia

Dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. PAN
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków
paleobotanika

 

Wydawca


Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

Dział Wydawnictw
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland;
Tel. [+48 12] 42 41 711; Fax: [+48 12] 42 19 790;
e-mail: wydawnictwa[at]botany.pl

Rada Redakcyjna

 

Prof. dr hab. Adam Boratyński (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik)

Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Prof. dr hab. Andrzej Joachimiak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Dr hab. Marek Kucharczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Dr hab. Paweł Kwiatkowski (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska (Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin)

Dr Monika Podgórska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)

Prof. dr hab. Maria Rudawska (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik)

Prof. dr hab. Lucyna Śliwa (Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Kraków)

Prof. dr hab. Konrad Wołowski (Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Kraków)

Prof. dr hab. Maria Zając (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Prof. dr hab. Jan Żarnowiec (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała)

Lista Recenzentów


2017

Leszek Bernacki (Bielsko-Biała)
Urszula Bielczyk (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Joanna Bloch-Orłowska (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Jan Bodziarczyk (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
Anna Bomanowska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Krystyna Boratyńska (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik)
Lubomira Burchardt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań)
Rafał Chmara (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Elżbieta Cieślak (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Marek Ciosek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce)
Anna Cwener (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Bożenna Czarnecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Ludwik Frey (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Anna Filbrandt-Czaja (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń)
Ewa Fudali (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław)
Halina Galera (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Renata Gamrat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin)
Stefan Gawroński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Krystyna Milecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Izabela Gerold-Śmietańska (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Dariusz Kamiński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń)
Marcin Kiedrzyński (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Henryk Klama (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała)
Stanisław Kłosowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Joanna Korzeniak (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Wojciech Kowalski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin)
Maciej Kozak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Marek Kucharczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Joanna Lenarczyk (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Maria Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa)
Stefania Loster (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Józef Mitka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Piotr Mleczko (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Teresa Noga (Uniwersytet Rzeszowski)
Teresa Nowak (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Wojciech Paul (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Jolanta Piątek (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Marcin Piątek (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Renata Piwowarczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Monika Podgórska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Jarosław Proćków (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław)
Jacek Rajchel (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
Halina Ratyńska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
Dorota Richter (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław)
Adam Rostański (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Lucjan Rutkowski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń)
Alina Stachurska-Swakoń (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Monika Staniaszek-Kik (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Małgorzata Stasińska (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
Ewa Szczęśniak (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Krzysztof Szoszkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Jerzy Szwagrzyk (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
Barbara Tokarska-Guzik (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Krystyna Towpasz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Mateusz Troll (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Alina Urbisz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Krystyna Wasylikowa (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Elżbieta Weryszko-Chmielewska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin)
Agata Wojtal (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Dan Wołkowycki (Politechnika Białostocka, Białystok)
Konrad Wołowski (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Beata Woziwoda (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Maria Zając (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Tomasz Załuski (Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz)
Jerzy Zieliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Joanna Żelazna-Wieczorek (Uniwersytet Łódzki, Łódź)


2016

Wacław Bartoszek (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Leszek Bernacki
(Bielsko-Biała)
Urszula Bielczyk
(Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Joanna Bloch-Orłowska
(Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Julian Chmiel
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Anna Cwener
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Zygmunt Dajdok
(Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Ludwik Frey
(Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Piotr Górski
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Bogdan Jackowiak
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Janina Jakubowska-Gabara
(Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Ryszard Kamiński
(Uniwersytet Wrocławski, Ogród Botaniczny, Wrocław)
Anna Koczur
(Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Kinga Kostrakiewicz-Gierałt
(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Jerzy Kruszelnicki
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
Anna Kryszak
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań)
Leszek Kucharski
(Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Paweł Kwiatkowski
(Uniwersytet Śląski, Katowice)
Łukasz Łuczaj
(Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
Beata Messyasz
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Dorota Michalska-Hejduk
(Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Piotr Mleczko
(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Wojciech Paul
(Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Mariusz Pełechaty
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Monika Podgórska
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Adam Rostański
(Uniwersytet Śląski, Katowice)
Anna Rusińska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Krzysztof Spałek
(Uniwersytet Opolski, Opole)
Alina Stachurska-Swakoń
(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Barbara Sudnik-Wójcikowska
(Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Zbigniew Szeląg
(Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Barbara Tokarska-Guzik
(Uniwersytet Śląski, Katowice)
Andrzej Urbisz
(Uniwersytet Śląski, Katowice)
Agnieszka Wacnik
(Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)
Hanna Wójciak
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Bogdan Zemanek
(Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Robert Zubel
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Jan Żarnowiec
(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała)
Ludwik Żołnierz
(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław)

Published and distributed by:
W. Szafer Institute of Botany - Polish Academy of Sciences
Lubicz 46, 31-512 KRAKÓW, tel. +48 12 4241 731; fax: +12 4241 731; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.