Biuletyn logo

UWAGA: Informacje o przetargach i zamówieniach publicznych i niepublicznych, zapytaniach ofertowych itp. zamieszczane są od 17 lutego 2017 r. na stronie BIP Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN:

http://ibpan_krakow.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

 

 

Informacje zawarte poniżej zawierają treści archiwalne

 


OGŁOSZENIA o PRZETARGACH (w trybie ustawowym):

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa wraz z montażem komory fitotronowej wielkogabarytowej typu „Walk-in” dedykowanej do hodowli roślin dla potrzeb Laboratorium Badań Środowiskowych Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN.
(data zamieszczenia: 02.02.2017)

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 (PDF)
Korekta załącznika nr 1 !
Załącznik nr 2 (doc)
Załącznik nr 3 (docx)
Załącznik nr 4 (PDF)
Załącznik nr 5 (doc)
Załącznik nr 6 (doc)

Odpowiedź na zapytanie I

Odpowiedź na zapytanie II

UWAGA - Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wykonanie w trybie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ „modernizacji eksperymentalnej szklarni zimowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stacji Terenowej Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Szarowie”
(data zamieszczenia: 14.07.2016)

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1
Załącznik do PFU
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 (doc)
Załącznik nr 4 (docx)
Załącznik nr 5 (doc)
Załącznik nr 6 (doc)

 UWAGA: Przetarg rozstrzygnięty (8 sierpnia 2016) - patrz WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Ogłoszenie o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa wraz z montażem mikroskopów badawczych oraz dodatkowego doposażenia do posiadanej już aparatury naukowo-badawczej IB PAN (data zamieszczenia: 28.04.2015)
Załączniki:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

załącznik A do SIWZ (PDF)
załącznik nr 1 a (PDF), (DOC)
załącznik nr 1 b (PDF), (DOC)
załącznik nr 2 (PDF), (DOCX)
załącznik nr 3 (PDF), (DOC)
załącznik nr 4 (PDF), (DOCX)
załącznik nr 5 (PDF), (DOC)

Odpowiedź na zapytanie (1)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i montaż mikroskopu do obserwacji w świetle przechodzącym w jasnym polu i fluorescencji (2014)

Załączniki:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
załącznik nr 1 (PDF),
załącznik nr 2 (DOC),
załącznik nr 3 (DOC),
załącznik nr 4 (DOC),
załącznik nr 5 (PDF)

Odpowiedź na zapytanie (1)

UWAGA: Przetarg rozstrzygnięty (7 marca 2014) - patrz WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Ogłoszenie o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA patrz WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg na sukcesywną dostawę typowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb IB PAN w roku 2014 

Załączniki:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
załącznik nr 1 (DOC),
załącznik nr 2 (PDF)załącznik nr 2.1 (XLS),
załącznik nr 3 (PDF)załącznik nr 3.1 (XLS),
załącznik nr 4 (DOC),
załącznik nr 5 (DOC),
załącznik nr 6 (PDF)

Odpowiedź na zapytanie (1)

UWAGA: Przetarg rozstrzygnięty (4 marca 2014) - patrz WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Ogłoszenie o zawarciu UMOWY