• Dr Alicja Babst-Kostecka – laureat nagrody głównej w kategorii „Innowacje dla środowiska” w ramach programu „Polskie Inwestycje Przyszłości” (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), Szczyt Klimatyczny COP24, Muzeum Śląskie, Katowice, 06.12.2018.

 • dr hab. Barbara Godzik – nagroda za najlepszy wykład na VIII Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” (Kraków, 18–20.04.2018).

 • dr hab. Z. Mirek – odznaczenie Ministra Środowiska „Zasłużony dla Środowiska i Gospodarki Wodnej” wręczone podczas uroczystej, nadzwyczajnej 37 Ekodebaty Polskiego Klubu Ekolo­gicznego w Krakowie, w dniu 24.09.2018. z okazji 38 rocznicy utworzenia PKE w Krakowie. 

 • mgr Marta Saługa – dofinansowanie ufundowane przez International Union of Biological Science, IUBS na udział w konferencji 24th European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology, EMPSEB24 (Bubión, Granada, 2018), przedstawienie referatu „Range-wide, multilocus phylogeography of the endemic moss Syntrichia sarconeurum Ochyra & R.H.Zander (Pottiaceae): a step towards understanding evolutionary history in Antarctica” (pozostali autorzy: Ochyra R., Suchan T., Ronikier M.).

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE DLA PRACOWNIKÓW IB PAN

W dniu 25.11.2015, podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej IB PAN,  pracownicy Instytutu zostali uhonorowani odznaczeniami Państwowymi: Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnia Służbę.

 • Prof. dr hab. Andrzej Chlebicki – Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej   Polskiej.
 • Prof. dr hab. Barbara Godzik – Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Prof. dr hab. Lucyna Śliwa – Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Prof. dr hab. Konrad Wołowski – Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska – Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dr hab. Dorota Nalepka – Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Mgr inż. Elżbieta Chrzanowska – Złoty Medal za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Danuta Cyganek – Złoty Medal za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Mgr Barbara Pawłowska – Złoty Medal za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Mgr Jacek Wieser – Złoty Medal za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dr Jan J. Wójcicki – Złoty Medal za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczenie państwowe przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

NAGRODY IM. HATTORIEGO MIĘDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA BRIOLOGICZNEGO (IAB)

Prof. dr hab. Halina Bednarek - Ochyra oraz Prof. dr hab. Ryszard Ochyra otrzymali narody im. Hattoriego Międzynarodowego Towarzystwa Briologicznego (IAB) za najlepsze publikacje briologiczne w latach 2009–2011


NOMINACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO

W czerwcu 2014 r. dr Anna Ronikier - pracownik Zakładu Mykologii IB PAN, otrzymała nominację Polskiego Towarzystwa Mykologicznego do medalu im. Eliasa Magnusa Friesa - nagrody przyznawanej młodym naukowcom przez International Mycological Association.


MEDAL POLSKIEJ AKADEMII NAUK DLA IB PAN

W dniu 19 września 2013 roku, podczas głównych uroczystości jubileuszowych 60-lecia powstania Instytutu Botaniki PAN, 100-lecia powstania Instytutu Botaniki UJ oraz 230-lecia założenia Ogrodu Botanicznego UJ  w Krakowie Dyrektor IB PAN, prof. dr hab. Konrad Wołowski odebrał z rąk prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego MEDAL POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ, ZWIĄZANE ZE SPOŁECZNĄ ROLĄ NAUKI.


PROF. DR HAB. HALINA BEDNAREK – OCHYRA – LAUREATKĄ NAGRODY JILL SMYTHIES PRZYZNAWANEJ PRZEZ ANGIELSKIE TOWARZYSTWO LINNEUSZOWSKIE

NAGRODA IM. JILL SMYTHIES przyznawana przez angielskie Towarzystwo Linneuszowskie w Londynie przypadła w 2009 roku naszej Koleżance, prof. dr hab. Halinie Bednarek-Ochyrze. Tę prestiżową nagrodę ufundował w 1988 roku B. C. Smythies Hon, FLS, na cześć swojej żony Florence Mary Smythies („Jill”), której kariera jako artystki botanicznej została przedwcześnie przerwana przez chorobę prawej ręki. Regulamin stanowi, że kapituła przyznaje nagrodę corocznie (składa się ona z medalu i gratyfikacji finansowej) za mistrzowski poziom ilustracji botanicznych, publikowanych w formie rysunków lub obrazów, ze szczególnym naciskiem na dokładność botaniczną i wierne przedstawienie cech diagnostycznych.

Halina Bednarek-Ochyra jest pierwszą Polką, która została wyróżniona tą prestiżową nagrodą i w ogóle pierwszym Polakiem odznaczonym nagrodą przez to elitarne Towarzystwo naukowe. Formalnie Nagroda im. Jill Smythies została Jej przyznana za wspaniałe ilustracje wykonane do dzieła The Illustrated Moss Flora of Antarctica, którego jest współautorką (wraz z  Ryszardem Ochyrą i Ronaldem I. Lewis Smithem). Ta znakomita monografia antarktycznych mchów, opublikowana w listopadzie 2008 roku przez renomowane światowe wydawnictwo Cambridge University Press, jest pierwszą nowoczesną Florą mchów na południowej półkuli i drugą kontynentalną Florą opracowaną przez polskich badaczy. Podniosła uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 21 maja 2009 roku w siedzibie Towarzystwa Linneuszowskiego w Burlington House w Londynie. Zbiegła się ona z rocznicą 50. urodzin Laureatki, 30-leciem rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 22-leciem pracy naukowej w Instytucie Botaniki PAN.