Samorząd Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych - kadencja na rok 2019/2020

 

Przewodniczący Samorządu Doktorantów mgr Adriana Kaczmarczyk
Zastępca  mgr Agata Banach

Sekretarz Samorządu

mgr Edyta Mazur

Członek mgr Alicja Wierzbicka
Członek mgr Anna Misiewicz


REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW - CZYTAJ DALEJ ...