Biuletyn logo

UWAGA: Informacje o konkursach (na stanowisko) i ogłoszenia o pracę zamieszczane są od 17 lutego 2017 r. na stronie BIP Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN:

http://ibpan_krakow.bip.gov.pl/search/joboffers/

 

 

 

Konkurs na doktoranta w ramach projektu grantowego

Konkurs na doktoranta w ramach projektu kierowanego przez prof. dr hab. Lucynę Śliwę „Delimitacja i filogeneza neotropikalnych gatunków Lecanora s.l. (lichenizujące Ascomycota, Lecanoromycetes) z Boliwii na podstawie różnych markerów molekularnych i cech fenotypowych" (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS i realizowany we współpracy z Laboratorium F. Lutzoniego na Duke University, USA)

CZYTAJ DALEJ...

 

 

Informacje zawarte poniżej zawierają treści archiwalne


 

Instytut Botaniki PAN im W. Szafera ogłasza:

 

Konkurs z dnia 14.02.2017 r. na stanowisko asystenta w Zakładzie Mykologii

Konkurs z dnia 05.01.2017 r. na stanowisko adiunkta w Pracowni Analiz Molekularnych IB PAN

PhD position in plant ecology/ecophysiology - konkurs zakończony

Dyrektor IB PAN ogłasza konkurs dla młodych naukowców realizujących badania w IB PAN, REGULAMIN, ZAŁĄCZNIKI

Konkurs z dnia 29.01.2016 r. na stanowisko asystenta w Zakładzie Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych.

Konkurs z dnia 19.01.2016 r. na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych.

Konkurs z dnia 19.01.2016 r. na stanowisko asystenta w Pracowni Analiz Molekularnych.

Konkurs z dnia 18.11.2015 r. na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 16.11.2015 r. na stanowisko asystenta w Pracowni Briologii. - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 10 marca 2015 r. na stanowisko asystenta w Pracowni Lichenologii  - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 17 lutego na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekologii - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 16 stycznia 2015 r. na stanowsko dyrektora Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN na czteroletnią kadencję. - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 10 października 2014 r. na stanowisko doktoranta w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk. - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 24 lipca 2014 r. na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN.  - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 23 czerwca 2014 r. Dyrektor Instytutu Botaniki PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakladzie Mykologii  - Konkurs zakończony

Konkurs z dnia 13 czerwca 2014 r na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Pracowni Analiz Molekularnych w IB PAN  - Konkurs zakończony
 
Konkurs z dnia 25 kwietnia 2014 r. - dla młodych pracowników i doktorantów I Międzynarodowego Studium Doktoranckiego IB PAN realizujących badania w Instytucie Botaniki w Krakowie. - Konkurs zakończony
 
Konkurs z dnia 22 kwietnia 2014 r. - Ogłoszenie o naborze na stanowisko doktoranta - Konkurs zakończony