WYDAWNICTWA INSTYTUTOWE prowadzą od wielu już lat sprzedaż czasopism, książek, altlasów, których treść jest związana z zagadnieniami botanicznymi i szeroko rozumianą ochroną przyrody.

 

AKTUALNE NOWOŚCI

•  The Polish lichenological bibliography for 1982–2016. 2017.

BB8 Lichenological

 

Autorzy: W. Fałtynowicz & L. Śliwa

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2017

Kolejny tom z serii „Bibliografie Botaniczne” zawierający spis polskiej literatury naukowej dotyczącej porostów, za lata 1982–2016. Jest to
pierwszy tom w serii wydany w języku angielskim

 

 

•  Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie). 2016.

GrzybyGorcw okl


Autorzy: W. Wojewoda, M. Kozak, P. Mleczko & D. Karasiński

Praca omawia grzyby wielkoowocnikowe występujące w paśmie Gorców. Znajdują się w niej: opis terenu badań, wykaz gatunków i stanowisk z informacją o miejscu występowania i siedlisku oraz ogólną charakterystykę mykobioty z omówieniem jej przemian, zagrożeń i występujących w niej gatunków chronionych.

 

 

 

• Skamieniałości roślinne. Zarys tafonomii roślin. 2016.

Okladka Tafonomia str1

 

Autorzy: S. Florjan, G. Worobiec

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2016

Książka poświęcona jest badaniom szczątków kopalnych roślin. Szczegółowo omówiono w niej proces fosylizacji szczątków roślinnych oraz różne typy skamieniałości roślinnych, a także metody ich badań.

Opracowanie to jest nową próbą usystematyzowania oraz opisu wszystkich form kopalnego zapisu świata roślinnego pozostawionego w skałach.
Książkę uzupełniają liczne tablice z kolorowymi zdjęciami, rysunki schematyczne oraz obszerny spis literatury tematu.

 Sklep

 

 • Ssaki neotropików odkryte przez polskich naturalistów. 2016.


ssakiAutorzy: Ł. Piechnik, P. Kurek

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2016

Na XIX wiek przypada rozkwit nauk przyrodniczych. Jedną z nich jest taksonomia, która sprawia, że rozwija się „przemysł” kolekcjonerski. Odległe i niezbadane krainy przemierzają liczni eksploratorzy, pozyskujący okazy przyrodnicze na potrzeby prywatnych zbiorów czy gabinetów zoologicznych, których kustosze trudnią się opisywaniem nowych dla nauki gatunków. W tej ogólnoświatowej fali nie zabrakło i Polaków, którzy wnieśli ważny wkład w poznanie fauny Ameryki Południowej. Autorzy książki, łącząc zainteresowania przyrodą i historią, postanowili ocalić od zapomnienia biografie i dokonania polskich zoologów oraz zaprezentować szczegółowe opisy wszystkich odkrytych przez nich 27 gatunków/podgatunków ssaków neotropikalnych. Korzystali przy tym z literatury oraz wszelkich danych nieopublikowanych, jakie pojawiły się od momentu ich opisania do dziś. Obok wielu nowych i nie znanych dotąd faktów tekst książki wzbogacony jest licznymi, nieprezentowanymi wcześniej zdjęciami, mapami i oryginalnymi rycinami ssaków, wykonanymi w oparciu o zdobyte materiały. Praca jest efektem szerokiej korespondencji z muzeami oraz badaczami i specjalistami z obu Ameryk i z Europy, a także własnego przeglądu i weryfikacji zapomnianych zbiorów muzealnych. Opisane tu zwierzęta są niejednokrotnie do dziś mało znane nauce, a zajmujący się nimi specjaliści często nie mają świadomości, że odkrycie tych gatunków zawdzięczają determinacji polskich naturalistów.

Ssaki neotropików - wybrane rozdziały

Sklep

 

   •  Acta Palaeobotanica, Vol. 57(2), 2017
     acta actual

Acta Palaeobotanica to międzynarodowe czasopismo publikujące artykuły z zakresu paleobotaniki i palinologii.

Artykuły są dostępne również w systemie Open Access

 

 

 

 

•  Polish Botanical Journal, Vol. 62(2), 2017

PBJ62 2

 

Polish Botanical Journal is an international journal publishing original papers covering various aspects of vegetation science, plant and fungi biodiversity, biosystematics (including plant anatomy, cytology and embryology), phytogeography, evolution and ecology.

Artykuły są dostępne również w systemie Open Access

 

 

 

 •  Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Vol. XXIV(2), 2017

frag p act

 

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica jest czasopismem publikującym oryginalne prace z botaniki, artykuły i notatki dotyczące taksonomii, ekologii, fitogeografii, anatomii roślin, cytologii i embriologii, jak też biosystematyki, botaniki ewolucyjnej i ochrony bioróżnorodności.

Artykuły są dostępne również w systemie Open Access

 

 

  •  Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region.
     Przyrodnicza i historyczna wartość Olkuskiego Okręgu Rudnego. 2015.  

 

Olkusz2 okladka strona1

Redakcja: Barbara Godzik

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2015

Książka poświęcona szczegółowej analizie przemian środowiska i roślinności na terenach pogórniczych w rejonie Olkusza, na których od XII wieku eksploatowano złoża cynkowo-ołowiowe. Pełny tekst w języku angielskim i polskim. Liczne ilustracje, w tym około 60 kolorowych fotografii, mapy i wykresy. 

Monografia dostępna on-line

 

 

 

Pełna oferta znajduje się w naszej Księgarni Internetowej Pol-Botany, można tam znaleźć także Roczniki, Serie Wydawnicze, Monografie, Flory, Biuletyny i Bibliografie (opracowania własne i cudze)

Patrz też: OFERTA WYDAWNICTW (Plik PDF)