Instytut

Erasmus+

W roku 2022 Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk rozpoczął starania o przyznanie Karty Erasmus dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE). Dokument ten niezbędny jest, aby jednostka mogła starać się o dołączenie do unijnego programu Erasmus+, który wspiera kształcenie oraz szkolenie naukowców w Europie.