Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ogłasza otwarcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2020/2021 z limitem przyjęć 7 osób i następującą listą ramowych tematów badań:

 

Temat numer 1

Ewolucyjne znaczenie współczesnej hybrydyzacji u Oenothera biennis s.l. CZYTAJ DALEJ ... 

Evolutionary significance of contemporary hybridization in Oenothera biennis s.l. READ MORE...

 

Temat numer 2

Relacje symbiotyczne w holobioncie porostowym i ich rola w ewolucji różnorodności biologicznej  grzybów naporostowych w tropikalnych lasach górskich CZYTAJ DALEJ...

Symbiotic interactions in the lichen holobiont and their role in the evolution of biodiversity of lichenicolous fungi in tropical mountain forests READ MORE...

 

Temat numer 3

Fizjologiczne podłoże zaburzeń mrozoodporności rzepaku ozimego w wyniku procesów deaklimacyjnych – rola brasinosteroidów CZYTAJ DALEJ...

Physiological basis of the disturbances in frost tolerance of winter oilseed rape as a result of deaclimation processes – role of brassinosteroids READ MORE...

 

Temat numer 4

Wewnątrztkankowy dwutlenek węgla oraz stan puli redoks plastochinonu jako regulatory szlaku biosyntezy etylenu CZYTAJ DALEJ...

Intracellular carbon dioxide and redox state of plastoquinone pool as regulators of ethylene biosynthesis pathway READ MORE...

 

Temat numer 5

Ocena wpływu innowacyjnych wysokobiałkowych pasz nie-GMO pochodzenia krajowego na strawność składników pokarmowych, wskaźniki produkcyjne i status zdrowotny świń CZYTAJ DALEJ...

Evaluation of the impact of innovative high-protein non-GMO domestic feed on nutrient digestibility, production indicators and the health status of pigs READ MORE...

 

Temat numer 6

Wpływ powiązań biocenotycznych na aktywną ochronę najad: zagrożony głowacz białopłetwy (Cottus gobio Linnaeus, 1758) jako żywiciel pośredni zagrożonej skójki gruboskorupowej (Unio crassus Philipsson, 1788) CZYTAJ DALEJ...

On the influence of biocenotic relationships on active conservation of naiads: threatened Cottus gobio as host for threatened Unio crassus READ MORE...

 

Temat numer 7

Wykorzystanie ptaków i owadów jako wskaźników roli pnączy w zachowaniu bioróżnorodności siedlisk nadrzewnych CZYTAJ DALEJ...

The use of birds and insects as indicators of the role of lianas in preserving the biodiversity of arboreal habitats READ MORE...

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

Zasady rekrutacji do Szkoły doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych CZYTAJ DALEJ…

Rules for admissions to the Doctorat School of natural and Agricultural Sciences READ MORE...

Kwestionariusz osobowy POBIERZ ...

Informacje o Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych CZYTAJ DALEJ...

 

Dokumenty należy przesłać na adres Sekretariatu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych (ul. Lubicz 46, 31 – 512 Kraków, z dopiskiem Sekretariat Szkoły Doktorskiej). Skany dokumentów należy przesłać również mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 1 września 2020 r. 

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.