Logo wsp kraj

 

Współpraca naukowa Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk z:

 

1. Instytutem Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN Lublinie


2. Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie

3. Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 
5. Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 
6. Instytutem Ochrony Przyrody PAN
 
7. Instytutem Fizjologii Roślin im. F. Górskiego  PAN
 
 8. Uniwersytetem Rzeszowskim
 
 Współpraca odbywa się w trybie wzajemnego świadczenia usług miedzy podmiotami naukowymi w oparciu o zawarte obustronnie umowy.