W 2015 prowadzono wspólne badania z partnerami z 73 zagranicznych ośrodków naukowych. W ramach realizowanych umów bezpośrednich (1) i centralnych (2) oraz w ramach współpracy nie objętej umowami, pracownicy IB PAN odbyli wyjazdy zagraniczne do 16 krajów. W tym samym okresie w IB PAN gościło 12 naukowców z 11 zagranicznych ośrodków naukowych. 

 

WIĘCEJ... PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH BEZPOŚREDNICH POROZUMIEŃ

                  PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH UMÓW CENTRALNYCH

                  WYKAZ INSTYTUTÓW Z KTÓRYMI IB PAN WSPÓŁPRACUJE BEZ UMÓW

                  WYNIKI WSPÓŁPRACY PROWADZONEJ BEZ ZAWARTYCH UMÓW

                  UZYSKANE REZULTATY WSPÓŁPRACY 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH BEZPOŚREDNICH POROZUMIEŃ

 

BOLIWIA

Herbario Nacional de Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz.

Umowa podpisana dn. 1.10.2014 na lata 2014–2019. Temat: “Diversidad y tendencias evolutivas de los hongos liquenícolas y sus hospedantes en los Andes de Bolivia”

 

Wyniki współpracy na podstawie bezpośrednich porozumień

 

BOLIWIA

Opisano nowy dla nauki rodzaj i gatunek grzybów naporostowych − Macroskyttea parmotrematis Etayo, Flakus & Kukwa i dwa nowe gatunki porostów − Cryptothecia rosae-iselae Flakus & Kukwa i Lecanactis minuta Ertz, Flakus & Kukwa. Opracowano porosty z rzędu Arthoniales w Boliwii (48 gatunków) oraz opublikowano nowe stanowiska 80 gatunków z różnych grup taksonomicznych z tego kraju (A. Flakus).

 

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH UMÓW CENTRALNYCH

 

BUŁGARIA

Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Biodiversity and Ecosystem Research. Projekt na lata 2015–2017. Temat: „Biosystematyka Elymus pycnanthus (Godron) Melderis i pokrewnych gatunków (Poaceae) (Biosystematic study of Elymus pycnanthus (Godron) Melderis and related taxa (Poaceae)”.

SŁOWACJA

Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences. Projekt na lata 2013−2015. Temat: „Wybrane aspekty taksonomii i biogeografii flory i grzybów Karpat (Polska i Słowacja) [Selected case studies from taxonomy and biogeography of the Carpathian flora and funga (Poland and Slovakia)]”.

 

Wyniki współpracy na podstawie porozumień do umów centralnych

 

W ramach Porozumienia do umowy centralnej między PAN i Bułgarską Akademią Nauk:

wspólnie z dr G. Angelovem (Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences) rozpoczęto nowy, wspólny projekt badawczy, którego głównym celem jest próba rozwiązania problemów taksonomicznych dotyczących grupy pokrewnych, nadmorskich gatunków traw z rodzaju Elymus: , E. farctus i E. elongatus. W bieżącym roku zebrano próby populacji taksonów Elymus z wybrzeża Morza Czarnego, które zostały wstępnie porównane morfometrycznie z populacjami znad Morza Bałtyckiego. Zebrano nasiona do hodowli szklarniowych z populacji E. pycnanthus, gatunków pokrewnych oraz prawdopodobnych mieszańców międzygatunkowych, które będą przedmiotem dalszych analiz enzymatycznych. W związku z różnymi ujęciami taksonomicznymi badanych taksonów, przeprowadzono rewizję materiałów zielnikowych rodzajów Elymus, Elytrigia, Agropyron oraz Triticum z zielników KRA, KRAM i Zestawiono listy synonimów i wstępnie określono zasięg występowania poszczególnych taksonów związanych ze zbiorowiskami nadmorskimi (M. Szczepaniak).

W ramach porozumienia do umowy centralnej między PAN i Słowacką Akademią Nauk:

wspólnie z dr S. Adamčíkiem (Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences) przygotowano i oddano do druku artykuł na temat rewizji kompleksu gatunku Russula clavipes. Rewizję przeprowadzono łącząc metody tradycyjnej taksonomii (analiza i pomiary cech makro- i mikromorfologicznych), metody morfometryczne (statystyczna analiza pomiarów grupy cech mikromorfologicznych) oraz metody molekularne (sekwencjonowanie regionu ITS). Wykazano, że niewyróżniany ostatnio w literaturze gatunek Russula nuoljae jest dobrym gatunkiem odrębnym zarówno morfologicznie jak i filogenetycznie (A. Ronikier).

 

WYKAZ INSTYTUTÓW Z KTÓRYMI IB PAN WSPÓLPRACUJE BEZ UMÓW

 

AUSTRALIA: Tasmanian Museum, Hobart, Tasmania

AUSTRIA: University of Innsbruck, Innsbruck; University of Vienna, Faculty Center Botany, Department of Biogeography and Botanical Garden, Vienna

BELGIA: Department Bryophytes-Thallophytes, Botanic Garden Meise, Nieuwelaan

BENIN: University of Parakou, Parakou

BOLIWIA: Herbario Nacional de Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz

Bułgaria:Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia

CHILE: Departamento de Botànica, Universidad de Concepción, Concepción

CHINY: Shandong Museum, Jinan; Shandong Normal University, Jinan; Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing; Chengdu Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences, Chengdu; Institute of Geology and Paleontology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing; Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing

EGIPT: Botany Department, Faculty of Science, Ain Shams University, Cairo

ESTONIA: Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu, Tartu; Institute of Geology, Tallinn University of Technology, Tallin

FALKLANDY: Falkland Islands Wildlife Conservation, Stanley

FRANCJA : Laboratoire de Génétique et Evolution des Populations Végétales, Université de Lille, Lille; Université de Rennes, Paimpont; Université de Lyon, Lyon

GRECJA: M.H. Wiener Laboratory for Archaeological Science, American School of Classical Studies at Athens, Athens

HISZPANIA: Instituto E. S. Zizur BHI, Departamento de Biología, Navarra, Pamplona; Real Jardín Botánico, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid; Department of Conservation Biology, Estación Biológica de Doñana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Seville

HOLANDIA: BIAX Consult, Zaandam

INDIE: Botanical Survey of India, C.G.O. Complex, Salt Lake City, Kolkata; Botanical Survey of India, Central National Herbarium, Howrah

JAPONIA: Osaka Museum of Natural History, Osaka; Chiba University, Chiba

NIEMCY: Nature protection and Geology of Mecklenburg - Vorpommern - State Geological Survey; Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität zu Köln, Köln; University of Leipzig/Landesamt für Archäologie Sachsem, Leipzig; Geologisch-Paläontologischen Institut, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster; Geologischer Dienst NRW, Krefeld; Botanischer Garten & Botanisches Museum, Berlin Dahlem; Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt, Frankfurt am Main; Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Biologie/Geobotanik und Botanischer Garten, Halle; Melkonian Laboratory, Biozentrum, Universität zu Köln, Köln; Ruhr-Universität Bochum, Bochum; Universität Tübingen, Tübingen; Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Greifswald; Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, Stuttgart.

NORWEGIA: University of Oslo, Oslo

PORTUGALIA: Centre for Applied Ecology, Institute of Agronomy, Technical University of Lisbon, Lisboa

REPUBLIKA CZESKA: Charles University in Prague, Prague; Department of Biology and Ecology, University of Ostrava, Ostrava; Institute of Botany, Czech Academy of Sciences, Brno

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI:  iThemba LABS, National Research Foundation (NRF), Somerset West; University of Stellenbosch, Stellenbosch; ARC-Plant Protection Research Institute, Pretoria & Stellenbosch; University of Pretoria, Pretoria

RUMUNIA: University of Bucharest, Bucharest

SZWAJCARIA: Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf;Université de Neuchatel, Laboratory of evolutionary botany, Neuchatel; Université de Lausanne, Department of Ecology and Evolution, Lausanne

SZWECJA: Division of Pharmacognosy, Department of Medicinal Chemistry, Uppsala University, Uppsala

TAJLANDIA: Depertment of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai

TOGO: University of Lomé, Lomé

TURCJA: Department of Basic Aquatic Sciences,Faculty of Fisheries, Inonu University, Malatya

USA: Smithsonian Institution, Washington; School of Engineering and Applied Science, Princeton University; Field Museum, Illinois, Chicago; Duke University, North Carolina, Durham; Le Moyne College, Syracuse; California Polytechnic State University, San Luis Obispo

WĘGRY: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest; MTA-MTM-ELTE Research Group for Paleontology; Institute of Ecology and Botany, MTA Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót; University of Debrecen, Debrecen; Hortobágy National Park Directorate Debrecen, Debrecen; Geological and Geophysical Institute of Hungary, Budapest; Eötvös Loránd University, Budapest

WIELKA BRYTANIA: National Museum of Wales, Cardiff; Institute of Archaeology, University of Oxford, Oxford; Royal Botanic Gardens, Kew; The Sainsbury Laboratory, Norwich; University of London, London; Natural History Museum, London; Royal Botanic Garden Edinburgh, Edinburgh; Centre for Ecology & Hydrology, Environment Centre Wales, Bangor

WŁOCHY:CNR — Institute for the Dynamics of Environmental Processes, Laboratory of Palynology and Palaeoecology, Milano

 

WYNIKI WSPÓŁPRACY PROWADZONEJ BEZ ZAWARTYCH UMÓW

 

AUSTRALIA

Współpraca z: dr Rod D. Seppelt (Tasmanian Museum, Hobart). Opublikowano artykuł o gatunkach wątrobowców nowych dla subantarktycznej Macquarie Island (R. Ochyra).

AUSTRIA

Współpraca z: dr Peter Schönswetter (University of Innsbruck) i dr Gerald Schneeweiss (Department of Biogeography and Botanical Garden, University of Vienna). Prowadzono badania nad zmiennością genetyczną wybranych przedstawicieli wysokogórskiej flory Europy (Androsace obtusifolia) oraz związkami filogenetycznymi Saxifraga styriaca i S. wahlenbergii (M. Ronikier).

Współpraca z: prof. Rupert Lenzenweger (emerytowany profesor). Opublikowano pracę na temat zróżnicowania gatunkowego glonów z rodzaju Euastrum i Micrasterias w jeziorach tatrzańskich (J. Lenarczyk).

BELGIA

Współpraca z: dr Damien Ertz (Department Bryophytes-Thallophytes, Botanic Garden Meise, Nieuwelaan). Opisano nowy dla nauki gatunek Lecanactis minuta Ertz, Flakus & Kukwa i opracowano porosty z rzędu Arthoniales w Boliwii (A. Flakus).

BENIN

Współpraca z: dr Nourou Yorou (Université de Parakou) dotycząca różnorodności grzybów głowniowych afrykańskiej sawanny sudańskiej; opublikowano artykuł na temat filogenezy rodzaju Anthracocystis, w którym m.in. opisano nowy dla nauki gatunek z Beninu (M. Piątek).

BOLIWIA

Współpraca z: mgr Faviana Mogro (Herbario Nacional de Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés. La Paz). Opracowano kolejną część materiałów zebranych podczas wcześniejszych wypraw oraz przygotowano do druku jedną wspólną publikację (B. Cykowska-Marzencka).

BUŁGARIA

Współpraca z: prof. Dimiter A. Ivanov (Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia). Zakończono przygotowywanie publikacji dotyczącej porównania mioceńskich flor pyłkowych z Bułgarii i ze złoża węgla brunatnego Legnica na Dolnym Śląsku – praca w związku z ukończonym wspólnym projektem badawczym realizowanym w ramach Porozumienia do umowy centralnej między PAN i Bułgarską Akademią Nauk (E. Worobiec).

CHILE

Wspópraca z: mgr Reinaldo Vargas Castillo (Universidad de Concepción). Kontynuowano badania nad zróżnicowaniem gatunkowym porostów z rodzaju Caloplaca w Boliwii (K. Wilk).

CHINY

Współpraca z: dr Zhao-jie Ren (Shandong Museum, Jinan) i prof. dr Zun-tian Zhao (Shandong Normal University, Jinan). Opublikowano notatkę onowym odkryciu Codriophorus corrugatus w prowincji Gansu (R. Ochyra)

Współpraca z: zielnik Instytutu Botaniki Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie (PE) oraz zielnik Instytutu Biologii Chińskiej Akademii Nauk w Chengdu (CDBI). Przeprowadzono rewizję taksonomiczną materiałów zielnikowych wybranych kompleksów gatunków z rodzajów Agrostis, Calamagrostis i Deyeuxia z terenu Chin: (1) Agrostis sinorupestris i taksonów pokrewnych: A. hugoniana var. aristata, A. turkestanica, A. flaccida, A. vinealis; (2) Agrostis hookeriana  i gatunków pokrewnych: A. pubicallis, A. sinocontracta, A. sozanensis; (3) A. hugoniana i taksonów pokrewnych: A. inaequiglumis, A. inaequiglumis var. nana, A. mackliniae. Wykonano pomiary około 540 wybranych okazów zielnikowych roślin. Dane te, razem z poprzednimi pomiarami, stanowią podstawę analiz numerycznych. W najbliższym czasie planowane jest opracowanie tych materiałów i przygotowanie artykułów naukowych, które obejmą problemy taksonomiczne i chorologiczne wymienionych powyżej kompleksów gatunków (B. Paszko).

Współpraca z: prof. C.S. Li, prof. Y. Wang (Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing), prof. S.X. Guo (Institute of Geology and Paleontology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing). Kontynuowane są długoterminowe wspólne badania „Fossil Trapa L. of China”. Przygotowywane są materiały do wspólnych publikacji (J.J. Wójcicki).

Współpraca z: dr. Falko Turner (Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing).Opublikowano artykuł, w którym opisano subfosylny morfotyp glonu z rodzaju Pediastrum (J. Lenarczyk).

EGIPT

Współpraca z: dr Abdullah Saber (Botany Department, Faculty of Science, Ain Shams University, Cairo). Prowadzono badania nad eugleninami występującymi w jednej z oaz w Egipcie (K. Wołowski).

ESTONIA

Współpraca z: dr Ave Suija (Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu). Prowadzono badania molekularne grzybów naporostowych z rzędu Helotiales i opisano nowy dla nauki rodzaj Macroskyttea Etayo, Flakus, Suija & Kukwa (A. Flakus).

Współpraca z: dr Normunds Stivrins (Institute of Geology, Tallinn University of Technology, Tallin). Opublikowano artykuł, w którym opisano subfosylny morfotyp glonu z rodzaju Pediastrum (J. Lenarczyk).

FALKLANDY

Współpraca z: D. Crabtree (Falkland Islands Wildlife Conservation, Stanley). Opublikowano opracowanie poświęcone dwóm rodzajom mchów: Bucklandiella i Codriophorus na Falklandach (R. Ochyra).

FRANCJA

Współpraca z: dr Helene Frerot, dr Maxime Pauwels (Laboratoire de Génétique et Evolution des Populations Végétales, Université de Lille). Przygotowano manuskrypt artykułu „Are zinc hypertolerance and hyperaccumulation related in Arabidopsis halleri? – New evidence from genotype replication” (A. Babst-Kostecka).

Współpraca z: dr Marc Lebouvier (Université de Rennes, Paimpont). Opublikowano 9 notatek o nowych odkryciach gatunków mchów na wyspach Crozeta i Kerguelena oraz opracowano 1 artykuł poświęcony Hymenostylium recurvirostrum, rodzajowi i gatunkowi mchu nowo odkrytemu w południowych obszarach polarnych (H. Bednarek-Ochyra, R. Ochyra).

Współpraca z: dr Makc Philippe, dr Fréderick Thévenard (Université de Lyon). Opracowanie szczątków drewna z górnego triasu z Patoki. Opublikowano wyniki: nowy gatunek drewna, rewizja taksonomiczna podobnych drewien, oraz ich rozmieszczenie w Europie (M. Barbacka-Bóka).

GRECJA

Współpraca z: dr Maria Ntinou (M. H. Wiener Laboratory for Archaeological Science, American School of Classical Studies at Athens). Przygotowanie opracowania węgli drzewnych z Jaskini Sarakenos (Beocja, Grecja) (M. Moskal-del Hoyo).

HISZPANIA

Współpraca z: dr Javier Etayo (Instituto E. S. Zizur BHI, Pamplona). Kontynuowano badania nad taksonomią i różnorodnością gatunkową grzybów naporostowych Boliwii, w wyniku których opisano nowy dla nauki rodzaj i gatunek grzybów naporostowych − Macroskyttea parmotrematis Etayo, Flakus & Kukwa (A. Flakus).

Współpraca z: dr Carlos Lado (Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid). Kontynuowano badania na temat śluzowców przyśnieżnych Ameryki Południowej w ramach dwóch wspólnych projektów badawczych. W roku sprawozdawczym opublikowano artykuł, w którym opisano nowy dla nauki gatunek śluzowca przyśnieżnego, Lamproderma andinum A. Ronikier & Lado (A. Ronikier).

Współpraca z: prof. Miguel Delibes (Department of Conservation Biology, Estación Biológica de Doñana, CSIC, Seville). Opublikowano pracę na temat mechanizmów wpływających na sukces reprodukcyjny rośliny związanych z odległością między osobnikami. Wykazano, że (1) zawiązywanie owoców jest wyższe kiedy osobniki rosną blisko siebie; (2) udział dojrzałych owoców maleje wraz ze wzrostem skupień w jakich rosną osobniki; (3) całkowita produkcja nasion przez osobnika nie wykazuje zależności od odległości między osobnikami. Podsumowując, stwierdzono, że efekt odległości między osobnikami i ich zagęszczenia może działać pozytywnie lub negatywnie na poszczególne etapy procesu reprodukcji, a końcowy sukces reprodukcyjny jest wypadkową tych etapów (M. Żywiec).

HOLANDIA

Współpraca z: dr Marjolein van der Linden oraz dr Lucy Kubiak-Martens (BIAX Consult). Opublikowano pracę na temat wyników badań archeobotanicznych materiału uszczelniającego z wraków statków z 13-tego i 14-tego wieku z Nieuwe Bierkaai w Hulst, w Holandii (A. Obidowicz).

INDIE

Współpraca z: dr SutrishnaKar (Botanical Survey of India, Howrah) i prof. Paramjit Singh (Botanical Survey of India, Kolkata)przeprowadzono typizację odmiany opisanej przez Hookera, Calamagrostis munroana var. stricta (B. Paszko).

JAPONIA

Współpraca z: dr Minoru Tsukagoshi (Osaka Museum of Natural History, Osaka) i prof. Arata Momohara (Chiba University, Chiba). Kontynuowano krytyczne badania materiałów kopalnych Trapaceae z trzeciorzędu/czwartorzędu Japonii; czyniono starania o kontynuację wspólnych stacjonarnych badań materiałów z kolekcji Dr. Shigeru Miki’ego, przechowywanych w Muzeum Historii naturalnej w Osace oraz innych kolekcji japońskich. Planowane są wspólne publikacje. (J.J. Wójcicki).

NIEMCY

Współpraca z: dr Andreas Börner (Nature protection and Geology of Mecklenburg − Vorpommern − State Geological Survey). Badania flor eemskich północno-wschodnich Niemiec (R. Stachowicz-Rybka, M. Moskal-del Hoyo).

Współpraca z: prof. dr Tobias Kienlin, Jacob Ociepka (Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität zu Köln, Köln) oraz mgr Klaus Cappenberg (University of Leipzig/Landesamt für Archäologie Sachsen, Leipzig). Badania geomagnetyczne i wykonanie lotniczej dokumentacji fotogrametrycznej przy wykopaliskach archeologicznych na stanowiskach 1-3 w Mozgawie (M. Moskal-del Hoyo).

Współpraca z: dr Frank Neumann (Geologisch-Paläontologischen Institut, Westfälische Wilhelms-Universität) i Elisabeth Namyslo (Geologischer Dienst NRW). Rozpoczęcie wspólnych badań palinologicznych materiału ze złoża węgla brunatnego Garzweiler w Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy). Weryfikowano oznaczenia ziaren pyłku z 20 dotychczas analizowanych próbek (E. Worobiec).

Współpraca z: dr Frank Neumann (Geologisch-Paläontologischen Institut, Westfälische Wilhelms-Universität). Przygotowano manuskrypt publikacji na temat kopalnych szczątków grzybów o owocnikach o cefalotekoidalnej budowie występujących w osadach neogenu Polski i Niemiec (G. Worobiec, E. Worobiec).

Współpraca z: dr Harrie J.M. Sipman (Botanischer Garten & Botanisches Museum, Berlin Dahlem). Opracowano część kolekcji porostów boliwijskich dostępnej w zielniku B (A. Flakus).

Współpraca z: mgr Pamela Rodriguez Flakus (Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt, Frankfurt am Main). Prowadzono badania molekularne na wybranych gatunkach grzybów naporostowych z Boliwii oraz badania bioty porostów w tym kraju (A. Flakus).

Współpraca z: dr Natalia Tkach (Institut für Biologie/Geobotanik und Botanischer Garten, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle). Prowadzono badania nad filogenezą Saxifraga wahlenbergii i S. styriaca (M. Ronikier, E. Cieślak).

Współpraca z: prof. Michael Melkonian, dr Kerstin Hoef-Emden (Melkonian Laboratory, Biozentrum, Universität zu Köln, Köln). Przygotowywano wspólnie projekt stypendium dotyczący różnorodności, zmienności molekularnej i ekologii kryptofitów (Cryptophyceae) na krótkoterminowe pobyty badawcze (do 6 miesięcy) w ramach oferty stypendialnej DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) (M. Łukaszek).

Współpraca z: prof. Dominik Begerow (Ruhr-Universität Bochum). Opublikowano artykuł na temat pozycji filogenetycznej enigmatycznego rodzaju Talbotiomyces (M. Piątek).

Współpraca z: dr Kai Riess (Universität Tübingen). Prowadzono badania dotyczące zróżnicowania morfologicznego i genetycznego grzybów głowniowych; opublikowano artykuł na temat pozycji filogenetycznej enigmatycznego rodzaju Talbotiomyces (M. Piątek).

Współpraca z: dr Matthias Lutz (Universität Tübingen). Prowadzono badania dotyczące zróżnicowania morfologicznego i genetycznego grzybów głowniowych. Opublikowano artykuły dotyczące (1) filogenezy rodzaju Anthracocystis, (2) epitypizacji Tilletia ehrhartae, oraz (3) nowego dla nauki gatunku Anthracoidea; przygotowano artykuł na temat inwazyjnego w Europie gatunku Entyloma cosmi (M. Piątek).

Współpraca z: prof. dr Martin Schnittler (Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Greifswald). Przygotowano do druku artykuł na temat koncepcji gatunku biologicznego w rodzaju Meriderma (P. Janik, A. Ronikier).

Współpraca z: dr Ursula Eberhardt (Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, Stuttgart). Przygotowano i oddano do druku dwa artykuły: jeden na temat gatunków z rodzaju Hebeloma występujących w piętrze alpejskim Karpat (wspólnie opisano jeden gatunek nowy dla nauki Hebeloma grandisporum Beker, U. Eberh. & A. Ronikier); drugi na temat kompleksu gatunku Russula clavipes (A. Ronikier).

Współpraca z: dr.Angela Bruch (Senckenberg Research Institute, Frankfurt am Main). Opublikowano pracę na temat plio-plejstoceńskiej flory formacji Vildštejn w kotlinie Cheb w Republice Czeskiej (L. Stuchlik).

Współpraca z: prof. Dieter Uhl (Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt, Frankfurt am Main). Opracowanie szczątków drewna z górnego triasu z Patoki. Opublikowano wyniki: nowy gatunek drewna, rewizja taksonomiczna podobnych drewien, oraz ich rozmieszczenie w Europie (M. Barbacka-Bóka).

NORWEGIA

Współpraca z: dr Rolf D. Vogt (University of Oslo, Oslo). Opublikowano rozdział w książce dotyczący charakterystyki gleb rejonu Olkuskiego. Praca ta jest wynikiem projektu badawczego realizowanego w latach 2008–2011, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (P. Kapusta, G. Szarek-Łukaszewska).

PORTUGALIA

Współpraca z: dr Jose M. Fedriani (Centre for Applied Ecology, Institute of Agronomy, Technical University of Lisbon, Lisboa). Opublikowano pracę na temat mechanizmów wpływających na sukces reprodukcyjny rośliny związanych z odległością między osobnikami. Wykazano, że (1) zawiązywanie owoców jest wyższe kiedy osobniki rosną blisko siebie; (2) udział dojrzałych owoców maleje wraz ze wzrostem skupień w jakich rosną osobniki; (3) całkowita produkcja nasion przez osobnika nie wykazuje zależności od odległości między osobnikami. Podsumowując, stwierdzono, że efekt odległości między osobnikami i ich zagęszczenia może działać pozytywnie lub negatywnie na poszczególne etapy procesu reprodukcji, a końcowy sukces reprodukcyjny jest wypadkową tych etapów (M. Żywiec).

REPUBLIKA CZESKA

Współpraca z: prof. dr Jiri Váňa (Institute of Botany, Charles University in Prague). Opublikowano  artykuł o gatunkach wątrobowców nowych dla subantarktycznej Macquarie Island oraz 3 notatki o nowych znaleziskach wątrobowców na Îles aux Cochons w archipelagu Wysp Crozeta (H. Bednarek-Ochyra, B. Cykowska-Marzencka, R. Ochyra).

Współpraca z: dr Vitezslaw Plášek (Department of Biology and Ecology, University of Ostrava). Opublikowano artykuł o nowych rodzajach wydzielonych z szeroko pojętego rodzaju Orthotrichum oraz 4 notatki  o nowych znaleziskach mchów w Chile i na Nowej Zelandii (H. Bednarek-Ochyra, R. Ochyra).

Współpraca z: dr Patrik Mráz (Institute of Botany, Charles University in Prague). Prowadzono badania nad ewolucją i filogeografią Hypochaeris uniflora oraz analizy biogeograficzne różnych aspektów bioróżnorodności w powiązaniu z czynnikami środowiskowymi i cechami biologicznymi (M. Ronikier).

Współpraca z: prof. Zlatko Kvacekoraz prof.Vasilis Teodoridis (Charles University in Prague). Opublikowano pracę na temat plio-plejstoceńskiej flory formacji Vildštejn w kotlinie Cheb w Republice Czeskiej (L. Stuchlik).

Współpraca z: prof. Vlasta Jankovská (Institute of Botany, Czech Academy of Sciences, Brno). Opublikowano artykuł, w którym opisano subfosylny morfotyp glonu z rodzaju Pediastrum (J. Lenarczyk).

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

Współpraca z: dr Jolanta Mesjasz-Przybyłowicz i dr hab. Wojciech Przybyłowicz (Materials Research Department iThembaLABS, National Research Foundation). Wykorzystując metodę µPIXE wykonano analizę zawartości i rozmieszczenia pierwiastków (m.in. Ca, P, K, S, Fe, Zn, Mn, Cu) w nasionach Arabidopsis halleri (hiperakumulatora Zn) pochodzących z 4 polskich populacji – dwóch z gleb metalonośnych zlokalizowanych w okolicy Bolesławia i Ostrężnicy oraz dwóch niemetalonośnych z okolicy Ispiny i z Kościeliska. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie wielkości stężeń pierwiastków oraz gromadzenie się pierwiastków w różnych częściach nasion w zależności od ich pochodzenia. (B. Łopata)

Współpraca z: dr V. R. Smith (University of Stellenbosch). Opublikowano 2 notatki o nowych odkryciach gatunków mchów na wyspach Księcia Edwarda i Wyspie Heard (H. Bednarek-Ochyra, R. Ochyra).

Współpraca z: dr Adriaana Jacobs oraz dr Alan Wood (ARC-Plant Protection Research Institute). Opublikowano artykuł na temat epitypizacji Tilletia ehrhartae (M. Piątek).

Współpraca z: dr Martin Kemler (University of Pretoria). Opublikowano artykuł na temat pozycji filogenetycznej enigmatycznego rodzaju Talbotiomyces (M. Piątek).

RUMUNIA

Współpraca z: dr hab. Mihai Emilian Popa, (University of Bucharest). Opublikowano pracę na temat porównania rumuńskiej i węgierskiej flory wczesnej jury (M. Barbacka-Bóka).

SZWAJCARIA

Współpraca z: dr Pierre Vollenweider (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf). Przygotowano manuskrypt artykułu prezentującego wyniki projektu „Evolutionary traits of heavy metal allocation and tolerance in sensitive and tolerant populations of Biscutella laevigata from southern Poland” (A. Babst-Kostecka).

Współpraca z: dr Christian Parisod (Université de Neuchatel, Laboratory of Evolutionary Botany) dotycząca filogeografii gatunku Biscutella laevigata w skali europejskiej (A. Babst-Kostecka).

Współpraca z: dr. Nadir Alvarez (Université de Lausanne) i prof. Rolf Holderegger (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf). Prowadzono analizy danych filogeograficznych oraz badania dotyczące koewolucji i biogeografii układów ekologicznych w środowiskach wysokogórskich w ramach wspólnego projektu badawczego (M. Ronikier).

SZWECJA

Współpraca z: prof. Ulf Göransson (Division of Pharmacognosy, Department of Medicinal Chemistry, Uppsala University). Prowadzono badania nad cyklotydami, cyklicznymi peptydami produkowanymi przez fiołki (Viola uliginosa, Viola odorata), mającymi znaczenie w mechanizmach obronnych oraz reakcji rośliny na stres biotyczny i abiotyczny. Dodatkowo, w ramach współpracy prowadzono badania nad metabolizmem cyklotydów w komórce roślinnej i środowisku. Opracowano metodę produkcji cyklotydów w roślinnych kulturach in vitro oraz otrzymano cyklotydy znaczone izotopem azotu N15. Przy wykorzystaniu przeciwciał przeciwko cyklotydom oraz technik immunohistochemicznych oznaczono lokalizację cyklotydów w komórkach, tkankach i organach roślinnych. Opublikowano dwa artykuły w czasopismach z części A wykazu czasopism naukowych. Ponadto, wyniki prezentowano na 3 konferencjach (2 międzynarodowych i jednej krajowej) i dwóch seminariach (krajowych) (B. Ślązak).

TAJLANDIA

Współpraca z: dr Kritsana Duangjan i prof. Yuwadee Peerapornpisal (Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai). Przeprowadzono badania nad występowaniem euglenin epifitycznych z rodzaju Colacium (K. Wołowski).

TOGO

Współpraca z: dr Atse Guelly (Université de Lomé). Prowadzono badania dotyczące różnorodności grzybów głowniowych Togo (M. Piątek).

TURCJA

Współpraca z: dr Memet Varol (Department of Basic Aquatic Sciences, Faculty of Fisheries, Inonu University, Malatya). Prowadzono badania nad eugleninami z rzeki Tygrys (K. Wołowski).

USA

Współpraca z: dr Robert R. Ireland (Smithsonian Institution, Waszyngton). Opublikowano artykuł poświęcony nowym taksonom mchów opisanych przez W. S. Sullivanta w 1846 roku w „Musci Alleghanienses” (H. Bednarek-Ochyra, R. Ochyra).

Współpraca z: dr Peter Bogucki (University of Princeton). Realizowano badania w projekcie „Rozwój rolnictwa i paleodiety w epoce neolitu i brązu na podstawie badań izotopów stabilnych azotu i węgla w szczątkach biologicznych” (A. Mueller-Bieniek).

Współpraca z: dr Helge Thorsten Lumbsch (Field Museum, Chicago). Oddano do druku pracę poświęconą taksonomii rodzaju Lecanora (L. Śliwa).

Współpraca z: dr Jolanta Miądlikowska i François Lutzoni (Duke University, Durham). Przygotowano i złożono wniosek grantowy w konkursie Narodowego Centrum Nauki HARMONIA (L. Śliwa).

Współpraca z: dr Hilary McManus (Le Moyne College, Syracuse). Przygotowano i oddano do druku manuskrypt: Lenarczyk J., McManus H. „Testing the boundaries of the green algal species Pediastrum alternans (Chlorophyceae) using conventional, geometric morphometric and phylogenetic methods” (J. Lenarczyk).

Współpraca z: prof. Francis Villablanca (California Polytechnic State University). Opublikowano artykuł na temat epitypizacji Tilletia ehrhartae (M. Piątek).

WĘGRY

Współpraca z: prof. dr Pál Raczky i dr Alexandra Anders (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest), dr Enikő K. Magyari (MTA-MTM-ELTE Research group for Paleontology). Prezentacja wyników badań na konferencji we Fryburgu. Złożenie projektu ERC Starting Grants 2016 w ramach programów Horyzont 2020, PREPLACE: Adaptation, Interaction, Expansion: Plants, Subsistence Strategy and Environment of the First Farmers of Eastern Central Europe (M. Moskal-del Hoyo).

Współpraca z: dr Edit Farkas (Institute of Ecology and Botany, Vácrátót). Prowadzono badania nad porostami nalistnymi Afryki, w wyniku których stwierdzono po raz pierwszy występowanie: Lyromma multisetulatum – w Kenii i Tanzanii i L. pilosum – w Tanzanii (A. Flakus).

Współpraca z: prof. Zoltan Varga (Department of Evolutionary Zoology and Human Biology, University of Debrecen, Debrecen), dr Gabor Sramkó (Department of Botany, University of Debrecen, Debrecen). Prowadzono porównawczą analizę biogeograficzną na podstawie danych genetycznych różnych grup organizmów w odniesieniu do wyspowego układu zbiorowisk kserotermicznych w Europie Środkowej (E. Cieślak).

Współpraca z: dr Richard William McIntosh (Department of Mineralogy and Geology, University of Debrecen), dr Zoltán Forgács  (Hortobágy National Park Directorate Debrecen), dr Zoltán Püspöki, dr Mária Hámor-Vidó,  Emese Bodor (Geological and Geophysical Institute of Hungary, Budapest). Opracowywanie metod sporządzania modeli środowiskowych paleoflor mezozoicznych na podstawie badań paleobotanicznych oraz geofizycznych i geochemicznych.  W wyniku współpracy pojawiła się publikacja – model dolnojurajskiego środowiska równi deltowej ze stanowiska Mecsek (M. Barbacka-Bóka).

Współpraca z: dr Karoly Bóka (Eötvös Loránd University, Budapest). Opracowanie szczątków drewna z górnego triasu z Patoki. Opublikowano wyniki: nowy gatunek drewna, rewizja taksonomiczna podobnych drewien, oraz ich rozmieszczenie w Europie (M. Barbacka-Bóka).

Współpraca z: Emese Bodor (Geological and Geophysical Institute of Hungary, Budapest). Opublikowano pracę na temat porównania rumuńskiej i węgierskiej flory wczesnej jury (M. Barbacka-Bóka).

WIELKA BRYTANIA

Współpraca z: dr Ray Tangney (National Museum of Wales, Cardiff). Opracowano rodzaje Bucklandiella i Codriophorus występujące na Falklandach (R. Ochyra).

Współpraca z: prof. Amy Bogaard (University of Oxford). Realizowano badania w projekcie „Rozwój rolnictwa i paleodiety w epoce neolitu i brązu na podstawie badań izotopów stabilnych azotu i węgla w szczątkach biologicznych” (A. Mueller-Bieniek).

Współpraca z: dr Ester Gaya (Royal Botanic Gardens). Prowadzono badania nad zróżnicowaniem gatunkowym porostów z rodzaju Caloplaca sect. Gasparrinia w Boliwii; podjęto wspólne badania molekularne nad tym rodzajem (K. Wilk).

Współpraca z: dr Ronny Kellner (The Sainsbury Laboratory). Opublikowano artykuł na temat pozycji filogenetycznej enigmatycznego rodzaju Talbotiomyces (M. Piątek).

Współpraca z: prof. Henry Beker (University of London, London). Przygotowano i oddano do druku artykuł na temat gatunków z rodzaju Hebeloma występujących w piętrze alpejskim Karpat. Wspólnie opisano jeden gatunek nowy dla nauki Hebeloma grandisporum Beker, U. Eberh. & A. Ronikier (A. Ronikier).

Współpraca z: dr ColinPendry (Royal Botanic Garden Edinburgh, Edinburgh). Przeprowadzono typizację odmiany opisanej przez Hookera, Calamagrostis munroana var. stricta  (Paszko et al. 2015). Ponadto, zrewidowano materiały zielnikowe wybranych kompleksów gatunków z rodzaju Agrostis w zielnikach BM, E i K, oraz uzupełniające badania w rodzaju Calamagrostis (z włączeniem Deyeuxia). Przygotowano publikację o pierwszym stanowisku Deyeuxia himalaica w prowincji Yunnan w Chinach oraz zaproponowano trzy nowe kombinacje w rodzaju Calamagrostis (B. Paszko).

Współpraca z: dr Harry Harmens (Centre for Ecology & Hydrology, Environment Centre Wales, Bangor). Opublikowano pracę dotyczącą stężenia metali ciężkich i azotu w tkankach mchów pochodzących z różnych rejonów Europy (B. Godzik).

WŁOCHY

Współpraca za: dr Roberta Pini (CNR — Institute for the Dynamics of Environmental Processes, Laboratory of Palynology and Palaeoecology, Milano).Opublikowano artykuł, w którym opisano subfosylny morfotyp glonu z rodzaju Pediastrum (J. Lenarczyk).

 

UZYSKANE REZULTATY WSPÓŁPRACY - WSPÓLNE PUBLIKACJE W 2015 ROKU

  • Opublikowane

Angelov G., Szczepaniak M. 2015. Isoenzyme variation and genetic relationships among Elymus repens, E. hispidus and E. ×mucronatus(Triticeae, Poaceae). Phytologia Balcanica21(1): 15–20.

Barbacka M., Popa M.E., Mitka J., Bodor E., Pacyna G. 2015. Relationships between ecosystems and plant assemblages as responses to environmental conditions in the Lower Jurassic of Hungary and Romania. Acta Palaeobotanica 55(1): 3–17.

Barbacka M., Püspöki Z., Bodor E., Forgács Z., Hámor-Vidó M., Pacyna G., McIntosh R. W. 2015. Palaeotopography related plant succession stages in a coal forming deltaic succession in Early Jurassic in Hungary. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 440: 579–593.

Bednarek-Ochyra H., Sawicki J., Ochyra R., Szczecińska M., Plášek V. 2015. Dilutineuron, a new moss genus of the subfamily Racomitrioideae (Grimmiaceae, Bryophyta). Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 64(2): 163–168.

Börner A., Hrynowiecka A., Kuznetsov V., Stachowicz-Rybka R. Maksimov F. Grigoriev V., Niska M., Moskal-del Hoyo M. 2015. Palaeoecological investigations and 230Th/U dating of Eemian interglacial peat sequence of Banzin (Mecklenburg-Western Pomerania, NE-Germany). Quaternary International 386: 122-136.

Eberhardt U., Ronikier A., Shütz N., Beker H.J. The genus Hebeloma in the alpine belt of the Carpathians including two new species. Mycologia 107(6): 1285–1303.

Ellis, L.T., C. Ah-Peng, C., Aranda, S.C., Bednarek-Ochyra H., Borovichev, E.A., Cykowska-Marzencka B., Duarte, M.C., Enroth, J., Erzberger, P., Fedosov, V.E., Fojcik, B., Gabriel, R., Coelho, M.C.M., Henriques, D.S.G., Ilina, O.V., Gil-Novoa, J.E., Morales-Puentes, M.E., Gradstein, S.R., Gupta, R., Nath, V., Asthana, A.K., Koczur, A., Lebouvier, M., Mesterházy, A., Mogro, F., Mežaka, A., Németh, Cs., Orgaz, J.D., Sakamoto, Y., Paiva, J., Sales, F., Pande, N., Sabovljević, M.S., Pantivić, J., Sabovljević, A.D., Pérez-Haase, A., Pinheiro da Costa, D., Plášek, V., Sawicki, J., Szczecińska, M., Chmielewski, J., Potemkin, A., Schäfer-Verwimp, A., Schofield, W.B., Sérgio, C., Sim-Sim, M., Sjögren, S., Spitale, D., Stebel, A., Ştefănuţ, S., Suárez, G.M., Flores, R.J., Thouvenot, L., Váňa. J., Yoon, Y.-J., Kim, J.H., Zubel, R. 2015. New national and regional bryophyte records, 45. Journal of Bryology 37(4): 309-329.

Ellis L.T., Alegro A., Šegota V., Bakalin V.A., Barone R., Borovichev E.A., Hugonnot V., Lebouvier M., Nobis M., Nowak A., Ochyra R., Papp B., Szurdoki E., Piwowarczyk R., Plášek V., Číhal L., Ren Z.-J., Sabovljević M.S., Sérgio C., Garcia C.A., Melo I., Sawicki J., Stebel A., Ştefănuţ S., Ion R., Manole A., Tziortzis I., Xiong Y., Zhao Z.-T. 2015. New national and regional bryophyte records, 44. Journal of Bryology 37(3): 228-241.

Ellis L.T., Aleffi M, Bakalin V.A., Bednarek-Ochyra H., Bergamini A., Beveridge P., Choi S.S., Fedosov V.E., Gabriel R., Gallego M.T., Grdović S., Gupta R., Nath V., Asthana A.K., Jennings L., Kürschner H., Lebouvier M., Nair M.C., Manjula K.M., Rajesh K.P., Nobis M., Nowak A., Park S.J., Sun B.-Y., Plášek V., Číhal L., Poponessi S., Mariotti M.G., Sabovljević A., Sabovljević M.S., Sawicki J., Schnyder N., Schumacker R., Sim-Sim M., Singh D.K., Singh D., Majumdar S, Singh Deo S., Ştefănuţ S., Suleiman M., Seng C.M., Chua M.S., Váňa J., Venanzoni R., Bricchi E., Wigginton M.J. 2015. New national and regional bryophyte records, 42. Journal of Bryology 37(1): 68-85.

Ellis L.T., Asthana A.K., Srivastava A., Bakalin V.A., Bednarek-Ochyra H., Cano M.J., Jiménez J.A., Alonso M., Deme J., Csiky J., Dia M.G., Campisi P., Erzberger P., Garilleti R., Gorobets K.V., Gremmen N.J.M, Jimenez M.S., Suárez G.M., Jukonienė I., Kiebacher T., Kırmacı M., Koczur A., Kürschner H., Lara F., Mazimpaka V., Larraín J., Lebouvier M., Medina R., Natcheva R., Newsham K.K., Nobis M., Nowak A., Ören M., Özçelik A.D., Orgaz J.D., Peralta D.F., Plášek V., Číhal L., Ristow R., Sawicki J., Schäfer-Verwimp A., Smith V.R., Stebel A., Ştefănuţ S., Subkaitė M., Sun B.-Y., Uselienė A., Uyar G., Váňa J., Yoon Y.-J., Park S.J. 2015. New national and regional bryophyte records, 43. Journal of Bryology 37(2): 128-146.

Ertz D., Flakus A., Oset M., Sipman H. J. M., Kukwa M. 2015. A first assessment of lichenized Arthoniales in Bolivia with descriptions of two new species. Phytotaxa 217(1): 1–25.

Etayo J., Flakus A., Suija A., Kukwa M. 2015. Macroskyttea parmotrematis gen. et sp. nov. (Helotiales, Leotiomycetes, Ascomycota), a new lichenicolous fungus from Bolivia. Phytotaxa 224(3): 247–257.

Farkas E., Flakus A. 2015. Rare or overlooked? – Two species of Lyromma (Lyrommataceae, lichenized Ascomycota) are new for Africa. Herzogia 28(1): 204–211.

Fedriani J.M., Wiegand T., Calvo G., Suárez-Esteban A., Jácome M., Żywiec M., Delibes M. 2015. Unravelling density and distance dependence of plant reproduction using a spatially-explicit framework. Journal of Ecology 103: 1344–1353.

Flakus A., Sipman H. J. M., Rodriguez Flakus P., Jabłońska A., Oset M., Meneses Q. R. Kukwa M. 2014. Contribution to the knowledge of the lichen biota of Bolivia. 7. Polish Botanical Journal 60(1): 81–98.

Göransson U., Malik S., Ślązak B. 2015. Cyclotides in the Violaceae. Advances in Botanical Research 76. DOI:10.1016/bs.abr.2015.09.001

Harmens H., Norris D.A., Mills G., Alber R., Aleksiayenak Y., Blum O., Cucu-Man S.-M., Dam M., De Tammerman L., Ene A., Fernandes J.A., Martinez-Abaigar J., Frontasyeva M., Godzik B., Jeran Z., Lazo P., Leblond S., Liiv S., Magnusson S.H., Mankovska B., Pihl Karlsson G., Piispanen J., Poikolainen J., Santamaria J.M., Skudnik M., Stafilov T., Steinnes E., Stihi C., Suchara I., Thoni L., Todoran R., Yurukova L., Zechmeister H.G. 2014. 2015. Heavy metal and nitrogen concentrations in mosses are declining across Europe whilst some „hotspots” remain in 2010. Environmental Pollution 200: 93–104.

Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Vogt R.D. 2015. Physicochemical and biological properties of soils in the prevailing types of plant communities in the Olkusz mining region. W: Godzik B. (red.). Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 269–283.

Kubiak-Martens L., van der Linden M., Obidowicz A. 2015. Archeobotanisch onderzoek van breeuwsel uit de 13 en 14 -eeuwse Schepen van de Nieuwe Bierkaai in Hulst [Badania archeobotaniczne materiału uszczelniającego z wraków statków z 13-tego i 14-tego wieku z Nieuwe Bierkaai w Hulst, Holandia]. BIAXiaal 857, BIAX Consult, Zaandam: 1-17.

Lenarczyk J., Kołaczek P., Jankovská V., Turner F., Karpińska-Kołaczek M., Pini R., Pędziszewska A., Zimny M., Stivrins N., Szymczyk A. 2015. Palaeoecological implications of the subfossil Pediastrum argentinense-type in Europe. Review of Palaeobotany and Palynology 222: 129–138.

Lenarczyk J., Lenzenweger R., Jacuńska U. 2015. Spatial and temporal variations in the genera Euastrum Ralfs and Micrasterias Ralfs (Desmidiaceae) assemblages of high altitude lakes. Nova Hedwigia
101(1–2): 233–250.

Moskal-del Hoyo M., Ntinou M. 2015. Charcoal remains from Sarakenos Cave (Boeotia, Greece). W: M. Kaczanowska, J.K. Kozłowski, A. Sampson (red.). Sarakenos Cave at Akraephnion, Greece. Vol. II: The Early Neolithic, the Mesolithic and the Final Palaeolithic. Polska Akademia Umiejętności, Kraków / The Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków.

Nobis M., Ebel A.L., Nowak A., Paszko B., Bobrov A.A., Kotukhov Y.A., Kupriyanov A.N., Nobis A., Zalewska-Gałosz J., Olonova M.V., Verloove F., Chen W.L., Kushunina M., Kwolek D., Lashchinskiy N.N., Piwowarczyk R., Sukhorukov A.P., Nowak S., Plášek V. & Pliszko A. 2015. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 4. Acta Botanica Gallica 162(4): 301–316. DOI: 10.1080/12538078.2015.1090329.

Ochyra R., Crabtree D., Tangney R.2015. Studies on mosses in the Falkland Islands: I. Bucklandiella and Codriophorus (Grimmiaceae). Cryptogamie Bryologie 36(3): 289–310.

Ochyra R., Sollman Ph., Lebouvier M. 2015. Hymenostylium recurvirostrum (Pottiaceae, Bryophyta), a genus and species newly discovered in the southern polar regions. Herzogia 28(2): 599–606.

Ochyra R., Bednarek-Ochyra H., Ireland R. R. 2015. Valid publication and typification of Taxiphyllum deplanatum (Hypnaceae) and other new names of moss taxa distributed in Sullivant's Musci Alleghanienses. Journal of Bryology 37(3): 215–227.

Paszko, B. 2015. The first record of the Sino-Himalayan species Deyeuxia himalaica in the Yunnan Province, SW China, and three new combinations in Calamagrostis (Poaceae, Agrostidinae). Polish Botanical Journal 60(2): 141–145.

Paszko B., Pendry C.A., Kar S., Singh P. 2015. Typification of Hooker’s name Calamagrostis munroana var. stricta (Poaceae, Agrostidinae). Phytotaxa 203: 69–75. DOI: 10.11646/phytotaxa.203.1.7.

Philippe M., Pacyna G., Wawrzyniak Z., Barbacka M., Bóka K., Filipiak P., Marynowski L., Thévenard F., Uhl D. 2015. News from an old wood - Agathoxylon keuperianum (Unger) nov. comb. in the Keuper of Poland and France. Review of Palaeobotany and Palynology 221: 83–91.

Piątek M., Lutz M., Jacobs A., Villablanca F., Wood A.R. 2015. Epitypification of Tilletia ehrhartae, a smut fungus with potential for nature conservation, biosecurity and biocontrol. European Journal of Plant Pathology 143(1): 151–158.

Piątek M., Lutz M., Nobis M., Nowak A. 2015. Phylogeny and morphology of Anthracoidea pamiroalaica sp. nov. infecting the endemic sedge Carex koshewnikowii in the Pamir Alai Mts (Tajikistan). Mycological Progress 14: 120 (pages 1–9).

Piątek M., Lutz M., Yorou N.S. 2015. A molecular phylogenetic framework for Anthracocystis (Ustilaginales), including five new combinations (inter alia for the asexual Pseudozyma flocculosa), and description of Anthracocystis grodzinskae sp. nov. Mycological Progress 14: 88 (pages 1–15).

Plášek V., Sawicki J., Ochyra R., Szczecińska M., Kulik T. 2015. New taxonomical arrangement of the traditionally conceived genera Orthotrichum and Ulota (Orthotrichaceae, Bryophyta). Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 64(2): 169–174.

Riess K., Bauer R., Kellner R., Kemler M., Piątek M., Vánky K., Begerow D. 2015. Identification of a new order of root-colonising fungi in the Entorrhizomycota: Talbotiomycetales ord. nov. on eudicotyledons. IMA Fungus 6(1): 129–133.

Rodriguez Flakus P., Flakus A. 2015. Líquenes y hongos liquenícolas del valle de La Paz. W: M.I. Moya, R.I. Meneses & J. Sarmiento (eds.), Historia Natural de un Valle de los Andes: La Paz, Segunda Edición,  227-235. Museo Nacional de Historia Natural, La Paz.

Ronikier A., Lado C. 2015. Nivicolous Stemonitales from the Austral Andes: analysis of morphological variability, distribution and phenology as a first step toward testing the large-scale coherence of species and biogeographical properties. Mycologia 107(2): 258–283.

Ślązak B., Jacobsson E., Kuta E., Göransson U. 2015. Exogenous plant hormones and cyclotide expression in Viola uliginosa (Violaceae). Phytochemistry 117:527-536.

Teodoridis V., Bruch A.A., Vassio E., Martinetto E., Kvaček Z., Stuchlik L. 2015. Plio-Pleistocene floras of the Vildštejn Formation in the Cheb Basin, Czech Republic – A floristic and palaeoenvironmental review. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, DOI: 10.1016/j.palaeo.2015.09.038

Váňa J., Seppelt R. D., Ochyra R.  2015. New additions to the liverwort flora of subantarctic Macquarie Island. Cryptogamie Bryologie 36(4): 349–368.

Wołowski K., Duangjan  K., Peerapornpisal Y. 2015. Colacium minimum (Euglenophyta), a new epiphytic species for Asia. Polish Botanical Journal 60(2): 179–185.

 

  • Przyjęte do druku

Ivanov D., Worobiec E. Middle Miocene (Badenian) vegetation and climate dynamics in Bulgaria and Poland based on pollen data. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Manuscript Number: PALAEO8618R1.