Wiadomości

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Bokalskiej-Rajby

Wt, 21 Cze 2022

W dniu 21 czerwca 2022 r. (wtorek), o godz. 9:00, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Bokalskiej-Rajby pod tytułem:

Zapis opadu pyłku w pułapkach Taubera i w próbach powierzchniowych na stanowiskach o zróżnicowanej roślinności w płd. zach. części Krakowa

  • Promotor: prof. dr hab. Dorota Nalepka (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk);
  • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Krystyna Milecka (Pracownia Badań Antropocenu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); dr hab. Małgorzata Malkiewicz (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski).

Rozprawa znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, Kraków.

Streszczenia i recenzje pracy zostały zamieszczone na stronach BIP IB PAN.