WAŻNE DOKUMENTY (Regulaminy, plany i programy studiów, harmonogramy zajęć, sylabusy)

OGŁOSZENIA (komunikaty, aktualności, wydarzenia)

DOKUMENTY DO POBRANIA (sprawozdanie semestralne, podania do kierownika studiów, wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej)

PRZYDATNE STRONY

AKTY PRAWNE regulujące kształcenie na studiach doktoranckich

SAMORZĄD DOKTORANTÓW SDNP PAN W KRAKOWIE (Regulamin Samorządu, skład)

 


 • WAŻNE DOKUMENTY/ IMPORTANT DOCUMENTS:

1. Regulamin studiów doktoranckich w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie (załącznik do uchwał Rad Naukowych: IB PAN nr 19/13.03.2018 i ISEZ PAN nr 33.1.2018)

Regulations of doctoral studies - DOWNLOAD HERE ...

 

2. Plan i program studiów doktoranckich prowadzonych w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie (załącznik nr 1 do Uchwały Rady Naukowej IB PAN nr 20/13.03.2018) 

Study programme - DOWNLOAD HERE ...

 

3. Sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich (załącznik do Uchwał Rad Naukowych: IB PAN nr 20/19.06.2015 i ISEZ PAN nr 24/4/2015)

 

4. Regulamin egzaminów

 

5. Efekty kształcenia po ukończeniu studiów doktoranckich w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie (załącznik nr 2 do Uchwały Rady Naukowej IB PAN nr 18/19.06.2015)

 

6. Regulamin stypendiów doktoranckich w SDNP PAN w Krakowie, WNIOSEK STYPENDIALNY - dla doktorantów z I roku, WNIOSEK STYPENDIALNY - dla doktorantów II - IV roku

Regulations on the award of fellowships - DOWNLOAD HERE ... , APPLICATION for fellowships DOWNLOAD HERE ...

 

7. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów SDNP PAN

Scholarship for the best doctoral students - DOWNLOAD HERE ... 

Table of achiewements - DOWNLOAD HERE ...

Criteria of awarding ranking points - DOWNLOAD HERE ...            

 

8. LISTA WYKŁADÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 DLA DOKTORANTÓW SDNP PAN W KRAKOWIE 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

 

9. Harmonogramy, sylabusy zajęć:

SYLABUSY ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

- Fizjologia i biochemia organizmów CZYTAJ DALEJ ...


SYLABUSY ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020:

- Ekologia i ochrona przyrody CZYTAJ DALEJ ...  Ecology and nature conservation READ MORE ...

Filozofia przyrody CZYTAJ DALEJ ...

                                                                                              
SYLABUS ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2018.2019
SYLABUS ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI 2017/2018 SEMESTR
SYLABUS - PRODUKTYWNOŚĆ ROŚLIN
SYLABUS - CZWARTEK BOTANICZNY
SYLABUS - SEMINARIA IOP PAN
ANKIETA DOKTORANTA O PROWADZĄCYM


 • OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY, AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA:


  DOKTORANT SDNP PAN WYBRANY DO KAPITUŁY DOKTORANCKIEJ PRODOK 2020

  Doktorant Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie, Kamil Zieliński, został wybrany na roczną kadencję do Kapituły Doktoranckiej PRODOK 2020. Kamil, jako Członek Kapituły będzie się zajmował m.in. pracami nad  naborem, analizą i oceną formularzy konkursowych PRODOK, a także pomocą  w działaniach promocyjnych, marketingowych związanych z Galą PRODOK 2020. Gratulujemy i życzymy satysfakcji z podjętej działalności.


  Zajęcia "Fizjologia i biochemia organizmów" odbędą się w formie online w terminie 28 maja 2020 (godz. 9:00 - 15:00) oraz 29 maja 2020 (godz. 9:00 - 16:00).


  W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce, zajęcia z Fizjologii i biochemii organizmów zostają odwołane. O nowym terminie zajęć będą Państwo na bieżąco informowani.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W KONKURSIE NA STYPENDIA DOKTOARANCKIE W SDNP PAN W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2019/2020


Zarządzenie wprowadzenia regulaminu stypendiów doktoranckich [pdf]
Zarządzenie ogłoszające konkurs na stypendia doktoranckie [pdf]
Zarządzenie o powołaniu Komisji do konkursu na stypendia doktoranckie [pdf]
Ogłoszenie o konkursie na stypendia doktoranckie [pdf]]
Wniosek o stypendium doktoranckie 2019/2020 [docx]

 


 • DOKUMENTY DO POBRANIA

  - Podanie o przedłużenie POBIERZ...

  - Rezygnacja ze studiów - formularz POBIERZ... 

  Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej POBIERZ...,  Logotypy Instytutów POBIERZ...  ,
    First page of doctoral thesis DOWNLOAD...                                                                                                                     

      - Formularz sprawozdania POBIERZ..., Semester report DOWNLOAD HERE ...


 • PRZYDATNE STRONY:

Strumienie finansowania dla doktorantów

Krajowa Reprezentacja  Doktorantów

Polska Akademia Nauk

Rada Główna Instytutów Badawczych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Nauka Polska

Cordis Wspólnotowy serwis Informacyjny badań i rozwoju

Narodowe Centrum Nauki


 • AKTY PRAWNE:

Kształcenie na studiach doktoranckich regulują następujące akty prawne:

§ Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

§ Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

§ Regulamin SDNP PAN 2018

§ Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

§ Rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich

§ Rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

 


 • SAMORZĄD DOKTORANTÓW SDNP PAN W KRAKOWIE:

Celem działalności Samorządu Doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN jest reprezentowanie i obrona praw i interesów doktorantów naszego Instytutu,  integracja środowiska doktorantów poprzez udział w różnego rodzaju inicjatywach, a także szerzenie wzajemnej pomocy w sprawach naukowych i nie tylko.

Pośredniczymy między doktorantami a Dyrekcją w sprawach dotyczących naszego funkcjonowania w Instytucie. Reprezentujemy doktorantów przed Dyrekcją Instytutu oraz podjęliśmy współpracę z doktorantami innych Instytutów. Przedstawiciele doktorantów każdego z Instytutów Polskiej Akademii Nauk tworzą Porozumienie Doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk, a poza tym doktoranci naszego Studium wchodzą również  w skład Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich.

Uczestniczymy w corocznym Zjeździe Doktorantów, na których omawiane są bieżące sprawy dotyczące doktorantów.

Jesteśmy zaangażowani w działania mające na celu popularyzację nauki, m.in. bierzemy udział w corocznym Festiwalu Nauki. Takie przedsięwzięcia dodatkowo sprzyjają integracji doktorantów.

SAMORZĄD DOKTORANTÓW SDNP PAN W KRAKOWIE - KADENCJA NA ROK 2019/2020:

Przewodniczący Samorządu Doktorantów mgr Adriana Kaczmarczyk
Zastępca  mgr Agata Banach

Sekretarz Samorządu

mgr Edyta Mazur

Członek mgr Alicja Wierzbicka
Członek mgr Anna Misiewicz

 


REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW - CZYTAJ DALEJ ...